Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 41195Luty: 19573Marzec: 21958Kwiecień: 22897Maj: 14062Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 59550Luty: 43111Marzec: 64328Kwiecień: 47905Maj: 39206Czerwiec: 50701
Lipiec: 37993Sierpień: 44080Wrzesień: 45046Październik: 32853Listopad: 68273Grudzień: 42491
Rok 2022
Styczeń: 93420Luty: 107934Marzec: 106327Kwiecień: 108002Maj: 73393Czerwiec: 72460
Lipiec: 69125Sierpień: 67233Wrzesień: 77959Październik: 110059Listopad: 82558Grudzień: 97480
Rok 2021
Styczeń: 87235Luty: 71416Marzec: 84652Kwiecień: 88590Maj: 110286Czerwiec: 77910
Lipiec: 157228Sierpień: 110708Wrzesień: 88025Październik: 81084Listopad: 199878Grudzień: 242575
Rok 2020
Styczeń: 59939Luty: 71167Marzec: 73223Kwiecień: 87818Maj: 88023Czerwiec: 81279
Lipiec: 94499Sierpień: 96815Wrzesień: 90203Październik: 90867Listopad: 70997Grudzień: 77076
Rok 2019
Styczeń: 57065Luty: 57108Marzec: 52862Kwiecień: 44424Maj: 50701Czerwiec: 58210
Lipiec: 45263Sierpień: 56988Wrzesień: 46375Październik: 51214Listopad: 48127Grudzień: 68200
Rok 2018
Styczeń: 73292Luty: 66676Marzec: 72292Kwiecień: 67566Maj: 61703Czerwiec: 67977
Lipiec: 48275Sierpień: 90669Wrzesień: 71822Październik: 73659Listopad: 67290Grudzień: 62341
Rok 2017
Styczeń: 79222Luty: 72836Marzec: 113197Kwiecień: 95186Maj: 90229Czerwiec: 94700
Lipiec: 86116Sierpień: 88121Wrzesień: 90632Październik: 91704Listopad: 101907Grudzień: 79659
Rok 2016
Styczeń: 94240Luty: 110804Marzec: 96543Kwiecień: 81165Maj: 90318Czerwiec: 87739
Lipiec: 90390Sierpień: 84866Wrzesień: 95863Październik: 105155Listopad: 90508Grudzień: 103586
Rok 2015
Styczeń: 49648Luty: 42720Marzec: 46115Kwiecień: 45969Maj: 89434Czerwiec: 65722
Lipiec: 79978Sierpień: 78852Wrzesień: 84438Październik: 83338Listopad: 72633Grudzień: 87679
Rok 2014
Styczeń: 59229Luty: 84426Marzec: 81007Kwiecień: 73007Maj: 90395Czerwiec: 90856
Lipiec: 96392Sierpień: 91826Wrzesień: 89923Październik: 89561Listopad: 72617Grudzień: 94352
Rok 2013
Styczeń: 30741Luty: 28850Marzec: 37887Kwiecień: 42759Maj: 33891Czerwiec: 38703
Lipiec: 40950Sierpień: 40147Wrzesień: 39462Październik: 49487Listopad: 65232Grudzień: 68552
Rok 2012
Styczeń: 24291Luty: 19899Marzec: 20617Kwiecień: 19076Maj: 20328Czerwiec: 19945
Lipiec: 17872Sierpień: 14995Wrzesień: 23240Październik: 22728Listopad: 20450Grudzień: 23347
Rok 2011
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 121Wrzesień: 7870Październik: 14324Listopad: 18629Grudzień: 20772
 1. Strona Główna BIP
  Wyświetleń: 631362
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 377889
 3. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 338169
 4. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 277200
 5. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 223646
 6. Przetargi do 31.12.2021r
  Wyświetleń: 215766
 7. Obwieszczenia Wójta
  Wyświetleń: 154513
 8. Organy gminy - stanowiący i wykonawczy
  Wyświetleń: 122630
 9. Wolne stanowiska
  Wyświetleń: 105757
 10. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 48283
 11. Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
  Wyświetleń: 47088
 12. Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 44513
 13. Współpraca z organizacjiami pozarządowymi
  Wyświetleń: 43224
 14. Przeterminowane leki
  Wyświetleń: 42735
 15. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2011r.
  Wyświetleń: 42577
 16. Kierownictwo Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 40231
 17. Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Gminnych
  Wyświetleń: 39441
 18. Sołectwa i sołtysi
  Wyświetleń: 38107
 19. Urząd Gminy - referaty, telefony
  Wyświetleń: 37908
 20. Radni Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 37722
 21. Urząd Gminy - godziny pracy, telefony
  Wyświetleń: 37164
 22. Wójt i Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 37161
 23. Sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 37042
 24. Gminny Ośrodek Kultury (GOK)
  Wyświetleń: 35877
 25. Urząd Gminy - Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 35689
 26. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 35131
 27. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 34886
 28. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 34757
 29. Skład Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 34594
 30. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 32969
 31. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
  Wyświetleń: 31867
 32. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 31197
 33. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2012r.
  Wyświetleń: 31107
 34. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup
  Wyświetleń: 30475
 35. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 30304
 36. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 30002
 37. Komisje stałe Rady Gminy
  Wyświetleń: 29799
 38. Niepubliczne Przedszkole w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 29750
 39. Uchwała o utrzymaniu czystości i porządku
  Wyświetleń: 29720
 40. Publiczne Przedszkole w Chróścicach
  Wyświetleń: 28897
 41. Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Chróścicach
  Wyświetleń: 28528
 42. Zespół Niepublicznych Szkół w Kup
  Wyświetleń: 28207
 43. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 27924
 44. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych
  Wyświetleń: 27178
 45. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 26745
 46. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 26721
 47. Ograniczenie prawa do informacji publicznej
  Wyświetleń: 26690
 48. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2012r.
  Wyświetleń: 26477
 49. Sprawozdania
  Wyświetleń: 26434
 50. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 26051
 51. Wybory ławników 2011
  Wyświetleń: 26013
 52. Ważne adresy dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 25838
 53. Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Kup
  Wyświetleń: 25741
 54. Wykaz prowadzonych Rejestrów Publicznych
  Wyświetleń: 25684
 55. Statut Gminy
  Wyświetleń: 25596
 56. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 25337
 57. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
  Wyświetleń: 25326
 58. Wybory sołtysów i rad sołeckich
  Wyświetleń: 25238
 59. Informacja dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 25130
 60. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2013r.
  Wyświetleń: 24985
 61. Regulamin konsultacji
  Wyświetleń: 24821
 62. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 24763
 63. Zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych
  Wyświetleń: 24486
 64. Kanały technologiczne - informacje
  Wyświetleń: 24249
 65. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2013r.
  Wyświetleń: 24097
 66. Kontrole
  Wyświetleń: 24063
 67. Informacje Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 23957
 68. Gminny Zespół - Ekonomiczno - Administracyjny Szkół (GZEAS)
  Wyświetleń: 23929
 69. Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 23859
 70. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 23831
 71. Program usuwania Azbestu
  Wyświetleń: 23690
 72. Informacja o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 23669
 73. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2011r.
  Wyświetleń: 23649
 74. Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
  Wyświetleń: 23217
 75. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 22963
 76. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 22865
 77. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 22770
 78. Gminny Program Profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010 – 2013
  Wyświetleń: 22698
 79. Pobierz programy
  Wyświetleń: 22543
 80. Projekty uchwał podlegająych konsultacjom społecznym i protokoły z konsultacji
  Wyświetleń: 22467
 81. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 22450
 82. Internetowy Portal Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki (IPU)
  Wyświetleń: 22413
 83. Budżet 2011r.
  Wyświetleń: 22095
 84. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 21909
 85. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2014r.
  Wyświetleń: 21900
 86. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 21671
 87. Budżet 2012r.
  Wyświetleń: 21622
 88. Zaświadczenie o aktualnym wpisie do ewidencji
  Wyświetleń: 21394
 89. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 21130
 90. Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 20725
 91. Podmioty odbierające odpady komunalne
  Wyświetleń: 20544
 92. Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 19794
 93. Budżet 2013r.
  Wyświetleń: 19784
 94. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 19656
 95. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu
  Wyświetleń: 19380
 96. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 19177
 97. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 19043
 98. Przetargi Parafia Chróścice
  Wyświetleń: 17491
 99. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym
  Wyświetleń: 17170
 100. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 15533
 101. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2014r
  Wyświetleń: 15388
 102. Transmisja obrad Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 15122
 103. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 14940
 104. Zapytanie ofertowe - wykonanie tablicy informacyjnej
  Wyświetleń: 14337
 105. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2015r.
  Wyświetleń: 13626
 106. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2020r.
  Wyświetleń: 13371
 107. Gminna Baza Nauczycieli poszukujących pracy
  Wyświetleń: 13185
 108. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO NAJMU dz.967/134 DOBRZEŃ MAŁY
  Wyświetleń: 13149
 109. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2018r.
  Wyświetleń: 12821
 110. Projekt uchwały współpracy z organizacjami pozarządowymi 2011
  Wyświetleń: 12789
 111. Gminny Program Profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 12743
 112. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 12397
 113. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 12036
 114. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2019r.
  Wyświetleń: 11971
 115. Zapytanie ofertowe - ogłoszenie w prasie
  Wyświetleń: 11836
 116. Remont " starej szkoły" w Borkach
  Wyświetleń: 11712
 117. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.237
  Wyświetleń: 11532
 118. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 11443
 119. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy - Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 11334
 120. Budowa przystani kajakowej w m. Czarnowąsy na rzece Mała Panew oraz w m. Borki na rzece Odra
  Wyświetleń: 11190
 121. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2016r.
  Wyświetleń: 11187
 122. Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 10987
 123. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 10941
 124. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 10896
 125. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 10849
 126. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 10761
 127. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 10703
 128. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 10685
 129. WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.1585/55
  Wyświetleń: 10651
 130. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 10646
 131. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2015r.
  Wyświetleń: 10553
 132. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza
  Wyświetleń: 10542
 133. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2017r.
  Wyświetleń: 10453
 134. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 10452
 135. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.3177/152 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 10433
 136. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 10423
 137. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2016/2017
  Wyświetleń: 10341
 138. III publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości, działka 437/153, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 10322
 139. Konkurs ofert na realizacje zadania publicznego - Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w domu. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza.
  Wyświetleń: 10307
 140. Stan gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 10304
 141. Referendum Ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 10230
 142. Zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania
  Wyświetleń: 10224
 143. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Chróścicach dz.1613/44
  Wyświetleń: 10120
 144. Zapytanie ofertowe - wykonanie naklejek
  Wyświetleń: 10111
 145. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy Chróścice, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 10091
 146. Obwieszczenie w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 10050
 147. Ogłoszenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 9917
 148. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.2247/312
  Wyświetleń: 9905
 149. Przebudowa budynku szkoły na budynek przedszkola wraz ze zmianą sposobu uzytkowania przy ulicy Szkolnej 11 w Chróścicach
  Wyświetleń: 9895
 150. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza
  Wyświetleń: 9850
 151. Dyrektor Zespołu Szkół w Chróścicach poszukuje pracownika na stanowisko konserwatora
  Wyświetleń: 9832
 152. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy oraz podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
  Wyświetleń: 9812
 153. Uchwały w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych w gminie
  Wyświetleń: 9707
 154. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza
  Wyświetleń: 9674
 155. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU - LOKAL UŻYTKOWY w KUP
  Wyświetleń: 9669
 156. Przebudowa drogi wewnętrznej w Dobrzeniu Małym dz. nr 959/143,1090/143,1092/143,1167/137
  Wyświetleń: 9668
 157. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 9639
 158. Wybory Uzupełniające do Rady Gminy
  Wyświetleń: 9595
 159. Przebudowa dróg gminnych i wewnetrznych w miejscowościach: Chróściec, Kup, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 9581
 160. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Kup
  Wyświetleń: 9574
 161. Budżet
  Wyświetleń: 9552
 162. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
  Wyświetleń: 9523
 163. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO NAJMU - LOKAL UŻYTKOWY, Czarnowąsy, Dworcowa 5
  Wyświetleń: 9495
 164. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice - 2
  Wyświetleń: 9491
 165. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 9466
 166. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2011 roku
  Wyświetleń: 9461
 167. PRZETARG na najem - lokal użytkowy przy ul. Szpitalnej 2, Kup
  Wyświetleń: 9451
 168. PRZETARG - sprzedaż dz.3177/152, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 9414
 169. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI UŻYTKOWYCH dz.119/1
  Wyświetleń: 9395
 170. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 9394
 171. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI dz.2185/459
  Wyświetleń: 9390
 172. Ogłoszenie o przyjmowaniu Obywateli
  Wyświetleń: 9343
 173. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2012: Rozwój i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 9335
 174. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 9321
 175. Budżet 2015r.
  Wyświetleń: 9299
 176. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.437/153
  Wyświetleń: 9286
 177. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 9254
 178. II publiczny przetarg - nieruchomość w Brzeziu
  Wyświetleń: 9164
 179. Wykaz nieruchomości do najmu - lokal użytkowy Kup, ul. Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 9138
 180. WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.1631/48
  Wyświetleń: 9138
 181. Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 9136
 182. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 9129
 183. Przebudowa drogi wewnętrznej boczna od ul.Opolskiej w Dobrzeniu Małym dz.nr 1942/14,1943/14,1944/13,1946/13
  Wyświetleń: 9094
 184. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 9093
 185. Bieżące utrzymanie chodników, dróg, poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych Gminy Dobrzeń Wielki w latach 2013-2014
  Wyświetleń: 9067
 186. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.32.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielkiz dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 9048
 187. ogłoszenie o rokowaniach dz.237 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 9042
 188. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2021r.
  Wyświetleń: 9039
 189. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 9006
 190. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
  Wyświetleń: 8993
 191. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 sierpnia 2011 roku
  Wyświetleń: 8992
 192. Informacje o zgromadzeniach
  Wyświetleń: 8986
 193. II publiczny przetarg ustny nieograniczony dz.437/153 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8984
 194. ogłoszenie o II przetargu ograniczonym dz.237
  Wyświetleń: 8944
 195. Przebudowa chodnika przy drodze gminnnej ul.Wspólnej w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8926
 196. Rozbudowa sieci cieplnej wraz z przyłaczami w Dobrzeniu Wielkim ul.Drzymały
  Wyświetleń: 8924
 197. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.237
  Wyświetleń: 8923
 198. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 8897
 199. II PRZETARG - sprzedaż lokalu 2, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8893
 200. Wykaz nieruchomości do sprzedaży - dz.62/4 Świerkle
  Wyświetleń: 8890
 201. PRZETARG na najem - lokal użytkowy przy ul. Dworcowej 5, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8889
 202. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 8887
 203. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki, Kup
  Wyświetleń: 8881
 204. PRZETARG - sprzedaż dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8835
 205. PRZETARG - sprzedaż lokalu nr 2, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8822
 206. WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI DO SPRZEDAŻY działka 3149/337, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8793
 207. II PRZETARG - sprzedaż dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8758
 208. Roboty budowlane w budynku OSP Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 8758
 209. II publiczny przetarg ustny nieograniczony dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8740
 210. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Działki nr 481/59, 483/60, 485/53, 463/55, 704/55
  Wyświetleń: 8730
 211. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY - dz.3160/419 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8718
 212. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDŻY lokale mieszkalne przy ul. Kani 3-5 w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 8718
 213. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
  Wyświetleń: 8716
 214. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 8705
 215. Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość w Brzeziu
  Wyświetleń: 8705
 216. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO NAJMU - LOKAL UŻYTKOWY, Czarnowąsy, ul. Dworcowa 1
  Wyświetleń: 8659
 217. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8642
 218. Przetargi aktualne
  Wyświetleń: 8637
 219. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1124/208, 1125/208 Chróścice, ul. Korfantego 41
  Wyświetleń: 8594
 220. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.811/118 Kup, ul. Miarki 3
  Wyświetleń: 8485
 221. III publiczny przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość niezabudowana w Brzeziu
  Wyświetleń: 8458
 222. Budowa placu zabaw Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 8451
 223. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 8428
 224. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Dobrzeniu Wielkim, Namysłowska 97
  Wyświetleń: 8425
 225. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 8381
 226. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 8366
 227. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy dz.18 Borki
  Wyświetleń: 8362
 228. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDŻY lokale mieszkalne przy ul. Opolskiej 5 w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 8351
 229. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 maja 2012 roku
  Wyświetleń: 8314
 230. PRZETARG na najem - lokal użytkowy przy ul. Dworcowej 1, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8299
 231. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2011 roku
  Wyświetleń: 8295
 232. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8293
 233. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 8252
 234. PRZETARG - sprzedaż lokalu 5, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8251
 235. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne nr 2, 5 przy ul Opolskiej 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8230
 236. Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 8226
 237. II PRZETARG - sprzedaż lokalu 5, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8225
 238. Budżet 2016r.
  Wyświetleń: 8211
 239. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w latach 2013-2014
  Wyświetleń: 8207
 240. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 kwietnia 2011 roku
  Wyświetleń: 8158
 241. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.745/27 Kup
  Wyświetleń: 8147
 242. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDŻY – Lokale mieszkalne w Czarnowąsach, ul. Dworcowa 9
  Wyświetleń: 8131
 243. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - część dz.893/125, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8123
 244. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2011 roku
  Wyświetleń: 8102
 245. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lipca 2011 roku
  Wyświetleń: 8062
 246. Przetarg na sprzedaż nieruchomości - dz.62/4 Świerkle
  Wyświetleń: 8036
 247. Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 8034
 248. Ogłoszenie - konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 8013
 249. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY - dz.404/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8009
 250. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 kwietnia 2011 roku
  Wyświetleń: 7997
 251. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDŻY - dz.945/36 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7965
 252. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2011 roku
  Wyświetleń: 7958
 253. PRZETARG - sprzedaż 1/2 cz. dz.1124/208, 1125/208, Chróścice, Korfantego 41
  Wyświetleń: 7926
 254. III PRZETARG - sprzedaż dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7908
 255. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 maja 2011 roku
  Wyświetleń: 7896
 256. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 7862
 257. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7857
 258. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 7846
 259. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 7807
 260. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 7782
 261. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2016r.
  Wyświetleń: 7772
 262. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobrzeniu Wielkim - ul.Drzymały
  Wyświetleń: 7762
 263. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 7760
 264. Przebudowa ulicy Łąkowej w Borkach wraz z odwodnieniem i oświetleniem
  Wyświetleń: 7757
 265. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 7741
 266. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s. w Kup
  Wyświetleń: 7726
 267. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 7724
 268. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.816/36 Kup
  Wyświetleń: 7693
 269. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2020r
  Wyświetleń: 7680
 270. Ogłoszenie o wyłożeniu planu
  Wyświetleń: 7637
 271. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 września 2011 roku
  Wyświetleń: 7606
 272. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 kwietnia 2011 roku
  Wyświetleń: 7597
 273. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2013r
  Wyświetleń: 7575
 274. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY dz.18 Borki
  Wyświetleń: 7574
 275. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 7527
 276. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 7521
 277. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 7516
 278. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 stycznia 2013 roku
  Wyświetleń: 7500
 279. II PRZETARG - sprzedaż 1/2 cz.dz.1124/208, 1125/208, Chróścice, ul. Korfantego 41
  Wyświetleń: 7498
 280. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 7475
 281. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 7473
 282. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do poszerzenia granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
  Wyświetleń: 7473
 283. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 7463
 284. PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 7415
 285. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013
  Wyświetleń: 7406
 286. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1692/255 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7395
 287. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2013 roku
  Wyświetleń: 7372
 288. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 7353
 289. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 7320
 290. ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wyświetleń: 7293
 291. Zarządzenie nr 0050.1.63.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s. w Kup
  Wyświetleń: 7275
 292. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 lutego 2011
  Wyświetleń: 7254
 293. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 7247
 294. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 7212
 295. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2019r
  Wyświetleń: 7201
 296. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 7177
 297. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 7140
 298. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 marca 2012 roku
  Wyświetleń: 7128
 299. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
  Wyświetleń: 7115
 300. Przebudowa kanalizacji sanitarnej na Placu Klasztornym w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 7092
 301. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 7065
 302. Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie pod nazwą „ Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 6992
 303. Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w miejscowości Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w miejscowości Chróścice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Wyświetleń: 6973
 304. Rozbudowa pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w Chróściach
  Wyświetleń: 6942
 305. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 6912
 306. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 6888
 307. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 sierpnia 2012 roku
  Wyświetleń: 6880
 308. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 Lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 6879
 309. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 6872
 310. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 6871
 311. UCHWAŁA
  Wyświetleń: 6870
 312. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2018r
  Wyświetleń: 6857
 313. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2012 roku
  Wyświetleń: 6846
 314. Rozbudowa ul.Kochanowskiego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 6838
 315. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 6820
 316. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 6816
 317. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2013 roku
  Wyświetleń: 6811
 318. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 6800
 319. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 czerwca 2012 roku
  Wyświetleń: 6796
 320. Odwołanie zapytania ofertowego
  Wyświetleń: 6775
 321. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przesłaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wniosku o wrażenie opinii
  Wyświetleń: 6745
 322. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 6735
 323. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
  Wyświetleń: 6722
 324. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 6711
 325. Wybory ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 6700
 326. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie wystąpienia o opinię
  Wyświetleń: 6651
 327. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publiczneog w roku 2014
  Wyświetleń: 6632
 328. Budowa drogi ulicy Słonecznej i wewnętrznej w miejscowości Krzanowice etap I
  Wyświetleń: 6617
 329. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 6600
 330. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2017/2018
  Wyświetleń: 6597
 331. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 kwietnia 2012 roku
  Wyświetleń: 6569
 332. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach - instalacje elektryczne pracowni komputerowej
  Wyświetleń: 6534
 333. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012
  Wyświetleń: 6527
 334. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 maja 2012 roku
  Wyświetleń: 6525
 335. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 6509
 336. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2012 roku
  Wyświetleń: 6484
 337. Budżet 2017r.
  Wyświetleń: 6480
 338. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.81/18, 82/18 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 6469
 339. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 6453
 340. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 6447
 341. III PRZETARG - sprzedaż 1/2 części dz.1124/208, 1125/208, Chróścice, ul. Korfantego 41
  Wyświetleń: 6439
 342. Przebudowa ul.Sienkiewicza i odcinka ul.Kwaśnej w m. Chróścice - etap I
  Wyświetleń: 6371
 343. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 roku
  Wyświetleń: 6370
 344. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie rozpoczęcia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6366
 345. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 stycznia 2013 roku
  Wyświetleń: 6357
 346. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2012 roku
  Wyświetleń: 6355
 347. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2012 roku o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6348
 348. Budowa drogi gminnej ulicy Wąskiej w m. Czarnowąsy
  Wyświetleń: 6293
 349. ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wyświetleń: 6268
 350. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy - Brynica od km 2+015 do km 5+032"
  Wyświetleń: 6230
 351. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 października 2013 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6224
 352. KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW
  Wyświetleń: 6211
 353. Informacja o sposobie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
  Wyświetleń: 6208
 354. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 6173
 355. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6172
 356. Dotacje dla przedszkoli
  Wyświetleń: 6087
 357. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2017r
  Wyświetleń: 6060
 358. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6035
 359. Dostawa energi elektrycznej dla Gminy Dobrzeń Wielki do dnia 31.12.2016r.
  Wyświetleń: 5957
 360. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 5915
 361. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2015r.
  Wyświetleń: 5842
 362. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 5840
 363. Bieżące utrzymanie chodników , dróg, poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 5824
 364. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  Wyświetleń: 5798
 365. Wybory ławników
  Wyświetleń: 5741
 366. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015
  Wyświetleń: 5736
 367. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014
  Wyświetleń: 5710
 368. Przebudowa oraz rozbudowa sieci cieplnej w Czarnowąsach ul.Wierzbowa i Jaśminowa
  Wyświetleń: 5689
 369. Przebudowa drogi wewnętrznej( boczna od ulicy Namysłowskiej) dz. Nr 1494/8, 1172/11, 1144/13 k.4 w m. Dobrzeń Wielki Przebudowa drogi wewnętrznej( boczna od ulicy Namysłowskiej) wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem - dz. Nr225/54, 1262/55,
  Wyświetleń: 5682
 370. Modernizacja sali wiejskiej w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 5680
 371. Budowa drogi ulicy Wierzbowej w miejscowości Czarnowąsy
  Wyświetleń: 5631
 372. Rozbudowa Zespołu Szkół w Czarnowąsach- dostawa i montaż okien aluminiowych o odporności ogniowej EI-120
  Wyświetleń: 5624
 373. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Odkrywkowego Zakładu Górniczego "CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE"
  Wyświetleń: 5618
 374. OGŁOSZENIE O KONKURSIE
  Wyświetleń: 5609
 375. Budowa drogi gminnej ul.Jańskiego w Dobrzeniu Wielkim wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami.
  Wyświetleń: 5591
 376. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne przy ul. Powstańców Śląskich 3, Chróścice
  Wyświetleń: 5557
 377. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 5529
 378. Budowa drogi gminnej ulicy św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 5525
 379. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 5501
 380. Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 5459
 381. O B W I E S Z C Z E N I E
  Wyświetleń: 5389
 382. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2022r.
  Wyświetleń: 5357
 383. Budowa sieci cieplnej w Czarnowąsach-rejon ulicy Różanej wraz z przyłaczmi do 7 budynków mieszkalnych
  Wyświetleń: 5333
 384. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1613/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 5296
 385. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 5288
 386. Informacje o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 5287
 387. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.608/129 Brzezie
  Wyświetleń: 5239
 388. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadania:1.Budowa drogi gminnej Brzezie-Dobrzeń Wielki.2.Budowa drogi ul.Reja w Dobrzeniu Wielkim.3.Rozbudowa drogi gminnej ul.Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim, wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego.
  Wyświetleń: 5222
 389. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursów na stanowisko Dyrektorów placówek oświatowych gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 5206
 390. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.413/169 Brzezie
  Wyświetleń: 5196
 391. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 5191
 392. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.942/122 Kup
  Wyświetleń: 5182
 393. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 5178
 394. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 5174
 395. Remonty dróg tłuczniowych w m. Chróścice, Kup,Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 5171
 396. Bezpieczny i punktualny dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu gminy Dobrzeń Wielki do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 5143
 397. Remont dróg tłuczniowych w m. Dobrzeń Wielki i m. Czarnowąsy
  Wyświetleń: 5115
 398. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki, ul. Opolska 4
  Wyświetleń: 5110
 399. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokale użytkowe
  Wyświetleń: 5106
 400. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 5100
 401. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - 7 działek w Brzeziu
  Wyświetleń: 5071
 402. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.562/82 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 5070
 403. Remont i docieplenie dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20
  Wyświetleń: 5056
 404. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.51,52 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 5056
 405. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.942/122, 948/122 Kup
  Wyświetleń: 5036
 406. I PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz. 1095/119 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 5025
 407. INFORMACJA WOJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 4976
 408. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki, Kup
  Wyświetleń: 4961
 409. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 46 nieruchomości w obrębach Czarnowąsy, Borki, Krzanowice, Świerkle, Brzezie
  Wyświetleń: 4911
 410. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4872
 411. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4868
 412. Wykonanie uzupełniającego otworu studziennego dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego " Czarnowasy"
  Wyświetleń: 4839
 413. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.221 Chróścice
  Wyświetleń: 4806
 414. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
  Wyświetleń: 4801
 415. Rozbudowa obiektu zaplecza sportowego w Borkach o magazyn na sprzęt sportowy
  Wyświetleń: 4795
 416. Zakup zamknięcia mobilnego w ilości 1 szt. wraz z elementami do składowania w ramach inwestycji pn. Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163+700 Etap II- część B
  Wyświetleń: 4794
 417. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1110/145, 1073/145 Chróścice
  Wyświetleń: 4782
 418. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 4780
 419. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.3191/446 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4756
 420. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015.
  Wyświetleń: 4746
 421. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1651/208 Chróścice
  Wyświetleń: 4723
 422. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2021r
  Wyświetleń: 4721
 423. Zakup zamknięć mobilnych w ilości 25 szt.wraz z elementami do ich składania w ramach inwestycji pn.Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163+700 Etap II-część B
  Wyświetleń: 4716
 424. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 4714
 425. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - sale wiejskie w Borkach i Kup
  Wyświetleń: 4677
 426. Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w Chróścicach
  Wyświetleń: 4674
 427. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 4665
 428. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 4643
 429. Porozumienia
  Wyświetleń: 4640
 430. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 4626
 431. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017
  Wyświetleń: 4616
 432. Budowa ulicy wewnetrznej-boczna od ul.Armii Ludowej w m. Krzanowice
  Wyświetleń: 4612
 433. INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 4572
 434. Przydatne adresy www
  Wyświetleń: 4549
 435. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1014/24, 1238/70 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 4546
 436. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r.
  Wyświetleń: 4537
 437. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4536
 438. Budowa węzła cieplnego, przyłącza niskich parametrów oraz instalacja centralnego ogrzewania w Czarnowąsach Pl.Klasztorny budynek mieszkalny 10,12,14
  Wyświetleń: 4534
 439. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1776/62 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 4534
 440. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4527
 441. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4526
 442. PRZETARG ograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.477/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4526
 443. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1274/182 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4526
 444. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, przy ul. Brynickiej 29, Kup
  Wyświetleń: 4516
 445. Kluby Radnych
  Wyświetleń: 4501
 446. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Kup, Szpitalna 2
  Wyświetleń: 4492
 447. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale w Kup, Brynicka 29
  Wyświetleń: 4469
 448. Remont świetlicy w Czarnowąsach: wykonanie nawierzchni z koski betonowej oraz malowanie elewacji budynku gospodarczego
  Wyświetleń: 4459
 449. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 4434
 450. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy (najmu) - lokal użytkowy w Chróścicach, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 4412
 451. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRZENIU WIELKIM
  Wyświetleń: 4394
 452. 1) Przebudowa drogi ul.Krasickiego w Dobrzeniu Wielkim. 2) Przebudowa ul.Wspólnej w Dobrzeniu Wielkim w zakresie przebudowy chodnika
  Wyświetleń: 4388
 453. Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018
  Wyświetleń: 4386
 454. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2018/2019
  Wyświetleń: 4385
 455. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 477/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4372
 456. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 4361
 457. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.472/227 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4344
 458. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 4326
 459. Wykonanie usług geodezyjnych w latach 2014-2016 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4321
 460. Informacja o zgromadzeniach
  Wyświetleń: 4300
 461. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 4294
 462. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.478/236, 479/236, 480/236 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4288
 463. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal w Kup, Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 4270
 464. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4263
 465. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny w Kup, Brynicka 29
  Wyświetleń: 4242
 466. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 2 lokale w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 4217
 467. Zimowe utrzymanie dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016
  Wyświetleń: 4203
 468. Lista osób, które złożyły oferty w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 4202
 469. Naprawa pobocza drogi gminnej ul.Norweska wraz z częściową zabudową rowu i przygotowaniem podłoża pod zatokę postojową
  Wyświetleń: 4197
 470. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1673/47 Chróścice
  Wyświetleń: 4174
 471. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017
  Wyświetleń: 4173
 472. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - do najmu - lokal w Chróścicach, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 4169
 473. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4169
 474. Wybory do Rady Seniorów
  Wyświetleń: 4120
 475. Sprawozdania finansowe za 2018r.
  Wyświetleń: 4111
 476. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4090
 477. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.2246/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4073
 478. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.677/143 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4067
 479. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4061
 480. Remonty dróg gminnych na terenie gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4061
 481. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.3178/152 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4026
 482. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2717/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4023
 483. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dz.2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4017
 484. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 marca 2014 roku
  Wyświetleń: 3994
 485. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz. 2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3968
 486. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016
  Wyświetleń: 3967
 487. Usługi edukacyjne mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie w roku szkolnym 2014/2015 programu rozwojowego w LO w gminie Dobrzeń W.
  Wyświetleń: 3956
 488. Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jadwigi: Odrestaurowanie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Jadwigi w Chróścicach wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  Wyświetleń: 3922
 489. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3907
 490. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,
  Wyświetleń: 3896
 491. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3892
 492. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z częścią kosztorysową na zadanie: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 457 Dobrzeń Wielki- Brzeg na odcinku Chróścice- Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 3868
 493. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 3850
 494. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3829
 495. Usługi edukacyjne mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie w roku szk.2014/2015 programu rozwojowego w 4 szk.gim.w gminie Dobrzeń
  Wyświetleń: 3829
 496. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3826
 497. Adaptacja pomieszczeń na cele administracyjne budynku w Dobrzeniu Wielkim przy ul.Kościelnej 5- etap I
  Wyświetleń: 3825
 498. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3820
 499. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wieli z dnia 25 sierpnia 2014 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3806
 500. III PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2,Brynicka 29, Kup
  Wyświetleń: 3783
 501. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3767
 502. Budżet 2018
  Wyświetleń: 3757
 503. PRZETARG na wynajem lokalu - Kup, Szpitalna 2
  Wyświetleń: 3757
 504. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy Kup, Szpitalna 2
  Wyświetleń: 3741
 505. IV PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, ul. Brynicka 29, Kup
  Wyświetleń: 3706
 506. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 3695
 507. Obwieszczenie Wójta gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 września 2014 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3646
 508. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 sierpnia 2014 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3643
 509. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3637
 510. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2840/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3617
 511. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.3199/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3612
 512. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich
  Wyświetleń: 3609
 513. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3607
 514. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3605
 515. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 3590
 516. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.623/12 Brzezie
  Wyświetleń: 3589
 517. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie przesłania wniosku o opinię
  Wyświetleń: 3586
 518. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1899/182 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3563
 519. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin Dolna Mała Panew
  Wyświetleń: 3558
 520. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 3554
 521. Nabór na stanowisko głównego księgowego
  Wyświetleń: 3554
 522. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 3550
 523. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (05.12.2016) - 3 lokale mieszkalne przy Pl. Klasztornym w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 3536
 524. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy, Kup Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 3534
 525. Informacja dot. dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z placówek oświatowych.
  Wyświetleń: 3521
 526. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (18.11.2016) - dz.58/2, 62/7 Świerkle, 251/165, 413/169, 518/195, 655/79, 745/79, 746/79 Brzezie
  Wyświetleń: 3516
 527. Budowa drogi gminnej od ul.Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskieg na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 3512
 528. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3501
 529. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3493
 530. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.112, 113, 977/114, 1562/114, 1563/114, 1457/194 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3490
 531. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2014 roku informujące strony postępowania o wystąpieniu o opinię
  Wyświetleń: 3489
 532. OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
  Wyświetleń: 3487
 533. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3485
 534. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3485
 535. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokal nr 1, ul. Kani 3, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3462
 536. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (22.11.2016) - dz.1156/160, 895/231, 896/231 Borki, 668/197, 669/197, 1404/195, 809/194 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3446
 537. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3442
 538. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 sierpnia 2014 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 3439
 539. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3433
 540. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 3422
 541. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.2840/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3413
 542. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3407
 543. Obwieszczenie Wójta gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 września 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3406
 544. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (28.11.2016) - dz.499 Krzanowice, 466, 468, 59/1 Świerkle, 1674/208 Chróścice
  Wyświetleń: 3397
 545. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (23.11.2016) - dz.371/2 Krzanowice, 623/12, 31, 60, 200/61, 751/59, 728/62, 750/59, 727/62, 735/65, 736/65 Brzezie
  Wyświetleń: 3396
 546. Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w Chróścicach
  Wyświetleń: 3389
 547. Obwieszczenie Starosty Opolskiego
  Wyświetleń: 3384
 548. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz. 460 Krzanowice
  Wyświetleń: 3382
 549. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3378
 550. Rozbudowa dróg gminnych ul.Cebuli i Piaskowej w m. Chróścice
  Wyświetleń: 3372
 551. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1076/53 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3365
 552. OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
  Wyświetleń: 3358
 553. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3357
 554. Nabór na stanowisko informatyka w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3353
 555. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.3199/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3350
 556. Budżet 2019
  Wyświetleń: 3343
 557. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3334
 558. Rozbudowa dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w miejscowości Chróścice
  Wyświetleń: 3327
 559. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 3 lokale mieszkalne, Plac Klasztorny 10-14, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3319
 560. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 3311
 561. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (24.11.2016) - dz. 27, 28, 393/151, 1082/134, 132, 1892/141, 1893/141 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3305
 562. Przetarg na sprzedaż nieruchomości - dz.167 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3290
 563. Modernizacja Sali widowiskowo- treningowej z zapleczem technicznym etap I – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3287
 564. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3286
 565. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 maja 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 3283
 566. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 3277
 567. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 października 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 3275
 568. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3268
 569. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3268
 570. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3264
 571. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 czerwca 2015 roku informujący strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3260
 572. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 649/180 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3260
 573. III PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny 2, Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 3255
 574. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3254
 575. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3250
 576. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3249
 577. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1122/208 Chróścice
  Wyświetleń: 3243
 578. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 września 2014 rok w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa.
  Wyświetleń: 3238
 579. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2019/2020
  Wyświetleń: 3238
 580. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.439/131 Brzezie
  Wyświetleń: 3238
 581. KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KUP
  Wyświetleń: 3233
 582. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3225
 583. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1095/119 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 3225
 584. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3218
 585. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 3212
 586. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.213 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3211
 587. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2014 roku informujące strony postępowania o wystąpieniu o opinie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3204
 588. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz. 1153/9 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3204
 589. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Dworcowa 5
  Wyświetleń: 3200
 590. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3198
 591. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 lipca 2014 roku - zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3195
 592. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokal nr 1, Dworcowa 9, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3193
 593. II przetarg ustny ograniczny - sprzedaż dz.1674/208 Chróścice
  Wyświetleń: 3190
 594. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 3190
 595. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (21.11.2016) - dz.130/17, 81/18, 82/18, 354/201, 1312/110, 1243/112, 2441/292 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3184
 596. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3180
 597. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 3161
 598. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Plac Klasztorny 8
  Wyświetleń: 3158
 599. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (25.11.2016) - dz.175/46, 1307/66, 486/180 Borki, 439, 731 Krzanowice
  Wyświetleń: 3141
 600. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1675/208 Chróścice
  Wyświetleń: 3141
 601. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 sierpnia 2015 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3128
 602. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 3126
 603. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3124
 604. Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Brzegowej w miejscowości Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 3124
 605. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Dworcowa 1
  Wyświetleń: 3122
 606. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3114
 607. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 3114
 608. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3108
 609. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie przesłania wniosków o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3100
 610. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 3090
 611. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1559/40 Chróścice
  Wyświetleń: 3090
 612. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 3088
 613. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 grudnia 2015 roku w informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3081
 614. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3079
 615. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3076
 616. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 3075
 617. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 12 października 2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3071
 618. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1890/141 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3069
 619. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 3069
 620. Zapytanie Ofertowe
  Wyświetleń: 3066
 621. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3065
 622. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 października 2015 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3058
 623. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3058
 624. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 2821/231 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3029
 625. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1374/63, 1375/63 Chróścice
  Wyświetleń: 3020
 626. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 3014
 627. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 320/10 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 3004
 628. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 3003
 629. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Wolności 19
  Wyświetleń: 3003
 630. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (17.11.2016) - dz.298/4 Czarnowąsy, dz. 13/4, 13/6, 62/4, 62/6, 56/4 Świerkle
  Wyświetleń: 2998
 631. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2990
 632. Nabór na stanowisko specjalisty w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2988
 633. Ogłoszenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach o wolnym stanowisku pracy
  Wyświetleń: 2987
 634. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 343/2 Świerkle
  Wyświetleń: 2986
 635. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 czerwca 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2985
 636. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2020/2021
  Wyświetleń: 2980
 637. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2015 roku o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2973
 638. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2971
 639. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2970
 640. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2942
 641. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1674/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2936
 642. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 lutego 2017 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
  Wyświetleń: 2933
 643. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko specjalisty w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2927
 644. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2918
 645. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 sierpnia 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2917
 646. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2913
 647. Budowa parkingu w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2910
 648. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich
  Wyświetleń: 2897
 649. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 2878
 650. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2877
 651. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu do RDOŚ i PPIS wniosku o opinię w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2873
 652. Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2869
 653. Przedszkola na wymiar
  Wyświetleń: 2868
 654. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016
  Wyświetleń: 2852
 655. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2847
 656. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 lipca 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu do RDOŚ i PPIS prośby o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2843
 657. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2840
 658. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 września 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2839
 659. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach
  Wyświetleń: 2833
 660. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2829
 661. PRZETARG na najem - lokal użytkowy Kup, Rynek 13
  Wyświetleń: 2828
 662. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2828
 663. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2827
 664. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.460 Krzanowice
  Wyświetleń: 2819
 665. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2808
 666. Diagnoza problemów społecznych w Gminie Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2804
 667. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1700/41 Chróścice
  Wyświetleń: 2801
 668. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 kwietnia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 2797
 669. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 2791
 670. Nabór na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2787
 671. Wyłożenie do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2019-2033’’
  Wyświetleń: 2784
 672. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 2780
 673. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2774
 674. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 – ul. Wrocławska w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 – ul. Namysłowska do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2772
 675. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2768
 676. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 maja 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzj o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 2766
 677. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 września 2015 roku w sparwie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2763
 678. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 2741
 679. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 października 2015 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 2737
 680. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2737
 681. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 kwietnia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 2721
 682. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - do dzierżawy - dz. 942/122, 948/122 Kup
  Wyświetleń: 2716
 683. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 2712
 684. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2704
 685. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2700
 686. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2688
 687. Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2019
  Wyświetleń: 2675
 688. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 września 2015 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2669
 689. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2668
 690. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2666
 691. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Kup, Rynek 13
  Wyświetleń: 2666
 692. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 maja 2016r.
