Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2015r.

1. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 02 stycznia 2015r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.1.2015.pdf (136,92KB)

2. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 02 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2015 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzeń Wielki na 2015 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.2.2015.pdf (74,64KB)

3. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.3.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 02 stycznia 2015r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania niektórych zmian w planie wydatków budżetowych oraz do zaciągania zobowiązań
PDFZarządzenie Nr 0050.1.3.2015.pdf (53,10KB)

4. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.4.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 05 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.4.2015.pdf (83,36KB)

5. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 stycznia 2015 r.sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.5.2015.pdf (70,22KB)

6. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 stycznia 2015 r.sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.6.2015.pdf (62,60KB)

7. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.7.2015.pdf (104,34KB)

8. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.8.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.8.2015.pdf (82,45KB)

9. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.9.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.9.2015.pdf (78,93KB)

10. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.10.2015.pdf (56,57KB)

11. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.11.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.11.2015.pdf (94,33KB)

12. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.12.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą "Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki"
PDFZarządzenie Nr 0050.1.12.2015.pdf (49,84KB)

13. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.13.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie planu finansowego w zakresie dofinansowania form kształcenia zawodowego nauczycieli oraz dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.13.2015.pdf (4,44MB)

14. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.14.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
PDFZarządzenie Nr 0050.1.14.2015.pdf (46,51KB)

15. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Chróścicach
PDFZarządzenie Nr 0050.1.15.2015.PDF (1,13MB)

16. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 02 marca 2015r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2015/2016 w publicznych szkołach i przedszkolach Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.16.2015.pdf (234,19KB)

17. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.17.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.17.2015.pdf (64,72KB)

18. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.18.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 marca 2015r. w sprawie powołania Komisji na rok 2015, celem wyłonienia dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat3, na terenie gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.18.2015.pdf (37,95KB)

19. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.19.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 marca 2015r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.19.2015.pdf (82,58KB)

20. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 6 marca 2015r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.20.2015.pdf (78,52KB)

21. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.21.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 marca 2015r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.21.2015.pdf (45,64KB)

22. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.22.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.22.2015.pdf (68,89KB)

23. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.23.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.23.2015.pdf (69,68KB)

24. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.24.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 marca 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz regulaminu Konkursu Recytatorskiego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.24.2015.pdf (53,05KB)

25. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.25.2015.pdf (67,88KB)

26. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.26.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.26.2015.pdf (67,63KB)

27. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.27.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 marca 2015r. w sprawie odstąpienia odwykonania prawa pierwokupu nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 0050.1.27.2015.pdf (38,17KB)

28. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.28.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 marca 2015r. w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej do przeprowadzenia gimnazjalnego Konkursu Technicznego w roku szkolnym 2015/2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.28.2015.pdf (92,10KB)

29. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.29.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 marca 2015r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursów na stanowiska Dyrektora Publicznej Szkołoy Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Chróścicach
PDFZarządzenie Nr 0050.1.29.2015.pdf (95,67KB)

30. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.30.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.30.2015.pdf (63,38KB)

31. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.31.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.31.2015.pdf (86,05KB)

32. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.32.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.32.2015.pdf (134,26KB)

33. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.33.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz o objaśnieniami
PDFZarządzenie Nr 0050.1.33.2015.pdf (29,98KB)

34. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.34.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.34.2015.pdf (32,59KB)

35. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.35.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 

36. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.36.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru Obwieszczenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o numerach i granicach obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.36.2015.pdf (173,18KB)

37. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.37.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10  kwietnia 2015r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji i kwalifikowania do realizacji wniosków o pomoc w realizacji zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawiarających azbest z terenu Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.37.2015.pdf (38,95KB)

38. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.38.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10  kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.38.2015.pdf (85,71KB)

39. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13  kwietnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
PDFZarządzenie Nr 0050.1.39.2015.pdf (43,47KB)

40. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.40.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.40.2015.pdf (67,48KB)

41. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.41.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.41.2015.pdf (41,95KB)

42. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.42.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 kwietnia 2015r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.42.2015.pdf (44,43KB)

43. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.43.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie powołania  operatorów infomrmatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.43.2015.pdf (176,22KB)

44. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.44.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w gminie Dobrzeń Wielki w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.44.2015.pdf (51,71KB)

45. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.45.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29  kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.45.2015.pdf (94,78KB)

46. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.46.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29  kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
PDFZarządzenie Nr 0050.1.46.2015.pdf (55,49KB)

47. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.47.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29  kwietnia 2015r.o zmianie zarządzenia w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
PDFZarządzenie Nr 0050.1.47.2015.pdf (40,29KB)

48. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.48.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30  kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.48.2015.pdf (61,65KB)

49. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.49.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 6 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.49.2015.pdf (79,86KB)

50. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.50.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 maja 2015r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.50.2015.pdf (73,64KB)

51. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.51.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 6 maja 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju i upowszechniania nauki, edukacji i wychowania - popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodziezy
PDFZarządzenie Nr 0050.1.51.2015.pdf (49,10KB)

52. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.52.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 maja 2015r.w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.52.2015.pdf (33,37KB)

53. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.53.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 maja 2015r.w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.53.2015.pdf (28,36KB)

54. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.54.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz uzupełnienia składu tych komisji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.54.2015.pdf (71,02KB)

55. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.55.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.55.2015.pdf (106,99KB)

56. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.56.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej oraz uzupełnienia składu tej komisji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.56.2015.pdf (46,23KB)

57. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.57.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej oraz uzupełnienia składu tej komisji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.57.2015.pdf (43,75KB)

58. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.58.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.58.2015.pdf (134,31KB)

59. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.59.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 maja 2015r.w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.59.2015.pdf (28,75KB)

60. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.60.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 maja 2015r.w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.60.2015.pdf (29,25KB)

61. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.61.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 maja 2015r.w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.61.2015.pdf (28,41KB)

62. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.62.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 maja 2015r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w związku z przekazaniem budynku po przedszkolu w Chróścicach
PDFZarządzenie Nr 0050.1.62.2015.pdf (46,12KB)

63. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.63.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 05 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.63.2015.pdf (64,13KB)

64. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.64.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 czerwca 2015r w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.64.2015.pdf (62,96KB)

65. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.65.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.65.2015.pdf (90,76KB)

66. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.66.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 czerwca 2015r w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.66.2015.pdf (67,57KB)

67. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.67.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 czerwca 2015r w sprawie miejsc przeznaczonych na nieodpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów i haseł dotyczących referendum
PDFZarządzenie Nr 0050.1.67.2015.pdf (60,39KB)

68. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.68.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 czerwca 2015r.w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.68.2015.pdf (28,88KB)

69. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.69.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.69.2015.pdf (71,69KB)

70. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.70.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.70.2015.pdf (115,66KB)

71. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.71.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
PDFZarządzenie Nr 0050.1.71.2015.pdf (30,75KB)

72. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.72.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru obwieszczenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o numerach i granicach obwodów głosowania
PDFZarządzenie Nr 0050.1.72.2015.pdf (57,32KB)

73. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.73.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.73.2015.pdf (81,62KB)

74. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.74.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 lipca 2015r.w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.74.2015.pdf (29,90KB)

75. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.75.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.75.2015.pdf (113,97KB)

76. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.76.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.76.2015.pdf (96,92KB)

77. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.77.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.77.2015.pdf (71,84KB)

78. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.78.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 lipca 2015r w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.78.2015.pdf (75,24KB)

79. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.79.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 lipca 2015r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.79.2015.pdf (99,74KB)

80. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.80.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 lipca 2015r w sprawie miejsc przeznaczonych na nieodpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.80.2015.pdf (60,58KB)

81. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.81.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.81.2015.pdf (91,95KB)

82. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.82.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 lipca 2015r w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.82.2015.pdf (68,58KB)

83. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.83.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 lipca 2015r w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.83.2015.pdf (66,36KB)

84. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.84.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 lipca 2015r.w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
PDFZarządzenie Nr 0050.1.84.2015.pdf (1,69MB)

85. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.85.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 03 sierpnia 2015r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Chróścicach na okoliczność zmiany osób materialnie odpowiedzialnych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.85.2015.pdf (83,22KB)

86. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.86.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 05 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.86.2015.pdf (71,29KB)

87. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.87.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.87.2015.pdf (77,10KB)

88. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.88.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie przekazania środków trwałych

89. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.89.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Dobrzeń Wielki, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na 6 września 2015r.
PDFZarządzenie nr 0050.1.89.2015.pdf (34,16KB) PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.89.2015.pdf (77,99KB)

90. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.90.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Dobrzeń Wielki.
PDFZarządzenie nr 0050.1.90.2015.pdf (36,96KB)

91. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.91.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.91.2015.pdf (151,86KB)

92. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.92.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.92.2015.pdf (81,35KB)

93. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.93.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum oraz uzupełnienia składu tej komisji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.93.2015.pdf (44,60KB)

94. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.94.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.94.2015.pdf (94,97KB)

95. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.95.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie nieodpłatnego przekazania motopompy PO-5
PDFZarządzenie Nr 0050.1.95.2015.pdf (29,69KB)

96. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.96.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.96.2015.pdf (80,08KB)

97. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.97.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie założeń do budowy projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielki na 2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.97.2015.pdf (116,18KB)

98. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.98.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 września 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum oraz uzupełnienia składu tej komisji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.98.2015.pdf (42,82KB)

99. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.99.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.99.2015.pdf (70,32KB)

100. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.100.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 września 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum oraz uzupełnienia składu tej komisji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.100.2015.pdf (45,81KB)

101. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.101.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 września 2015r. w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu "Dobrzeński Talent"
PDFZarządzenie Nr 0050.1.101.2015.pdf (42,70KB)

102. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.102.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 września 2015r. w sprawie opiniowania wniosków na stypendia o charakterze motywującym dla uczniów
PDFZarządzenie Nr 0050.1.102.2015.pdf (39,16KB)

103. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.103.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.103.2015.pdf (119,43KB)

104. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.104.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 września 2015r. w sprawie Obwieszczenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o numerach i granicach obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.104.2015.pdf (63,51KB)

105. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.105.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.105.2015.pdf (121,12KB)

106. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.106.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 września 2015r. w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.106.2015.pdf (28,03KB)

107. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.107.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.107.2015.pdf (85,18KB)

108. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.108.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 września 2015r. w sprawie organizacji dowozu dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół
PDFZarządzenie Nr 0050.1.108.2015.pdf (70,87KB)

109. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.109.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.109.2015.pdf (100,58KB)

110. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.110.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
PDFZarządzenie Nr 0050.1.110.2015.pdf (31,35KB)

111. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.111.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 września 2015r. w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.111.2015.pdf (31,69KB)

112. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.112.2015 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.112.2015.pdf (40,02KB) PDFZałacznik do Zarządzenia nr 0050.1.112.2015.pdf (89,94KB)

113. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.113.2015 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 października 2015r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 października 2015r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.113.2015.pdf (44,62KB)

114. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.114.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 października2015r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.114.2015.pdf (60,72KB)

115. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.115.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 6 października2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 października 2015r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.115.2015.pdf (77,85KB)

116. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.116.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 8 października2015r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.116.2015.pdf (59,69KB)

117. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.117.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 8 października2015r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w gminie Dobrzeń Wielki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 października 2015r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.117.2015.pdf (56,79KB)

118. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.118.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 08 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.118.2015.pdf (99,08KB)

119. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.119.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 października 2015r. w sprawie ustanowienia własności lokalu mieszkalnego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.119.2015.pdf (58,06KB)

120. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.120.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.120.2015.pdf (83,41KB)

121. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.121.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.121.2015.pdf (125,87KB)

122. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.122.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 października 2015r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej
PDFZarządzenie Nr 0050.1.122.2015.pdf (33,63KB)

123. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.123.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 października 2015r. w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia w 2016r. osób skazanych na karę ograniczenia wolności, w celu wykonywania prac społecznie użytecznych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.123.2015.pdf (68,58KB)

124. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.124.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 października 2015r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.124.2015.pdf (62,03KB)

125. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.125.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.125.2015.pdf (89,08KB)

126. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.126.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 października 2015r. w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.126.2015.pdf (33,30KB)

127. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.127.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 października 2015r. w sprawie

128. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.128.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.128.2015.pdf (63,52KB)

129. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.129.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.129.2015.pdf (225,64KB)

130. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.130.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.130.2015.pdf (75,60KB)

131. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.131.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.131.2015.pdf (61,78KB)

132. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.132.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.132.2015.pdf (67,19KB)

133. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.133.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.133.2015.pdf (115,52KB)

134. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.134.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.134.2015.pdf (118,52KB)

135. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.135.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy
PDFZarządzenie Nr 0050.1.135.2015.pdf (48,35KB)

136. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.136.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.136.2015.pdf (118,41KB)

137. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.137.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą "Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi dl lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki"
PDFZarządzenie Nr 0050.1.137.2015.pdf (51,81KB)

138. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.138.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.138.2015.pdf (72,46KB)

139. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.139.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 03 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.139.2015.pdf (148,97KB)

140. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.140.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 03PDFZarządzenie Nr 0050.1.140.2015.pdf (59,93KB) grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.140.2015.pdf (59,93KB)

141. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.141.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 0050.1.141.2015.pdf (36,24KB)

142. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.142.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.142.2015.pdf (149,76KB)

143. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.143.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.143.2015.pdf (151,89KB)

144. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.144.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miny na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.144.2015.pdf (71,91KB)

145. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.145.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.145.2015.pdf (60,44KB)

146. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.146.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.146.2015.pdf (68,39KB)

147. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.147.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.147.2015.pdf (89,56KB)

148. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.148.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.148.2015.pdf (66,34KB)

149. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.149.2015 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.149.2015.pdf (77,11KB)
[