Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3408900000000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
88123719968545289125111135785131577101113308835081983201164245818
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
603167170373529882968849781646949229730590590914207132477739
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
576765770253334447895108058673456505747646831516744879968683
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
750626814273577684836268168757489679144172638743686773362792
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
82851760911175069877594548987868974192135941799548310541581611
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9918711594610137585648949899194094827889449965210818393766107992
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
528904546749011488259378769610845008410189538879457728392725
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6372390051864207900297245986151078131026401003849899380916105276
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
307412885037887427593389138703409504105040144503056648470670
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
242911989920617190762032819945178721499523240227282045023347
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000001217870143241862920772
 1. Strona Główna BIP
  Wyświetleń: 454679
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 333119
 3. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 291310
 4. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 251526
 5. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 212597
 6. Przetargi aktualne
  Wyświetleń: 201725
 7. Obwieszczenia Wójta
  Wyświetleń: 141834
 8. Organy gminy - stanowiący i wykonawczy
  Wyświetleń: 113217
 9. Wolne stanowiska
  Wyświetleń: 91827
 10. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 44995
 11. Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
  Wyświetleń: 43634
 12. Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 42095
 13. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2011r.
  Wyświetleń: 41009
 14. Przeterminowane leki
  Wyświetleń: 40564
 15. Współpraca z organizacjiami pozarządowymi
  Wyświetleń: 39953
 16. Kierownictwo Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 36744
 17. Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Gminnych
  Wyświetleń: 36384
 18. Sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 35257
 19. Sołectwa i sołtysi
  Wyświetleń: 34870
 20. Urząd Gminy - godziny pracy, telefony
  Wyświetleń: 34854
 21. Radni Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 34160
 22. Gminny Ośrodek Kultury (GOK)
  Wyświetleń: 33017
 23. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 32727
 24. Wójt i Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 32613
 25. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 32530
 26. Urząd Gminy - Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 32319
 27. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 32012
 28. Skład Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 31558
 29. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 29793
 30. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
  Wyświetleń: 29557
 31. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2012r.
  Wyświetleń: 29374
 32. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 28463
 33. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup
  Wyświetleń: 28074
 34. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 28065
 35. Komisje stałe Rady Gminy
  Wyświetleń: 27863
 36. Uchwała o utrzymaniu czystości i porządku
  Wyświetleń: 27440
 37. Niepubliczne Przedszkole w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 27397
 38. Publiczne Przedszkole w Chróścicach
  Wyświetleń: 26678
 39. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 26492
 40. Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Chróścicach
  Wyświetleń: 26253
 41. Zespół Niepublicznych Szkół w Kup
  Wyświetleń: 26100
 42. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 25949
 43. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych
  Wyświetleń: 25414
 44. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 25268
 45. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2012r.
  Wyświetleń: 25059
 46. Ograniczenie prawa do informacji publicznej
  Wyświetleń: 24993
 47. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 24865
 48. Wybory ławników 2011
  Wyświetleń: 24706
 49. Ważne adresy dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 24340
 50. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
  Wyświetleń: 24102
 51. Sprawozdania
  Wyświetleń: 23998
 52. Urząd Gminy - referaty, telefony
  Wyświetleń: 23979
 53. Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Kup
  Wyświetleń: 23824
 54. Wykaz prowadzonych Rejestrów Publicznych
  Wyświetleń: 23775
 55. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 23639
 56. Wybory sołtysów i rad sołeckich
  Wyświetleń: 23463
 57. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2013r.
  Wyświetleń: 23444
 58. Statut Gminy
  Wyświetleń: 23181
 59. Gminny Zespół - Ekonomiczno - Administracyjny Szkół (GZEAS)
  Wyświetleń: 23117
 60. Informacja dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 23110
 61. Informacja o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 23079
 62. Regulamin konsultacji
  Wyświetleń: 23060
 63. Zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych
  Wyświetleń: 22987
 64. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 22956
 65. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2013r.
  Wyświetleń: 22760
 66. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 22617
 67. Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
  Wyświetleń: 22468
 68. Kanały technologiczne - informacje
  Wyświetleń: 22406
 69. Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 22323
 70. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2011r.
  Wyświetleń: 22157
 71. Informacje Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 22086
 72. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 22053
 73. Program usuwania Azbestu
  Wyświetleń: 22008
 74. Internetowy Portal Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki (IPU)
  Wyświetleń: 21779
 75. Gminny Program Profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010 – 2013
  Wyświetleń: 21425
 76. Projekty uchwał podlegająych konsultacjom społecznym i protokoły z konsultacji
  Wyświetleń: 21376
 77. Budżet 2011r.
  Wyświetleń: 21298
 78. Budżet 2012r.
  Wyświetleń: 20987
 79. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 20885
 80. Zaświadczenie o aktualnym wpisie do ewidencji
  Wyświetleń: 20868
 81. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 20652
 82. Kontrole
  Wyświetleń: 20462
 83. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 20247
 84. Pobierz programy
  Wyświetleń: 20160
 85. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 20057
 86. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2014r.
  Wyświetleń: 19666
 87. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 19338
 88. Podmioty odbierające odpady komunalne
  Wyświetleń: 19091
 89. Budżet 2013r.
  Wyświetleń: 18609
 90. Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 18258
 91. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 18170
 92. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu
  Wyświetleń: 17865
 93. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 17807
 94. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 17384
 95. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 17239
 96. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym
  Wyświetleń: 16564
 97. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 14241
 98. Przetargi Parafia Chróścice
  Wyświetleń: 14160
 99. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2014r
  Wyświetleń: 13956
 100. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 13920
 101. Zapytanie ofertowe - wykonanie tablicy informacyjnej
  Wyświetleń: 13451
 102. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 13312
 103. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO NAJMU dz.967/134 DOBRZEŃ MAŁY
  Wyświetleń: 12492
 104. Gminna Baza Nauczycieli poszukujących pracy
  Wyświetleń: 12360
 105. Projekt uchwały współpracy z organizacjami pozarządowymi 2011
  Wyświetleń: 12184
 106. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2015r.
  Wyświetleń: 11983
 107. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 11678
 108. Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 11479
 109. Gminny Program Profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 11295
 110. Zapytanie ofertowe - ogłoszenie w prasie
  Wyświetleń: 11091
 111. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.237
  Wyświetleń: 10988
 112. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy - Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 10905
 113. Transmisja obrad Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 10799
 114. Remont " starej szkoły" w Borkach
  Wyświetleń: 10794
 115. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 10752
 116. Budowa przystani kajakowej w m. Czarnowąsy na rzece Mała Panew oraz w m. Borki na rzece Odra
  Wyświetleń: 10548
 117. Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 10183
 118. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 10160
 119. WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.1585/55
  Wyświetleń: 10127
 120. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 10053
 121. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza
  Wyświetleń: 9886
 122. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.3177/152 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 9826
 123. III publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości, działka 437/153, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 9817
 124. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 9803
 125. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2016r.
  Wyświetleń: 9745
 126. Konkurs ofert na realizacje zadania publicznego - Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w domu. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza.
  Wyświetleń: 9691
 127. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy Chróścice, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 9638
 128. Zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania
  Wyświetleń: 9584
 129. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Chróścicach dz.1613/44
  Wyświetleń: 9529
 130. Dyrektor Zespołu Szkół w Chróścicach poszukuje pracownika na stanowisko konserwatora
  Wyświetleń: 9508
 131. Zapytanie ofertowe - wykonanie naklejek
  Wyświetleń: 9451
 132. Obwieszczenie w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 9373
 133. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.2247/312
  Wyświetleń: 9372
 134. Ogłoszenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 9332
 135. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza
  Wyświetleń: 9309
 136. Przebudowa budynku szkoły na budynek przedszkola wraz ze zmianą sposobu uzytkowania przy ulicy Szkolnej 11 w Chróścicach
  Wyświetleń: 9249
 137. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2016/2017
  Wyświetleń: 9246
 138. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 9194
 139. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy oraz podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
  Wyświetleń: 9170
 140. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2015r.
  Wyświetleń: 9158
 141. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 9117
 142. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 9089
 143. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 9087
 144. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU - LOKAL UŻYTKOWY w KUP
  Wyświetleń: 9063
 145. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice - 2
  Wyświetleń: 9048
 146. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza
  Wyświetleń: 9031
 147. Uchwały w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych w gminie
  Wyświetleń: 9003
 148. Przebudowa drogi wewnętrznej w Dobrzeniu Małym dz. nr 959/143,1090/143,1092/143,1167/137
  Wyświetleń: 8992
 149. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2011 roku
  Wyświetleń: 8963
 150. PRZETARG na najem - lokal użytkowy przy ul. Szpitalnej 2, Kup
  Wyświetleń: 8949
 151. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2017r.
  Wyświetleń: 8946
 152. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 8940
 153. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 8938
 154. Przebudowa dróg gminnych i wewnetrznych w miejscowościach: Chróściec, Kup, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8933
 155. PRZETARG - sprzedaż dz.3177/152, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8917
 156. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO NAJMU - LOKAL UŻYTKOWY, Czarnowąsy, Dworcowa 5
  Wyświetleń: 8901
 157. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI dz.2185/459
  Wyświetleń: 8887
 158. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.437/153
  Wyświetleń: 8882
 159. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI UŻYTKOWYCH dz.119/1
  Wyświetleń: 8865
 160. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Kup
  Wyświetleń: 8791
 161. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2012: Rozwój i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 8785
 162. Stan gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 8767
 163. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
  Wyświetleń: 8749
 164. Ogłoszenie o przyjmowaniu Obywateli
  Wyświetleń: 8739
 165. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8639
 166. Wykaz nieruchomości do najmu - lokal użytkowy Kup, ul. Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 8635
 167. Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 8589
 168. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 sierpnia 2011 roku
  Wyświetleń: 8551
 169. WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.1631/48
  Wyświetleń: 8545
 170. II publiczny przetarg - nieruchomość w Brzeziu
  Wyświetleń: 8543
 171. Przebudowa drogi wewnętrznej boczna od ul.Opolskiej w Dobrzeniu Małym dz.nr 1942/14,1943/14,1944/13,1946/13
  Wyświetleń: 8525
 172. II publiczny przetarg ustny nieograniczony dz.437/153 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8516
 173. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 8500
 174. Bieżące utrzymanie chodników, dróg, poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych Gminy Dobrzeń Wielki w latach 2013-2014
  Wyświetleń: 8498
 175. ogłoszenie o rokowaniach dz.237 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8473
 176. ogłoszenie o II przetargu ograniczonym dz.237
  Wyświetleń: 8458
 177. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.237
  Wyświetleń: 8455
 178. Referendum Ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 8421
 179. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2018r.
  Wyświetleń: 8421
 180. PRZETARG na najem - lokal użytkowy przy ul. Dworcowej 5, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8385
 181. II PRZETARG - sprzedaż lokalu 2, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8377
 182. Przebudowa chodnika przy drodze gminnnej ul.Wspólnej w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8369
 183. Wykaz nieruchomości do sprzedaży - dz.62/4 Świerkle
  Wyświetleń: 8369
 184. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2020r.
  Wyświetleń: 8350
 185. WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI DO SPRZEDAŻY działka 3149/337, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8349
 186. PRZETARG - sprzedaż dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8334
 187. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.32.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielkiz dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 8320
 188. PRZETARG - sprzedaż lokalu nr 2, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8315
 189. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki, Kup
  Wyświetleń: 8299
 190. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 8283
 191. II publiczny przetarg ustny nieograniczony dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8282
 192. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Działki nr 481/59, 483/60, 485/53, 463/55, 704/55
  Wyświetleń: 8282
 193. Roboty budowlane w budynku OSP Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 8247
 194. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDŻY lokale mieszkalne przy ul. Kani 3-5 w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 8238
 195. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 8235
 196. II PRZETARG - sprzedaż dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8221
 197. Rozbudowa sieci cieplnej wraz z przyłaczami w Dobrzeniu Wielkim ul.Drzymały
  Wyświetleń: 8221
 198. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 8216
 199. Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość w Brzeziu
  Wyświetleń: 8196
 200. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8181
 201. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY - dz.3160/419 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8148
 202. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
  Wyświetleń: 8140
 203. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1124/208, 1125/208 Chróścice, ul. Korfantego 41
  Wyświetleń: 8140
 204. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO NAJMU - LOKAL UŻYTKOWY, Czarnowąsy, ul. Dworcowa 1
  Wyświetleń: 8087
 205. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 8043
 206. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 8041
 207. Budżet 2015r.
  Wyświetleń: 8038
 208. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Dobrzeniu Wielkim, Namysłowska 97
  Wyświetleń: 8009
 209. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 maja 2012 roku
  Wyświetleń: 7966
 210. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.811/118 Kup, ul. Miarki 3
  Wyświetleń: 7954
 211. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 7922
 212. III publiczny przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość niezabudowana w Brzeziu
  Wyświetleń: 7912
 213. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 7893
 214. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 7881
 215. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7869
 216. PRZETARG na najem - lokal użytkowy przy ul. Dworcowej 1, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7819
 217. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2019r.
