Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup wchodzą:
-Publiczne Przedszkole w Kup
-Publiczna Szkoła Podstawowa w Kup

FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 7.IX.1991 r. systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.) w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada1998 r. o finansach publicznych( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn.zm.²) jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finansowy).

SIEDZIBA
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup mieści się pod adresem:
46-082 Kup, ul.1 Maja 6 A
Tel.77 4695319
http://www.zspkup.szkolnastrona.pl/

KIEROWNICTWO
Dyrektor – RAFAŁ KAWAŁKO
z-ca Dyrektora  do spraw  Przedszkolnych – MAŁGORZATA BRYLAK

PDFUCHWAŁA NR XXXVIII/299/2017 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kup, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kup. (92,54KB)


Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup