Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie ich przydatności stanowią potencjalne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Mając to na uwadze oraz obowiązki jakie nałożono na Gminy w zakresie tworzenia gminnych punktów zbiorki odpadów, zakupiono specjalistyczne pojemniki do selektywnej zbiórki przeterminowanych oraz zbędnych lekarstw. Pojemniki te ustawiono w aptekach. Zebrane odpady będą systematycznie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę i wywożone do unieszkodliwiania (spalarni odpadów).

Do pojemników można nieodpłatnie wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, syropów oraz krople i roztwory zamknięte w szczelnych opakowaniach. Nie wolno natomiast wrzucać igieł i strzykawek, termometrów oraz aparatów do pomiaru ciśnienia. Nie należy również wrzucać leków w woreczkach foliowych oraz w kartonach.

 

Wykaz punktów, w których znajdują się pojemniki na przeterminowane leki:

  • Apteka „St. Rochus” w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 34,
  • Apteka Przyjazna w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 40
  • Zakład Opieki Zdrowotnej „ASMED” w Chróścicach, ul. Korfantego 1a
  • Apteka Prywatna w Kup, ul. Rynek 4.