Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2011r.

2. ZARZĄDZENIE NR 0153/2/2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim do podawania informacji o dłużnikach alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej
PDFZarządzenie Nr 0153-2-2011.pdf (62,92KB)

3. ZARZĄDZENIE NR 0153/3/2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie nie wykonywania prawa pierwokupu
PDFZarządzenie Nr 0153-3-2011.pdf (66,99KB)

4. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Czarnowąsy
PDFZarządzenie Nr 0050-1-1-2011.pdf (53,12KB)

5. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2011/2012 w publicznych szkołach i przedszkolach Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050-1-2-2011.pdf (317,89KB)

6. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.3.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
PDFZarządzenie Nr 0050-1-3-2011.pdf (64,18KB)

7. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.4.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kup
PDFZarządzenie Nr 0050-1-4-2011.pdf (44,27KB)

8. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-5-2011.pdf (242,15KB)

9. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 marca 2011r. w sprawie wyborów Sołtysów i rad sołeckich
PDFZarządzenie Nr 0050-1-6-2011.pdf (44,08KB)

10. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 marca 2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz regulaminu konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję" w roku 2011
PDFZarządzenie Nr 50-1-7-2011.pdf (88,60KB)

11. ZARZĄDZENIE NR 120.10.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120-10-2011.pdf (81,47KB)

12. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.8.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-8-2011.pdf (208,24KB)

13. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.9.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050-1-9-2011.pdf (87,90KB)

14. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 maja 2011r. w sprawie wyborów sołytsa i Rady Sołeckiej wsi Brzezie
PDFZarządzenie Nr 0050-1-10-2011.pdf (161,97KB)

15. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.11.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 maja 2011r. w sprawie określenia trybu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
PDFZarządzenie Nr 0050-1-11-2011.pdf (29,45KB)

16. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.12.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-12-2011.pdf (210,49KB)

17. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.13.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 maja 2011r. w sprawie w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-13-2011.pdf (159,13KB)

18. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.14.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie nie wykonywania prawa pierwokupu
PDFZarządzenie Nr 0050-1-14-2011.pdf (65,53KB)

19. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 czerwca 2011r. o uchyleniu zarządzenia w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
PDFZarządzenie Nr 0050-1-15-2011.pdf (65,23KB)

20. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usług przez publiczne przedszkola Gminy Dobrzeń Wielki na pobyt dziecka z wyżywieniem
PDFZarządzenie Nr 0050-1-16-2011.pdf (354,95KB)

21. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.17.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-17-2011.pdf (224,53KB)

22. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.18.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu "Dobrzeński Talent"
PDFZarządzenie Nr 0050-1-18-2011.pdf (68,21KB)

23. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.19.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 01 lipca 2011r. w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
PDFZarządzenie Nr 0050-1-19-2011.pdf (103,96KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050-1-19-2011.pdf (204,05KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050-1-19-2011.pdf (181,35KB)
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050-1-19-2011.pdf (55,84KB)

24. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
PDFZarządzenie Nr 0050-1-20-2011.pdf (165,86KB)

25. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.21.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 01 lipca 2011r. w sprawie opiniowania złożonych wniosków na stypendia o charakterze motywującym dla uczniów
PDFZarządzenie Nr 0050-1-21-2011.pdf (61,52KB)

26. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.22.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 01 lipca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-22-2011.pdf (101,74KB)

27. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.23.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości
PDFZarządzenie Nr 0050-1-23-2011.pdf (122,75KB)

28. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.24.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-24-2011.pdf (93,34KB)

29. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
PDFZarządzenie Nr 0050-1-25-2011.pdf (66,21KB)

30. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.26.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego
DOCZarzadzenie w sprawie zmiany Zarządzenia o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego.doc (26,00KB)

31. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.27.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
PDFZarządzenie Nr 0050-1-27-2011.pdf (69,04KB)

32. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.28.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie przekazania części majątku Gminy Dobrzeń Wielki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050-1-28-2011.pdf (35,19KB)

33. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.29.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie przekazania części majątku Gminy Dobrzeń Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Dobrzeniu Wielkim z/s w Kup
PDFZarządzenie Nr 0050-1-29-2011.pdf (29,83KB)

34. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.30.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-30-2011.pdf (137,05KB)

35. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.31.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-31-2011.pdf (114,40KB)

36. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.32.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 08 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
PDFZarządzenie Nr 0050-1-32-2011.pdf (45,91KB)

37. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.33.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie przekazania części majątku Gminy Dobrzeń Wielki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050-1-33-2011.pdf (57,23KB)

38. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.34.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 08 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-34-2011.pdf (232,62KB)

39. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.35.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania w gminie Dobrzeń Wielki w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
PDFZarządzenie Nr 0050-1-35-2011.pdf (116,76KB)

40. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.36.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
PDFZarządzenie Nr 0050-1-36-2011.pdf (92,47KB)

41. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.37.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków i terminarza zajęć dotyczących dowozu ucznia/dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do i ze szkoły lub przedszkola
PDFZarządzenie Nr 0050-1-37-2011.pdf (467,30KB)

42. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.38.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Dobrzeń Wielki na 2012 rok
PDFZarządzenie Nr 0050-1-38-2011.pdf (63,55KB)

43. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie częściowego uchylenia Zarządzenia Nr 0050.1.31.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lipca 2011

PDFZarządzenie Nr 0050-1-39-2011.pdf (69,11KB)

44. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.40.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu nadawania tytułu „Dobrzeński Talent” uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050-1-40-2011.pdf (251,87KB)  PDFOŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE SWOICH-DZIECKA DANYCH OSOBOWYCH W CELACH PROMOCYJNYCH.pdf (22,28KB) PDFWniosek o nadanie tytułu Dobrzeński Talent.pdf (26,32KB)

45. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.41.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011PDFZarządzenie Nr 0050-1-41-2011.pdf (205,34KB)

46. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.42.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 września 2011r. w sprawie ustalenia wzoru obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
PDFZarządzenie Nr 0050-1-42-2011.pdf (87,47KB)

47. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.43.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 6 września  2011r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego
PDFZarządzenie Nr 0050-1-43-2011.pdf (71,66KB)

48. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.44.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 września  2011r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskie PDFZarządzenie Nr 0050-1-44-2011.pdf (74,94KB)

49. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.45.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 września  2011r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej  
PDFZarządzenie Nr 0050-1-45-2011.pdf (267,88KB)

50. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.46.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 września  2011r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim  
PDFZarządzenie Nr 0050-1-46-2011.pdf (86,90KB)

51. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.47.2011 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14.09.2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz wyposażenia według stanu na dzień 30 września 2011r. 
PDFZarządzenie Nr 0050-1-47-2011.pdf (78,46KB)

52. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.48.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 września  2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011 
PDFZarządzenie Nr 0050-1-48-2011.pdf (255,64KB)

53. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.49.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 września  2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
PDFZarządzenie Nr 0050-1-49-2011.pdf (56,90KB)

53. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.50.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 września  2011r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń  obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r  
PDFZarządzenie Nr 0050-1-50-2011.pdf (41,49KB)

54. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.51.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 września  2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-51-2011.pdf (144,79KB)

55. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.52.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 września  2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
PDFZarządzenie Nr 0050-1-52-2011.pdf (83,25KB)

56. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.53.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 września  2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-53-2011.pdf (530,50KB)

57. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.54.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 października  2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s w Kup
PDFZarządzenie Nr 0050-1-54-2011.pdf (549,91KB)

58. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.55.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 października  2011r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
PDFZarządzenie Nr 0050-1-55-2011.pdf (423,85KB)

59. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.56.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 października  2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-56-2011.pdf (737,21KB)

60. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.57.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 października  2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-57-2011.pdf (583,41KB)

61. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.58.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 paździenika  2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-58-2011.pdf (378,90KB)

62. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.59.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 paździenika  2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-59-2011.pdf (634,18KB)

63. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.60.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 listopada  2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
PDFZarządzenie Nr 0050-1-60-2011.pdf (317,78KB)

64. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.61.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 listopada  2011r. w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy
PDFZarządzenie Nr 0050-1-61-2011.pdf (538,24KB)

65. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.62.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 listopada  2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-62-2011.pdf (742,87KB)

66. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.63.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 listopada  2011r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s. w Kup
PDFZarządzenie Nr 0050-1-63-2011.pdf (79,90KB)

67. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.64.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 22 listopada  2011r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
PDFZarządzenie Nr 0050-1-64-2011.pdf (343,62KB)

68. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.65.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 22 listopada  2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-65-2011.pdf (724,46KB)

69. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.66.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 listopada  2011r. w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własnośc Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050-1-66-2011.pdf (267,58KB)

70. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.67.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 listopada  2011r. w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
PDFZarządzenie Nr 0050-1-67-2011.pdf (631,22KB)

71. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.68.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 listopada  2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-68-2011.pdf (217,39KB)

72. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.69.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 08 grudnia  2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-69-2011.pdf (692,53KB)

73. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.70.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 09 grudnia  2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050-1-70-2011.pdf (737,08KB)

74. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.71.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEN WIELKI  z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie przekazania części majątku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim na stan środków trwałych Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050-1-71-2011.pdf (208,63KB),

75. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.72.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 grudnia  2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-72-2011.pdf (757,50KB)

76. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.73.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 grudnia  2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s w Kup
PDFZarządzenie Nr 0050-1-73-2011.pdf (533,74KB)

77. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.74.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 grudnia  2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 0050-1-74-2011.pdf (203,62KB)

78. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.75.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 grudnia  2011r. w sprawie wyznaczenia likwidatora oraz przeprowadzenia czynności likwidacyjnych w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050-1-75-2011.pdf (371,25KB)

79. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.76.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 grudnia  2011r. w sprawiepowołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050-1-76-2011.pdf (344,85KB)

80. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.77.2011 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 grudnia  2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011