  Wyświetleń: 7812
 218. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy dz.18 Borki
  Wyświetleń: 7806
 219. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDŻY lokale mieszkalne przy ul. Opolskiej 5 w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 7791
 220. Wybory Uzupełniające do Rady Gminy
  Wyświetleń: 7788
 221. Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7787
 222. Budowa placu zabaw Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 7765
 223. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2011 roku
  Wyświetleń: 7764
 224. II PRZETARG - sprzedaż lokalu 5, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7743
 225. PRZETARG - sprzedaż lokalu 5, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7742
 226. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 kwietnia 2011 roku
  Wyświetleń: 7716
 227. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2011 roku
  Wyświetleń: 7687
 228. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne nr 2, 5 przy ul Opolskiej 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7686
 229. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - część dz.893/125, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7679
 230. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDŻY – Lokale mieszkalne w Czarnowąsach, ul. Dworcowa 9
  Wyświetleń: 7653
 231. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w latach 2013-2014
  Wyświetleń: 7616
 232. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lipca 2011 roku
  Wyświetleń: 7592
 233. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.745/27 Kup
  Wyświetleń: 7584
 234. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 7579
 235. Przetarg na sprzedaż nieruchomości - dz.62/4 Świerkle
  Wyświetleń: 7558
 236. Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 7557
 237. Ogłoszenie - konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 7548
 238. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 kwietnia 2011 roku
  Wyświetleń: 7530
 239. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
  Wyświetleń: 7478
 240. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY - dz.404/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7475
 241. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 7470
 242. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2011 roku
  Wyświetleń: 7464
 243. PRZETARG - sprzedaż 1/2 cz. dz.1124/208, 1125/208, Chróścice, Korfantego 41
  Wyświetleń: 7423
 244. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDŻY - dz.945/36 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7417
 245. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 maja 2011 roku
  Wyświetleń: 7404
 246. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7385
 247. III PRZETARG - sprzedaż dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7372
 248. Przebudowa ulicy Łąkowej w Borkach wraz z odwodnieniem i oświetleniem
  Wyświetleń: 7327
 249. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s. w Kup
  Wyświetleń: 7313
 250. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 7292
 251. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 7284
 252. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 7280
 253. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 7278
 254. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 7269
 255. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 7267
 256. Informacje o zgromadzeniach
  Wyświetleń: 7228
 257. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 7204
 258. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.816/36 Kup
  Wyświetleń: 7162
 259. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobrzeniu Wielkim - ul.Drzymały
  Wyświetleń: 7155
 260. Ogłoszenie o wyłożeniu planu
  Wyświetleń: 7155
 261. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 września 2011 roku
  Wyświetleń: 7129
 262. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 kwietnia 2011 roku
  Wyświetleń: 7102
 263. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 7100
 264. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 7096
 265. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY dz.18 Borki
  Wyświetleń: 7066
 266. II PRZETARG - sprzedaż 1/2 cz.dz.1124/208, 1125/208, Chróścice, ul. Korfantego 41
  Wyświetleń: 7047
 267. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 7028
 268. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 stycznia 2013 roku
  Wyświetleń: 7011
 269. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 7010
 270. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2013r
  Wyświetleń: 7009
 271. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013
  Wyświetleń: 7007
 272. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 6991
 273. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2013 roku
  Wyświetleń: 6945
 274. Zarządzenie nr 0050.1.63.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s. w Kup
  Wyświetleń: 6931
 275. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1692/255 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 6918
 276. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 6911
 277. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do poszerzenia granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
  Wyświetleń: 6899
 278. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 6827
 279. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 6791
 280. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 6762
 281. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 lutego 2011
  Wyświetleń: 6759
 282. Budżet 2016r.
  Wyświetleń: 6752
 283. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 marca 2012 roku
  Wyświetleń: 6751
 284. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6670
 285. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6658
 286. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 6651
 287. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
  Wyświetleń: 6640
 288. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 6609
 289. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 6592
 290. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 6582
 291. ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wyświetleń: 6572
 292. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 6519
 293. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 sierpnia 2012 roku
  Wyświetleń: 6489
 294. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 Lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 6474
 295. UCHWAŁA
  Wyświetleń: 6466
 296. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 6465
 297. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 6463
 298. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 6450
 299. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 czerwca 2012 roku
  Wyświetleń: 6437
 300. Przebudowa kanalizacji sanitarnej na Placu Klasztornym w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 6426
 301. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 6413
 302. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2013 roku
  Wyświetleń: 6408
 303. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2012 roku
  Wyświetleń: 6388
 304. Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie pod nazwą „ Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 6364
 305. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 6346
 306. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2016r.
  Wyświetleń: 6335
 307. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 6295
 308. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przesłaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wniosku o wrażenie opinii
  Wyświetleń: 6269
 309. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
  Wyświetleń: 6265
 310. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie wystąpienia o opinię
  Wyświetleń: 6258
 311. Rozbudowa pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w Chróściach
  Wyświetleń: 6251
 312. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 6191
 313. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 6181
 314. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 6179
 315. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2012 roku
  Wyświetleń: 6147
 316. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 kwietnia 2012 roku
  Wyświetleń: 6146
 317. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 maja 2012 roku
  Wyświetleń: 6109
 318. Rozbudowa ul.Kochanowskiego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 6091
 319. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012
  Wyświetleń: 6081
 320. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publiczneog w roku 2014
  Wyświetleń: 6012
 321. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 6011
 322. III PRZETARG - sprzedaż 1/2 części dz.1124/208, 1125/208, Chróścice, ul. Korfantego 41
  Wyświetleń: 5995
 323. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2012 roku
  Wyświetleń: 5994
 324. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.81/18, 82/18 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 5984
 325. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 roku
  Wyświetleń: 5983
 326. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie rozpoczęcia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5976
 327. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 stycznia 2013 roku
  Wyświetleń: 5936
 328. Odwołanie zapytania ofertowego
  Wyświetleń: 5929
 329. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy - Brynica od km 2+015 do km 5+032"
  Wyświetleń: 5902
 330. Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w miejscowości Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w miejscowości Chróścice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Wyświetleń: 5901
 331. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2012 roku o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5901
 332. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach - instalacje elektryczne pracowni komputerowej
  Wyświetleń: 5842
 333. Budowa drogi ulicy Słonecznej i wewnętrznej w miejscowości Krzanowice etap I
  Wyświetleń: 5829
 334. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 5791
 335. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 października 2013 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5759
 336. Wybory ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 5755
 337. KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW
  Wyświetleń: 5727
 338. ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wyświetleń: 5592
 339. Przebudowa ul.Sienkiewicza i odcinka ul.Kwaśnej w m. Chróścice - etap I
  Wyświetleń: 5587
 340. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 5586
 341. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5579
 342. Budowa drogi gminnej ulicy Wąskiej w m. Czarnowąsy
  Wyświetleń: 5575
 343. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2017/2018
  Wyświetleń: 5509
 344. Budżet
  Wyświetleń: 5471
 345. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 5411
 346. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 5404
 347. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2015r.
  Wyświetleń: 5362
 348. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 5346
 349. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 5324
 350. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Odkrywkowego Zakładu Górniczego "CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE"
  Wyświetleń: 5185
 351. Budżet 2017r.
  Wyświetleń: 5178
 352. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 5132
 353. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015
  Wyświetleń: 5128
 354. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne przy ul. Powstańców Śląskich 3, Chróścice
  Wyświetleń: 5128
 355. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014
  Wyświetleń: 5094
 356. Bieżące utrzymanie chodników , dróg, poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 5050
 357. Rozbudowa Zespołu Szkół w Czarnowąsach- dostawa i montaż okien aluminiowych o odporności ogniowej EI-120
  Wyświetleń: 5036
 358. OGŁOSZENIE O KONKURSIE
  Wyświetleń: 5008
 359. Informacja o sposobie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
  Wyświetleń: 5006
 360. Przebudowa oraz rozbudowa sieci cieplnej w Czarnowąsach ul.Wierzbowa i Jaśminowa
  Wyświetleń: 4990
 361. Przebudowa drogi wewnętrznej( boczna od ulicy Namysłowskiej) dz. Nr 1494/8, 1172/11, 1144/13 k.4 w m. Dobrzeń Wielki Przebudowa drogi wewnętrznej( boczna od ulicy Namysłowskiej) wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem - dz. Nr225/54, 1262/55,
  Wyświetleń: 4973
 362. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 4939
 363. Modernizacja sali wiejskiej w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 4933
 364. Budowa drogi ulicy Wierzbowej w miejscowości Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4932
 365. Dostawa energi elektrycznej dla Gminy Dobrzeń Wielki do dnia 31.12.2016r.
  Wyświetleń: 4929
 366. O B W I E S Z C Z E N I E
  Wyświetleń: 4854
 367. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1613/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4850
 368. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2021r.
  Wyświetleń: 4828
 369. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 4817
 370. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2017r
  Wyświetleń: 4811
 371. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.942/122 Kup
  Wyświetleń: 4775
 372. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.413/169 Brzezie
  Wyświetleń: 4739
 373. Budowa drogi gminnej ul.Jańskiego w Dobrzeniu Wielkim wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami.
  Wyświetleń: 4734
 374. Budowa drogi gminnej ulicy św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 4731
 375. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.608/129 Brzezie
  Wyświetleń: 4724
 376. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4711
 377. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2020r
  Wyświetleń: 4644
 378. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.51,52 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4638
 379. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - 7 działek w Brzeziu
  Wyświetleń: 4627
 380. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.562/82 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4623
 381. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokale użytkowe
  Wyświetleń: 4615
 382. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 4604
 383. Budowa sieci cieplnej w Czarnowąsach-rejon ulicy Różanej wraz z przyłaczmi do 7 budynków mieszkalnych
  Wyświetleń: 4598
 384. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.942/122, 948/122 Kup
  Wyświetleń: 4596
 385. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki, ul. Opolska 4
  Wyświetleń: 4586
 386. I PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz. 1095/119 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 4583
 387. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki, Kup
  Wyświetleń: 4544
 388. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2019r
  Wyświetleń: 4527
 389. Remont dróg tłuczniowych w m. Dobrzeń Wielki i m. Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4499
 390. Remonty dróg tłuczniowych w m. Chróścice, Kup,Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4498
 391. Bezpieczny i punktualny dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu gminy Dobrzeń Wielki do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 4490
 392. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4478
 393. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 46 nieruchomości w obrębach Czarnowąsy, Borki, Krzanowice, Świerkle, Brzezie
  Wyświetleń: 4425
 394. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 4421
 395. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2018r
  Wyświetleń: 4408
 396. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4385
 397. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1110/145, 1073/145 Chróścice
  Wyświetleń: 4355
 398. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.221 Chróścice
  Wyświetleń: 4348
 399. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursów na stanowisko Dyrektorów placówek oświatowych gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4333
 400. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.3191/446 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4315
 401. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4296
 402. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  Wyświetleń: 4292
 403. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1651/208 Chróścice
  Wyświetleń: 4280
 404. Zakup zamknięcia mobilnego w ilości 1 szt. wraz z elementami do składowania w ramach inwestycji pn. Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163+700 Etap II- część B
  Wyświetleń: 4231
 405. Wykonanie uzupełniającego otworu studziennego dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego " Czarnowasy"
  Wyświetleń: 4226
 406. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 4221
 407. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 4213
 408. INFORMACJA WOJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 4199
 409. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - sale wiejskie w Borkach i Kup
  Wyświetleń: 4195
 410. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
  Wyświetleń: 4190
 411. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 4173
 412. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadania:1.Budowa drogi gminnej Brzezie-Dobrzeń Wielki.2.Budowa drogi ul.Reja w Dobrzeniu Wielkim.3.Rozbudowa drogi gminnej ul.Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim, wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego.
  Wyświetleń: 4171
 413. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015.
  Wyświetleń: 4131
 414. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 4126
 415. PRZETARG ograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.477/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4113
 416. Remont i docieplenie dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20
  Wyświetleń: 4097
 417. Rozbudowa obiektu zaplecza sportowego w Borkach o magazyn na sprzęt sportowy
  Wyświetleń: 4090
 418. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1274/182 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4069
 419. Budowa ulicy wewnetrznej-boczna od ul.Armii Ludowej w m. Krzanowice
  Wyświetleń: 4065
 420. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1776/62 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 4064
 421. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Kup, Szpitalna 2
  Wyświetleń: 4063
 422. Dotacje dla przedszkoli
  Wyświetleń: 4057
 423. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1014/24, 1238/70 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 4042
 424. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4022
 425. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale w Kup, Brynicka 29
  Wyświetleń: 4020
 426. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017
  Wyświetleń: 3999
 427. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy (najmu) - lokal użytkowy w Chróścicach, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 3970
 428. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3969
 429. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, przy ul. Brynickiej 29, Kup
  Wyświetleń: 3966
 430. PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 3955
 431. Zakup zamknięć mobilnych w ilości 25 szt.wraz z elementami do ich składania w ramach inwestycji pn.Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163+700 Etap II-część B
  Wyświetleń: 3948
 432. Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 3944
 433. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 3924
 434. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.472/227 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3895
 435. Wybory ławników
  Wyświetleń: 3882
 436. Lista osób, które złożyły oferty w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3848
 437. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 477/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3845
 438. Budowa węzła cieplnego, przyłącza niskich parametrów oraz instalacja centralnego ogrzewania w Czarnowąsach Pl.Klasztorny budynek mieszkalny 10,12,14
  Wyświetleń: 3840
 439. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3840
 440. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal w Kup, Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 3839
 441. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.478/236, 479/236, 480/236 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3838
 442. Remont świetlicy w Czarnowąsach: wykonanie nawierzchni z koski betonowej oraz malowanie elewacji budynku gospodarczego
  Wyświetleń: 3835
 443. INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 3808
 444. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny w Kup, Brynicka 29
  Wyświetleń: 3808
 445. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 2 lokale w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 3793
 446. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 3775
 447. Wykonanie usług geodezyjnych w latach 2014-2016 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3751
 448. Informacja o zgromadzeniach
  Wyświetleń: 3744
 449. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.677/143 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3737
 450. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - do najmu - lokal w Chróścicach, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 3712
 451. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1673/47 Chróścice
  Wyświetleń: 3703
 452. Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w Chróścicach
  Wyświetleń: 3698
 453. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3695
 454. 1) Przebudowa drogi ul.Krasickiego w Dobrzeniu Wielkim. 2) Przebudowa ul.Wspólnej w Dobrzeniu Wielkim w zakresie przebudowy chodnika
  Wyświetleń: 3684
 455. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2717/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3674
 456. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3658
 457. Naprawa pobocza drogi gminnej ul.Norweska wraz z częściową zabudową rowu i przygotowaniem podłoża pod zatokę postojową
  Wyświetleń: 3656
 458. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3630
 459. Zimowe utrzymanie dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016
  Wyświetleń: 3597
 460. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.2246/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3595
 461. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.3178/152 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3581
 462. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 marca 2014 roku
  Wyświetleń: 3567
 463. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz. 2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3550
 464. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dz.2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3542
 465. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRZENIU WIELKIM
  Wyświetleń: 3519
 466. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017
  Wyświetleń: 3492
 467. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3477
 468. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3474
 469. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3461
 470. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,
  Wyświetleń: 3453
 471. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wieli z dnia 25 sierpnia 2014 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3411
 472. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3398
 473. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2018/2019
  Wyświetleń: 3398
 474. Usługi edukacyjne mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie w roku szkolnym 2014/2015 programu rozwojowego w LO w gminie Dobrzeń W.
