Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz 329 wraz z pz. zm.) w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,poz.148 wraz z pz. zm.) jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy , a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finasowy).

SIEDZIBA
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach mieści się pod adresem:
46- 080 Chróścice, ul. Powstańców Śl. 1
tel. 77 4695334
strona internetowa szkoły:  www.szkolachroscice.pl
adres mailowy:

KIEROWNICTWO
dyrektor - p.o Dyrektora DOROTA LEWANDOWSKA –JAROŃ

 

 

 

PDFUCHWAŁA NR XXXVIII/297/2017 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Chróścicach, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Chróścicach. (93,74KB)