  Wyświetleń: 2662
 693. Remont placu przy OSP w m. Chróścice dz. nr 1151/298
  Wyświetleń: 2661
 694. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 lutego 2017 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 2657
 695. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy- 3
  Wyświetleń: 2650
 696. O B W I E S Z C Z E N I E
  Wyświetleń: 2647
 697. PRZETARG ustny nieograniczony - najem lokalu użytkowego, Dobrzeń Wielki, Namysłowska 44
  Wyświetleń: 2646
 698. Konkursy na stanowiska dyrektorów Publicznych Przedszkoli w Chróścicach i Dobrzeniu wielkim oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 2643
 699. ZAPYTANIE OFERTOWE na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 2643
 700. Budżet 2020
  Wyświetleń: 2642
 701. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 maja 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2638
 702. Przetarg ustny ograniczony - sprzedaż dz.1675/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2630
 703. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie wydania decyzji odmawiającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 2624
 704. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2617
 705. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko specjalisty w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2612
 706. Rozbudowa drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup wraz z rozbudową części ul. Karola Miarki
  Wyświetleń: 2612
 707. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 2612
 708. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2609
 709. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2608
 710. PRZETARG ustny nieograniczony - lokal nr 2 przy ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 2607
 711. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2017 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa
  Wyświetleń: 2606
 712. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 2598
 713. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 2595
 714. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 2591
 715. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2590
 716. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI - 5
  Wyświetleń: 2582
 717. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz. 1692/255 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2580
 718. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2573
 719. Nabór na stanowisko specjalisty w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2571
 720. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 2566
 721. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lok.2 przy ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 2564
 722. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 2557
 723. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2556
 724. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 2554
 725. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2553
 726. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal w Kup, Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 2553
 727. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 lutego 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2544
 728. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2543
 729. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Korfantego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2534
 730. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 września 2016 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 2526
 731. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 marca 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2510
 732. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 listopada 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku w sprawie opinii o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2509
 733. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 sierpnia 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich
  Wyświetleń: 2508
 734. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2016 roku informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2507
 735. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 kwietnia 2018 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa, odmowie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa oraz umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
  Wyświetleń: 2498
 736. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 2488
 737. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 kwietnia 2016 roku w informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2477
 738. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2023r.
  Wyświetleń: 2477
 739. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.472/227 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2475
 740. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2016 roku informujące strony postępowania o otrzymanych opniniach i o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2470
 741. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.837/120 Kup
  Wyświetleń: 2469
 742. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 2 lokale w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 2463
 743. Modernizacja Sali widowiskowo- treningowej z zapleczem technicznym etap I – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2462
 744. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 18 września 2018 r.
  Wyświetleń: 2462
 745. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 września 2016 roku informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2459
 746. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 stycznia 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2459
 747. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 kwietnia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2454
 748. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie wydania decyzj o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 2453
 749. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 grudnia 2016 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 2447
 750. Remont odcinka drogi gminnej ul. Odrzańskiej w m. Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 2440
 751. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 marca 2016 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii.
  Wyświetleń: 2438
 752. Rozwój infrastruktury sportowej kąpieliska Balaton w Dobrzeniu Wielkim, polegający na dostawie i montażu zjeżdżalni wodnej oraz modernizacji boiska do siatkówki plażowej.
  Wyświetleń: 2429
 753. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 477/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2419
 754. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie wydanych opinii przez RDOŚ i PPIS w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarubnkowaniach
  Wyświetleń: 2416
 755. Budowa drogi gminnej w miejscowości Chróścice
  Wyświetleń: 2409
 756. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dz.2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2400
 757. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2399
 758. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 2391
 759. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - do najmu - lokal w Chróścicach, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 2382
 760. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 2380
 761. Sprawozdania finansowe za 2019r.
  Wyświetleń: 2377
 762. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościuszki w miejscowości Dobrzeń Wielki - etap I
  Wyświetleń: 2376
 763. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 2374
 764. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2372
 765. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii przez RDOŚ w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarubnkowaniach
  Wyświetleń: 2369
 766. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 marca 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2368
 767. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa oraz umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa i krzewów
  Wyświetleń: 2366
 768. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach
  Wyświetleń: 2363
 769. Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Dworcowej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2356
 770. Przebudowa części pawilonu szkoleniowego na pokoje gościnne dla sportowców w Chróścicach przy ul. św. Rocha 26
  Wyświetleń: 2351
 771. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale w Kup, Brynicka 29
  Wyświetleń: 2340
 772. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.2246/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2337
 773. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 2332
 774. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 marca 2016 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2323
 775. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 2319
 776. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 sierpnia 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postepowania w sproawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2315
 777. Zagospodarowanie terenu kąpieliska Balaton
  Wyświetleń: 2313
 778. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 2287
 779. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy, Kup, Rynek 13
  Wyświetleń: 2282
 780. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (pełny wymiar czasu pracy)
  Wyświetleń: 2275
 781. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1886/169 Dobrzeń Wielki, dz.1865/142, 1871/143 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2271
 782. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do zbycia
  Wyświetleń: 2261
 783. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.478/236, 479/236, 480/236 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2260
 784. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 sierpnia 2016 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2255
 785. Budżet 2021
  Wyświetleń: 2243
 786. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 marca 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2231
 787. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 sierpnia 2016 roku informujące strony postepowania o oględzinach drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2230
 788. Rozwój infrastruktury sportowej kąpieliska Balaton w Dobrzeniu Wielkim, polegający na dostawie i montażu zjeżdżalni wodnej oraz modernizacji boiska do siatkówki plażowej.
  Wyświetleń: 2217
 789. Konsultacje społeczne dotyczące potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie przebudowy biblioteki publicznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2204
 790. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2186
 791. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2180
 792. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice
  Wyświetleń: 2176
 793. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 2171
 794. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 kwietnia 2021r.
  Wyświetleń: 2167
 795. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach
  Wyświetleń: 2156
 796. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 2127
 797. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 2121
 798. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 2097
 799. KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KUP
  Wyświetleń: 2095
 800. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na lata 2019-2023 - zmiana terminu zebrania w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2089
 801. Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 2085
 802. Nabór na stanowisko głównego księgowego
  Wyświetleń: 2081
 803. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1
  Wyświetleń: 2078
 804. Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert.
  Wyświetleń: 2071
 805. Informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 lutego 2020 r. o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 2063
 806. Plany w opracowaniu
  Wyświetleń: 2062
 807. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 13.12.2017r.
  Wyświetleń: 2061
 808. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2052
 809. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2051
 810. Informacja o wyniku konkursu, który został przeprowadzony na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2023
 811. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2015
 812. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (niepełny wymiar czasu pracy)
  Wyświetleń: 1991
 813. Wybory Samorządowe 2024
  Wyświetleń: 1959
 814. XII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1940
 815. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1932
 816. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1918
 817. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2022r
  Wyświetleń: 1909
 818. Zarządzenie Nr 0050.1.58.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Dobrzeń Wielki związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem ...
  Wyświetleń: 1904
 819. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1874
 820. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1868
 821. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 1855
 822. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1851
 823. Zarządzenie Nr 120.58.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Dworcowej w m. Dobrzeń Wielki„ umowa nr ZP.272.250.2019 z dn 02-10-2019
  Wyświetleń: 1849
 824. Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1846
 825. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 sierpnia 2019r. o wynikach wyborów do Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1845
 826. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 23 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 1828
 827. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego
  Wyświetleń: 1791
 828. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2021/2022
  Wyświetleń: 1780
 829. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1776
 830. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 1760
 831. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1752
 832. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017
  Wyświetleń: 1748
 833. VI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1738
 834. Zarządzenie Nr 0050.1.13.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-01-2020 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1738
 835. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 1732
 836. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy, Kup, ul. Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 1731
 837. INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 1728
 838. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 25.07.2018r.
  Wyświetleń: 1727
 839. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1724
 840. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT
  Wyświetleń: 1722
 841. Zarządzenie Nr 120.18.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-04-2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 1721
 842. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 1720
 843. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1718
 844. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do zbycia
  Wyświetleń: 1709
 845. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2018 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 1704
 846. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1689
 847. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1682
 848. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1674
 849. II sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1670
 850. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1669
 851. Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2020
  Wyświetleń: 1667
 852. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 maja 2020r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 1660
 853. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1658
 854. X Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1656
 855. Sprawozdania finansowe za 2020r.
  Wyświetleń: 1653
 856. Zapytanie ofertowe „Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym” (III postępowanie)
  Wyświetleń: 1651
 857. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1648
 858. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1642
 859. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1639
 860. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1635
 861. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2018 r. o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 1631
 862. ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości - termin 08.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1631
 863. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2018 roku
  Wyświetleń: 1616
 864. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1615
 865. Zarządzenie Nr 0050.1.21.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1610
 866. VII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1602
 867. ORGAN PROWADZĄCY – GMINA DOBRZEŃ WIELKI OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM
  Wyświetleń: 1600
 868. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 1592
 869. XIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1589
 870. IX Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1577
 871. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1577
 872. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 1575
 873. Zarządzenie Nr 0050.1.4.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 1571
 874. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 1567
 875. Zapytanie ofertowe "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" (III postępowanie)
  Wyświetleń: 1564
 876. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1563
 877. Zarządzenie nr 0050.1.206.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
  Wyświetleń: 1562
 878. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1561
 879. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 1560
 880. V Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1557
 881. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - termin 24.10.2018 r.
  Wyświetleń: 1556
 882. Zapytanie ofertowe Budowa dwóch wiat drewnianych wraz z montażem lamp solarnych w ramach operacji pn. „Spotkajmy się przy ognisku”
  Wyświetleń: 1555
 883. IV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1554
 884. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1554
 885. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1553
 886. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018
  Wyświetleń: 1549
 887. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 1530
 888. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 października 2019r.
  Wyświetleń: 1527
 889. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1524
 890. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie tablicy informacyjnej z kodem QR na stojaku stalowym ocynkowanym malowanym proszkowo dla operacji pn. „Konserwacja stacji drogi krzyżowej z kościoła pw. Św. Jerzego w Kup”
  Wyświetleń: 1523
 891. Zarządzenie Nr 0050.1.203.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie powołania Komisji na rok 2019, celem rozpatrzenia ofert na realizację następujących zadań publicznych:„Pielęgnacja osób starszych, chorych ...
  Wyświetleń: 1518
 892. Zapytanie ofertowe Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 1514
 893. Zapytanie ofertowe "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"
  Wyświetleń: 1511
 894. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1507
 895. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09 sierpnia 2018 roku
  Wyświetleń: 1506
 896. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 1502
 897. Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1497
 898. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1492
 899. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 września 2018 roku o wydaniu zezwolenia na usunięcie dwóch drzew
  Wyświetleń: 1489
 900. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1477
 901. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1473
 902. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do zbycia
  Wyświetleń: 1471
 903. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 1470
 904. OGŁOSZENIE - Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1468
 905. Zapytanie ofertowe "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" (II postępowanie)
  Wyświetleń: 1459
 906. Zarządzenie Nr 0050.1.201.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 1459
 907. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1458
 908. Zarządzenie Nr 120.52.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-11-2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1458
 909. INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 1456
 910. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2018 roku
  Wyświetleń: 1456
 911. Zarządzenie Nr 120.48.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  Wyświetleń: 1452
 912. III Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1446
 913. Zarządzenie Nr 0050.1.205.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 1446
 914. XI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1444
 915. Ogłoszenie - konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1443
 916. Zarządzenie Nr 0050.1.202.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 1443
 917. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach autobusowych i placach zabaw na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2020r
  Wyświetleń: 1436
 918. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 września 2019 r.
  Wyświetleń: 1432
 919. OGŁOSZENIE w sprawie terminu debaty nad Raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 1430
 920. Zarządzenie Nr 0050.1.207.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2018 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki)prowadzenia rachunkowości
  Wyświetleń: 1430
 921. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1429
 922. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 1429
 923. Zarządzenie Nr 0050.1.204.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 1429
 924. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 1427
 925. Zarządzenie Nr 120.61.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 1420
 926. Zarządzenie Nr 0050.1.11.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-01-2020 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do ...
  Wyświetleń: 1418
 927. Informacja o wyniku konkursu, który został przeprowadzony na stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1415
 928. OGŁOSZENIE - warunki i zasady obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1411
 929. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 1408
 930. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1404
 931. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1404
 932. Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2020 rok
  Wyświetleń: 1402
 933. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1398
 934. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1397
 935. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1397
 936. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego
  Wyświetleń: 1395
 937. VIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1394
 938. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 1392
 939. Utrzymanie porządku i czystości terenów zielonych, skwerów oraz parków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2020r.
  Wyświetleń: 1392
 940. Zarządzenie Nr 120.51.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 1390
 941. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1387
 942. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1387
 943. Konkurs na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1384
 944. Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Dobrzeń Wielki w 2020r
  Wyświetleń: 1380
 945. Zarządzenie Nr 0050.1.175.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 1378
 946. Zarządzenie Nr 120.59.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-12-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup (wraz z rozbudową części ul. Karola Miarki)„ umowa nr ...
  Wyświetleń: 1376
 947. Zarządzenie Nr 120.52.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-12-2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1371
 948. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 1369
 949. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 1364
 950. Zarządzenie Nr 120.50.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 1364
 951. Zarządzenie Nr 0050.1.200.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 1361
 952. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2018
  Wyświetleń: 1359
 953. Zarządzenie Nr 0050.1.124.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-08-2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kup na okoliczność zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej
  Wyświetleń: 1358
 954. Zarządzenie Nr 0050.1.63.2020r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-05-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1357
 955. Zarządzenie Nr 120.57.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa drogi gminnej ulicy Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim „ umowa nr ZP.272.70.2019 z dn. 26-04-2019
  Wyświetleń: 1354
 956. Zarządzenie Nr 0050.1.178.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 sprawie odwołania Danuty Bieszaj ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 1351
 957. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1342
 958. Zarządzenie Nr 120.53.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1338
 959. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1336
 960. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 1333
 961. Zarządzenie Nr 120.65.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-12-2020 w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  Wyświetleń: 1333
 962. Zarządzenie Nr 120.49.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie ustalenia soboty roboczej w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w zamian za poniedziałek 24 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 1331
 963. Informacja o zasadach funkcjonowania Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku ze stanem epidemii
  Wyświetleń: 1330
 964. Zarządzenie Nr 0050.1.14.2020 r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie ...
  Wyświetleń: 1328
 965. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1327
 966. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 1323
 967. Zarządzenie Nr 0050.1.176.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 1323
 968. XXIV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1317
 969. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - doposażenie w sprzęt sportowy trenującej młodzieży i dzieci”
  Wyświetleń: 1316
 970. Zarządzenie Nr 0050.1.180.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 1311
 971. Zarządzenie Nr 120.54.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 1310
 972. OGŁOSZENIE o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 1304
 973. Zarządzenie Nr 0050.1.5.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-01-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1304
 974. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 lipca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1303
 975. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 1302
 976. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 1298
 977. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu
  Wyświetleń: 1297
 978. Zarządzenie Nr 0050.1.179.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 1294
 979. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1293
 980. Zarządzenie Nr 0050.1.174.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 1292
 981. Informacja o terminie sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1288
 982. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
  Wyświetleń: 1287
 983. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 1282
 984. XIV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1280
 985. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 lipca 2018 roku
  Wyświetleń: 1279
 986. Zarządzenie Nr 0050.1.181.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na środek trwały
  Wyświetleń: 1278
 987. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 1276
 988. Zarządzenie Nr 120.60.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 1276
 989. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 maja 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1273
 990. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 1269
 991. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 1269
 992. XV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1267
 993. Zapytanie ofertowe Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 1264
 994. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1263
 995. Zarządzenie Nr 120.56.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 1256
 996. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020: Rozwój infrastruktury sportowej kąpieliska Balaton w Dobrzeniu Wielkim w zakresie dostawy i montażu zjeżdżalni wodnej oraz modernizacji boiska do siatkówki plażowej.
  Wyświetleń: 1255
 997. Zarządzenie Nr 120.63.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie zmiany planu audytu wewnętrznego na rok 2019
  Wyświetleń: 1253
 998. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 1251
 999. Uchwała Nr XIII/109/20019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1249
 1000. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1247
 1001. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim - II przetarg
  Wyświetleń: 1244
 1002. Zarządzenie Nr 120.62.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2019 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2019
  Wyświetleń: 1243
 1003. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2023r
  Wyświetleń: 1242
 1004. Uchwała Nr XV/127/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 1241
 1005. Zarządzenie Nr 0050.1.161.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-12-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1232
 1006. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1230
 1007. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020
  Wyświetleń: 1223
 1008. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1216
 1009. Zarządzenie Nr 0050.1.177.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 1216
 1010. Zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów w Chróścicach przy ul.Polnej w 2020r
  Wyświetleń: 1215
 1011. Informacja o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1211
 1012. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lipca 2018 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie 7 drzew, odmowie wydania zezwolenia na usunięcie 11 drzew, umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 drzew
  Wyświetleń: 1200
 1013. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2017
  Wyświetleń: 1200
 1014. Zarządzenie Nr 0050.1.160a.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 1199
 1015. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2020r
  Wyświetleń: 1198
 1016. Zarządzenie Nr 0050.1.162.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-12-2019 w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 1198
 1017. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia oględzin drzew
  Wyświetleń: 1196
 1018. Zapytanie ofertowe „Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym” (II postępowanie)
  Wyświetleń: 1190
 1019. Informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lipca 2020 r. o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 1189
 1020. Zarządzenie Nr 120.44.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-08-2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności
  Wyświetleń: 1189
 1021. Zarządzenie Nr 120.5.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-02-2020 w sprawie Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1189
 1022. Zarządzenie Nr 120.3.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 o zmianie zarządzenia w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1187
 1023. XVI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1179
 1024. Zarządzenie Nr 0050.1.159.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 1178
 1025. Zarządzenie Nr 0050.1.157.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 1177
 1026. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 1173
 1027. Zarządzenie Nr 120.4.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-01-2019 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 1167
 1028. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2020
  Wyświetleń: 1165
 1029. KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
  Wyświetleń: 1164
 1030. Uchwała Nr XXV/179/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-12-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1160
 1031. Zarządzenie Nr 120.55.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-12-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 334.2019 na zadanie pn. „Budowa Otwartej ...
  Wyświetleń: 1157
 1032. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 1153
 1033. Zarządzenie Nr 0050.1.163.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 1149
 1034. Zarządzenie Nr 120.41.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-09-2019 w sprawie wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywania kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 1148
 1035. Zarządzenie Nr 0050.1.153.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2019 w sprawie przeprowadzeniea inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspołnych
  Wyświetleń: 1147
 1036. Zarządzenie Nr 120.33.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1145
 1037. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021
  Wyświetleń: 1143
 1038. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r
  Wyświetleń: 1142
 1039. Uchwała Nr XXIV/169/ 2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1142
 1040. Zarządzenie Nr 0050.1.165.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 1140
 1041. Zarządzenie Nr 120.47.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Brzegowej w m. Dobrzeń Mały” umowa nr ZP.272.220.2018 z dnia 10.08.2018 ...
  Wyświetleń: 1139
 1042. Nabór na wolne stanowisko referenta ds. środków zewnętrznych i obsługi projektów w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1129
 1043. Budżet 2022
  Wyświetleń: 1126
 1044. Zarządzenie Nr 0050.1.12.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-01-2020 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1118
 1045. Zarządzenie Nr 120.53. 2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-11-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania„Remont odcinka drogi gminnej ul. Odrzańskiej w m. Dobrzeń Mały” zgodnie z umową nr ZP.272.258.2019 z dn ...
  Wyświetleń: 1116
 1046. Dane przestrzenne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice-3
  Wyświetleń: 1112
 1047. Unieważnienie konkursu
  Wyświetleń: 1109
 1048. Zarządzenie Nr 0050.1.26.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-02-2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Chróścicach na okoliczność zmiany osób materialnie ...
  Wyświetleń: 1102
 1049. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021
  Wyświetleń: 1101
 1050. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021
  Wyświetleń: 1100
 1051. Zarządzenie Nr 120.38.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-07-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 1099
 1052. Uchwała Nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1094
 1053. Zarządzenie Nr 0050.1.164.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 1094
 1054. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
  Wyświetleń: 1092
 1055. Zarządzenie Nr 0050.1.154.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie ...
  Wyświetleń: 1092
 1056. Zarządzenie Nr 120.4.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-02-2020 o zmianie zarzadzenia w sprawie doręczania decyzji wymiarowych
  Wyświetleń: 1092
 1057. Zarządzenie Nr 0050.1.220.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia 0050.1.198.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 1090
 1058. Zarządzenie Nr 0050.1.146.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-10-2019 w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi-biała lista podatników
  Wyświetleń: 1087
 1059. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2022/2023
  Wyświetleń: 1086
 1060. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1085
 1061. Zarządzenie Nr 0050.1.156.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 1082
 1062. XXI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1081
 1063. Zarządzenie Nr 120.54.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  Wyświetleń: 1081
 1064. Zarządzenie Nr 0050.1.152.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-11-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ...
  Wyświetleń: 1074
 1065. Zarządzenie Nr 0050.1.158.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 1068
 1066. Zarządzenie Nr 0050.1.1.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2020 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków ...
  Wyświetleń: 1067
 1067. Zarządzenie Nr 0050.1.40.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-03-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 1065
 1068. Zarządzenie Nr 0050.1.3.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2020 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań
  Wyświetleń: 1061
 1069. Zarządzenie Nr 0050.1.8.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-01-2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1059
 1070. Zarządzenie Nr 120.2.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-01-2020 w sprawie doręczania decyzji wymiarowych
  Wyświetleń: 1059
 1071. Zarządzenie Nr 0050.1.155.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2019 w sprawie powołania stałej komisji do likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1057
 1072. Zarządzenie Nr 0050.1.160.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 1057
 1073. Zarządzenie Nr 120.11.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-03-2020 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 1057
 1074. Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2
  Wyświetleń: 1051
 1075. Uchwała Nr XXV/180/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-12-2020 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1046
 1076. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu
  Wyświetleń: 1043
 1077. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2019
  Wyświetleń: 1042
 1078. Zarządzenie Nr 0050.1.216.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą jednostki organizacyjne Gminy Dobrzeń Wielki zawrą umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi
  Wyświetleń: 1038
 1079. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1036
 1080. Zarządzenie Nr 0050.1.29.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-02-2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 1034
 1081. Zarządzenie Nr 0050.1.4.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań
  Wyświetleń: 1033
 1082. Zarządzenie Nr 120.2.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-01-2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1032
 1083. Zarządzenie Nr 120.27.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2019 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1031
 1084. Zarządzenie Nr 0050.1.80.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-06-2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 1029
 1085. Zarządzenie Nr 120.12.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-03-2020 w sprawie utraty mocy zarzadzenia Wójta w sprawie Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1028
 1086. Zarządzenie Nr 120.62.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-12-2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych
  Wyświetleń: 1025
 1087. INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1024
 1088. Zarządzenie Nr 0050.1.221.2020r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2020 w sprawie przyjęcia „Planu wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych w Gminie Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 1024
 1089. Uchwała Nr XIII/114/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1020
 1090. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach autobusowych i placach zabaw na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r
  Wyświetleń: 1020
 1091. Uchwała Nr XXV/181/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-12-2020 w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2021
  Wyświetleń: 1019
 1092. Zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów w Chróścicach przy ul.Polnej w 2021r
  Wyświetleń: 1019
 1093. Zarządzenie Nr 0050.1.192.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 1018
 1094. Zarządzenie Nr 0050.1.149.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 1017
 1095. Zarządzenie Nr 0050.1.147.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 1016
 1096. Uchwała Nr XXVIII/213/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
  Wyświetleń: 1013
 1097. Zarządzenie Nr 0050.1.219.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie zmiany planu audytu wewnętrznego na 2020 rok
  Wyświetleń: 1009
 1098. Liczba wolnych miejsc w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1008
 1099. Zarządzenie Nr 120.37.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-10-2018 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
  Wyświetleń: 1008
 1100. Zarządzenie Nr 0050.1.17.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych narok 2020
  Wyświetleń: 1007
 1101. Zarządzenie Nr 120.45.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-10-2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  Wyświetleń: 1007
 1102. Zarządzenie Nr 0050.1.2.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
  Wyświetleń: 1006
 1103. Zarządzenie Nr 120.48.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-10-2019 w sprawie w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 1005
 1104. Zarządzenie Nr 120.44.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-10-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457-ul. Wrocławska w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ...
  Wyświetleń: 1004
 1105. Zarządzenie Nr 0050.1.37.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-03-2020 w sprawie zasad przejęcia urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przez Gminę Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1002
 1106. Zarządzenie Nr 0050.1.7.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-01-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2020 rok
  Wyświetleń: 1002
 1107. Zarządzenie Nr 120.43.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Przebudowa części pawilonu szkoleniowego na pokoje gościnne dla sportowców w Chróścicach przy ul. Św. Rocha 26
  Wyświetleń: 1002
 1108. Zarządzenie Nr 0050.1.31.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 1000
 1109. Zarządzenie Nr 0050.1.191.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 996
 1110. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 992
 1111. Zarządzenie Nr 0050.1.104.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-07-2020 w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 992
 1112. Zarządzenie Nr 0050.1.177.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 992
 1113. Zarządzenie Nr 120.24.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-07-2018 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
  Wyświetleń: 992
 1114. Zarządzenie Nr 0050.1.213.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację następujących zadań publicznych:„Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w domu”.„Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”.
  Wyświetleń: 991
 1115. Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 990
 1116. Zarządzenie Nr 120.7.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2019 o zmianie zarządzenia własnego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 989
 1117. Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r
  Wyświetleń: 985
 1118. Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 983
 1119. XVIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 980
 1120. Uchwała Nr XIV/121/ 2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 972
 1121. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 972
 1122. Zarządzenie Nr 0050.1.2.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2019 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków ...
  Wyświetleń: 972
 1123. Zarządzenie Nr 0050.1.34.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 972
 1124. Zarządzenie Nr 0050.1.16.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 969
 1125. Zarządzenie Nr 120.68.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.62.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych
  Wyświetleń: 968
 1126. Uchwała Nr XXVIII/204/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 966
 1127. Zarządzenie Nr 0050.1.196.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 966
 1128. Zarządzenie Nr 0050.1.185.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 965
 1129. Zarządzenie Nr 0050.1.19.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-02-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnegoKonkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” w roku 2020
  Wyświetleń: 965
 1130. Zarządzenie Nr 0050.1.218.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 965
 1131. Zarządzenie Nr 120.15.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-04-2020 o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 965
 1132. Zarządzenie Nr 120.46.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w Chróścicach” umowa nr ZP.272.120.2018 z dnia 22-05-2018 r
  Wyświetleń: 964
 1133. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chróścice
  Wyświetleń: 963
 1134. Zarządzenie Nr 0050.1.10.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-01-2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 963
 1135. Zarządzenie Nr 0050.1.150.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-10-2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 963
 1136. Zarządzenie Nr 0050.1.26.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-03-2019 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 962
 1137. Zarządzenie Nr 0050.1.214.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację następującego zadania publicznego:„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację i prowadzenie zajęć z różnych dyscyplin sportowych”.
  Wyświetleń: 961
 1138. Zarządzenie Nr 120.69.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2020 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. „Remont placu przy OSP w m. Chróścice dz. nr 1151/298"
  Wyświetleń: 961
 1139. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 960
 1140. Zarządzenie Nr 0050.1.36.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 960
 1141. Zarządzenie Nr 0050.53.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-04-2020 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 960
 1142. Zarządzenie Nr 0050.1.215.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację następującego zadania publicznego:„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy”.
  Wyświetleń: 959
 1143. Zarządzenie Nr 0050.1.199.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 957
 1144. Uchwała Nr XIV/119/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
  Wyświetleń: 955
 1145. XVII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 955
 1146. Zarządzenie Nr 120.30.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2018 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
  Wyświetleń: 954
 1147. Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
  Wyświetleń: 952
 1148. Zarządzenie Nr 0050.1.167.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 951
 1149. Zarządzenie Nr 0050.1.184.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 951
 1150. Zarządzenie Nr 0050.1.193.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 951
 1151. Zarządzenie Nr 0050.1.194.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 951
 1152. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 950
 1153. Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 949
 1154. Zarządzenie Nr 0050.1.189.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 949
 1155. Zarządzenie Nr 0050.1.195.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 949
 1156. Zarządzenie Nr 0050.1.197.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 949
 1157. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 948
 1158. XXVI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 948
 1159. Zarządzenie Nr 0050.1.190.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 948
 1160. Zarządzenie Nr 0050.1.15.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 947
 1161. Zarządzenie Nr 0050.1.3.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
  Wyświetleń: 945
 1162. Zarządzenie Nr 0050.1.187.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 944
 1163. Zarządzenie Nr 120.47.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-10-2019 w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim soboty roboczej w zamian za wtorek 24 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 944
 1164. Protokół sesji - XXVII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 943
 1165. Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 943
 1166. Zarządzenie Nr 0050.200.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-12-2020 w sprawie „Planu zaopatrzenia ludności gminy Dobrzeń Wielki w wodę pitną w warunkach specjalnych”.