  Wyświetleń: 3386
 475. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3352
 476. III PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2,Brynicka 29, Kup
  Wyświetleń: 3347
 477. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 3342
 478. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z częścią kosztorysową na zadanie: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 457 Dobrzeń Wielki- Brzeg na odcinku Chróścice- Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 3330
 479. Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jadwigi: Odrestaurowanie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Jadwigi w Chróścicach wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  Wyświetleń: 3306
 480. Usługi edukacyjne mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie w roku szk.2014/2015 programu rozwojowego w 4 szk.gim.w gminie Dobrzeń
  Wyświetleń: 3285
 481. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 3282
 482. PRZETARG na wynajem lokalu - Kup, Szpitalna 2
  Wyświetleń: 3269
 483. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy Kup, Szpitalna 2
  Wyświetleń: 3256
 484. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 3254
 485. IV PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, ul. Brynicka 29, Kup
  Wyświetleń: 3253
 486. Adaptacja pomieszczeń na cele administracyjne budynku w Dobrzeniu Wielkim przy ul.Kościelnej 5- etap I
  Wyświetleń: 3243
 487. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 3218
 488. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 sierpnia 2014 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3218
 489. Obwieszczenie Wójta gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 września 2014 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3210
 490. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3208
 491. Budowa drogi gminnej od ul.Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskieg na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 3204
 492. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3200
 493. Nabór na stanowisko głównego księgowego
  Wyświetleń: 3188
 494. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016
  Wyświetleń: 3187
 495. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3183
 496. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3182
 497. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin Dolna Mała Panew
  Wyświetleń: 3176
 498. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2840/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3163
 499. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.3199/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3160
 500. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich
  Wyświetleń: 3157
 501. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie przesłania wniosku o opinię
  Wyświetleń: 3140
 502. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3130
 503. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3113
 504. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 3100
 505. Remonty dróg gminnych na terenie gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3095
 506. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2014 roku informujące strony postępowania o wystąpieniu o opinię
  Wyświetleń: 3088
 507. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 3087
 508. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.623/12 Brzezie
  Wyświetleń: 3077
 509. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3076
 510. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3064
 511. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3063
 512. Przydatne adresy www
  Wyświetleń: 3062
 513. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3061
 514. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 sierpnia 2014 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 3059
 515. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.112, 113, 977/114, 1562/114, 1563/114, 1457/194 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3058
 516. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (05.12.2016) - 3 lokale mieszkalne przy Pl. Klasztornym w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 3057
 517. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (18.11.2016) - dz.58/2, 62/7 Świerkle, 251/165, 413/169, 518/195, 655/79, 745/79, 746/79 Brzezie
  Wyświetleń: 3048
 518. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy, Kup Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 3032
 519. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1899/182 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3025
 520. Nabór na stanowisko informatyka w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3024
 521. OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
  Wyświetleń: 3021
 522. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3019
 523. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (22.11.2016) - dz.1156/160, 895/231, 896/231 Borki, 668/197, 669/197, 1404/195, 809/194 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3017
 524. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3001
 525. Obwieszczenie Wójta gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 września 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2985
 526. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (28.11.2016) - dz.499 Krzanowice, 466, 468, 59/1 Świerkle, 1674/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2984
 527. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2981
 528. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 2977
 529. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 października 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 2973
 530. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.2840/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2953
 531. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1076/53 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2942
 532. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r.
  Wyświetleń: 2935
 533. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (23.11.2016) - dz.371/2 Krzanowice, 623/12, 31, 60, 200/61, 751/59, 728/62, 750/59, 727/62, 735/65, 736/65 Brzezie
  Wyświetleń: 2934
 534. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2933
 535. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 2927
 536. Obwieszczenie Starosty Opolskiego
  Wyświetleń: 2903
 537. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 maja 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 2898
 538. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2893
 539. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz. 460 Krzanowice
  Wyświetleń: 2893
 540. Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018
  Wyświetleń: 2891
 541. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (24.11.2016) - dz. 27, 28, 393/151, 1082/134, 132, 1892/141, 1893/141 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2886
 542. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2885
 543. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2884
 544. III PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny 2, Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 2882
 545. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.3199/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2879
 546. OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
  Wyświetleń: 2877
 547. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2877
 548. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokal nr 1, ul. Kani 3, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2876
 549. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2873
 550. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2871
 551. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 września 2014 rok w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa.
  Wyświetleń: 2863
 552. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2855
 553. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2845
 554. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 3 lokale mieszkalne, Plac Klasztorny 10-14, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2841
 555. Przetarg na sprzedaż nieruchomości - dz.167 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2840
 556. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2014 roku informujące strony postępowania o wystąpieniu o opinie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2820
 557. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 lipca 2014 roku - zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2815
 558. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 czerwca 2015 roku informujący strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2815
 559. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 2807
 560. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2803
 561. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 649/180 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2799
 562. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1122/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2798
 563. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (21.11.2016) - dz.130/17, 81/18, 82/18, 354/201, 1312/110, 1243/112, 2441/292 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2781
 564. Informacje o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 2780
 565. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.439/131 Brzezie
  Wyświetleń: 2775
 566. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 2766
 567. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1095/119 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 2759
 568. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 2756
 569. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie przesłania wniosków o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2753
 570. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2749
 571. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 2746
 572. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2743
 573. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Dworcowa 5
  Wyświetleń: 2739
 574. Zapytanie Ofertowe
  Wyświetleń: 2731
 575. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2729
 576. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.213 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2729
 577. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2725
 578. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2718
 579. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Plac Klasztorny 8
  Wyświetleń: 2715
 580. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokal nr 1, Dworcowa 9, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2714
 581. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 sierpnia 2015 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2713
 582. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (25.11.2016) - dz.175/46, 1307/66, 486/180 Borki, 439, 731 Krzanowice
  Wyświetleń: 2704
 583. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz. 1153/9 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2702
 584. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2696
 585. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 12 października 2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2689
 586. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1559/40 Chróścice
  Wyświetleń: 2686
 587. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2679
 588. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2679
 589. II przetarg ustny ograniczny - sprzedaż dz.1674/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2678
 590. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 grudnia 2015 roku w informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2675
 591. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1675/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2672
 592. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2658
 593. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 czerwca 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2654
 594. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Dworcowa 1
  Wyświetleń: 2646
 595. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2639
 596. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1890/141 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2634
 597. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 października 2015 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2632
 598. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 2626
 599. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 320/10 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 2623
 600. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2621
 601. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2015 roku o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2613
 602. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2588
 603. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 2821/231 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2580
 604. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (17.11.2016) - dz.298/4 Czarnowąsy, dz. 13/4, 13/6, 62/4, 62/6, 56/4 Świerkle
  Wyświetleń: 2572
 605. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Wolności 19
  Wyświetleń: 2572
 606. Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w Chróścicach
  Wyświetleń: 2565
 607. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2560
 608. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 sierpnia 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2556
 609. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 343/2 Świerkle
  Wyświetleń: 2543
 610. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 lutego 2017 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
  Wyświetleń: 2542
 611. Porozumienia
  Wyświetleń: 2541
 612. Rozbudowa dróg gminnych ul.Cebuli i Piaskowej w m. Chróścice
  Wyświetleń: 2526
 613. Budżet 2018
  Wyświetleń: 2523
 614. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2523
 615. Modernizacja Sali widowiskowo- treningowej z zapleczem technicznym etap I – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2512
 616. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich
  Wyświetleń: 2511
 617. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu do RDOŚ i PPIS wniosku o opinię w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2507
 618. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2503
 619. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2491
 620. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 2488
 621. Sprawozdania finansowe za 2018r.
  Wyświetleń: 2483
 622. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2482
 623. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1374/63, 1375/63 Chróścice
  Wyświetleń: 2479
 624. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1674/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2477
 625. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2472
 626. Kluby Radnych
  Wyświetleń: 2460
 627. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2442
 628. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2438
 629. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.460 Krzanowice
  Wyświetleń: 2437
 630. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2434
 631. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 2430
 632. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2429
 633. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 lipca 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu do RDOŚ i PPIS prośby o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2421
 634. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 września 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2414
 635. Rozbudowa dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w miejscowości Chróścice
  Wyświetleń: 2403
 636. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2402
 637. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 kwietnia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 2384
 638. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 września 2015 roku w sparwie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2377
 639. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2019/2020
  Wyświetleń: 2375
 640. Wybory do Rady Seniorów
  Wyświetleń: 2371
 641. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016
  Wyświetleń: 2362
 642. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 października 2015 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 2348
 643. PRZETARG na najem - lokal użytkowy Kup, Rynek 13
  Wyświetleń: 2346
 644. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 maja 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzj o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 2345
 645. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2342
 646. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1700/41 Chróścice
  Wyświetleń: 2340
 647. Nabór na stanowisko specjalisty w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2312
 648. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 kwietnia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 2308
 649. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 września 2015 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2299
 650. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko specjalisty w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2292
 651. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 2290
 652. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2288
 653. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2281
 654. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2275
 655. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 maja 2016r.
  Wyświetleń: 2267
 656. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 maja 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2257
 657. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 lutego 2017 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 2254
 658. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2253
 659. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - do dzierżawy - dz. 942/122, 948/122 Kup
  Wyświetleń: 2249
 660. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie wydania decyzji odmawiającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 2248
 661. Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2237
 662. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2232
 663. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 2231
 664. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 2219
 665. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 2216
 666. Przetarg ustny ograniczony - sprzedaż dz.1675/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2213
 667. O B W I E S Z C Z E N I E
  Wyświetleń: 2211
 668. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal w Kup, Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 2205
 669. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 2204
 670. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 2199
 671. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2196
 672. Konkursy na stanowiska dyrektorów Publicznych Przedszkoli w Chróścicach i Dobrzeniu wielkim oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 2193
 673. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Kup, Rynek 13
  Wyświetleń: 2191
 674. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2187
 675. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2016 roku informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2187
 676. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 2178
 677. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 2176
 678. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2017 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa
  Wyświetleń: 2175
 679. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2173
 680. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 2158
 681. Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Brzegowej w miejscowości Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 2158
 682. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz. 1692/255 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2153
 683. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.472/227 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2152
 684. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI - 5
  Wyświetleń: 2150
 685. PRZETARG ustny nieograniczony - lokal nr 2 przy ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 2149
 686. PRZETARG ustny nieograniczony - najem lokalu użytkowego, Dobrzeń Wielki, Namysłowska 44
  Wyświetleń: 2142
 687. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2141
 688. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 2 lokale w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 2140
 689. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 2139
 690. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2138
 691. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 marca 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2136
 692. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 – ul. Wrocławska w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 – ul. Namysłowska do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2136
 693. Nabór na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2135
 694. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2135
 695. KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KUP
  Wyświetleń: 2132
 696. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 2129
 697. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 sierpnia 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich
  Wyświetleń: 2128
 698. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach
  Wyświetleń: 2127
 699. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 listopada 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku w sprawie opinii o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2126
 700. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 września 2016 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 2123
 701. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2021r
  Wyświetleń: 2115
 702. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 477/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2104
 703. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 lutego 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2102
 704. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2096
 705. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2089
 706. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 kwietnia 2016 roku w informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2087
 707. ZAPYTANIE OFERTOWE na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 2082
 708. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 kwietnia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2079
 709. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie wydania decyzj o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 2072
 710. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dz.2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2072
 711. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lok.2 przy ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 2071
 712. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2056
 713. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 września 2016 roku informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2055
 714. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 marca 2016 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii.
  Wyświetleń: 2054
 715. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - do najmu - lokal w Chróścicach, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 2052
 716. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2049
 717. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2016 roku informujące strony postępowania o otrzymanych opniniach i o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2048
 718. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie wydanych opinii przez RDOŚ i PPIS w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarubnkowaniach
  Wyświetleń: 2042
 719. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 stycznia 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2041
 720. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko specjalisty w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2018
 721. Ogłoszenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach o wolnym stanowisku pracy
  Wyświetleń: 2018
 722. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.837/120 Kup
  Wyświetleń: 2013
 723. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale w Kup, Brynicka 29
  Wyświetleń: 2009
 724. Nabór na stanowisko specjalisty w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2008
 725. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii przez RDOŚ w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarubnkowaniach
  Wyświetleń: 2005
 726. Rozbudowa drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup wraz z rozbudową części ul. Karola Miarki
  Wyświetleń: 2003
 727. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1998
 728. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.2246/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1998
 729. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 grudnia 2016 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 1995
 730. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 1987
 731. Przedszkola na wymiar
  Wyświetleń: 1973
 732. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 1971
 733. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 marca 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1969
 734. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 sierpnia 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postepowania w sproawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1963
 735. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1960
 736. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 sierpnia 2016 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1945
 737. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 sierpnia 2016 roku informujące strony postepowania o oględzinach drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1942
 738. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 1940
 739. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 18 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1938
 740. Budżet 2019
  Wyświetleń: 1936
 741. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 marca 2016 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1915
 742. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 1915
 743. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.478/236, 479/236, 480/236 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1910
 744. Modernizacja Sali widowiskowo- treningowej z zapleczem technicznym etap I – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1900
 745. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1883
 746. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa oraz umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa i krzewów
  Wyświetleń: 1882
 747. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1869
 748. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 kwietnia 2018 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa, odmowie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa oraz umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
  Wyświetleń: 1865
 749. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do zbycia
  Wyświetleń: 1865
 750. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1863
 751. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1845
 752. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy, Kup, Rynek 13
  Wyświetleń: 1841
 753. Informacja dot. dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z placówek oświatowych.
  Wyświetleń: 1832
 754. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1886/169 Dobrzeń Wielki, dz.1865/142, 1871/143 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1820
 755. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 1816
 756. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2020/2021
  Wyświetleń: 1807
 757. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Korfantego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1806
 758. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 1799
 759. Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Dworcowej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1797
 760. Remont odcinka drogi gminnej ul. Odrzańskiej w m. Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 1784
 761. Rozwój infrastruktury sportowej kąpieliska Balaton w Dobrzeniu Wielkim, polegający na dostawie i montażu zjeżdżalni wodnej oraz modernizacji boiska do siatkówki plażowej.
  Wyświetleń: 1779
 762. Budowa parkingu w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1765
 763. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 1763
 764. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 1760
 765. Przebudowa części pawilonu szkoleniowego na pokoje gościnne dla sportowców w Chróścicach przy ul. św. Rocha 26
  Wyświetleń: 1747
 766. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 marca 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1732
 767. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1728
 768. Nabór na stanowisko głównego księgowego
  Wyświetleń: 1697
 769. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach
  Wyświetleń: 1693
 770. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (pełny wymiar czasu pracy)
  Wyświetleń: 1669
 771. Remont placu przy OSP w m. Chróścice dz. nr 1151/298
  Wyświetleń: 1665
 772. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1651
 773. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy- 3
  Wyświetleń: 1650
 774. Konsultacje społeczne dotyczące potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie przebudowy biblioteki publicznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1643
 775. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 13.12.2017r.
  Wyświetleń: 1639
 776. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1610
 777. Rozwój infrastruktury sportowej kąpieliska Balaton w Dobrzeniu Wielkim, polegający na dostawie i montażu zjeżdżalni wodnej oraz modernizacji boiska do siatkówki plażowej.
  Wyświetleń: 1594
 778. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1589
 779. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na lata 2019-2023 - zmiana terminu zebrania w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1579
 780. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1572
 781. Zagospodarowanie terenu kąpieliska Balaton
  Wyświetleń: 1570
 782. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1563
 783. Budżet 2020
  Wyświetleń: 1561
 784. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach
  Wyświetleń: 1528
 785. Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert.
  Wyświetleń: 1522
 786. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1518
 787. Wyłożenie do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2019-2033’’
  Wyświetleń: 1499
 788. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1478
 789. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1464
 790. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (niepełny wymiar czasu pracy)
  Wyświetleń: 1452
 791. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościuszki w miejscowości Dobrzeń Wielki - etap I
  Wyświetleń: 1447
 792. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1445
 793. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1444
 794. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 23 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 1443
 795. Diagnoza problemów społecznych w Gminie Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1442
 796. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 1439
 797. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1
  Wyświetleń: 1435
 798. Budowa drogi gminnej w miejscowości Chróścice
  Wyświetleń: 1418
 799. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 1392
 800. Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2019
  Wyświetleń: 1391
 801. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1367
 802. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 25.07.2018r.
  Wyświetleń: 1367
 803. Informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 lutego 2020 r. o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 1359
 804. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1347
 805. Informacja o wyniku konkursu, który został przeprowadzony na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1340
 806. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2018 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 1340
 807. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do zbycia
  Wyświetleń: 1321
 808. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1320
 809. XII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1308
 810. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1307
 811. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy, Kup, ul. Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 1306
 812. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1304
 813. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017
  Wyświetleń: 1288
 814. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1286
 815. Zarządzenie Nr 120.58.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Dworcowej w m. Dobrzeń Wielki„ umowa nr ZP.272.250.2019 z dn 02-10-2019
  Wyświetleń: 1285
 816. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1283
 817. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1273
 818. Zarządzenie Nr 120.18.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-04-2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 1270
 819. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1267
 820. VI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1265
 821. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2018 roku
  Wyświetleń: 1264
 822. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 kwietnia 2021r.
  Wyświetleń: 1262
 823. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 maja 2020r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 1260
 824. ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości - termin 08.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1259
 825. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1257
 826. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice
  Wyświetleń: 1255
 827. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 1254
 828. II sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1248
 829. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1245
 830. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1237
 831. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 sierpnia 2019r. o wynikach wyborów do Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1224
 832. Zarządzenie Nr 0050.1.58.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Dobrzeń Wielki związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem ...
  Wyświetleń: 1221
 833. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 1219
 834. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1219
 835. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2018 r. o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 1217
 836. Zarządzenie Nr 0050.1.13.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-01-2020 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1217
 837. KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KUP
  Wyświetleń: 1191
 838. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1189
 839. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - termin 24.10.2018 r.
  Wyświetleń: 1188
 840. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1187
 841. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1187
 842. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT
  Wyświetleń: 1182
 843. X Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1182
 844. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09 sierpnia 2018 roku
  Wyświetleń: 1179
 845. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 1177
 846. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 1176
 847. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1158
 848. V Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1152
 849. VII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1151
 850. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1147
 851. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1141
 852. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1138
 853. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 września 2018 roku o wydaniu zezwolenia na usunięcie dwóch drzew
  Wyświetleń: 1136
 854. IV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1133
 855. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018
  Wyświetleń: 1133
 856. INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 1122
 857. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2018 roku
  Wyświetleń: 1121
 858. Sprawozdania finansowe za 2019r.
  Wyświetleń: 1120
 859. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1117
 860. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1116
 861. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1116
 862. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1111
 863. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 1111
 864. Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 1109
 865. IX Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1104
 866. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 1096
 867. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 1096
 868. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1093
 869. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1091
 870. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 października 2019r.
  Wyświetleń: 1090
 871. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1082
 872. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1082
 873. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1079
 874. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do zbycia
  Wyświetleń: 1067
 875. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 1059
 876. Zarządzenie Nr 0050.1.4.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 1052
 877. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 1051
 878. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 1039
 879. OGŁOSZENIE - Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1028
 880. Zarządzenie nr 0050.1.206.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
  Wyświetleń: 1027
 881. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 1023
 882. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 lipca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1022
 883. III Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1020
 884. OGŁOSZENIE w sprawie terminu debaty nad Raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 1017
 885. Budżet 2021
  Wyświetleń: 1015
 886. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 1015
 887. Zarządzenie Nr 0050.1.21.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1013
 888. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 maja 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1012
 889. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 1010
 890. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1009
 891. VIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1007
 892. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1005
 893. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 lipca 2018 roku
  Wyświetleń: 1003
 894. XI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1003
 895. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1001
 896. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2018
  Wyświetleń: 996
 897. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 995
 898. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 992
 899. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 989
 900. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 986
 901. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 982
 902. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 981
 903. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 980
 904. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 979
 905. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 977
 906. Zarządzenie Nr 0050.1.203.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie powołania Komisji na rok 2019, celem rozpatrzenia ofert na realizację następujących zadań publicznych:„Pielęgnacja osób starszych, chorych ...
  Wyświetleń: 973
 907. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 972
 908. Zarządzenie Nr 0050.1.14.2020 r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie ...
  Wyświetleń: 972
 909. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia oględzin drzew
  Wyświetleń: 967
 910. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 966
 911. Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2020 rok
  Wyświetleń: 964
 912. Zarządzenie Nr 0050.1.63.2020r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-05-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 963
 913. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 961
 914. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 957
 915. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 953
 916. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 950
 917. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 września 2019 roku
  Wyświetleń: 945
 918. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 945
 919. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 września 2019 r.
  Wyświetleń: 944
 920. Zarządzenie Nr 0050.1.205.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 926
 921. Zarządzenie Nr 120.48.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  Wyświetleń: 926
 922. XIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 924
 923. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 922
 924. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lipca 2018 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie 7 drzew, odmowie wydania zezwolenia na usunięcie 11 drzew, umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 drzew
  Wyświetleń: 922
 925. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu
  Wyświetleń: 919
 926. Zarządzenie Nr 0050.1.11.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-01-2020 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do ...
  Wyświetleń: 919
 927. Zarządzenie Nr 0050.1.202.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 919
 928. INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 918
 929. OGŁOSZENIE - warunki i zasady obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 918
 930. XIV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 910
 931. Zapytanie ofertowe Budowa dwóch wiat drewnianych wraz z montażem lamp solarnych w ramach operacji pn. „Spotkajmy się przy ognisku”
  Wyświetleń: 910
 932. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 903
 933. Zarządzenie Nr 0050.1.5.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-01-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej
  Wyświetleń: 903
 934. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego
  Wyświetleń: 901
 935. Zapytanie ofertowe „Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym” (III postępowanie)
  Wyświetleń: 899
 936. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 898
 937. Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 897
 938. Zarządzenie Nr 0050.1.201.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 897
 939. Informacja o terminie sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 894
 940. Zarządzenie Nr 0050.1.207.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2018 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki)prowadzenia rachunkowości
  Wyświetleń: 892
 941. Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 888
 942. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2017
  Wyświetleń: 886
 943. Zapytanie ofertowe "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"
  Wyświetleń: 881
 944. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach autobusowych i placach zabaw na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2020r
  Wyświetleń: 879
 945. Zarządzenie Nr 120.61.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 876
 946. Zarządzenie Nr 0050.1.200.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 870
 947. Zarządzenie Nr 120.50.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 863
 948. Zarządzenie Nr 120.51.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 863
 949. Zarządzenie Nr 120.52.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-11-2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 860
 950. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 859
 951. Zapytanie ofertowe "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" (II postępowanie)
  Wyświetleń: 859
 952. Zarządzenie Nr 0050.1.204.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 859
 953. Zarządzenie Nr 120.52.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-12-2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 859
 954. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 857
 955. Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Dobrzeń Wielki w 2020r
  Wyświetleń: 855
 956. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 854
 957. Uchwała Nr XV/127/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 847
 958. Utrzymanie porządku i czystości terenów zielonych, skwerów oraz parków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2020r.
  Wyświetleń: 846
 959. Zarządzenie Nr 120.49.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie ustalenia soboty roboczej w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w zamian za poniedziałek 24 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 842
 960. Zarządzenie Nr 120.53.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 840
 961. Informacja o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 834
 962. XV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 834
 963. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2021/2022
  Wyświetleń: 833
 964. Zarządzenie Nr 0050.1.161.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-12-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 829
 965. Zarządzenie Nr 120.4.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-01-2019 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 829
 966. Informacja o zasadach funkcjonowania Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku ze stanem epidemii
  Wyświetleń: 828
 967. Zarządzenie Nr 120.44.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-08-2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności
  Wyświetleń: 826
 968. Zarządzenie Nr 120.57.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa drogi gminnej ulicy Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim „ umowa nr ZP.272.70.2019 z dn. 26-04-2019
  Wyświetleń: 823
 969. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 821
 970. Zarządzenie Nr 0050.1.178.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 sprawie odwołania Danuty Bieszaj ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 817
 971. Zarządzenie Nr 0050.1.26.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-02-2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Chróścicach na okoliczność zmiany osób materialnie ...
  Wyświetleń: 817
 972. Zapytanie ofertowe "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" (III postępowanie)
  Wyświetleń: 816
 973. Zarządzenie Nr 120.54.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 816
 974. Zarządzenie Nr 0050.1.175.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 815
 975. Uchwała Nr XIII/109/20019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 813
 976. Zarządzenie Nr 120.59.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-12-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup (wraz z rozbudową części ul. Karola Miarki)„ umowa nr ...
  Wyświetleń: 812
 977. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020: Rozwój infrastruktury sportowej kąpieliska Balaton w Dobrzeniu Wielkim w zakresie dostawy i montażu zjeżdżalni wodnej oraz modernizacji boiska do siatkówki plażowej.
  Wyświetleń: 808
 978. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020
  Wyświetleń: 808
 979. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
  Wyświetleń: 806
 980. Zarządzenie Nr 0050.1.124.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-08-2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kup na okoliczność zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej
  Wyświetleń: 804
 981. ORGAN PROWADZĄCY – GMINA DOBRZEŃ WIELKI OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM
  Wyświetleń: 801
 982. Zarządzenie Nr 0050.1.157.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 799
 983. Zapytanie ofertowe Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 798
 984. Zarządzenie Nr 0050.1.176.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 795
 985. Zarządzenie Nr 0050.1.174.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 791
 986. Zarządzenie Nr 120.47.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Brzegowej w m. Dobrzeń Mały” umowa nr ZP.272.220.2018 z dnia 10.08.2018 ...
