Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Druki do pobrania

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH:

 1. DOCWniosek do USC o wydanie odpisu aktu urodzenia małżeństwa, zgonu lub wielojęzycznego.doc (23,50KB)
 2. PDFWymeldowanie z pobytu czasowego.pdf (479,12KB)
 3. PDFZgloszenie wyjazdu poza granice RP.pdf (202,85KB)
 4. PDFWniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych.pdf (1 022,88KB)
 5. PDFZameldowanie czasowe.pdf (619,92KB)
 6. PDFZameldowanie stałe.pdf (630,55KB)
 7. PDFZgloszenie powrotu z wyjazdu poza RP.pdf (245,30KB)
 8. PDFWymeldowanie z pobytu stałego.pdf (563,56KB)
   

REFERAT OŚWIATY:

 1. DOCOpieka nad dziećmi do lat 3 - zgłoszenie.doc (36,50KB)
 2. DOCFormularz Oferta Pracy Nauczyciela.doc (48,00KB)
 3. DOCXWniosek w sprawie zwrotu kosztów dowozu - samochód prywatny.docx (20,01KB)
 4. DOCXWniosek w sprawie dowozu - dowóz zbiorowy.docx (18,47KB)
 5. DOCZał. 1 do Regulaminu - DOBRZEŃSKI TALENT.doc (47,00KB)
 6. DOCZał. 2 do Regulaminu - DOBRZEŃSKI TALENT.doc (51,50KB)
   

NAUKA ZAWODU:
DOCXnauka zawodu - Oświadczenie pracodawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych.docx (12,77KB)
XLSnauka_zawodu_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ ubieganiu_się_o_ pomoc_de_minimis_wraz _z_instrukcją.xls (141,00KB)
DOCnauka zawodu - Informacja_dla_pracodawcy.doc (27,00KB)
DOCnauka zawodu -Zgłoszenie zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym.doc (44,50KB)
DOCXnauka zawodu - Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej.docx (13,72KB)
DOCXoświadczenie rzemieślnika.docx (15,59KB)
DOCOświadczenie_o_nieotrzymaniu_pomocy.doc (25,50KB)
DOCXoświadczenie o kosztach.docx (13,72KB)
DOCXoświadczenie przedsiębiorcy o otrzymanej pomocy de minimis.docx (13,12KB)
DOCnauka zawodu - Wniosek_o_dofinansowanie_kosztów_kształcenia_pracownika_młodocianego.doc (63,50KB)

REFERAT MELIORACJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. DOCXWniosek na prowadzenie działalności w zakresie prorowadzeniia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalatni zwłok zwierzęcych i ich części.docx (20,47KB)
 2. DOCXWniosek na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.docx (16,71KB)
 3. DOCXWniosek na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.docx (19,83KB)
 4. PDFWNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.pdf (35,92KB)
 5. PDFOŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM DO NIERUCHOOŚCI.pdf (169,71KB)
 6. Zgłoszenie przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn DOCZgłoszenie przypadkowego schwytania zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika.doc (75,00KB)
 7. PDFZgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.pdf (328,98KB)
 8. PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.pdf (151,09KB)

REFERAT BUDOWNICTA  i GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 1. PDFWniosek o najem, zmianę, dołączenie pomieszczeń, uzyskanie tytułu prawnego do lakalu mieszkalnego.pdf (262,90KB)
 2. DOCWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.doc (47,50KB)
 3. PDFWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.pdf (3,22MB)
 4. DOCWniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu.doc (25,00KB)
 5. DOCWniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.doc (20,00KB)
 6. DOCWniosek o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla działki.doc (20,00KB)
 7. DOCwniosek o zaswiadczenie powodziowe.doc (25,00KB)
 8. PDFWniosek o dofinansowanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf (28,46KB)
 9. DOCXWNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA MODERNIZACJĘ OGRZEWANIA NA OGRZEWANIE PROEKOLOGICZNE LUB BUDOWĘ PROEKOLOGICZNEGO OGRZEWANIA1.docx (15,81KB)
 10. PDFoświadczenie - zgoda na montaż progu.pdf (395,22KB)
 11. PDFWNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO.pdf (54,51KB)
 12. PDFPismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (149,52KB)

PODATKI

 1. PDFDEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2022.pdf (501,27KB)
 2. DOCOświadczenie o wielk. pomocy-.doc (41,00KB)
 3. PDFFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym.pdf (754,01KB)
 4. PDFWzór deklaracji na podatek rolny.pdf (348,11KB) - obwiązuje do 30.06.2019r.
 5. DOCWzór deklaracji na podatek rolny.doc (168,00KB) - obwiązuje do 30.06.2019r.
 6. PDFWzór deklaracji na podatek od nieruchomości.pdf (320,17KB) - obwiązuje do 30.06.2019r.
 7. DOCWzór deklaracji na podatek od nieruchomości.doc (127,00KB) - obwiązuje do 30.06.2019r.
 8. PDFWzór deklaracji na podatek leśny.pdf (265,10KB) - obwiązuje do 30.06.2019r.
 9. DOCWzór deklaracji na podatek leśny.doc (91,00KB) - obwiązuje do 30.06.2019r.
 10. PDFInformacja o nieruchomościach, rolny i leśny dla osób fizycznych.pdf (308,09KB) - obwiązuje do 30.06.2019r.
 11. DOCInformacja o nieruchomościach, rolny i leśny dla osób fizycznych.doc (123,00KB) - obwiązuje do 30.06.2019r.
 12. PDFDT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (106,29KB)
 13. PDFDT-1A Załącznik do deklaracji DT-1.pdf (1,92MB)
 14. PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf (73,50KB)
 15. PDFZałącznik nr 1 do deklaracji na podatek do nieruchomości (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf (38,08KB)
 16. PDFZałącznik nr 2 do deklaracji na podatek do nieruchomości (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf (37,98KB)
 17. PDFDeklaracjia na podatek rolny (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf (63,69KB)
 18. PDFZałącznik nr 1 do deklaracji na podatek rolny (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf (35,24KB)
 19. PDFZałącznik nr 2 do deklaracji na podatek rolny (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf (34,11KB)
 20. PDFDeklaracjia na podatek leśny (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf (51,46KB)
 21. PDFZałącznik nr 1 do deklaracji na podatek leśny (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf (32,62KB)
 22. PDFZałącznik nr 2 do deklaracji na podatek leśny (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf (32,48KB)
 23. PDFIR-1 - Informacja o gruntach (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf (49,05KB)
 24. PDFZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf (34,77KB)
 25. PDFZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf (33,83KB)
 26. PDFZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf (32,18KB)
 27. PDFIL-1 - Informacja o lasach (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf (42,36KB)
 28. PDFZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf (32,29KB)
 29. PDFZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf (32,17KB)
 30. PDFZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf (32,16KB)
 31. PDFIN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf (62,05KB)
 32. PDFZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajaacych opodatkowaniu (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf (36,68KB)
 33. PDFZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf (36,60KB)
 34. PDFZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (obowiązuje od 01.07.2019 r.).pdf (32,22KB)

POZOSTAŁE DRUKI:

 1. PDFWNIOSEK o wydanie OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA.pdf (509,05KB)