Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki udostępnia informacje o:

I. firmie, oznaczeniu siedziby i adresie prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Właściciel terenu: Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki
Zarządzający: PROWOD Sp. z o.o., Rynek 4, 46-082 Kup

II. adresie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Dobrzeń Wielki:
Chróścice, ul. Polna (teren byłego składowiska odpadów komunalnych)

III. rodzajach przyjmowanych odpadów komunalnych:

 1. odzież, tekstylia – stare ubrania, szmaty,
 2. papier, tektura, opakowania wielomateriałowe,
 3. tworzywa sztuczne – folie, donice, baniaki, butelki,
 4. opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
 5. odpady budowlane – cegły, kafelki, szyby bez ram, gruz (do 500 kg na miesiąc na jedno gospodarstwo domowe, dla którego złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
 6. odpadowa papa,
 7. opony – do 1,10 m średnicy (do 4 szt. na rok na jedno gospodarstwo domowe); na PSZOK nie będą przyjmowane opony z pojazdów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (przedsiębiorcy i rolnicy),
 8. materiały izolacyjne – wełna, styropian,
 9. odpady zielone (biodegradowalne) – trawa, gałęzie o długości do 1,5mb (do 150 kg na miesiąc na jedno gospodarstwo domowe, dla którego złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
 10. szkło – słoiki, butelki,
 11. AGD – piece, pralki, lodówki, odkurzacze,
 12. RTV – telewizory, radia, odtwarzacze (kompletne – wraz z układami elektrotechnicznymi),
 13. odpady wielkogabarytowe – meble, krzesła, fotele, dywany, wykładziny,
 14. żarówki, świetlówki, baterie, akumulatory,
 15. złom,
 16. czysty popiół,
 17. chemikalia, przeterminowane leki,
 18. odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym (igły, strzykawki);

PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

 1. odpadów zmieszanych,
 2. eternitu,
 3. odpadów PCV i PLEXY,
 4. części samochodowych, zderzaków, błotników, kloszy, lamp,
 5. izolacji i otulin z kabli,
 6. odpadów po kiszonkach,
 7. odpadów w cieknących opakowaniach (odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadów),
 8. odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji,
 9. niekompletnego sprzętu RTV i AGD;

PSZOK ma prawo odmówić odbioru odpadów:

 1. których ilość wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
 2. zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów,
 3. których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

IV. dniach i godzinach przyjmowania odpadów na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

środa – 9:00 - 16:30

piątek – 7:00 - 14:30

trzecia sobota miesiąca – 8:00 - 12:00