  Wyświetleń: 791
 987. Zarządzenie Nr 0050.1.146.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-10-2019 w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi-biała lista podatników
  Wyświetleń: 784
 988. Zarządzenie Nr 0050.1.179.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 783
 989. Zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów w Chróścicach przy ul.Polnej w 2020r
  Wyświetleń: 782
 990. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 781
 991. Zarządzenie Nr 0050.1.180.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 778
 992. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2020r
  Wyświetleń: 777
 993. Ogłoszenie - konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 777
 994. Zarządzenie Nr 0050.1.162.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-12-2019 w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 770
 995. Zarządzenie Nr 120.41.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-09-2019 w sprawie wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywania kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 768
 996. Zarządzenie Nr 0050.1.163.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 767
 997. Zarządzenie Nr 0050.1.153.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2019 w sprawie przeprowadzeniea inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspołnych
  Wyświetleń: 765
 998. Zarządzenie Nr 120.62.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2019 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2019
  Wyświetleń: 765
 999. OGŁOSZENIE o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 762
 1000. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie tablicy informacyjnej z kodem QR na stojaku stalowym ocynkowanym malowanym proszkowo dla operacji pn. „Konserwacja stacji drogi krzyżowej z kościoła pw. Św. Jerzego w Kup”
  Wyświetleń: 759
 1001. INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 757
 1002. Zarządzenie Nr 0050.1.12.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-01-2020 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 757
 1003. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 754
 1004. Zarządzenie Nr 0050.1.165.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 752
 1005. Zarządzenie Nr 0050.1.160a.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 750
 1006. Zarządzenie Nr 120.27.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2019 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 749
 1007. Zarządzenie Nr 0050.1.159.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 741
 1008. Zarządzenie Nr 120.55.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-12-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 334.2019 na zadanie pn. „Budowa Otwartej ...
  Wyświetleń: 741
 1009. Zarządzenie Nr 0050.1.156.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 738
 1010. Informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lipca 2020 r. o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 737
 1011. Zarządzenie Nr 120.5.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-02-2020 w sprawie Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 737
 1012. Zarządzenie Nr 120.53. 2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-11-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania„Remont odcinka drogi gminnej ul. Odrzańskiej w m. Dobrzeń Mały” zgodnie z umową nr ZP.272.258.2019 z dn ...
  Wyświetleń: 737
 1013. Zarządzenie Nr 120.56.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 737
 1014. Zarządzenie Nr 0050.1.177.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 733
 1015. Zarządzenie Nr 0050.1.181.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na środek trwały
  Wyświetleń: 733
 1016. Zarządzenie Nr 0050.1.158.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 732
 1017. Zarządzenie Nr 120.60.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 732
 1018. Zarządzenie Nr 0050.1.152.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-11-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ...
  Wyświetleń: 730
 1019. Zarządzenie Nr 0050.1.164.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 728
 1020. Zarządzenie Nr 120.63.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie zmiany planu audytu wewnętrznego na rok 2019
  Wyświetleń: 727
 1021. Zarządzenie Nr 120.33.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 725
 1022. Zapytanie ofertowe „Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym” (II postępowanie)
  Wyświetleń: 723
 1023. Unieważnienie konkursu
  Wyświetleń: 720
 1024. Zarządzenie Nr 0050.1.154.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie ...
  Wyświetleń: 717
 1025. XVI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 710
 1026. Zarządzenie Nr 120.54.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  Wyświetleń: 709
 1027. Uchwała Nr XXV/179/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-12-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 706
 1028. XXI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 701
 1029. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021
  Wyświetleń: 697
 1030. Zarządzenie Nr 0050.1.155.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2019 w sprawie powołania stałej komisji do likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 697
 1031. Zarządzenie Nr 120.2.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-01-2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 695
 1032. Zarządzenie Nr 0050.1.160.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 693
 1033. Zarządzenie Nr 0050.1.29.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-02-2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 693
 1034. Informacja o wyniku konkursu, który został przeprowadzony na stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 689
 1035. Zarządzenie Nr 120.3.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 o zmianie zarządzenia w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 689
 1036. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu
  Wyświetleń: 684
 1037. Zapytanie ofertowe Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 684
 1038. Zarządzenie Nr 0050.1.40.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-03-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 683
 1039. Zarządzenie Nr 0050.1.17.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych narok 2020
  Wyświetleń: 679
 1040. Zarządzenie Nr 0050.1.28.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2019 w sprawie przekazania środków trwałych
  Wyświetleń: 678
 1041. Zarządzenie Nr 120.24.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-07-2018 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
  Wyświetleń: 677
 1042. Zarządzenie Nr 120.37.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-10-2018 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
  Wyświetleń: 677
 1043. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2020
  Wyświetleń: 676
 1044. Zarządzenie Nr 0050.1.177.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 675
 1045. Zarządzenie Nr 0050.1.3.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2020 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań
  Wyświetleń: 673
 1046. Zarządzenie Nr 0050.1.80.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-06-2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 671
 1047. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego
  Wyświetleń: 671
 1048. Zarządzenie Nr 120.11.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-03-2020 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 668
 1049. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 667
 1050. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 667
 1051. Zarządzenie Nr 0050.1.1.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2020 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków ...
  Wyświetleń: 665
 1052. Zarządzenie Nr 120.4.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-02-2020 o zmianie zarzadzenia w sprawie doręczania decyzji wymiarowych
  Wyświetleń: 665
 1053. Zarządzenie Nr 120.44.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-10-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457-ul. Wrocławska w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ...
  Wyświetleń: 665
 1054. Zarządzenie Nr 0050.1.149.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 664
 1055. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 660
 1056. Uchwała Nr XIV/119/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
  Wyświetleń: 660
 1057. Uchwała Nr XIV/121/ 2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 660
 1058. Zarządzenie Nr 0050.1.31.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 660
 1059. Zarządzenie Nr 120.12.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-03-2020 w sprawie utraty mocy zarzadzenia Wójta w sprawie Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 659
 1060. Zarządzenie Nr 120.46.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w Chróścicach” umowa nr ZP.272.120.2018 z dnia 22-05-2018 r
  Wyświetleń: 659
 1061. Zarządzenie Nr 0050.1.19.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-02-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnegoKonkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” w roku 2020
  Wyświetleń: 656
 1062. Zarządzenie Nr 0050.1.192.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 656
 1063. Zarządzenie Nr 120.2.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-01-2020 w sprawie doręczania decyzji wymiarowych
  Wyświetleń: 656
 1064. Zarządzenie Nr 0050.1.7.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-01-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2020 rok
  Wyświetleń: 655
 1065. Zarządzenie Nr 0050.1.148.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 654
 1066. Zarządzenie Nr 120.30.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2018 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
  Wyświetleń: 654
 1067. Zarządzenie Nr 0050.1.16.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 652
 1068. XVIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 651
 1069. Zarządzenie Nr 0050.1.10.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-01-2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 651
 1070. Zarządzenie Nr 0050.1.199.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 651
 1071. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 650
 1072. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021
  Wyświetleń: 650
 1073. Zarządzenie Nr 0050.1.176.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-11-2018 sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 645
 1074. Zarządzenie Nr 120.10.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-03-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 80.2019 na zadanie pn. „Rozbudowa drogi ...
  Wyświetleń: 645
 1075. KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
  Wyświetleń: 644
 1076. Zarządzenie Nr 0050.1.197.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 644
 1077. Zarządzenie Nr 120.48.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-10-2019 w sprawie w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 644
 1078. Zarządzenie Nr 0050.1.4.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań
  Wyświetleń: 643
 1079. Zarządzenie Nr 0050.1.123.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 642
 1080. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 641
 1081. Zarządzenie Nr 0050.1.184.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 641
 1082. Uchwała Nr XXIV/169/ 2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 640
 1083. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021
  Wyświetleń: 640
 1084. Zarządzenie Nr 0050.1.191.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 640
 1085. Zarządzenie Nr 0050.1.189.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 639
 1086. Uchwała Nr XIII/114/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 638
 1087. Zarządzenie Nr 120.39.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 638
 1088. Zarządzenie Nr 0050.1.194.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 637
 1089. Zarządzenie Nr 120.43.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Przebudowa części pawilonu szkoleniowego na pokoje gościnne dla sportowców w Chróścicach przy ul. Św. Rocha 26
  Wyświetleń: 637
 1090. Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
  Wyświetleń: 635
 1091. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 634
 1092. Zarządzenie Nr 0050.1.167.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 634
 1093. Zarządzenie Nr 0050.1.190.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 634
 1094. Zarządzenie Nr 120.34.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-08-2019 w sprawie zmian w organizacji Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 634
 1095. Zarządzenie Nr 120.7.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2019 o zmianie zarządzenia własnego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 634
 1096. Zarządzenie Nr 0050.1.193.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 633
 1097. Zarządzenie Nr 0050.1.34.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 633
 1098. Zarządzenie Nr 0050.1.37.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-03-2020 w sprawie zasad przejęcia urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przez Gminę Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 633
 1099. Zarządzenie Nr 0050.1.147.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 631
 1100. Zarządzenie Nr 0050.1.2.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2019 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków ...
  Wyświetleń: 631
 1101. Zarządzenie Nr 120.47.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-10-2019 w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim soboty roboczej w zamian za wtorek 24 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 631
 1102. Zarządzenie Nr 0050.1.151.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 630
 1103. Zarządzenie Nr 0050.1.36.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 630
 1104. Zarządzenie Nr 0050.1.150.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-10-2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 629
 1105. Zarządzenie Nr 0050.1.5.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 629
 1106. Zarządzenie Nr 0050.1.13.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 628
 1107. Zarządzenie Nr 0050.1.15.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 628
 1108. Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 627
 1109. Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie powołania komisji statutowej
  Wyświetleń: 626
 1110. Zarządzenie Nr 0050.1.187.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 626
 1111. Zarządzenie Nr 120.33.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 626
 1112. XVII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 625
 1113. Zarządzenie Nr 0050.1.21.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 625
 1114. Zarządzenie Nr 0050.1.10.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-01-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 624
 1115. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 623
 1116. Zarządzenie Nr 0050.1.185.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 623
 1117. Zarządzenie Nr 0050.1.2.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
  Wyświetleń: 623
 1118. Zarządzenie Nr 0050.1.3.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
  Wyświetleń: 623
 1119. Zarządzenie Nr 0050.1.35.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 623
 1120. Zarządzenie Nr 0050.1.42.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-03-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 622
 1121. Zarządzenie Nr 120.10.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-03-2020 w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym
  Wyświetleń: 622
 1122. Zarządzenie Nr 0050.1.26.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-03-2019 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 621
 1123. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 620
 1124. Zarządzenie Nr 0050.1.186.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 620
 1125. Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 619
 1126. Zarządzenie Nr 0050.1.131.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-10-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 619
 1127. Zarządzenie Nr 0050.1.169.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 619
 1128. Zarządzenie Nr 0050.1.182.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 619
 1129. Zarządzenie Nr 0050.1.39.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 619
 1130. Zarządzenie Nr 120.44.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-11-2018 w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 618
 1131. Zarządzenie Nr 120.45.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-10-2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  Wyświetleń: 618
 1132. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
  Wyświetleń: 617
 1133. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole ...
  Wyświetleń: 617
 1134. Zarządzenie Nr 0050.1.26.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-02-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 616
 1135. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - doposażenie w sprzęt sportowy trenującej młodzieży i dzieci”
  Wyświetleń: 615
 1136. Zarządzenie Nr 0050.1.125.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 615
 1137. Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2019 w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich
  Wyświetleń: 615
 1138. Zarządzenie Nr 0050.1.196.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 614
 1139. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 613
 1140. Zarządzenie Nr 0050.1.27.1.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-02-2018 w sprawie wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości dla jednostek organizacyjnych dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 613
 1141. Zarządzenie Nr 0050.1.3.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
  Wyświetleń: 613
 1142. Zarządzenie Nr 120.38.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-07-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 613
 1143. Zarządzenie Nr 0050.1.195.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 612
 1144. Zarządzenie Nr 120.15.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-04-2020 o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 612
 1145. Zarządzenie Nr 120.65.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-12-2020 w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  Wyświetleń: 612
 1146. Zarządzenie nr 0050.1.181.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na środek trwały
  Wyświetleń: 611
 1147. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
  Wyświetleń: 610
 1148. Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
  Wyświetleń: 610
 1149. Zarządzenie Nr 0050.1.141.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-10-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 610
 1150. Zarządzenie Nr 120.36.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 610
 1151. Zarządzenie Nr 120.40.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 610
 1152. Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 609
 1153. Zarządzenie Nr 0050.1.27.2.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-02-2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach obsługiwanych przez Referat Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 609
 1154. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Dobrzeń Wielki w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 608
 1155. Zarządzenie Nr 0050.1.50.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 608
 1156. Liczba wolnych miejsc w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 607
 1157. Zarządzenie Nr 0050.1.30.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 607
 1158. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 606
 1159. Zarządzenie Nr 0050.1.173.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 605
 1160. Zarządzenie Nr 0050.1.21.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 605
 1161. Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole, w sprawie zasad finansowania w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobkach, dzieciom z terenu Gminy Dobrzeń ...
  Wyświetleń: 604
 1162. Zarządzenie Nr 0050.1.148.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 604
 1163. Zarządzenie Nr 120.6.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 604
 1164. Zarządzenie Nr 120.7. 2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-02-2020 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: „Modernizacja Sali widowiskowo- treningowej z zapleczem technicznym etap I – Gminny Ośrodek Kultury ...
