Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Kanały technologiczne - informacje

 

Dobrzeń Wielki, dnia 23 lutego 2018

AN-Dr.7021.16.2018

                              

Informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

 

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki jako zarządca drogi informuje, że przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla:

                    budowy drogi (dz nr 1260/234)  ul. Kwaśna w Chróścicach

w ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniamy na zasadach uregulowanych w art. 39 ust 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Informuję ponadto że w myśl art. 39 ust 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty jego budowy , o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

                                                                      Henryk Wróbel
                                                        Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

PDFplan orientacyjny.PDF

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-08-2011
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  29-08-2011 08:15
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  23-02-2018 12:50
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 20042
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl