Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki udostępnia informacje o:


I. zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688):

1. Gmina Dobrzeń Wielki

 

II. punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki:

1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - Chróścice, ul. Polna (teren byłego składowiska odpadów komunalnych)