Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2014r.

1. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 02 stycznia 2014r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania niektórych zmian w planie wydatków budżetowych oraz do zaciągania zobowiązań
PDFZarządzenie Nr 0050.1.1.2014.pdf

2. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.2.2014.pdf

3. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.3.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  21 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.3.2014.pdf

4. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.4.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  04 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.4.2014.pdf

5. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  10 lutego 2014r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.5.2014.pdf

6. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  12 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.6.2014.pdf

7. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  12 lutego 2014r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2014/2015 w publicznych szkołach i przedszkolach Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.7.2014.pdf XLSZałącznik nr 1 do Zarządzenia_50_1_7_2014_cz 2.xls DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia_50_1_7_2014_cz_1.doc XLSZałącznik nr 1 do Zarządzenia_50_1_7_2014_cz_3.xls DOCZałącznik nr 2 do Zarządzenia_50_1_7_2014_cz 1.doc XLSZałącznik nr 2 do Zarządzenia_50_1_7_2014_cz_3.xls XLSZałącznik nr 2 do Zarządzenia_50_7_2014_cz_2.xls

8. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.8.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  12 lutego 2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.8.2014.pdf

9. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.9.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  13 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.9.2014.pdf

10. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  21 stycznia 2014r. w sprawie określenia procentowego kryterium dochodu na osobe w rodzinie kandydata przy rekrutacji do publicznych przedszkoli w gminie Dobrzeń Wielki na rok szkolny 2014/2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.10.2014.pdf

11. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.11.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  21 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.11.2014.pdf

12. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.12.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  21 stycznia 2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.12.2014.pdf

13. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.13.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  27 lutego 2014r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.13.2014.pdf

14. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.14.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  27 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.14.2014.pdf PDFOgłoszenie.pdf

15. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  6 marca 2014r. w sprawie przekazania środka trwałego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.15.2014.pdf

16. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  7 marca 2014r. w sprawie wniesienia środków trwałych - ruchomości, jako wkładu niepieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
PDFZarządzenie Nr 0050.1.16.2014.pdf

17. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.17.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 marca 2014r. w sprawie powołania likwidatora oraz przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Gminneog Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Kup
PDFZarządzenie Nr 0050.1.17.2014.pdf

18. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.18.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  19 marca 2014r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkół w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.18.2014.pdf

19. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.19.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  27 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.19.2014.pdf

20. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  27 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.20.2014.pdf

21. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.21.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  31 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.21.2014.pdf

22. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.22.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
PDFZarządzenie Nr 0050.1.22.2014.pdf

23. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.23.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  1 kwietnia 2014r. w sprawie

24. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.24.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  3 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia Koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.24.2014.pdf

25. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  4 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki”
PDFZarządzenie Nr 0050.1.25.2014.pdf

26. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.26.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie odwołania pełnomocnictw do reprezentowania Gminy Dobrzeń Wielki we wspólnotach mieszkanowiych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.26.2014.pdf

27. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.27.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 kwietnia 2014r. w spraiwe ustalenia wzoru Obwieszczenia Wójta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.27.2014.pdf

28. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.28.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz regulaminu Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję' w roku 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.28.2014.pdf

29. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.29.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie przekazania nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 0050.1.29.2014.pdf

29A. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.29A.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
PDFZarządzenie Nr 0050.1.29A.2014.pdf

30. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.30.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.30.2014.pdf

31. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.31.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.31.2014.pdf

32. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.32.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.32.2014.pdf

33. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.33.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.33.2014.pdf

34. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.34.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Komisji do wyłonienia dziennych opiekunów do opieki nad dziećmi do lat 3, na terenie gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.34.2014.pdf

35. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.35.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.35.2014.pdf

36. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.36.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.36.2014.pdf

37. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.37.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.37.2014.pdf

38. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.38.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.38.2014.pdf

39. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 maja 2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.39.2014.pdf

40. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.40.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.40.2014.pdf

41. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.41.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 maja 2014r. w sprawie powołania stałej komisji do likwidacji środków trwałych i wyposażenia Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.41.2014.pdf

42. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.42.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 maja 2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.42.2014.pdf

43. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.43.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  27 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu t pod nazwą „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki”
PDFZarządzenie Nr 0050.1.43.2014.pdf

44. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.44.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 maja 2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014

45. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.45.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 maja 2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.45.2014.pdf

46. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.46.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 maja 2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.46.2014.pdf

48. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.48.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.48.2014.pdf

49. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.49.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 06 czerwca 2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.49.2014.pdf

50. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.50.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie  wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.50.2014.pdf

51. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.51.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.51.2014.pdf

52. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.52.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.52.2014.pdf

53. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.53.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.53.2014.pdf

54. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.54.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie powołania komisji do sprawdzenia warunków i jakości opieki świadczonej na terenie gminy Dobrzeń Wielki przez dziennych opiekunów
PDFZarządzenie Nr 0050.1.54.2014.pdf

55. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.55.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.55.2014.pdf

56. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.56.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
PDFZarządzenie Nr 0050.1.56.2014.pdf

57. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.57.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 01 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji do wyłonienia dziennych opiekunów do opieki nad dziećmi dl lat 3, na terenie gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.57.2014.pdf

58. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.58.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 07 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.58.2014.pdf

59. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.59.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.59.2014.pdf

60. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.60.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.60.2014.pdf

61. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.61.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  22 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu t pod nazwą „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki”
PDFZarządzenie Nr 0050.1.61.2014.pdf PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.61.2014.pdf

62. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.62.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.62.2014.pdf

63. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.63.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.63.2014.pdf

64. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.64.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  7 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
PDFZarządzenie Nr 0050.1.64.2014.pdf DOCZałączniki Nr 1_2_3_do Zarządzenia 50.1.64.2014.doc

65. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.65.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  19 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.65.2014.pdf

66. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.66.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  21 sierpnia 2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.66.2014.pdf

67. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.67.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  29 sierpnia 2014r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.67.2014.pdf

68. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.68.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  29 sierpnia 2014r. w sprawie  założeń do budowy projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.68.2014.pdf

69. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.69.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  29 sierpnia 2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.69.2014.pdf

70. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.70.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  2 września 2014r. w sprawie powołania komisji do sprawdzenia warunków i jakości opieki świadczonej na terenie gminy Dobrzeń Wielki przez dziennych opiekunów
PDFZarządzenie Nr 0050.1.70.2014.pdf

71. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.71.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  3 września 2014r. w sprawie  ustalenia wzoru informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.71.2014.pdf


72. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.72.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  4 września 2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.72.2014.pdf


73. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.73.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  4 września  2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.73.2014.pdf


74. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.74.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  5 września  2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.74.2014.pdf


75. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.75.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  8 września  2014r. w sprawie  opiniowania złozonych wniosków o nadanie tytułu "Dobrzeński Talent"
PDFZarządzenie Nr 0050.1.75.2014.pdf


76. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.76.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  8 września  2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.76.2014.pdf


77. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.77.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  16 września  2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.77.2014.pdf


78. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.78.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  22 września  2014r. w sprawie  zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.78.2014.pdf


79. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.79.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  22 września  2014r. w sprawie opiniowania złozonych wniosków na stypendia o charakterze motywującym dla uczniów
PDFZarządzenie Nr 0050.1.79.2014.pdf


80. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.80.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  23 września  2014r. w sprawie  powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów samorządowych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.80.2014.pdf


81. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.81.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  23 września  2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.81.2014.pdf


82. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.82.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  30 września  2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.82.2014.pdf


83. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.83.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  30 września  2014r. w sprawie  wprowadzenia zmian do wieloletniej progrnozy finansowej wraz z objaśnieniami
PDFZarządzenie Nr 0050.1.83.2014.pdf


84. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.84.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  3 października  2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.84.2014.pdf

85. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.85.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  3 października  2014r. w sprawie ustanowienia własności lokalu mieszkalnego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.85.2014.pdf

86. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.86.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  6 października  2014r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.86.2014.pdf


87. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.87.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  9 października2014r. w sprawie  wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.87.2014.pdf


88. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.88.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  13 października  2014r. w sprawie ustalenia wzoru Obwieszczenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o numerach i granicach obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień  16 listopada 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.88.2014.pdf

90. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.90.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  16 października 2014r. w sprawie  powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.90.2014.pdf


91. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.91.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  16 października 2014r. w sprawie  wskazania osób do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopda 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.91.2014.pdf


92. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.92.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  17 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.92.2014.pdf

93. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.93.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  17 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.93.2014.pdf

94. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.94.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  23 października 2014r. w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.94.2014.pdf

95. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.95.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  23 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.95.2014.pdf

96. Zarządzenie nr 0050.1.96.2014 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 października 2014r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.96.2014.pdf

97. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.97.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  28 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.97.2014.pdf

98. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.9782014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  31 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.98.2014.pdf

99. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.99.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  31 października 2014r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborcznych w gminie Dobrzeń Wielki w wyborach zarządzonych na dziń 16 listopada 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.99.2014.pdf

100. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.100.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.100.2014.pdf

101. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.101.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.101.2014.pdf

102. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.102.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
PDFZarządzenie Nr 0050.1.102.2014.pdf

104. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.104.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.104.2014.pdf

105. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.105.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 1 grudnia  2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą "Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki"
PDFZarządzenie Nr 0050.1.105.2014 (2).pdf

111. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.111.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 05 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.111.2014.pdf

112. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.112.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 08 grudnia 2014r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 0050.1.112.2014.pdf

113. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.113.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.113.2014.pdf

114. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.114.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.114.2014.pdf

115. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.115.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  19 grudnia 2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.115.2014.pdf

116. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.116.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  19 grudnia 2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.116.2014.pdf

117. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.117.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  19 grudnia 2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.117.2014.pdf

118. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.118.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  19 grudnia 2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.118.2014.pdf

119. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.119.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  19 grudnia 2014r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.119.2014.pdf

120. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.120.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  19 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
PDFZarządzenie Nr 0050.1.120.2014.pdf


121. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.121.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  19 grudnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w budynku przy ul. Szkolnej 11 w Chróścicach
PDFZarządzenie Nr 0050.1.121.2014.pdf

122. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.122.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.122.2014.pdf

123. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.123.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.123.2014.pdf

124. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.124.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  29 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
PDFZarządzenie Nr 0050.1.124.2014.pdf

125. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.125.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie częściowego uchylenia Zarządzenia Nr 0050.1.114.2014 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.125.2014.pdf

126. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.126.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFZarządzenie Nr 0050.1.126.2014.pdf

127. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.127.2014 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
PDFZarządzenie Nr 0050.1.127.2014.pdf