Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminny Ośrodek Kultury (GOK)

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim- w skrócie GOK - powstał w 2000 r. z połączenia dwóch jednostek : Gminnej Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim.
TIFUchwała Nr XVIII-220-2000 z dnia 22 VIII 2000 r w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.tif (205,32KB)

Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
GOK jest instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194), dla której Gmina Dobrzeń Wielki jest organizatorem.
GOK jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego w Urzędzie Gminy.

GOK jako instytucja kultury posiada odrębną osobowość prawną, samodzielnie gospodaruje powierzonym przez Gminę mieniem i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Zobowiązania i koszty bieżącej działalności pokrywa z uzyskiwanych przychodów .
Przychodami GOK są w szczególności: wpływy z prowadzenia działalności, wpływy z najmu i dzierżawy składników mienia oraz dotacje z budżetu gminy. Wysokość przyznanej dotacji jest określana corocznie w budżecie gminy.

SIEDZIBA
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 20
tel: 77 4695461, Biblioteka 77 4695241

KIEROWNICTWO
Dyrektor GOK - PIOTR SZAFRAŃSKI
Zastępca Dyrektora GOK – ANNA STAWIARSKA
Kierownik Biblioteki - ALICJA BOBOWSKA  
Główny Księgowy - RENATA PRAGER

ZADANIA
Zadania GOK to prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalnej. Katalog najważniejszych zadań wymieniony jest w Statucie GOK uchwalonym przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki.

Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim

PROGRAM DZIAŁANIA

Program działania GOK  jest ustalany w Umowie w sprawie warunków organizacyjno – prawnych działalności GOK oraz programu jego działania, podpisywanej przez Wójta z kandydatem na dyrektora GOK przed jego powołaniem na stanowisko Dyrektora. 
PDFProgram działania GOK na lata 2023-2026.pdf (582,86KB)