  Wyświetleń: 604
 1165. Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 603
 1166. Zarządzenie Nr 0050.1.146.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 603
 1167. Zarządzenie Nr 0050.1.44.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-04-2018 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
  Wyświetleń: 603
 1168. Zarządzenie Nr 0050.1.16.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 602
 1169. Zarządzenie Nr 120.41.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 602
 1170. Zarządzenie Nr 0050.1.6.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-01-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 600
 1171. Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 599
 1172. Zarządzenie Nr 0050.1.174.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 599
 1173. Zarządzenie Nr 0050.1.183.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 599
 1174. Zarządzenie Nr 120.17.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 599
 1175. Zarządzenie Nr 120.6.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 599
 1176. Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
  Wyświetleń: 598
 1177. Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 598
 1178. Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
  Wyświetleń: 598
 1179. Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 598
 1180. Zarządzenie Nr 0050.1.6.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 598
 1181. Zarządzenie Nr 120.14.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-03-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 144.2020 na zadanie pn. „ Zagospodarowanie ...
  Wyświetleń: 598
 1182. Zarządzenie Nr 120.24.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-06-2019 o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 598
 1183. Zarządzenie Nr 120.35.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2019 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 598
 1184. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 597
 1185. Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 597
 1186. Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 597
 1187. Zarządzenie Nr 0050.1.17.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnegoKonkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” w roku 2019
  Wyświetleń: 597
 1188. Zarządzenie Nr 0050.1.5.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 597
 1189. Zarządzenie Nr 120.8.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie oraz dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy ...
  Wyświetleń: 597
 1190. Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 596
 1191. Zarządzenie Nr 0050.1.138.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-10-2019 w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne
  Wyświetleń: 596
 1192. Zarządzenie Nr 0050.1.168.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 596
 1193. Zarządzenie Nr 0050.1.41.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-03-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 596
 1194. Zarządzenie Nr 120.1.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 596
 1195. Zarządzenie Nr 0050.1.7.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 595
 1196. Zarządzenie Nr 120.8.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-02-2019 w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia
  Wyświetleń: 595
 1197. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 594
 1198. Zarządzenie Nr 0050.1.172.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 594
 1199. Zarządzenie Nr 0050.1.171.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej u osób fizycznych i prawnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
  Wyświetleń: 593
 1200. Zarządzenie Nr 0050.1.52.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację zadania publicznego:„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży ...
  Wyświetleń: 593
 1201. Zarządzenie Nr 0050.53.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-04-2020 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 593
 1202. Zarządzenie Nr 120.1.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-01-2018 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora i powołania komisji rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 593
 1203. Zarządzenie Nr 0050.1.12.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 592
 1204. Zarządzenie Nr 0050.1.75.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 592
 1205. Ogłoszenie wyników etapu gminnego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 591
 1206. Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 591
 1207. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 591
 1208. Zarządzenie Nr 0050.1.150.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 591
 1209. Zarządzenie Nr 0050.1.89.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 591
 1210. Zarządzenie Nr 0050.1.20.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 590
 1211. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 589
 1212. Zarządzenie Nr 120.15.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 589
 1213. Zarządzenie Nr 120.35.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2020 w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 589
 1214. Zarządzenie Nr 0050.1.32.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 588
 1215. Zarządzenie Nr 120.27.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-08-2018 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
  Wyświetleń: 588
 1216. Zarządzenie Nr 120.3.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 588
 1217. Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym oraz ...
  Wyświetleń: 587
 1218. Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 587
 1219. Uchwała Nr XXV/180/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-12-2020 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 587
 1220. Zarządzenie Nr 0050.1.22.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 587
 1221. Zarządzenie Nr 0050.1.37.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-03-2019 w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia mienia ruchomego powierzonego w dzierżawę
  Wyświetleń: 587
 1222. Zarządzenie Nr 0050.1.55.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 587
 1223. Zarządzenie nr 0050.1.179.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przekazania środka trwałego
  Wyświetleń: 586
 1224. Zarządzenie Nr 0050.1.32.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-03-2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursuna stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 586
 1225. Zarządzenie Nr 0050.1.56.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-05-2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 26 maja 2019r.
  Wyświetleń: 586
 1226. Zarządzenie Nr 120.2.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-01-2019 w sprawie zmiany terminu oceny okresowej pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 586
 1227. Zarządzenie Nr 0050.1.19.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 585
 1228. Zarządzenie Nr 0050.1.139.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 584
 1229. Zarządzenie Nr 0050.1.170.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 584
 1230. Zarządzenie Nr 120.35.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 584
 1231. Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
  Wyświetleń: 583
 1232. Zarządzenie Nr 0050.1.10.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 583
 1233. Zarządzenie Nr 0050.1.14.2017 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 583
 1234. Zarządzenie Nr 0050.1.37.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 583
 1235. Zarządzenie Nr 120.36.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 583
 1236. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 582
 1237. Uchwała Nr XIV/122/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 582
 1238. Zarządzenie Nr 0050.1.24.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 582
 1239. Zarządzenie Nr 120.43.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 582
 1240. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 581
 1241. Zarządzenie Nr 0050.1.29.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 581
 1242. Informacja o działaniach podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w 2019r
  Wyświetleń: 580
 1243. Zarządzenie Nr 0050.1.11.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2019 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do ...
  Wyświetleń: 580
 1244. Zarządzenie Nr 0050.1.170.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 580
 1245. Zarządzenie Nr 0050.1.198.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 w sprawie wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 580
 1246. Zarządzenie Nr 0050.1.33.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 580
 1247. Zarządzenie Nr 0050.1.51.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-04-2020 w sprawie przekazania w formie darowizny zakupionych środków dydaktycznych - sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania
  Wyświetleń: 580
 1248. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 579
 1249. Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi
  Wyświetleń: 579
 1250. Zarządzenie Nr 0050.1.156.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 579
 1251. Zarządzenie Nr 0050.1.24.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2018 w sprawie odwołania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 579
 1252. Zarządzenie Nr 0050.1.51.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 579
 1253. Zarządzenie Nr 0050.1.52.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 579
 1254. Zarządzenie Nr 0050.1.65.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 579
 1255. Zarządzenie Nr 120.18.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 579
 1256. Zarządzenie Nr 120.21.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-05-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 133.2019 na zadanie pn. „Modernizacja Sali ...
  Wyświetleń: 579
 1257. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 578
 1258. Zarządzenie Nr 0050.1.155.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 578
 1259. Zarządzenie Nr 0050.1.4.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2018 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań
  Wyświetleń: 578
 1260. Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 577
 1261. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Opolu
  Wyświetleń: 577
 1262. Zarządzenie Nr 0050.1.15.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-02-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 577
 1263. Zarządzenie Nr 0050.1.16.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 577
 1264. Zarządzenie Nr 0050.1.36.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-03-2019 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok wraz ...
  Wyświetleń: 577
 1265. Zarządzenie Nr 0050.1.63.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-06-2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej i ustalenia regulaminu jej działania
  Wyświetleń: 577
 1266. Zarządzenie Nr 0050.1.9.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 577
 1267. Zarządzenie Nr 120.38.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 577
 1268. Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 576
 1269. Zarządzenie Nr 0050.1.124.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 576
 1270. Zarządzenie Nr 0050.1.47.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 575
 1271. Zarządzenie Nr 0050.1.8.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-01-2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 575
 1272. Zarządzenie Nr 120.26.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-07-2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 575
 1273. Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 574
 1274. Zarządzenie Nr 0050.1.144.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-10-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 574
 1275. Zarządzenie Nr 0050.1.160.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 574
 1276. Zarządzenie Nr 0050.1.188.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 574
 1277. Zarządzenie Nr 120.5.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-02-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 574
 1278. Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2019 rok
  Wyświetleń: 573
 1279. Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 573
 1280. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE
  Wyświetleń: 573
 1281. Zarządzenie Nr 0050.1.12.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 573
 1282. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-02-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 573
 1283. Zarządzenie Nr 120.3.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 573
 1284. Zarządzenie Nr 0050.1.142.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 572
 1285. Zarządzenie Nr 0050.1.172.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli podatkowej przedsiębiorców w zakresie podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 572
 1286. Zarządzenie Nr 0050.1.40.2019 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 09-04-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie przebudowy biblioteki publicznej w Gminnym Ośrodku ...
  Wyświetleń: 572
 1287. Zarządzenie Nr 0050.1.45.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 572
 1288. Zarządzenie Nr 120.16.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 572
 1289. Zarządzenie Nr 120.45.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 572
 1290. Uchwała Nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 571
 1291. Zarządzenie Nr 0050.1.11.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 571
 1292. Zarządzenie Nr 0050.1.132.2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 571
 1293. Zarządzenie Nr 0050.1.39.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-03-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 571
 1294. Zarządzenie Nr 0050.1.46.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 571
 1295. Zarządzenie Nr 0050.1.74.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 571
 1296. Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 570
 1297. Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie skargi na działalność Wójta
  Wyświetleń: 570
 1298. Uchwała Nr XXV/181/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-12-2020 w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021
  Wyświetleń: 570
 1299. Zarządzenie Nr 0050.1.10a.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 570
 1300. Zarządzenie Nr 0050.1.25.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 570
 1301. Zarządzenie Nr 0050.1.46.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 570
 1302. Zarządzenie Nr 120.34.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 570
 1303. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 569
 1304. Zarządzenie Nr 0050.1.138.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 569
 1305. Zarządzenie Nr 0050.1.34.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 569
 1306. Zarządzenie Nr 0050.1.78.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-06-2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 569
 1307. Zarządzenie Nr 120.29.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 569
 1308. Zarządzenie Nr 120.32.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-08-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 569
 1309. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ...
  Wyświetleń: 568
 1310. Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie zasad poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 568
 1311. Zarządzenie Nr 0050.1.143.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 568
 1312. Zarządzenie Nr 0050.1.159.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-10-2018 w sprawie dokonania wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 568
 1313. Zarządzenie Nr 0050.1.168.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 568
 1314. Zarządzenie Nr 0050.1.43.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 568
 1315. Nabór na wolne stanowisko referenta ds. środków zewnętrznych i obsługi projektów w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 567
 1316. Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 567
 1317. Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r.
  Wyświetleń: 567
 1318. Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 567
 1319. Zarządzenie Nr 0050.1.161.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 567
 1320. Zarządzenie Nr 0050.1.166.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 567
 1321. Zarządzenie Nr 120.20.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 567
 1322. Zarządzenie Nr 0050.1.25.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych narok 2020
  Wyświetleń: 566
 1323. Zarządzenie Nr 0050.1.50.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 566
 1324. Zarządzenie Nr 0050.1.54.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 566
 1325. Zarządzenie Nr 0050.1.9.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-01-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2020 rok
  Wyświetleń: 566
 1326. Zarządzenie Nr 120.19.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 566
 1327. Zarządzenie Nr 0050.1.1.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2018 w sprawie powołania Komisji na rok 2018, celem rozpatrzenia ofert na realizację następujących zadań publicznych:„Pielęgnacja osób starszych, chorych ...
  Wyświetleń: 565
 1328. Zarządzenie Nr 0050.1.55.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 565
 1329. Zarządzenie Nr 120.22.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 565
 1330. Zarządzenie Nr 120.26.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 565
 1331. Zarządzenie Nr 120.46.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-09-2020 o zmianie zarządzenia w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności
  Wyświetleń: 565
 1332. Zarządzenie Nr 0050.1.49.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 564
 1333. Zarządzenie Nr 120.31.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:
  Wyświetleń: 564
 1334. Zarządzenie Nr 0050.1.137.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 563
 1335. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 563
 1336. Zarządzenie Nr 0050.1.35.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 563
 1337. Zarządzenie Nr 0050.1.41.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-04-2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Eropejskiego
  Wyświetleń: 563
 1338. Zarządzenie Nr 0050.1.8.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-01-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację następujących zadań publicznych:„Pielęgnacja osób starszych, chorych ...
  Wyświetleń: 563
 1339. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 4 sierpnia 2021 roku, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 562
 1340. Zarządzenie Nr 0050.1.126.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 562
 1341. Zarządzenie Nr 0050.1.137.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 562
 1342. Zarządzenie Nr 0050.1.164.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 562
 1343. Zarządzenie Nr 0050.1.45.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 562
 1344. Zarządzenie Nr 120.14.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-05-2018 uchylające zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 562
 1345. Zarządzenie Nr 0050.1.13.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 561
 1346. Zarządzenie Nr 0050.1.135.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 561
 1347. Zarządzenie Nr 120.4.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-01-2018 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 561
 1348. Zarządzenie Nr 120.42.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-11-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w m. Chróścice” umowa nr ZP.272.210.2018 z dnia 26-07-2018 ...
  Wyświetleń: 561
 1349. Zarządzenie Nr 0050.1.31.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-03-2019 o zmianie zarządzenia w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
  Wyświetleń: 560
 1350. Zarządzenie Nr 0050.1.46.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 560
 1351. Zarządzenie Nr 0050.1.62.2020r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-05-2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie ...
  Wyświetleń: 560
 1352. Zarządzenie Nr 120.32.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 560
 1353. Zarządzenie Nr 120.37.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-09-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 250.2019 na zadanie pn. „Rozbudowa odcinka ...
  Wyświetleń: 560
 1354. Zarządzenie Nr 120.42.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 560
 1355. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w Dobrzeniu Wielkim ul. Kościelna 5
  Wyświetleń: 559
 1356. Zarządzenie Nr 0050.1.107.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 559
 1357. Zarządzenie Nr 0050.1.141.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 559
 1358. Zarządzenie Nr 0050.1.70.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 559
 1359. Zarządzenie Nr 120.25.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-07-2018 o zmianie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 559
 1360. Zarządzenie Nr 120.39.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 559
 1361. Zarządzenie Nr 0050.1.14.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-02-2019 o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy
  Wyświetleń: 558
 1362. Zarządzenie Nr 0050.1.58.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 558
 1363. Zarządzenie Nr 120.10.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-04-2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla zadania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 558
 1364. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 o zmianie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 557
 1365. Zarządzenie Nr 0050.1.45.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 557
 1366. Zarządzenie Nr 120.17.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-04-2020 w sprawie okresowej zmiany systemu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 557
 1367. Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 556
 1368. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2019
  Wyświetleń: 556
 1369. XXVI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 556
 1370. Zarządzenie Nr 0050.1.145.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 556
 1371. Zarządzenie Nr 0050.1.169.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 556
 1372. Zarządzenie Nr 0050.1.220.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia 0050.1.198.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 556
 1373. Zarządzenie Nr 0050.1.56.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 556
 1374. Zarządzenie Nr 0050.1.69.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-05-2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiskodyrektora Publicznej Szkoły Podstawowejim. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 556
 1375. Zarządzenie Nr 120.18.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-04-2019 w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 556
 1376. Zarządzenie Nr 120.9.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-02-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 70.2019 na zadanie pn. „Rozbudowa drogi ...
  Wyświetleń: 556
 1377. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 555
 1378. Zarządzenie Nr 0050.1.106.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-09-2019 w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu "Dobrzeński Talent"
  Wyświetleń: 555
 1379. Zarządzenie Nr 0050.1.48.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 555
 1380. Zarządzenie Nr 0050.1.8.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 555
 1381. Zarządzenie Nr 120.13.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 555
 1382. Zarządzenie Nr 120.17.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 555
 1383. Zarządzenie Nr 120.46.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 555
 1384. Zarządzenie Nr 120.8.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 555
 1385. Uchwała Nr XIV/116/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 554
 1386. Zarządzenie Nr 0050.1.165.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 554
 1387. Zarządzenie Nr 0050.1.55.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 554
 1388. Zarządzenie Nr 0050.1.60.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-05-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 554
 1389. Zarządzenie Nr 0050.1.98.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 554
 1390. Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 554
 1391. Zarządzenie Nr 120.15.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-04-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 110.2019 na zadanie pn. „Przebudowa części ...
  Wyświetleń: 554
 1392. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 553
 1393. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 553
 1394. Zarządzenie Nr 0050.1.19.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 553
 1395. Zarządzenie Nr 120.11.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-03-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 20.2019 na zadanie pn. „Termomodernizacja ...
  Wyświetleń: 553
 1396. Zarządzenie Nr 120.31.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-08-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komsji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 553
 1397. Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 552
 1398. Zarządzenie Nr 0050.1.163.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-11-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ...
  Wyświetleń: 552
 1399. Zarządzenie Nr 0050.1.35.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 552
 1400. Zarządzenie Nr 0050.1.50.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 552
 1401. Zarządzenie Nr 0050.1.70.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 552
 1402. Zarządzenie Nr 0050.1.74.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 552
 1403. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kup, dz. 852/6 i 853/6
  Wyświetleń: 551
 1404. Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2020
  Wyświetleń: 551
 1405. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 551
 1406. Uchwała Nr IX/73/ 2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
  Wyświetleń: 551
 1407. Zarządzenie Nr 0050.1.49.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 551
 1408. Zarządzenie Nr 0050.1.9.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 551
 1409. Zarządzenie Nr 0050.1.90.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 551
 1410. Zarządzenie Nr 120.23.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 551
 1411. Zarządzenie Nr 0050.1.103.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-07-2020 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  Wyświetleń: 550
 1412. Zarządzenie Nr 0050.1.128.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 550
 1413. Zarządzenie Nr 0050.1.173.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację zadania publicznego:„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców ...
  Wyświetleń: 550
 1414. Zarządzenie Nr 0050.1.22.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 550
 1415. Zarządzenie Nr 0050.1.38.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 550
 1416. Protokół sesji - XXVII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 549
 1417. Uchwała Nr XV/128/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 549
 1418. Zarządzenie Nr 0050.1.178.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-11-2018 w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz klas dotychczasowych gimnazjów ...
  Wyświetleń: 549
 1419. Zarządzenie Nr 0050.1.28.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2020
  Wyświetleń: 549
 1420. Zarządzenie Nr 0050.1.81.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 549
 1421. Zarządzenie Nr 120.16.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-04-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 100.2019 na zadanie pn. „Modernizacja Sali ...
  Wyświetleń: 549
 1422. Zarządzenie Nr 120.19.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-05-2020 w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 549
 1423. Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2019 roku oraz określenia sezonu kąpielowego.
  Wyświetleń: 548
 1424. Zarządzenie Nr 0050.1.167.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 548
 1425. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 547
 1426. Zarządzenie nr 0050.1.180.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przekazania środka trwałego
  Wyświetleń: 547
 1427. Zarządzenie Nr 0050.1.41.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-03-2018 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
  Wyświetleń: 547
 1428. Zarządzenie Nr 0050.1.43.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-03-2018 w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego
  Wyświetleń: 547
 1429. Zarządzenie Nr 120.20.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 547
 1430. Zarządzenie Nr 120.22.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 547
 1431. Zarządzenie Nr 120.38.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 258.2019 na zadanie pn. „Remont odcinka ...
  Wyświetleń: 547
 1432. Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 o sposobie sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 546
 1433. Zarządzenie nr 0050.1.140.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
  Wyświetleń: 546
 1434. Zarządzenie Nr 0050.1.162.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 546
 1435. Zarządzenie Nr 0050.1.171.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 546
 1436. Zarządzenie Nr 0050.1.57.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 546
 1437. Zarządzenie Nr 0050.1.71.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 546
 1438. Zarządzenie Nr 120.25.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-06-2019 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowejprzy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 546
 1439. Zarządzenie Nr 120.30.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 546
 1440. Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 545
 1441. Zarządzenie ne 0050.1.86.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29.06.2018r w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
  Wyświetleń: 545
 1442. Zarządzenie Nr 0050.1.127.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 545
 1443. Zarządzenie Nr 0050.1.39.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 545
 1444. Zarządzenie Nr 0050.1.49.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 545
 1445. Zarządzenie Nr 0050.1.79.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-06-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 545
 1446. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r
  Wyświetleń: 544
 1447. Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 544
 1448. Zarządzenie Nr 0050.1.149.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-11-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 544
 1449. Zarządzenie Nr 0050.1.27.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 544
 1450. Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Popielów porozumienia międzygminnego
  Wyświetleń: 543
 1451. Zarządzenie Nr 0050.1.143.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-10-2018 w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
  Wyświetleń: 543
 1452. Zarządzenie Nr 0050.1.18.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 543
 1453. Zarządzenie Nr 0050.1.52.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-05-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 543
 1454. Zarządzenie Nr 0050.1.56.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 543
 1455. Zarządzenie Nr 0050.1.65.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 543
 1456. Zarządzenie Nr 120.49.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowejprzy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 543
 1457. Uchwała Nr VI/34/ 2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, ...
  Wyświetleń: 542
 1458. Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Małym na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 542
 1459. Zarządzenie Nr 0050.1.162a.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 542
 1460. Zarządzenie Nr 0050.1.86.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 542
 1461. Zarządzenie Nr 120.29.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 542
 1462. Zarządzenie Nr 120.9.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 542
 1463. Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018
  Wyświetleń: 541
 1464. Zarządzenie Nr 0050.1.53.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 541
 1465. Zarządzenie Nr 0050.1.64.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-06-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 541
 1466. Uchwała Nr XIV/115/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi
  Wyświetleń: 540
 1467. XIX Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 540
 1468. Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 539
 1469. Zarządzenie Nr 0050.1.136.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 539
 1470. Zarządzenie Nr 0050.1.40.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 539
 1471. Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 538
 1472. Zarządzenie Nr 0050.1.113.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 538
 1473. Zarządzenie Nr 0050.1.48.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 538
 1474. Zarządzenie Nr 0050.1.48.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 538
 1475. Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 o udzieleniu Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki wotum zaufania
  Wyświetleń: 537
 1476. Uchwała Nr XV/123/2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020
  Wyświetleń: 537
 1477. Uchwała Nr XXVIII/213/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
  Wyświetleń: 537
 1478. Zarządzenie Nr 0050.1.34.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 537
 1479. Zarządzenie Nr 0050.1.57.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 537
 1480. Zarządzenie Nr 0050.1.154.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 536
 1481. Zarządzenie Nr 0050.1.166.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 536
 1482. Zarządzenie Nr 0050.1.38.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 536
 1483. Zarządzenie Nr 0050.1.73.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-06-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 536
 1484. Zarządzenie Nr 120.22.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-05-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 536
 1485. Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 535
 1486. Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 535
 1487. Zarządzenie Nr 0050.1.20.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 535
 1488. Zarządzenie Nr 0050.1.60.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2019 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018
  Wyświetleń: 535
 1489. Zarządzenie Nr 120.13.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 535
 1490. Zarządzenie Nr 120.37.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-07-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.326.2020 na zadanie pn. „Budowa parkingu w m. Dobrzeń Wielki"
  Wyświetleń: 535
 1491. Zarządzenie Nr 0050.1.121.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 534
 1492. Zarządzenie Nr 0050.1.42.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-03-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wrazz objaśnieniami
  Wyświetleń: 534
 1493. Zarządzenie Nr 0050.1.77.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 534
 1494. Zarządzenie Nr 120.28.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-07-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 200.2019 na zadanie pn. „Budowa Otwartej ...
  Wyświetleń: 534
 1495. Zarządzenie Nr Or.0050.1.20.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-02-2020 w sprawie ustalenia stawek z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i lokali stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 534
 1496. Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 533
 1497. Uchwała Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2020
  Wyświetleń: 533
 1498. Zarządzenie Nr 0050.1.142.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 533
 1499. Zarządzenie Nr 0050.1.54.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 533
 1500. Zarządzenie Nr 0050.1.60.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 533
 1501. Zarządzenie Nr 0050.1.72.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 533
 1502. Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 532
 1503. Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019
  Wyświetleń: 532
 1504. Uchwała Nr XIV/120/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania ...
  Wyświetleń: 532
 1505. Zarządzenie Nr 0050.1.47.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 532
 1506. Zarządzenie Nr 0050.1.75A.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-07-2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki)prowadzenia rachunkowości
  Wyświetleń: 532
 1507. Zarządzenie Nr 120.6.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-02-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 532
 1508. Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 531
 1509. Zarządzenie Nr 0050.1.109.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Kup
  Wyświetleń: 531
 1510. Zarządzenie Nr 0050.1.117.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 531
 1511. Zarządzenie Nr 0050.1.118.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ...
  Wyświetleń: 531
 1512. Zarządzenie Nr 0050.1.15.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 531
 1513. Zarządzenie Nr 0050.1.66.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 531
 1514. Zarządzenie Nr 0050.1.83.2019 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 19-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 531
 1515. Zarządzenie Nr 0050.1.96.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 531
 1516. Zarządzenie Nr 120.40.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-09-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 260.2019 na zadanie pn. "Rozbudowa drogi ...
  Wyświetleń: 531
 1517. Zarządzenie Nr 0050.1.153.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 530
 1518. Zarządzenie Nr 0050.1.135.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 529
 1519. Zarządzenie Nr 0050.1.91.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 529
 1520. Zarządzenie Nr 120.28.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 529
 1521. Protokół sesji - XXVIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 528
 1522. Zarządzenie Nr 0050.1.33.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2020
  Wyświetleń: 528
 1523. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 527
 1524. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 527
 1525. Zarządzenie Nr 0050.1.133.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 527
 1526. Zarządzenie Nr 0050.1.31.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-02-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 527
 1527. Zarządzenie Nr 0050.1.8.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2019 zw sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 527
 1528. Plan Nr 0050.1.77.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 526
 1529. Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 526
 1530. Zarządzenie Nr 0050.1.102.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 526
 1531. Zarządzenie Nr 0050.1.140.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-10-2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim w czasie jego nieobecności.
  Wyświetleń: 526
 1532. Zarządzenie Nr 0050.1.59.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 526
 1533. Zarządzenie Nr 0050.1.7.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2018 w sprawie wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 526
 1534. Zarządzenie Nr 0050.1.83.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 526
 1535. Zarządzenie Nr 0050.1.93.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-07-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 526
 1536. Zarządzenie Nr 120.50.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 526
 1537. Zarządzenie Nr 0050.1.144.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 525
 1538. Zarządzenie Nr 0050.1.51.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 525
 1539. Zarządzenie Nr 0050.1.76.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 525
 1540. Zarządzenie Nr 0050.113.1.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 525
 1541. Zarządzenie Nr 120.28.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-05-2020 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 525
 1542. Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 524
 1543. Zarządzenie Nr 0050.1.121.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 524
 1544. Zarządzenie Nr 0050.1.122.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach.
  Wyświetleń: 524
 1545. Zarządzenie Nr 0050.1.127.2018 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 17-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 524
 1546. Zarządzenie Nr 0050.1.69.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegosamorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury wDobrzeniu Wielkim za rok 2018
  Wyświetleń: 524
 1547. Zarządzenie Nr 120.20.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-05-2020 w sprawie utraty mocy zarządzenia w sprawie okresowej zmiany systemu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 524
 1548. Zarządzenie Nr 0050.1.115.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 523
 1549. Zarządzenie Nr 0050.1.2.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2018 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2018 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków ...
