Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Dobrzeń Wielki zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Dobrzeń Wielki zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobrzeń Wielki zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
PDFMiejsca zagospodarowania odpadów.pdf


  • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 18-03-2013 14:52
  • Modyfikował: Izabela Kołodziej, data modyfikacji: 24-04-2017 14:02
  • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Irena Włodarczyk
  • Data wytworzenia: 18-03-2013
  • Ilość wyświetleń: 13572
  • Link do strony: http://bip.dobrzenwielki.pl/918/9044/miejsca-zagospodarowania-odpadow-komunalnych.html