  Wyświetleń: 942
 1167. Zarządzenie Nr 120.63.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-12-2020 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 942
 1168. Zarządzenie Nr 0050.1.27.1.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-02-2018 w sprawie wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości dla jednostek organizacyjnych dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 941
 1169. Zarządzenie Nr 120.35.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2020 w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 941
 1170. Zarządzenie Nr 120.39.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 940
 1171. Ogłoszenie wyników etapu gminnego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 939
 1172. Zarządzenie Nr 0050.1.13.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 939
 1173. Zarządzenie Nr 120.10.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-03-2020 w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym
  Wyświetleń: 939
 1174. Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 938
 1175. Utrzymanie porządku i czystości terenów zielonych, skwerów oraz parków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2021r
  Wyświetleń: 938
 1176. Protokół sesji - XXVIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 937
 1177. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 937
 1178. Zarządzenie Nr 120.8.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie oraz dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy ...
  Wyświetleń: 937
 1179. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 936
 1180. Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu ...
  Wyświetleń: 936
 1181. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 936
 1182. Zarządzenie Nr 0050.1.35.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 936
 1183. Zarządzenie Nr 120.2.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-01-2019 w sprawie zmiany terminu oceny okresowej pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 936
 1184. Zarządzenie Nr 0050.1.28.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2019 w sprawie przekazania środków trwałych
  Wyświetleń: 935
 1185. Informacja o działaniach podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w 2019r
  Wyświetleń: 934
 1186. Zarządzenie Nr 120.66.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-12-2020 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim"
  Wyświetleń: 933
 1187. Zarządzenie Nr 0050.1.148.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 932
 1188. Zarządzenie Nr 0050.1.169.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 932
 1189. Zarządzenie Nr 120.67.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-12-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.522.2020 na zadanie pn. „Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały"
  Wyświetleń: 932
 1190. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2022-2030”.
  Wyświetleń: 930
 1191. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 930
 1192. Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 930
 1193. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 4 sierpnia 2021 roku, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 930
 1194. Zarządzenie Nr 0050.1.44.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-04-2018 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
  Wyświetleń: 930
 1195. Zarządzenie Nr 0050.1.41.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-03-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 928
 1196. Zarządzenie Nr 0050.1.176.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-11-2018 sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 927
 1197. Zarządzenie Nr 0050.1.186.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 927
 1198. Zarządzenie Nr 120.7. 2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-02-2020 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: „Modernizacja Sali widowiskowo- treningowej z zapleczem technicznym etap I – Gminny Ośrodek Kultury ...
  Wyświetleń: 926
 1199. Zarządzenie Nr 0050.1.10.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-01-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 925
 1200. Zarządzenie Nr 0050.1.39.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 925
 1201. XIX Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 924
 1202. XXIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 924
 1203. Zarządzenie Nr 0050.1.141.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-10-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 924
 1204. Zarządzenie Nr 0050.1.3.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
  Wyświetleń: 924
 1205. Zarządzenie Nr 0050.1.5.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 922
 1206. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 919
 1207. Zarządzenie Nr 120.14.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-03-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 144.2020 na zadanie pn. „ Zagospodarowanie ...
  Wyświetleń: 919
 1208. Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 918
 1209. Zarządzenie Nr 0050.1.9.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-01-2022 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 918
 1210. Zarządzenie Nr 120.33.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 918
 1211. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 916
 1212. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Dobrzeń Wielki w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 916
 1213. Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 916
 1214. Zarządzenie Nr 0050.1.182.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 916
 1215. Zarządzenie Nr 0050.1.42.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-03-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 916
 1216. Zarządzenie Nr 0050.1.50.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 915
 1217. Zarządzenie Nr 0050.1.148.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 914
 1218. Zarządzenie Nr 0050.1.6.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-01-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 914
 1219. Zarządzenie Nr 120.44.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-11-2018 w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 914
 1220. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 913
 1221. Zarządzenie Nr 0050.1.146.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 912
 1222. Zarządzenie Nr 0050.1.26.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-02-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 912
 1223. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 910
 1224. Zarządzenie Nr 0050.1.123.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 909
 1225. Zarządzenie Nr 0050.1.131.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-10-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 909
 1226. Zarządzenie Nr 120.46.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-09-2020 o zmianie zarządzenia w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności
  Wyświetleń: 909
 1227. Zarządzenie Nr 120.70.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 909
 1228. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w Dobrzeniu Wielkim ul. Kościelna 5
  Wyświetleń: 907
 1229. Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. środków zewnętrznych i obsługi projektów w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 905
 1230. O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 29.01.2021r.
  Wyświetleń: 905
 1231. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 905
 1232. Zarządzenie Nr 0050.1.10.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-01-2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 905
 1233. Zarządzenie Nr 0050.1.168.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 905
 1234. Zarządzenie Nr 0050.1.103.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-07-2020 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  Wyświetleń: 904
 1235. Zarządzenie Nr 120.38.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 903
 1236. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 902
 1237. Zarządzenie Nr 0050.1.172.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 901
 1238. Zarządzenie Nr 0050.1.51.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-04-2020 w sprawie przekazania w formie darowizny zakupionych środków dydaktycznych - sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania
  Wyświetleń: 901
 1239. Zarządzenie Nr 120.3.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 901
 1240. Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie powołania komisji statutowej
  Wyświetleń: 899
 1241. Zarządzenie Nr 120.64.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-12-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 899
 1242. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ...
  Wyświetleń: 898
 1243. Zarządzenie Nr 0050.1.151.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 898
 1244. Zarządzenie Nr 120.8.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-02-2019 w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia
  Wyświetleń: 898
 1245. Zarządzenie Nr 0050.1.5.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 897
 1246. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Opolu
  Wyświetleń: 896
 1247. Zarządzenie Nr 0050.1.54.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 896
 1248. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE
  Wyświetleń: 895
 1249. Zarządzenie nr 0050.1.181.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na środek trwały
  Wyświetleń: 895
 1250. Zarządzenie Nr 120.36.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 895
 1251. Zarządzenie Nr 0050.1.27.2.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-02-2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach obsługiwanych przez Referat Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 894
 1252. Zarządzenie Nr 0050.1.46.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 894
 1253. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 893
 1254. Zarządzenie Nr 0050.1.188.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 893
 1255. Zarządzenie Nr 0050.1.32.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 893
 1256. Wyłożenie do publicznego wglądu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice-3"
  Wyświetleń: 891
 1257. Zarządzenie Nr 0050.1.17.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnegoKonkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” w roku 2019
  Wyświetleń: 891
 1258. Zarządzenie Nr 120.1.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-01-2018 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora i powołania komisji rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 891
 1259. Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2021
  Wyświetleń: 890
 1260. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 889
 1261. Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 889
 1262. Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
  Wyświetleń: 889
 1263. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 listopada 2021r.
  Wyświetleń: 888
 1264. Protokół sesji - XXXI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 888
 1265. Zarządzenie Nr 120.6.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 888
 1266. Zarządzenie Nr 0050.1.45.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 887
 1267. Zarządzenie Nr 0050.1.52.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację zadania publicznego:„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży ...
  Wyświetleń: 887
 1268. Zarządzenie Nr 120.3.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 887
 1269. Zarządzenie Nr 120.37.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-07-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.326.2020 na zadanie pn. „Budowa parkingu w m. Dobrzeń Wielki"
  Wyświetleń: 887
 1270. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 886
 1271. Zarządzenie Nr 0050.1.1.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-01-2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzeń Wielki rok 2021 na podstawie projektu budżetu Gminy Dobrzeń Wielki ma rok 2021
  Wyświetleń: 884
 1272. Zarządzenie Nr 0050.1.24.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2018 w sprawie odwołania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 884
 1273. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 883
 1274. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 listopada 2020r.
  Wyświetleń: 883
 1275. Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 883
 1276. Zarządzenie Nr 0050.1.167.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 883
 1277. Zarządzenie Nr 120.46.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 883
 1278. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4
  Wyświetleń: 882
 1279. Zarządzenie Nr 120.27.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-08-2018 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
  Wyświetleń: 881
 1280. Uchwała Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 880
 1281. Zarządzenie Nr 120.45.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 880
 1282. Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim wchodzącego w skład Zespołu ...
  Wyświetleń: 879
 1283. Zarządzenie Nr 0050.1.170.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 879
 1284. Zarządzenie Nr 120.6.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 879
 1285. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przysiółka Babi Las wsi Chróścice Gmina Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 878
 1286. Uchwała Nr IX/73/ 2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
  Wyświetleń: 878
 1287. Zarządzenie Nr 0050.1.21.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 878
 1288. Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2019 w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich
  Wyświetleń: 878
 1289. Zarządzenie Nr 0050.1.106.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-09-2019 w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu "Dobrzeński Talent"
  Wyświetleń: 877
 1290. Zarządzenie Nr 0050.1.198.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 w sprawie wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 877
 1291. Zarządzenie Nr 120.17.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-04-2020 w sprawie okresowej zmiany systemu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 877
 1292. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 876
 1293. Zarządzenie Nr 0050.1.165.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-10-2020 o zmianie zarządzenia w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia w Gminie Dobrzeń Wielki powszechnego spisu rolnego w 2020 roku
  Wyświetleń: 876
 1294. Zarządzenie Nr 0050.1.173.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację zadania publicznego:„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców ...
  Wyświetleń: 876
 1295. Zarządzenie Nr 0050.1.55.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 876
 1296. Zarządzenie Nr 0050.1.90.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 876
 1297. Zarządzenie Nr 0050.1.168.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 874
 1298. Zarządzenie Nr 120.40.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 874
 1299. Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 873
 1300. Zarządzenie Nr 0050.1.39.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-03-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 873
 1301. Zarządzenie Nr 120.1.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 873
 1302. Zarządzenie Nr 120.19.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-05-2020 w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 873
 1303. Zarządzenie Nr 120.32.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-08-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 873
 1304. Zarządzenie Nr 0050.1.173.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 872
 1305. Zarządzenie Nr 0050.1.56.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-05-2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 26 maja 2019r.
  Wyświetleń: 872
 1306. Zarządzenie Nr 120.21.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-06-2021 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 872
 1307. Zarządzenie Nr 0050.1.22.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 870
 1308. Zarządzenie Nr 120.14.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-05-2018 uchylające zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 870
 1309. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4
  Wyświetleń: 869
 1310. Zarządzenie Nr 0050.1.170.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 869
 1311. Zarządzenie Nr 0050.1.19.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 869
 1312. Zarządzenie Nr 0050.1.62.2020r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-05-2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie ...
  Wyświetleń: 869
 1313. Zarządzenie Nr 120.17.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 869
 1314. Uchwała Nr XIV/122/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 868
 1315. Zarządzenie Nr 0050.1.52.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 868
 1316. Zarządzenie Nr 120.43.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 868
 1317. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chróścice”
  Wyświetleń: 867
 1318. Zarządzenie Nr 0050.1.155.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 867
 1319. Zarządzenie Nr 120.10.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-03-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 80.2019 na zadanie pn. „Rozbudowa drogi ...
  Wyświetleń: 867
 1320. Zarządzenie nr 0050.1.179.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przekazania środka trwałego
  Wyświetleń: 866
 1321. Zarządzenie Nr 120.22.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-05-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 866
 1322. Zarządzenie Nr 120.34.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-08-2019 w sprawie zmian w organizacji Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 866
 1323. Zarządzenie Nr 0050.1.142.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 865
 1324. Zarządzenie Nr 0050.1.56.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 865
 1325. Zarządzenie Nr 120.41.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 864
 1326. Zarządzenie Nr 0050.1.7.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-01-2021 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 863
 1327. Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 862
 1328. Zarządzenie Nr 0050.1.36.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-03-2019 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok wraz ...
  Wyświetleń: 862
 1329. Zarządzenie Nr 120.35.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 862
 1330. Zarządzenie Nr 0050.1.16.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 859
 1331. Zarządzenie Nr 120.34.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-07-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.295.2020 na zadanie pn. „ Rozbudowa drogi gminnej ulicy Korfantego w miejscowości Dobrzeń Wielki"
  Wyświetleń: 859
 1332. Zarządzenie Nr 0050.1.47.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 858
 1333. Zarządzenie Nr 0050.1.10a.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 856
 1334. Zarządzenie Nr 0050.1.156.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 856
 1335. Zarządzenie Nr 0050.1.172.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli podatkowej przedsiębiorców w zakresie podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 855
 1336. Zarządzenie Nr 0050.1.34.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 855
 1337. Zarządzenie Nr 120.24.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-06-2019 o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 855
 1338. ORGAN PROWADZĄCY – GMINA DOBRZEŃ WIELKI OGŁASZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W CHRÓŚCICACH I DOBRZENIU WIELKIM ORAZ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W CHRÓŚCICACH
  Wyświetleń: 854
 1339. Zarządzenie Nr 0050.1.125.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 854
 1340. Zarządzenie Nr 0050.1.137.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 854
 1341. Zarządzenie Nr 0050.1.183.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 854
 1342. Zarządzenie Nr 0050.1.31.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-03-2019 o zmianie zarządzenia w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
  Wyświetleń: 854
 1343. Zarządzenie Nr 0050.1.40.2019 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 09-04-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie przebudowy biblioteki publicznej w Gminnym Ośrodku ...
  Wyświetleń: 854
 1344. Zarządzenie Nr 0050.1.46.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 854
 1345. Zarządzenie Nr 0050.1.98.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 854
 1346. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
  Wyświetleń: 853
 1347. Zarządzenie Nr 0050.1.14.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-02-2019 o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy
  Wyświetleń: 853
 1348. Zarządzenie Nr 0050.1.165.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 852
 1349. Zarządzenie Nr 0050.1.145.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 851
 1350. Zarządzenie Nr 0050.1.6.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 851
 1351. Zarządzenie Nr 120.35.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2019 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 851
 1352. Zarządzenie Nr 120.42.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 851
 1353. Zarządzenie Nr 120.8.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 851
 1354. Zarządzenie Nr 0050.1.139.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 850
 1355. Zarządzenie Nr 0050.1.160.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 850
 1356. Zarządzenie Nr 0050.1.51.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 850
 1357. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole ...