  Wyświetleń: 523
 1550. Zarządzenie Nr 0050.1.38.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 523
 1551. Zarządzenie Nr 0050.1.68.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-05-2018 w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 523
 1552. Zarządzenie Nr 0050.1.10.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-01-2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 522
 1553. Zarządzenie Nr 0050.1.114.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 522
 1554. Zarządzenie Nr 0050.1.123.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 522
 1555. Zarządzenie Nr 0050.1.129.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 522
 1556. Zarządzenie Nr 0050.1.44.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 522
 1557. Zarządzenie Nr 0050.1.53.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 522
 1558. Zarządzenie Nr 0050.1.6.2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 522
 1559. Zarządzenie Nr 0050.1.85.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 522
 1560. Zarządzenie Nr 0050.1.95.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-07-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 522
 1561. Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2
  Wyświetleń: 521
 1562. Zarządzenie Nr 0050.1.165.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-10-2020 o zmianie zarządzenia w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia w Gminie Dobrzeń Wielki powszechnego spisu rolnego w 2020 roku
  Wyświetleń: 521
 1563. Zarządzenie Nr 0050.1.64.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 520
 1564. Zarządzenie Nr 0050.1.58.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 519
 1565. Zarządzenie Nr 0050.1.79.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2019 w sprawie wyborów do Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 519
 1566. Zarządzenie Nr 120.34.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-07-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.295.2020 na zadanie pn. „ Rozbudowa drogi gminnej ulicy Korfantego w miejscowości Dobrzeń Wielki"
  Wyświetleń: 519
 1567. Zarządzenie Nr 0050.1.134.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 518
 1568. Zarządzenie Nr 0050.1.84.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 518
 1569. Zarządzenie Nr 0050.1.96.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 518
 1570. Zarządzenie Nr 120.51.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 517
 1571. Zarządzenie Nr ZW 0050.1.94.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 517
 1572. Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2018
  Wyświetleń: 516
 1573. Zarządzenie Nr 120.14.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 516
 1574. Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji Rzymskokatolickiej Parafii św. Jerzego w Kup na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ...
  Wyświetleń: 515
 1575. Zarządzenie Nr 0050.1.108.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-09-2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 515
 1576. Zarządzenie Nr 0050.1.97.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 515
 1577. Uchwała Nr XV/126/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
  Wyświetleń: 514
 1578. Zarządzenie Nr 0050.1.129.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 514
 1579. Zarządzenie Nr 0050.1.62.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 514
 1580. Zarządzenie Nr 0050.1.92.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds.informatyki
  Wyświetleń: 514
 1581. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 513
 1582. Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 513
 1583. Zarządzenie Nr 0050.1.47.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 513
 1584. Zarządzenie Nr 0050.1.80.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 513
 1585. Zarządzenie Nr 120.12.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 513
 1586. Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 512
 1587. Zarządzenie Nr 0050.1.29.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnegoKonkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” w roku 2018
  Wyświetleń: 512
 1588. Zarządzenie Nr 0050.1.62.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 512
 1589. Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 511
 1590. Zarządzenie Nr 0050.1.105.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2019 w sprawie założeń do budowy projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielkina 2020 rok.
  Wyświetleń: 511
 1591. Zarządzenie Nr 0050.1.114.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2018 w sprawie założeń do budowy projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielkina 2019 rok.
  Wyświetleń: 511
 1592. Zarządzenie Nr 0050.1.120.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 511
 1593. Zarządzenie Nr 0050.1.181.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-11-2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  Wyświetleń: 511
 1594. Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 510
 1595. XXIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 510
 1596. Sprawozdania finansowe za 2020r.
  Wyświetleń: 509
 1597. Zarządzenie Nr 0050.1.118.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2018 w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu „Dobrzeński Talent”.
  Wyświetleń: 509
 1598. Zarządzenie Nr 0050.1.151.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 509
 1599. Zarządzenie Nr 0050.1.54.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 509
 1600. Zarządzenie Nr 0050.1.61.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 509
 1601. Zarządzenie Nr 0050.1.61.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-05-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 509
 1602. Zarządzenie Nr 120.48a.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 509
 1603. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4
  Wyświetleń: 508
 1604. Zarządzenie Nr 0050.1.1.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-01-2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzeń Wielki rok 2021 na podstawie projektu budżetu Gminy Dobrzeń Wielki ma rok 2021
  Wyświetleń: 508
 1605. Zarządzenie Nr 0050.1.107.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 508
 1606. Zarządzenie Nr 0050.1.109.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 508
 1607. Zarządzenie Nr 0050.1.128.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 508
 1608. Zarządzenie Nr 0050.1.130.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 508
 1609. Zarządzenie Nr 0050.1.100.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 507
 1610. Zarządzenie Nr 0050.1.101.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 507
 1611. Zarządzenie Nr 0050.1.116.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 507
 1612. Zarządzenie Nr 120.23.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 507
 1613. Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole oraz na udzielenie dotacji
  Wyświetleń: 506
 1614. Zarządzenie Nr 0050.1.152.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 506
 1615. Zarządzenie Nr 0050.1.32.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-02-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 506
 1616. Zarządzenie Nr 120.21.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 506
 1617. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 505
 1618. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 505
 1619. Zarządzenie Nr 0050.1.125.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 505
 1620. Zarządzenie Nr 0050.1.42.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-04-2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie ...
  Wyświetleń: 505
 1621. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przysiółka Babi Las wsi Chróścice Gmina Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 504
 1622. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 listopada 2020r.
  Wyświetleń: 504
 1623. Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na realizację operacji pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chróścicach” przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 504
 1624. Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-03-2020 w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 504
 1625. Zarządzenie Nr 120.62.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-12-2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych
  Wyświetleń: 504
 1626. II sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 503
 1627. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach autobusowych i placach zabaw na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r
  Wyświetleń: 503
 1628. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 503
 1629. Zarządzenie Nr 0050.1.115.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 503
 1630. Zarządzenie Nr 0050.1.131.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 503
 1631. Zarządzenie Nr 0050.1.68.2019 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 24-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 503
 1632. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chróścice
  Wyświetleń: 502
 1633. Zarządzenie Nr 120.19.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 502
 1634. Zarządzenie Nr 120.26.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-05-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 502
 1635. Zarządzenie Nr 0050.1.136.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 501
 1636. Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 500
 1637. Uchwała Nr XXVI/194/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Małym na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 500
 1638. Zarządzenie Nr 0050.1.106.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-08-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 500
 1639. Zarządzenie nr 0050.1.157.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 października 2018r. w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia osób skazanych na karę ograniczenia wolności w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele spo
  Wyświetleń: 500
 1640. Zarządzenie Nr 0050.1.60A.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-05-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 500
 1641. Zarządzenie Nr 0050.1.87.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu ...
  Wyświetleń: 500
 1642. Zarządzenie Nr 0050.1.92.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 500
 1643. Konkurs na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 499
 1644. Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę ...
  Wyświetleń: 499
 1645. Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym
  Wyświetleń: 499
 1646. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 499
 1647. Zarządzenie Nr 0050.1.126.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 499
 1648. Zarządzenie Nr 0050.1.99.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 499
 1649. Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę ...
  Wyświetleń: 498
 1650. Zarządzenie Nr 0050.1.100.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 498
 1651. Zarządzenie Nr 0050.1.133.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-09-2018 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
  Wyświetleń: 498
 1652. Zarządzenie Nr 0050.1.85.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 498
 1653. Zarządzenie Nr 0050.1.119.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz Publicznego Przedszkola w Chróścicach
  Wyświetleń: 497
 1654. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 496
 1655. Zarządzenie Nr 0050.1.110.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 496
 1656. Zarządzenie Nr 0050.1.216.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą jednostki organizacyjne Gminy Dobrzeń Wielki zawrą umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi
  Wyświetleń: 496
 1657. Zarządzenie Nr 0050.1.63.2018 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 11-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 496
 1658. Zarządzenie Nr 0050.1.79.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-06-2020 w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia w Gminie Dobrzeń Wielki powszechnego spisu ...
  Wyświetleń: 496
 1659. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania przyznane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata ...
  Wyświetleń: 495
 1660. Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 495
 1661. Zarządzenie Nr 0050.1.30.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-02-2018 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych
  Wyświetleń: 495
 1662. Zarządzenie Nr 0050.1.88.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 495
 1663. Zarządzenie Nr 0050.1.97.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-08-2019 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz Publicznego Przedszkola w Chróścicach
  Wyświetleń: 495
 1664. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 16 września 2021 roku, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 494
 1665. Zarządzenie Nr 120.13.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-03-2019 w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 493
 1666. Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 492
 1667. Zarządzenie Nr 0050.1.104.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 492
 1668. Zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów w Chróścicach przy ul.Polnej w 2021r
  Wyświetleń: 491
 1669. Zarządzenie Nr 0050.1.61.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-05-2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 491
 1670. Zarządzenie Nr 0050.1.90.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 491
 1671. Zarządzenie Nr 0050.1.94.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 491
 1672. Uchwała Nr XIV/118/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 uchylająca uchwałę nr X/80/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 września 2019r. w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu ...
  Wyświetleń: 490
 1673. Zarządzenie Nr 0050.1.112.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 490
 1674. Zarządzenie Nr 0050.1.67.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 490
 1675. Zarządzenie Nr 0050.1.82.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 490
 1676. Zarządzenie Nr 0050.1.116.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 489
 1677. Zarządzenie Nr 0050.1.98.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 489
 1678. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 488
 1679. Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 487
 1680. Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r
  Wyświetleń: 487
 1681. Zarządzenie Nr 0050.1.101.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 486
 1682. Zarządzenie Nr 0050.1.124.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 486
 1683. Zarządzenie Nr 0050.1.88.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-08-2019 o wyborze i ustaleniu składu Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 486
 1684. Zarządzenie Nr 0050.1.91.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 486
 1685. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 485
 1686. XXIV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 483
 1687. O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 29.01.2021r.
  Wyświetleń: 482
 1688. Zarządzenie Nr 120.24.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-05-2020 w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 482
 1689. Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
  Wyświetleń: 481
 1690. Uchwała Nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2021 rok
  Wyświetleń: 481
 1691. Zarządzenie Nr 0050.1.221.2020r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2020 w sprawie przyjęcia „Planu wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych w Gminie Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 481
 1692. Zarządzenie Nr 120.67.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-12-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.522.2020 na zadanie pn. „Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały"
  Wyświetleń: 481
 1693. Zarządzenie Nr 120.68.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.62.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych
  Wyświetleń: 481
 1694. Zarządzenie Nr Or.0050.1.104.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-08-2018 w sprawie ustalenia wzoru obwieszczenia o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej ...
  Wyświetleń: 481
 1695. Utrzymanie porządku i czystości terenów zielonych, skwerów oraz parków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r
  Wyświetleń: 479
 1696. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 477
 1697. Uchwała Nr XVI/133/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-03-2020 w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/117/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół ...
  Wyświetleń: 477
 1698. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 477
 1699. Zarządzenie Nr 0050.1.103.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-08-2018 w sprawie dokonania korekty omyłki w treści Zarządzenia Nr 0050.1.100.2018 Wójta GminyDobrzeń Wielki w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 476
 1700. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 4 sierpnia 2021 roku, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 475
 1701. Zarządzenie Nr 0050.1.119.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 474
 1702. Zarządzenie Nr 0050.1.120.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 474
 1703. Zarządzenie Nr 0050.1.78.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2019 w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji mienia ruchomego powierzonego w dzierżawę
  Wyświetleń: 474
 1704. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4
  Wyświetleń: 473
 1705. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 473
 1706. Zarządzenie Nr 0050.1.7.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-01-2021 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 473
 1707. Zarządzenie Nr 0050.1.80.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-07-2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola w Chróścicach w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 473
 1708. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 22 grudnia 2020 roku, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 472
 1709. Zarządzenie Nr 0050.1.132.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018
  Wyświetleń: 472
 1710. Zarządzenie Nr 120.63.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-12-2020 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 472
 1711. Zarządzenie Nr 0050.1.122.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 471
 1712. Zarządzenie Nr 0050.1.82.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-07-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 471
 1713. Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 470
 1714. Zarządzenie Nr 0050.1.95.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-08-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 470
 1715. Zarządzenie Nr 120.66.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-12-2020 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim"
  Wyświetleń: 470
 1716. Uchwała Nr XXVIII/207/ 2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 469
 1717. Zarządzenie Nr 0050.1.103.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 469
 1718. Zarządzenie Nr 0050.1.219.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie zmiany planu audytu wewnętrznego na 2020 rok
  Wyświetleń: 469
 1719. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 468
 1720. Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie nadania nazwy ulicy
  Wyświetleń: 468
 1721. Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 468
 1722. Zarządzenie Nr 0050.1.93.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 468
 1723. Zarządzenie Nr 0050.1.112.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 467
 1724. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 466
 1725. Zarządzenie Nr 0050.1.117.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 466
 1726. Zarządzenie Nr 0050.1.36.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-03-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 466
 1727. Zarządzenie Nr 0050.1.67.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-06-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 466
 1728. Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 465
 1729. Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 w sprawie reprezentowania Gminy Dobrzeń Wielki w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 464
 1730. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020.
  Wyświetleń: 464
 1731. Zarządzenie Nr 0050.1.102.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2019 w sprawie przedłożenia informacji za I półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 464
 1732. Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 463
 1733. Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 463
 1734. Uchwała Nr XXVIII/204/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 463
 1735. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 9 lutego 2021 r. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Dobrzeniu Wielkim dz. 724/61 am. 2
  Wyświetleń: 463
 1736. Zarządzenie Nr 0050.1.110.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 463
 1737. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 462
 1738. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 462
 1739. XXV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 462
 1740. Zarządzenie Nr 0050.1.134.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 462
 1741. Zarządzenie Nr 0050.1.213.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację następujących zadań publicznych:„Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w domu”.„Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”.
  Wyświetleń: 461
 1742. Zarządzenie Nr 120.27.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-05-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 461
 1743. Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu ...
  Wyświetleń: 458
 1744. Zarządzenie Nr 0050.1.215.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację następującego zadania publicznego:„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy”.
  Wyświetleń: 458
 1745. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym n