Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe 2014

DOCXOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego.docx (23,70KB)
DOCXOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego.docx (14,59KB)

PDFPROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI.pdf (48,62KB)
PDFPROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW NA WÓJTA.pdf (40,74KB)
 

PDFSKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ze wskazaniem osób pełniących funkcje Przewodniczącego Komisji i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.pdf (76,51KB)

OBWIESZCZENIEWojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 24 października 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
PDFObwieszczenieListyKandydatow.pdf (394,86KB)

Zarządzenie nr 0050.1.97.2014 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 października 2014r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.97.2014.pdf (44,46KB)

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 23 października 2014r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
PDFUchwała GKW-powołanie obwodowych komisji wyborczych.pdf (79,90KB)

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.
PDFOBWIESZCZENIE z dnia 23 października 2014 r..pdf (22,60KB)

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Dobrzeń Wielki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.
PDFOBWIESZCZENIE z dnia 23 października 2014 r.pdf (31,79KB)

Uchwała Gminnej komisji Wyborczej w dobrzeniu Wielkim z dnia 23 października 2014r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała GKW - głosowanie na jednego kandydata w wyborach Wójta.pdf (493,71KB)

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 22 października 2014r.o przyznanych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dobrzeń Wielki, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
PDFKOMUNIKAT GKW.pdf (46,19KB)

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 20 października 2014r. w sprawie losowania numerów list kandydatów zarejestrowanych w wyborach do rady gminy.
PDFOBWIESZCZENIE GKW - losowanie numerów list kandydatów.pdf (38,86KB)

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 20 października 2014r. w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych
PDFObwieszczenie GKW - losowanie składów OKW.pdf (38,11KB)

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Dobrzeń Wielki bez głosowania w okręgach wyborczych nr 2,3,5,6,8
PDFObwieszczenia o obsadzeniu mandatu bez glosowania w okręgu wyborczym nr 2.pdf (25,98KB) 
PDFObwieszczenia o obsadzeniu mandatu bez glosowania w okręgu wyborczym nr 5.pdf (26,29KB) 
PDFObwieszczenia o obsadzeniu mandatu bez glosowania w okręgu wyborczym nr 3.pdf (25,95KB) 
PDFObwieszczenia o obsadzeniu mandatu bez glosowania w okręgu wyborczym nr 8.pdf (26,29KB) 
PDFObwieszczenia o obsadzeniu mandatu bez glosowania w okręgu wyborczym nr 6.pdf (26,28KB) 

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 października 2014r.o numerach i granicach obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień  16 listopada 2014r.PDFObwieszczenie Wójta - obwody głosowania.pdf (93,07KB)

ZARZĄDZENIE nr 0050.1.87.2014 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 października 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 

PDFZarządzenie Nr 0050.1.87.2014.pdf (38,61KB)

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 8 października 2014r.
DOCXOBWIESZCZENIE GKW - przedłużenie terminu zgłaszania list kandydatów do rady gminy..docx (19,75KB)

Uchwała nr XLIII/435/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów stanowiących samorządu terytorialnego i w wyborach wójta, zarządzonych na dzień 
16 listopada 2014r. PDFUchwała nr XLIII.435.2014.pdf (29,50KB)

 

DOCXOBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 23 września 2014r..docx (20,65KB) o składzie Gminnej Komisji Wyborczej, Siedzibie Komisji oraz Dyżurach Komisji

ZARZĄDZENIE nr 0050.1.78.2014 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 września 2014r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim DOCXZarządzenie Wójta- I posiedzenie GKW.docx (19,10KB)PDFPowołanie Gminnej Komisji Wyborczej - Postanowienie Komisarza Wborczego w Opolu I.pdf (775,89KB)

PDFOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 września 2014r..pdf (59,04KB) o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim.

PDFZarządzenie Nr 0050.1.67.2014.pdf (28,54KB) Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

PDFZgłoszenie kandydata do OKW - druk.pdf (165,59KB)

PDFROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW.pdf (767,27KB) z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r..pdf (1 007,71KB)

PDFUchwała Nr XX.198.2012.pdf (49,31KB) Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na okręgi wyborcze, ustalenia  ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

PDFUchwała nr XXXVII.369.2014.pdf (64,85KB) Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego.

PDFInformacja PKW-zasady zgłaszania kandydatów na wójta.pdf (1 002,76KB)
PDFInformacja PKW -zasady zgłaszania kandydatów na radnych.pdf (1 006,12KB)