  Wyświetleń: 849
 1358. Uchwała Nr XIV/116/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 849
 1359. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 16 września 2021 roku, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 849
 1360. Zarządzenie Nr 0050.1.171.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej u osób fizycznych i prawnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
  Wyświetleń: 849
 1361. Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Referacie Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 848
 1362. Uchwała Nr XV/123/2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020
  Wyświetleń: 848
 1363. Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 847
 1364. Zarządzenie Nr 0050.1.181.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-11-2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  Wyświetleń: 847
 1365. Zarządzenie Nr 0050.1.150.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 846
 1366. Zarządzenie Nr 0050.1.166.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 846
 1367. Zarządzenie Nr 0050.1.24.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 846
 1368. Zarządzenie Nr 120.25.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-07-2018 o zmianie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 846
 1369. Zarządzenie Nr 120.5.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-02-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 846
 1370. Zarządzenie Nr 0050.1.35.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 845
 1371. Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
  Wyświetleń: 844
 1372. Zarządzenie Nr 0050.1.124.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 844
 1373. Zarządzenie Nr 0050.1.169.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 844
 1374. Zarządzenie Nr 0050.1.171.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 844
 1375. Protokół sesji - XXIX Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 843
 1376. Zarządzenie Nr 0050.1.37.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-03-2019 w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia mienia ruchomego powierzonego w dzierżawę
  Wyświetleń: 843
 1377. Zarządzenie Nr 120.20.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 843
 1378. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kup, dz. 852/6 i 853/6
  Wyświetleń: 842
 1379. Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi
  Wyświetleń: 842
 1380. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 842
 1381. Zarządzenie Nr 0050.1.30.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 842
 1382. Zarządzenie Nr 0050.1.60.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-05-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 842
 1383. Uchwała Nr XV/128/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 841
 1384. Zarządzenie Nr 0050.1.143.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-10-2018 w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
  Wyświetleń: 841
 1385. Zarządzenie Nr 0050.1.178.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-11-2018 w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz klas dotychczasowych gimnazjów ...
  Wyświetleń: 840
 1386. Zarządzenie Nr 0050.1.25.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych narok 2020
  Wyświetleń: 840
 1387. Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 839
 1388. Zarządzenie Nr 0050.1.65.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 839
 1389. Zarządzenie Nr 120.36.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 839
 1390. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 838
 1391. Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 838
 1392. Zarządzenie Nr 0050.1.138.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-10-2019 w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne
  Wyświetleń: 838
 1393. Zarządzenie Nr 0050.1.141.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 838
 1394. Zarządzenie Nr 0050.1.37.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 838
 1395. Zarządzenie Nr 0050.1.48.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 838
 1396. Zarządzenie Nr 120.49.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowejprzy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 838
 1397. Zarządzenie Nr 0050.1.162.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 837
 1398. Zarządzenie Nr 120.31.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:
  Wyświetleń: 837
 1399. Uchwała Nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2021 rok
  Wyświetleń: 836
 1400. Zarządzenie Nr 0050.1.7.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 836
 1401. Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym oraz ...
  Wyświetleń: 835
 1402. Zarządzenie Nr 0050.1.109.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Kup
  Wyświetleń: 835
 1403. Zarządzenie Nr 0050.1.144.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-10-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 835
 1404. Zarządzenie Nr 0050.1.9.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-01-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2020 rok
  Wyświetleń: 835
 1405. Zarządzenie Nr 120.13.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 835
 1406. Zarządzenie Nr 120.34.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 835
 1407. Zarządzenie Nr 0050.1.161.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 834
 1408. Zarządzenie Nr 0050.1.174.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 834
 1409. Zarządzenie Nr 0050.1.33.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 834
 1410. Zarządzenie Nr 120.21.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-05-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 133.2019 na zadanie pn. „Modernizacja Sali ...
  Wyświetleń: 834
 1411. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 833
 1412. Zarządzenie Nr 0050.1.38.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 833
 1413. Zarządzenie Nr 0050.1.57.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 833
 1414. Zarządzenie Nr 0050.1.21.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 832
 1415. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 832
 1416. Zarządzenie Nr 0050.1.86.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 832
 1417. Zarządzenie Nr 120.11.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-03-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 20.2019 na zadanie pn. „Termomodernizacja ...
  Wyświetleń: 832
 1418. Zarządzenie Nr 120.15.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 832
 1419. Zarządzenie Nr 0050.1.138.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 831
 1420. Zarządzenie Nr 120.13.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 831
 1421. Zarządzenie Nr 0050.1.58.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 830
 1422. Protokół sesji - XXX Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 829
 1423. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 829
 1424. Zarządzenie Nr 0050.1.11.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2019 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do ...
  Wyświetleń: 829
 1425. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 828
 1426. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 827
 1427. Zarządzenie Nr 0050.1.109.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 827
 1428. Zarządzenie Nr 0050.1.12.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 827
 1429. Zarządzenie Nr 0050.1.13.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 827
 1430. Zarządzenie Nr 0050.1.15.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-02-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 827
 1431. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 826
 1432. Zarządzenie Nr 0050.1.16.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 826
 1433. Zarządzenie Nr 0050.1.55.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 826
 1434. Zarządzenie Nr 120.20.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-05-2020 w sprawie utraty mocy zarządzenia w sprawie okresowej zmiany systemu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 826
 1435. Zarządzenie Nr 120.32.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 826
 1436. Zarządzenie Nr 120.55.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przez Gminę Dobrzeń Wielki projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie 10142020
  Wyświetleń: 826
 1437. Zarządzenie Nr 120.22.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 825
 1438. Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole, w sprawie zasad finansowania w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobkach, dzieciom z terenu Gminy Dobrzeń ...
  Wyświetleń: 824
 1439. Uchwała Nr XIV/120/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania ...
  Wyświetleń: 824
 1440. Zarządzenie Nr 0050.1.137.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 824
 1441. Zarządzenie Nr 0050.1.49.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 824
 1442. Zarządzenie Nr 120.31.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-08-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komsji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 824
 1443. Zarządzenie Nr 120.42.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-11-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w m. Chróścice” umowa nr ZP.272.210.2018 z dnia 26-07-2018 ...
  Wyświetleń: 824
 1444. Zarządzenie Nr 0050.1.159.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-10-2018 w sprawie dokonania wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 823
 1445. Zarządzenie Nr 120.16.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 823
 1446. Zarządzenie Nr 120.26.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-07-2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 823
 1447. Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 822
 1448. Zarządzenie Nr 0050.1.118.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ...
  Wyświetleń: 822
 1449. Zarządzenie nr 0050.1.140.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
  Wyświetleń: 822
 1450. Zarządzenie Nr 0050.1.20.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 822
 1451. Zarządzenie Nr 120.40.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-09-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 260.2019 na zadanie pn. "Rozbudowa drogi ...
  Wyświetleń: 822
 1452. Zarządzenie Nr 0050.1.10.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 820
 1453. Zarządzenie Nr 0050.1.4.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2018 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań
  Wyświetleń: 820
 1454. Zarządzenie Nr 0050.1.9.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 820
 1455. Zarządzenie Nr 120.29.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 820
 1456. Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie zasad poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 819
 1457. Zarządzenie Nr 0050.1.25.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 819
 1458. Zarządzenie Nr 0050.1.47.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 819
 1459. Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
  Wyświetleń: 818
 1460. Zarządzenie Nr 0050.1.107.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 818
 1461. Zarządzenie Nr 120.26.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-05-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 818
 1462. Zarządzenie Nr 120.39.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 818
 1463. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 listopada 2021r.
  Wyświetleń: 817
 1464. Uchwała Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2020
  Wyświetleń: 817
 1465. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 817
 1466. Zarządzenie Nr 0050.1.45.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 817
 1467. Zarządzenie Nr 0050.1.49.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 817
 1468. Zarządzenie Nr 0050.1.79.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2019 w sprawie wyborów do Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 817
 1469. Zarządzenie Nr 120.18.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-04-2019 w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 817
 1470. Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 816
 1471. Zarządzenie Nr 0050.1.89.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 816
 1472. Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 815
 1473. Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
  Wyświetleń: 815
 1474. Zarządzenie Nr 0050.1.1.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2018 w sprawie powołania Komisji na rok 2018, celem rozpatrzenia ofert na realizację następujących zadań publicznych:„Pielęgnacja osób starszych, chorych ...
  Wyświetleń: 815
 1475. Zarządzenie Nr 0050.1.63.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-06-2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej i ustalenia regulaminu jej działania
  Wyświetleń: 815
 1476. Zarządzenie Nr 0050.1.75.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 815
 1477. Zarządzenie Nr 0050.1.79.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-06-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 815
 1478. Zarządzenie Nr 120.28.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-05-2020 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 815
 1479. Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 813
 1480. Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2019 roku oraz określenia sezonu kąpielowego.
  Wyświetleń: 813
 1481. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-02-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 813
 1482. Zarządzenie Nr 0050.1.12.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 812
 1483. Zarządzenie Nr 0050.1.38.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 812
 1484. Zarządzenie Nr 0050.1.46.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 812
 1485. Zarządzenie Nr 120.18.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 812
 1486. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4
  Wyświetleń: 812
 1487. Zarządzenie Nr 0050.1.128.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 811
 1488. Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 811
 1489. Zarządzenie Nr 120.50.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 811
 1490. Konsultacje społeczne - OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 809
 1491. Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 809
 1492. Zarządzenie Nr 0050.1.66.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 809
 1493. Zarządzenie Nr 0050.1.68.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-05-2018 w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 809
 1494. Zarządzenie Nr 120.9.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-02-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 70.2019 na zadanie pn. „Rozbudowa drogi ...
  Wyświetleń: 809
 1495. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 808
 1496. Zarządzenie Nr 0050.1.42.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-03-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wrazz objaśnieniami
  Wyświetleń: 808
 1497. OGŁOSZENIE Gminnego Komisarza Spisowego w Dobrzeniu Wielkim z dnia 11 sierpnia 2021r. o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 807
 1498. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 o zmianie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 807
 1499. Uchwała Nr XV/126/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
  Wyświetleń: 807
 1500. Zarządzenie Nr 0050.1.11.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 807
 1501. Zarządzenie Nr 0050.1.50.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 807
 1502. Zarządzenie Nr 120.19.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 807
 1503. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 806
 1504. Plan Nr 0050.1.77.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 806
 1505. Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 806
 1506. Uchwała Nr XIV/115/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi
  Wyświetleń: 806
 1507. XX Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 806
 1508. Zarządzenie ne 0050.1.86.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29.06.2018r w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
  Wyświetleń: 806
 1509. Zarządzenie Nr Or.0050.1.20.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-02-2020 w sprawie ustalenia stawek z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i lokali stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 806
 1510. Zarządzenie Nr 0050.1.127.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 805
 1511. Zarządzenie Nr 0050.1.135.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 805
 1512. Zarządzenie Nr 0050.1.55.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 805
 1513. Zarządzenie Nr 0050.1.60.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 805
 1514. Zarządzenie Nr 0050.1.8.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-01-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację następujących zadań publicznych:„Pielęgnacja osób starszych, chorych ...
  Wyświetleń: 805
 1515. Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-03-2020 w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 804
 1516. Uchwała Nr XXVIII/207/ 2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2021 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 804
 1517. XXV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 804
 1518. Zarządzenie Nr 0050.1.52.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-05-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 804
 1519. Zarządzenie Nr 0050.1.78.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-06-2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 804
 1520. Zarządzenie Nr 0050.1.9.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 804
 1521. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4”
  Wyświetleń: 803
 1522. Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzącego w skład Zespołu ...
  Wyświetleń: 803
 1523. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 4 sierpnia 2021 roku, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 803
 1524. Zarządzenie Nr 0050.1.48.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 803
 1525. Zarządzenie Nr 0050.1.69.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-05-2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiskodyrektora Publicznej Szkoły Podstawowejim. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 803
 1526. Zarządzenie Nr 0050.1.71.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 803
 1527. Zarządzenie Nr 0050.1.76.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 803
 1528. Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 802
 1529. Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Popielów porozumienia międzygminnego
  Wyświetleń: 802
 1530. Zarządzenie Nr 0050.1.136.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 802
 1531. Zarządzenie Nr 0050.1.43.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-03-2018 w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego
  Wyświetleń: 802
 1532. Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019
  Wyświetleń: 801
 1533. Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na realizację operacji pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chróścicach” przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 801
 1534. Zarządzenie Nr 0050.1.14.2017 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 801
 1535. Zarządzenie Nr 0050.1.61.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 801
 1536. Zarządzenie Nr 0050.1.74.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 801
 1537. Zarządzenie Nr 120.23.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 801
 1538. Zarządzenie Nr 120.26.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 801
 1539. Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 800
 1540. Zarządzenie Nr 0050.1.134.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 800
 1541. Zarządzenie Nr 0050.1.72.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-05-2021 w sprawie Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2020
  Wyświetleń: 800
 1542. Zarządzenie Nr 120.15.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-04-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 110.2019 na zadanie pn. „Przebudowa części ...
  Wyświetleń: 800
 1543. Zarządzenie Nr 120.37.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-09-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 250.2019 na zadanie pn. „Rozbudowa odcinka ...
  Wyświetleń: 800
 1544. Zarządzenie Nr 0050.1.102.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 799
 1545. Zarządzenie Nr 0050.1.130.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 799
 1546. Zarządzenie Nr 0050.1.133.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 799
 1547. Zarządzenie Nr 0050.1.41.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-04-2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Eropejskiego
  Wyświetleń: 799
 1548. Zarządzenie Nr 0050.1.54.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 799
 1549. Zarządzenie Nr 0050.1.164.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 798
 1550. Zarządzenie Nr 0050.1.2.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2018 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2018 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków ...
  Wyświetleń: 798
 1551. Sprawozdania finansowe za 2021r.
  Wyświetleń: 797
 1552. Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r.
  Wyświetleń: 797
 1553. Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 797
 1554. Zarządzenie Nr 0050.1.27.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 797
 1555. Zarządzenie Nr 0050.1.28.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2020
  Wyświetleń: 797
 1556. Zarządzenie Nr 0050.1.57.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 797
 1557. Zarządzenie Nr 0050.1.81.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 797
 1558. Zarządzenie Nr 0050.1.29.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 796
 1559. Zarządzenie Nr 0050.1.60A.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-05-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 796
 1560. Zarządzenie Nr 0050.1.83.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 796
 1561. Zarządzenie Nr 120.16.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-04-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 100.2019 na zadanie pn. „Modernizacja Sali ...
