Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2014r.

1. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 02 stycznia 2014r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania niektórych zmian w planie wydatków budżetowych oraz do zaciągania zobowiązań
PDFZarządzenie Nr 0050.1.1.2014.pdf (127,50KB)

2. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.2.2014.pdf (228,73KB)

3. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.3.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  21 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.3.2014.pdf (144,98KB)

4. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.4.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  04 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.4.2014.pdf (98,71KB)

5. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  10 lutego 2014r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.5.2014.pdf (58,25KB)

6. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  12 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.6.2014.pdf (73,58KB)

7. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  12 lutego 2014r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2014/2015 w publicznych szkołach i przedszkolach Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.7.2014.pdf (229,79KB) XLSZałącznik nr 1 do Zarządzenia_50_1_7_2014_cz 2.xls (160,50KB) DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia_50_1_7_2014_cz_1.doc (38,00KB) XLSZałącznik nr 1 do Zarządzenia_50_1_7_2014_cz_3.xls (44,50KB) DOCZałącznik nr 2 do Zarządzenia_50_1_7_2014_cz 1.doc (38,50KB) XLSZałącznik nr 2 do Zarządzenia_50_1_7_2014_cz_3.xls (60,50KB) XLSZałącznik nr 2 do Zarządzenia_50_7_2014_cz_2.xls (177,00KB)

8. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.8.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  12 lutego 2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.8.2014.pdf (63,86KB)

9. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.9.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  13 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.9.2014.pdf (62,41KB)

10. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  21 stycznia 2014r. w sprawie określenia procentowego kryterium dochodu na osobe w rodzinie kandydata przy rekrutacji do publicznych przedszkoli w gminie Dobrzeń Wielki na rok szkolny 2014/2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.10.2014.pdf (41,40KB)

11. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.11.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  21 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.11.2014.pdf (77,60KB)

12. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.12.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  21 stycznia 2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.12.2014.pdf (69,30KB)

13. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.13.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  27 lutego 2014r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.13.2014.pdf (57,17KB)

14. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.14.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  27 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.14.2014.pdf (66,05KB) PDFOgłoszenie.pdf (224,34KB)

15. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  6 marca 2014r. w sprawie przekazania środka trwałego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.15.2014.pdf (372,61KB)

16. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  7 marca 2014r. w sprawie wniesienia środków trwałych - ruchomości, jako wkładu niepieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
PDFZarządzenie Nr 0050.1.16.2014.pdf (222,20KB)

17. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.17.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 marca 2014r. w sprawie powołania likwidatora oraz przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Gminneog Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Kup
PDFZarządzenie Nr 0050.1.17.2014.pdf (44,27KB)

18. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.18.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  19 marca 2014r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkół w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.18.2014.pdf (55,70KB)

19. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.19.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  27 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.19.2014.pdf (310,56KB)

20. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  27 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.20.2014.pdf (74,51KB)

21. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.21.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  31 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.21.2014.pdf (85,76KB)

22. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.22.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
PDFZarządzenie Nr 0050.1.22.2014.pdf (727,38KB)

23. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.23.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  1 kwietnia 2014r. w sprawie

24. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.24.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  3 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia Koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.24.2014.pdf (65,72KB)

25. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  4 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki”
PDFZarządzenie Nr 0050.1.25.2014.pdf (48,77KB)

26. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.26.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie odwołania pełnomocnictw do reprezentowania Gminy Dobrzeń Wielki we wspólnotach mieszkanowiych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.26.2014.pdf (54,69KB)

27. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.27.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 kwietnia 2014r. w spraiwe ustalenia wzoru Obwieszczenia Wójta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.27.2014.pdf (163,42KB)

28. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.28.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz regulaminu Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję' w roku 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.28.2014.pdf (45,62KB)

29. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.29.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie przekazania nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 0050.1.29.2014.pdf (56,27KB)

29A. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.29A.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
PDFZarządzenie Nr 0050.1.29A.2014.pdf (64,22KB)

30. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.30.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.30.2014.pdf (80,71KB)

31. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.31.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.31.2014.pdf (94,47KB)

32. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.32.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.32.2014.pdf (37,23KB)

33. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.33.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.33.2014.pdf (148,47KB)

34. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.34.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Komisji do wyłonienia dziennych opiekunów do opieki nad dziećmi do lat 3, na terenie gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.34.2014.pdf (35,83KB)

35. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.35.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.35.2014.pdf (91,26KB)

36. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.36.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.36.2014.pdf (57,53KB)

37. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.37.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.37.2014.pdf (44,98KB)

38. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.38.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.38.2014.pdf (61,99KB)

39. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 maja 2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.39.2014.pdf (63,94KB)

40. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.40.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.40.2014.pdf (58,00KB)

41. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.41.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 maja 2014r. w sprawie powołania stałej komisji do likwidacji środków trwałych i wyposażenia Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.41.2014.pdf (704,23KB)

42. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.42.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 maja 2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.42.2014.pdf (84,07KB)

43. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.43.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  27 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu t pod nazwą „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki”
PDFZarządzenie Nr 0050.1.43.2014.pdf (50,07KB)

44. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.44.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 maja 2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014

45. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.45.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 maja 2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.45.2014.pdf (193,09KB)

46. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.46.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 maja 2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.46.2014.pdf (179,55KB)

48. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.48.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.48.2014.pdf (86,74KB)

49. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.49.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 06 czerwca 2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.49.2014.pdf (209,92KB)

50. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.50.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie  wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.50.2014.pdf (86,23KB)

51. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.51.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.51.2014.pdf (83,30KB)

52. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.52.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.52.2014.pdf (87,23KB)

53. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.53.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.53.2014.pdf (65,78KB)

54. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.54.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie powołania komisji do sprawdzenia warunków i jakości opieki świadczonej na terenie gminy Dobrzeń Wielki przez dziennych opiekunów
PDFZarządzenie Nr 0050.1.54.2014.pdf (37,78KB)

55. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.55.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.55.2014.pdf (105,36KB)

56. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.56.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
PDFZarządzenie Nr 0050.1.56.2014.pdf (778,22KB)

57. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.57.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 01 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji do wyłonienia dziennych opiekunów do opieki nad dziećmi dl lat 3, na terenie gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.57.2014.pdf (37,32KB)

58. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.58.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 07 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.58.2014.pdf (65,15KB)

59. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.59.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.59.2014.pdf (76,05KB)

60. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.60.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.60.2014.pdf (83,35KB)

61. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.61.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  22 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu t pod nazwą „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki”
PDFZarządzenie Nr 0050.1.61.2014.pdf (51,79KB) PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.61.2014.pdf (360,40KB)

62. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.62.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.62.2014.pdf (92,68KB)

63. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.63.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.63.2014.pdf (102,89KB)

64. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.64.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  7 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
PDFZarządzenie Nr 0050.1.64.2014.pdf (91,63KB) DOCZałączniki Nr 1_2_3_do Zarządzenia 50.1.64.2014.doc (111,50KB)

65. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.65.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  19 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.65.2014.pdf (86,88KB)

66. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.66.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  21 sierpnia 2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.66.2014.pdf (112,97KB)

67. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.67.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  29 sierpnia 2014r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.67.2014.pdf (28,54KB)

68. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.68.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  29 sierpnia 2014r. w sprawie  założeń do budowy projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.68.2014.pdf (122,42KB)

69. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.69.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  29 sierpnia 2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.69.2014.pdf (65,23KB)

70. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.70.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  2 września 2014r. w sprawie powołania komisji do sprawdzenia warunków i jakości opieki świadczonej na terenie gminy Dobrzeń Wielki przez dziennych opiekunów
PDFZarządzenie Nr 0050.1.70.2014.pdf (44,66KB)

71. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.71.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  3 września 2014r. w sprawie  ustalenia wzoru informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.71.2014.pdf (134,88KB)


72. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.72.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  4 września 2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.72.2014.pdf (65,48KB)


73. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.73.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  4 września  2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.73.2014.pdf (58,20KB)


74. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.74.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  5 września  2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.74.2014.pdf (81,55KB)


75. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.75.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  8 września  2014r. w sprawie  opiniowania złozonych wniosków o nadanie tytułu "Dobrzeński Talent"
PDFZarządzenie Nr 0050.1.75.2014.pdf (40,89KB)


76. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.76.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  8 września  2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.76.2014.pdf (84,17KB)


77. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.77.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  16 września  2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.77.2014.pdf (90,18KB)


78. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.78.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  22 września  2014r. w sprawie  zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.78.2014.pdf (116,74KB)


79. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.79.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  22 września  2014r. w sprawie opiniowania złozonych wniosków na stypendia o charakterze motywującym dla uczniów
PDFZarządzenie Nr 0050.1.79.2014.pdf (37,60KB)


80. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.80.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  23 września  2014r. w sprawie  powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów samorządowych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.80.2014.pdf (41,72KB)


81. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.81.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  23 września  2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.81.2014.pdf (94,34KB)


82. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.82.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  30 września  2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.82.2014.pdf (127,49KB)


83. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.83.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  30 września  2014r. w sprawie  wprowadzenia zmian do wieloletniej progrnozy finansowej wraz z objaśnieniami
PDFZarządzenie Nr 0050.1.83.2014.pdf (1,30MB)


84. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.84.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  3 października  2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.84.2014.pdf (64,00KB)

85. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.85.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  3 października  2014r. w sprawie ustanowienia własności lokalu mieszkalnego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.85.2014.pdf (48,08KB)

86. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.86.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  6 października  2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.86.2014.pdf (121,45KB)


87. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.87.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  9 października2014r. w sprawie  wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.87.2014.pdf (56,53KB)


88. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.88.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  13 października  2014r. w sprawie ustalenia wzoru Obwieszczenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o numerach i granicach obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień  16 listopada 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.88.2014.pdf (185,28KB)

90. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.90.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  16 października 2014r. w sprawie  powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.90.2014.pdf (133,98KB)


91. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.91.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  16 października 2014r. w sprawie  wskazania osób do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopda 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.91.2014.pdf (56,19KB)


92. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.92.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  17 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.92.2014.pdf (139,66KB)

93. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.93.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  17 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.93.2014.pdf (100,13KB)

94. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.94.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  23 października 2014r. w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.94.2014.pdf (188,22KB)

95. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.95.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  23 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.95.2014.pdf (107,91KB)

96. Zarządzenie nr 0050.1.96.2014 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 października 2014r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.96.2014.pdf (51,79KB)

97. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.97.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  28 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.97.2014.pdf (97,53KB)

98. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.9782014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  31 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.98.2014.pdf (90,40KB)

99. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.99.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  31 października 2014r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborcznych w gminie Dobrzeń Wielki w wyborach zarządzonych na dziń 16 listopada 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.99.2014.pdf (53,65KB)

100. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.100.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.100.2014.pdf (127,24KB)

101. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.101.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.101.2014.pdf (172,40KB)

102. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.102.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
PDFZarządzenie Nr 0050.1.102.2014.pdf (48,71KB)

104. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.104.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.104.2014.pdf (64,13KB)

105. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.105.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 1 grudnia  2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą "Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki"
PDFZarządzenie Nr 0050.1.105.2014 (2).pdf (50,44KB)

111. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.111.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 05 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.111.2014.pdf (133,23KB)

112. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.112.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 08 grudnia 2014r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 0050.1.112.2014.pdf (36,63KB)

113. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.113.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.113.2014.pdf (104,44KB)

114. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.114.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.114.2014.pdf (82,16KB)

115. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.115.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  19 grudnia 2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.115.2014.pdf (64,88KB)

116. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.116.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  19 grudnia 2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.116.2014.pdf (63,81KB)

117. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.117.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  19 grudnia 2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.117.2014.pdf (67,90KB)

118. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.118.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  19 grudnia 2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.118.2014.pdf (70,94KB)

119. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.119.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  19 grudnia 2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.119.2014.pdf (63,61KB)

120. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.120.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  19 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
PDFZarządzenie Nr 0050.1.120.2014.pdf (49,58KB)


121. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.121.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  19 grudnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w budynku przy ul. Szkolnej 11 w Chróścicach
PDFZarządzenie Nr 0050.1.121.2014.pdf (85,36KB)

122. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.122.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.122.2014.pdf (88,54KB)

123. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.123.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.123.2014.pdf (99,48KB)

124. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.124.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  29 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
PDFZarządzenie Nr 0050.1.124.2014.pdf (46,90KB)

125. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.125.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie częściowego uchylenia Zarządzenia Nr 0050.1.114.2014 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.125.2014.pdf (93,04KB)

126. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.126.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.126.2014.pdf (90,43KB)

127. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.127.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
PDFZarządzenie Nr 0050.1.127.2014.pdf (1,28MB)