Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - wykonanie tablicy informacyjnej

 

nagłówek.jpegZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją przez Gminę Dobrzeń Wielki projektu pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach ” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

1. Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej wolnostojącej o treści zgodnej z zaprojektowanym wstępnie załącznikiem nr 1
z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO WO pod adresem: www.rpo.opolskie.pl (logo Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności, herb województwa opolskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przesłany drogą mailową herb gminy Dobrzeń Wielki). Dodatkowo tablica musi zawierać hasło promocyjne dla RPO WO: „Inwestujemy w Twoją przyszłość” oraz informację o współfinansowaniu projektu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dalsze wymagania:
- tablica metalowa o wymiarach minimalnych około 70 cm x 90 cm montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych,
- pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, folia matowa
- przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WO w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WO pod adresem www.rpo.opolskie.pl
- zachowanie prawidłowych proporcji logotypów (zgodnych z „Księgą znaku Program Regionalny”)
- wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej akceptacji przez zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę
 - zamówienie obejmuje dostawę tablicy, słupków oraz urządzeń mocujących

Termin realizacji: 7 dni od zlecenia realizacji zamówienia

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na załączonym formularzu (załącznik nr 2) na adres mailowy lub pocztą bądź też złożenie osobiście w budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska, 46-081 Dobrzeń Wielki do dnia 07.03.2013 r. do godz. 14.00.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

DOCzałącznik nr 1.doc
DOCzałącznik nr 2 do zapytania.doc
PDFzapytanie ofertowe.pdf
PDFInformacja dodatkowa.pdf

stopka.jpeg