  Wyświetleń: 796
 1562. Zarządzenie Nr 0050.1.163.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-11-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ...
  Wyświetleń: 795
 1563. Zarządzenie Nr 0050.1.18.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 795
 1564. Zarządzenie Nr 0050.1.84.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 795
 1565. Zarządzenie Nr 120.25.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-06-2019 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowejprzy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 795
 1566. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 794
 1567. Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie skargi na działalność Wójta
  Wyświetleń: 794
 1568. Zarządzenie Nr 0050.1.132.2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 794
 1569. Zarządzenie Nr 120.20.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 794
 1570. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 793
 1571. Zarządzenie Nr 120.4.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-01-2018 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 793
 1572. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020.
  Wyświetleń: 792
 1573. Zarządzenie Nr 0050.1.133.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-09-2018 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
  Wyświetleń: 792
 1574. Zarządzenie Nr 0050.1.143.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 792
 1575. Zarządzenie Nr 0050.1.162a.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 792
 1576. Zarządzenie Nr 0050.1.32.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-03-2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursuna stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 792
 1577. Zarządzenie Nr 0050.1.38.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 792
 1578. Zarządzenie Nr 0050.1.69.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegosamorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury wDobrzeniu Wielkim za rok 2018
  Wyświetleń: 792
 1579. Zarządzenie Nr 0050.1.96.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 792
 1580. Zarządzenie Nr ZW 0050.1.94.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 792
 1581. Zarządzenie Nr 0050.1.56.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 791
 1582. Zarządzenie Nr 120.13.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-04-2021 w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 791
 1583. Zarządzenie Nr 120.17.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 791
 1584. Zarządzenie Nr 120.38.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 258.2019 na zadanie pn. „Remont odcinka ...
  Wyświetleń: 791
 1585. Zapytanie ofertowe Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 790
 1586. Zarządzenie Nr 0050.1.70.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 790
 1587. Zarządzenie Nr 120.51.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 790
 1588. Zarządzenie Nr 0050.1.118.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2018 w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu „Dobrzeński Talent”.
  Wyświetleń: 789
 1589. Zarządzenie Nr 0050.1.153.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 789
 1590. Zarządzenie Nr 0050.1.45.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 789
 1591. Zarządzenie Nr 0050.1.60.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2019 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018
  Wyświetleń: 789
 1592. Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 788
 1593. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 22 grudnia 2020 roku, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 788
 1594. Zarządzenie Nr 120.29.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 788
 1595. Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2019 rok
  Wyświetleń: 787
 1596. Uchwała Nr XXXVI/265/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-11-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 787
 1597. Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 786
 1598. Uchwała Nr XIV/118/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 uchylająca uchwałę nr X/80/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 września 2019r. w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu ...
  Wyświetleń: 786
 1599. Zarządzenie Nr 0050.1.149.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-11-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 786
 1600. Zarządzenie Nr 0050.1.40.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 786
 1601. Zarządzenie Nr 0050.1.65.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 786
 1602. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chróścice
  Wyświetleń: 785
 1603. Zarządzenie Nr 0050.1.128.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 785
 1604. Zarządzenie Nr 120.10.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-04-2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla zadania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 785
 1605. Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 784
 1606. Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 o udzieleniu Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki wotum zaufania
  Wyświetleń: 784
 1607. Zarządzenie Nr 0050.1.114.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 784
 1608. Zarządzenie Nr 0050.1.97.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 784
 1609. Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 783
 1610. Zarządzenie Nr 0050.1.114.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2018 w sprawie założeń do budowy projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielkina 2019 rok.
  Wyświetleń: 782
 1611. Zarządzenie Nr 0050.1.154.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 781
 1612. Zarządzenie Nr 0050.1.166.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 781
 1613. Zarządzenie Nr 0050.1.117.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 780
 1614. Zarządzenie Nr 0050.1.126.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 780
 1615. Zarządzenie Nr 0050.113.1.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 780
 1616. Uchwała Nr XXVI/194/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Małym na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 779
 1617. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 779
 1618. Zarządzenie Nr 0050.1.113.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 779
 1619. Zarządzenie nr 0050.1.180.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przekazania środka trwałego
  Wyświetleń: 779
 1620. Zarządzenie Nr 0050.1.41.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-03-2018 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
  Wyświetleń: 779
 1621. Protokół sesji - XXXIX Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 778
 1622. Zarządzenie Nr 0050.1.121.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 778
 1623. Zarządzenie Nr 0050.1.34.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 778
 1624. Zarządzenie Nr 0050.1.61.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-05-2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 778
 1625. Zarządzenie Nr 0050.1.122.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach.
  Wyświetleń: 777
 1626. Zarządzenie Nr 0050.1.135.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 777
 1627. Zarządzenie Nr 0050.1.8.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 777
 1628. Zarządzenie Nr 0050.1.8.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2019 zw sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 777
 1629. Zarządzenie Nr 0050.1.85.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 777
 1630. Zarządzenie Nr 0050.1.50.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 776
 1631. Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 775
 1632. Zarządzenie Nr 0050.1.125.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 775
 1633. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 774
 1634. Zarządzenie Nr 0050.1.129.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 774
 1635. Zarządzenie Nr 0050.1.62.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 774
 1636. Zarządzenie Nr 0050.1.92.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds.informatyki
  Wyświetleń: 774
 1637. Zarządzenie Nr 120.22.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 774
 1638. Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 o sposobie sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 773
 1639. Zarządzenie Nr 0050.1.100.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 773
 1640. Zarządzenie Nr 0050.1.112.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 773
 1641. Zarządzenie Nr 0050.1.123.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 772
 1642. Zarządzenie Nr 0050.1.127.2018 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 17-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 772
 1643. Zarządzenie Nr 0050.1.70.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 772
 1644. Zarządzenie Nr 0050.1.59.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 771
 1645. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 770
 1646. Zarządzenie Nr 0050.1.85.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 770
 1647. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 769
 1648. Zarządzenie Nr 0050.1.33.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2020
  Wyświetleń: 769
 1649. Zarządzenie Nr 0050.1.43.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 769
 1650. Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018
  Wyświetleń: 768
 1651. Uchwała Nr XXIV/174/2000 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2020 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 768
 1652. Zarządzenie Nr 0050.1.140.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-10-2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim w czasie jego nieobecności.
  Wyświetleń: 768
 1653. Zarządzenie Nr 0050.1.20.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 768
 1654. Zarządzenie Nr 0050.1.74.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 768
 1655. Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji Rzymskokatolickiej Parafii św. Jerzego w Kup na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ...
  Wyświetleń: 767
 1656. Zarządzenie Nr 0050.1.54.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 767
 1657. Zarządzenie Nr 120.15.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-05-2021 w sprawie naboru na wolne stanowisko referenta w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 767
 1658. Uchwała Nr VI/34/ 2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, ...
  Wyświetleń: 766
 1659. Zarządzenie Nr 0050.1.103.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-08-2018 w sprawie dokonania korekty omyłki w treści Zarządzenia Nr 0050.1.100.2018 Wójta GminyDobrzeń Wielki w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 766
 1660. Zarządzenie Nr 0050.1.7.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2018 w sprawie wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 766
 1661. Zarządzenie Nr 120.28.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-07-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 200.2019 na zadanie pn. „Budowa Otwartej ...
  Wyświetleń: 766
 1662. Zarządzenie Nr 0050.1.83.2019 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 19-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 765
 1663. Zarządzenie Nr 0050.1.95.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-07-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 765
 1664. Zarządzenie Nr 120.28.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 765
 1665. Zarządzenie Nr 120.9.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 765
 1666. Zarządzenie Nr 0050.1.121.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 764
 1667. Zarządzenie Nr 0050.1.62.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 764
 1668. Zarządzenie Nr 0050.1.90.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 764
 1669. Zarządzenie Nr 120.30.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 764
 1670. Zarządzenie Nr 0050.1.87.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu ...
  Wyświetleń: 763
 1671. Zarządzenie Nr 0050.1.93.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-07-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 763
 1672. Zarządzenie Nr 0050.1.22.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 762
 1673. Zarządzenie Nr 0050.1.30.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-02-2018 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych
  Wyświetleń: 762
 1674. Zarządzenie Nr 0050.1.35.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 762
 1675. Zarządzenie Nr 0050.1.49.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 762
 1676. Zarządzenie Nr 0050.1.96.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 762
 1677. Zarządzenie Nr 0050.1.15.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 761
 1678. Zarządzenie Nr 0050.1.92.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 761
 1679. Zarządzenie Nr 0050.1.94.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 761
 1680. Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 758
 1681. Zarządzenie Nr 0050.1.115.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 758
 1682. Zarządzenie Nr 0050.1.39.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 758
 1683. Zarządzenie Nr 0050.1.48.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 758
 1684. Zarządzenie Nr 0050.1.91.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 758
 1685. Uchwała Nr XVI/133/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-03-2020 w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/117/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół ...
  Wyświetleń: 757
 1686. Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 756
 1687. Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 756
 1688. Zarządzenie Nr 0050.1.79.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-06-2020 w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia w Gminie Dobrzeń Wielki powszechnego spisu ...
  Wyświetleń: 755
 1689. Zarządzenie Nr 120.48a.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 755
 1690. Zarządzenie Nr 0050.1.101.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 754
 1691. Zarządzenie Nr 0050.1.19.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 754
 1692. Zarządzenie Nr 0050.1.64.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-06-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 754
 1693. Zarządzenie Nr 0050.1.72.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 754
 1694. Zarządzenie Nr 120.6.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-02-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 754
 1695. Zarządzenie Nr 0050.1.151.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 753
 1696. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2020
  Wyświetleń: 752
 1697. Zarządzenie Nr 0050.1.108.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-09-2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 752
 1698. Zarządzenie Nr 0050.1.152.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 752
 1699. Zarządzenie Nr 0050.1.44.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 752
 1700. Zarządzenie Nr 0050.1.53.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 752
 1701. XXII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 751
 1702. Zarządzenie Nr 0050.1.73.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-06-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 751
 1703. Zarządzenie Nr 0050.1.77.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 751
 1704. Zarządzenie Nr 120.24.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-05-2020 w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 751
 1705. Zarządzenie Nr 0050.1.107.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 750
 1706. Zarządzenie Nr 0050.1.144.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 750
 1707. GMINA DOBRZEŃ WIELKI OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBRZENIU WIELKIM
  Wyświetleń: 749
 1708. Zarządzenie Nr 0050.1.51.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 749
 1709. Zarządzenie Nr 0050.1.82.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 749
 1710. Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 748
 1711. Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę ...
  Wyświetleń: 748
 1712. Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 747
 1713. Zarządzenie Nr 0050.1.31.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-02-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 746
 1714. Zarządzenie Nr 0050.1.75A.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-07-2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki)prowadzenia rachunkowości
  Wyświetleń: 746
 1715. Zarządzenie Nr 0050.1.126.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 745
 1716. Zarządzenie Nr 0050.1.142.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 744
 1717. Zarządzenie Nr 0050.1.42.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-04-2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie ...
  Wyświetleń: 744
 1718. Zarządzenie Nr 0050.1.53.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 743
 1719. Zarządzenie Nr 0050.1.58.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 743
 1720. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 742
 1721. Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 741
 1722. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 741
 1723. Zarządzenie Nr 0050.1.131.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 741
 1724. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 740
 1725. Zarządzenie Nr 0050.1.97.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-08-2019 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz Publicznego Przedszkola w Chróścicach
  Wyświetleń: 740
 1726. Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole oraz na udzielenie dotacji
  Wyświetleń: 739
 1727. Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 739
 1728. Zarządzenie nr 0050.1.157.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 października 2018r. w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia osób skazanych na karę ograniczenia wolności w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele spo
  Wyświetleń: 739
 1729. Zarządzenie Nr 120.1.2021 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-01-2021 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 739
 1730. Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2018
  Wyświetleń: 738
 1731. Zarządzenie Nr 0050.1.110.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 738
 1732. Zarządzenie Nr 0050.1.61.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-05-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 738
 1733. Zarządzenie Nr 120.23.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 738
 1734. Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 736
 1735. Zarządzenie Nr 0050.1.115.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 735
 1736. Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 734
 1737. Zarządzenie Nr 0050.1.100.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 734
 1738. Zarządzenie Nr 0050.1.29.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnegoKonkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” w roku 2018
  Wyświetleń: 734
 1739. Zarządzenie Nr 0050.1.80.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 734
 1740. Protokół sesji - XXXII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 733
 1741. Zarządzenie Nr 120.13.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-03-2019 w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 732
 1742. Zarządzenie Nr 0050.1.105.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2019 w sprawie założeń do budowy projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielkina 2020 rok.
  Wyświetleń: 731
 1743. Zarządzenie Nr 0050.1.116.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 731
 1744. Zarządzenie Nr 120.19.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 731
 1745. Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Małym na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 730
 1746. Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 730
 1747. Zarządzenie Nr 120.12.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 730
 1748. Zarządzenie Nr 0050.1.120.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 729
 1749. Zarządzenie Nr 0050.1.136.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 729
 1750. Zarządzenie Nr 0050.1.64.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 729
 1751. Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym
  Wyświetleń: 728
 1752. Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 728
 1753. Zarządzenie Nr 0050.1.106.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-08-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 728
 1754. Zarządzenie Nr 0050.1.119.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz Publicznego Przedszkola w Chróścicach
  Wyświetleń: 726
 1755. Zarządzenie Nr 0050.1.63.2018 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 11-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 726
 1756. Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę ...
  Wyświetleń: 725
 1757. Zarządzenie Nr 0050.1.129.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 723
 1758. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 722
 1759. Zarządzenie Nr 0050.1.47.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 721
 1760. Zarządzenie Nr 0050.1.88.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-08-2019 o wyborze i ustaleniu składu Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 721
 1761. Zarządzenie Nr 0050.1.116.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 719
 1762. Zarządzenie Nr 0050.1.99.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 714
 1763. Uchwała Nr XXVII/196/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-01-2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 713
 1764. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chróścice-3”
  Wyświetleń: 711
 1765. Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 711
 1766. Uchwała Nr XXVI/193/ 2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie w ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 711
 1767. Zarządzenie Nr 0050.1.6.2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 711
 1768. Zarządzenie Nr 120.31.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-06-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 711
 1769. Zarządzenie Nr 120.42.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 711
  </