Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim

W skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim wchodzą:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
- Branżowa Szkoła I stopnia
- Publiczne Technikum

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572) w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finansowy).

SIEDZIBA

- Dyrekcja Zespołu Szkół , Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Publiczna Szkoła Podstawowa mają siedzibę pod adresem:
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 94
tel. 77 4032820, e-mail :sekretariat@zsdobrzenwielki.pl
www.zsdobrzenwielki.pl

- Branżowa Szkoła I stopnia, Publiczne Technikum  oraz Liceum dla Dorosłych  mają swoją siedzibę pod adresem:
Dobrzeń Mały, ul. Opolska 87, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel.77 4032570, e-mail:
zsz_dobrzen@op.pl
www.dobrzenmaly.hg.pl

KIEROWNICTWO
Dyrektor – PIOTR WOROBIEC
Wicedyrektorzy :  dr BARBARA BAUCZ – MALIJ (Dobrzeń Wielki), WANDA PIĘTKA (Dobrzeń Mały)

Uchwała nr XLV/361/2006 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 października 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim PDFUchwała nr XLV-361-2006.pdf (40,54KB)
Uchwała nr XLV/362/2006 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 października 2006r.w sprawie zmiany aktu o utworzeniu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim PDFUchwała nr XLV-362-2006.pdf (36,89KB)
Uchwała nr XXXIX/401/2014 z dnia 29.05.2014 w sprawie utworzenia i prowadzenia Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim oraz włączenia tej jednostki oświaty do Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
PDFUchwała nr XXXIX.401.2014.pdf (316,41KB)

PDFUCHWAŁA NR XXXVIII/300/2017 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 listopada 2017 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia, wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim . (93,84KB)
PDFUCHWAŁA NR XXXIX/314/2017 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę NR XXXVIII/300/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia, wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim (114,68KB)

Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim wchodzącego w skład Zespołu ...
Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu ...
Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzącego w skład Zespołu ...

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBRZENIU WIELKIM