Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje informuje o osiągniętych poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych rodzajów odpadów

PDFOsiągnięte poziomy w latach 2012 - 2017.pdf
PDFOsiągnięte poziomy w roku 2018.pdf
PDFOsiągnięte poziomy w roku 2019.pdf
PDFOsiągnięte poziomy w roku 2020.pdf