Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU - LOKAL UŻYTKOWY w KUP

 

 

 

G.7151.2.2012

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  - LOKALI UŻYTKOWYCH

PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

 

 

Położenie

Ulica

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia użytkowa lokalu

Obręb:

Kup

Szpitalna 2

459/117

arkusz mapy 1

OP1O/00095008/3

52 m²

Przeznaczenie w planie: MN - mieszkalnictwo o niskiej intensywności zabudowy

 

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy znajdujący się w budynku własności Gminy Dobrzeń Wielki, który składa się z jednego pomieszczenia, wykorzystywanego obecnie na sklep spożywczy. Lokal posiada dostęp do mediów w tym: instalacje elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Lokal przeznaczony do najmu  na cele prowadzenia działalności usługowo – handlowej.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 3 miesiące od podpisania umowy najmu.

 

Wysokość opłat z tytułu najmu: Stawka czynszu wynosi 5 zł za 1 m² powierzchni użytkowej plus podatek VAT 23% - miesięcznie. Pozostałe opłaty związane z użytkowaniem lokalu, zasady ich aktualizacji oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie najmu. 

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki na okres 21 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu www.bip.dobrzenwielki.pl. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.