Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2010-2014


ROK 2010:

1. Uchwała nr I/1/2010 z dnia 30.11.2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr I-1-2010.pdf (37,43KB)

2. Uchwała nr I/2/2010 z dnia 30.11.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010
PDFUchwała nr I-2-2010.pdf (196,34KB)

3. Uchwała nr II/3/2010 z dnia 9.12.2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr II-3-2010.pdf (37,31KB)

4. Uchwała nr II/4/2010 z dnia 9.12.2010 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr II-4-2010.pdf (37,52KB)

5. Uchwała nr II/5/2010 z dnia 9.12.2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr II-5-2010.pdf (38,84KB)

6. Uchwała nr II/6/2010 z dnia 9.12.2010 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr II-6-2010.pdf (36,39KB)

7. Uchwała nr II/7/2010 z dnia 9.12.2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
PDFUchwała nr II-7-2010.pdf (37,88KB)

8. Uchwała nr II/8/2010 z dnia 9.12.2010 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr II-8-2010.pdf (43,92KB)

9. Uchwała nr II/9/2010 z dnia 9.12.2010 w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr II-9-2010.pdf (39,03KB)

10. Uchwała nr II/10/2010 z dnia 9.12.2010 w sprawie skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
PDFUchwała nr II-10-2010.pdf (48,34KB)

11. Uchwała nr II/11/2010 z dnia 9.12.2010 w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
PDFUchwała nr II-11-2010.pdf (48,13KB)

12. Uchwała nr III/12/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010
PDFUchwała nr III-12-2010.pdf (280,46KB)

13. Uchwała nr III/13/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
PDFUchwała nr III-13-2010.pdf (125,53KB)

14. Uchwała nr III/14/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr III-14-2010.pdf (36,53KB)
PDFZałącznik do Uchwały III-14-2010.pdf (529,84KB)

15. Uchwała nr III/15/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie wyboru osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Związku Gmin „Dolna Mała Panew” z ramienia Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr III-15-2010.pdf (40,80KB)

16. Uchwała nr III/16/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków systemem kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na rok 2010
PDFUchwała nr III-16-2010.pdf (33,09KB)

17. Uchwała nr III/17/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
PDFUchwała nr III-17-2010.pdf (48,39KB)

18. Uchwała nr III/18/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
PDFUchwała nr III-18-2010.pdf (50,11KB)

 

ROK 2011:

19. Uchwała nr IV/19/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFUchwała nr IV-19-2011.pdf (23,63KB)

20. Uchwała nr IV/20/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr IV-20-2011.pdf (26,19KB)

21. Uchwała nr IV/21/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr IV-21-2011.pdf (25,18KB)

22. Uchwała nr IV/22/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie 

23. Uchwała nr IV/23/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
PDFUchwała nr IV-23-2011.pdf (28,57KB)

24. Uchwała nr IV/24/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
PDFUchwała nr IV-24-2011.pdf (28,51KB)

25. Uchwała nr IV/25/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie zamiany nieruchomości
PDFUchwała nr IV-25-2011.pdf (26,89KB)

26. Uchwała nr IV/26/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie zamiany nieruchomości
PDFUchwała nr IV-26-2011.pdf (26,63KB)

27. Uchwała nr IV/27/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości
PDFUchwała nr IV-27-2011.pdf (27,71KB)

28. Uchwała nr IV/28/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
PDFUchwała nr IV-28-2011.pdf (26,39KB)

29. Uchwała nr IV/29/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
PDFUchwała nr IV-29-2011.pdf (27,24KB)

30. Uchwała nr IV/30/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy
PDFUchwała nr IV-30-2011.pdf (331,69KB)

31. Uchwała nr IV/31/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy
PDFUchwała nr IV-31-2011.pdf (307,63KB)

32. Uchwała nr IV/32/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/382/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
PDFUchwała nr IV-32-2011.pdf (62,00KB)

33. Uchwała nr V/33/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kup
PDFUchwała nr V-33-2011.pdf (41,81KB)
PDFZałacznik do uchwały Nr V-33-2011.pdf (1,00MB)

34. Uchwała nr V/34/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/397/2010 z dnia 5 listopada 2010 r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścice
PDFUchwała nr V-34-2011.pdf (42,10KB)
PDFZałacznik do uchwały Nr V-34-2011.pdf (298,86KB)

35. Uchwała nr V/35/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr V-35-2011.pdf (69,02KB)

36. Uchwała nr V/36/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFUchwała nr V-36-2011.pdf (34,07KB)
PDFZałacznik do uchwały Nr V-36-2011.pdf (132,42KB)

37. Uchwała nr V/37/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr V-37-2011.pdf (22,89KB)
PDFZałacznik do uchwały Nr V-37-2011.pdf (817,97KB)

38. Uchwała nr V/38/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr V-38-2011.pdf (87,05KB)

39. Uchwała nr V/39/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie udzielenia Powiatowi Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr V-39-2011.pdf (87,17KB)

40. Uchwała nr V/40/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/382/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
PDFUchwała nr V-40-2011.pdf (62,41KB)

41. Uchwała nr V/41/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2011 – 2015
PDFUchwała nr V-41-2011.pdf (154,82KB)

42. Uchwała nr V/42/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
PDFUchwała nr V-42-2011.pdf (23,58KB)

43. Uchwała nr V/43/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
PDFUchwała nr V-43-2011.pdf (23,83KB)

44. Uchwała nr V/44/2011 z dnia 03.03.2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
PDFUchwała nr V-44-2011.pdf (24,26KB)

45. Uchwała nr VI/45/2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFUchwała nr VI-45-2011.pdf (622,18KB)

46. Uchwała nr VI/46/2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr VI-46-2011.pdf (922,24KB)

47. Uchwała nr VI/47/2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizacje ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
PDFUchwała nr VI-47-2011.pdf (72,67KB)

48. Uchwała nr VI/48/2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2012 roku
PDFUchwała nr VI-48-2011.pdf (74,97KB)

49. Uchwała nr VI/49/2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie poparcia budowy zbiornika „Racibórz Dolny”, zbiornika zapasowego „Kotlarnia” oraz przyspieszenia prac z tym związanych
PDFUchwała nr VI-49-2011.pdf (57,97KB)

50. Uchwała nr VI/50/2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/369/2010 z dnia 16 września 2010 r., o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr VI-50-2011.pdf (16,32KB)
PDFZałacznik do uchwały Nr VI-50-2011.pdf (621,19KB)

51. Uchwała nr VII/51/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie Gminnego  programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
PDFUchwała nr VII-51-2011.pdf (133,40KB)

52. Uchwała nr VII/52/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
PDFUchwała nr VII-52-2011.pdf (86,77KB)

53. Uchwała nr VII/53/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
PDFUchwała nr VII-53-2011.pdf (87,34KB)

54. Uchwała nr VII/54/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie z Miastem Opole porozumienia dotyczącego przejęcia zadań w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi mieszkańców gminy zagrożonych  uzależnieniem od alkoholu, doprowadzonych w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
PDFUchwała nr VII-54-2011.pdf (55,89KB)

55. Uchwała nr VII/55/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dobrzeń Wielki
i nadania jej statutu
PDFUchwała nr VII-55-2011.pdf (89,08KB)

56. Uchwała nr VII/56/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
PDFUchwała nr VII-56-2011.pdf (239,04KB)

57. Uchwała nr VII/57/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr VII-57-2011.pdf (61,19KB)

58. Uchwała nr VII/58/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Dobrzeń Wielki w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
PDFUchwała nr VII-58-2011.pdf (71,78KB)

59. Uchwała nr VII/59/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFUchwała nr VII-59-2011.pdf (246,98KB)
PDFZałacznik nr 1 do uchwały Nr VII-59-2011.pdf (762,02KB)

60. Uchwała nr VII/60/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie zmiany Uchwały nr III/14/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr VII-60-2011.pdf (22,36KB)
PDFZałacznik do uchwały Nr VII-60-2011.pdf (2,06MB)

61. Uchwała nr VII/61/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
PDFUchwała nr VII-61-2011.pdf (39,67KB)

62. Uchwała nr VII/62/2011 z dnia 12.05.2011 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice – 2
PDFUchwała nr VII-62-2011.pdf (1,06MB)

63. Uchwała nr VII/63/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2011 – 2014
PDFUchwała nr VII-63-2011.pdf (940,19KB)

64. Uchwała nr VII/64/2011 z dnia 12.05.2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków
PDFUchwała nr VII-64-2011.pdf (194,92KB)

65. Uchwała nr VIII/65/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2010 
PDFUchwała nr VIII-65-2011.pdf (37,46KB)

66. Uchwała nr VIII/66/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu gminy w roku 2010
PDFUchwała nr VIII-66-2011.pdf (39,60KB)

67. Uchwała nr VIII/67/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
PDFUchwała nr VIII-67-2011.pdf (59,45KB)

68. Uchwała nr VIII/68/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI – 2
PDFUchwała nr VIII-68-2011.pdf (39,30KB)
PDFZałacznik do uchwały Nr VIII-68-2011.pdf (346,37KB)

69. Uchwała nr VIII/69/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego KUP – 2
PDFUchwała nr VIII-69-2011.pdf (28,24KB)
PDFZałacznik do uchwały Nr VIII-69-2011.pdf (748,24KB)

70. Uchwała nr VIII/70/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jadwigi w Chróścicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
PDFUchwała nr VIII-70-2011.pdf (32,30KB)

71. Uchwała nr VIII/71/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jerzego w Kup na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
PDFUchwała nr VIII-71-2011.pdf (31,21KB)

72. Uchwała nr VIII/72/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr VIII-72-2011.pdf (29,95KB)

73. Uchwała nr VIII/73/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFUchwała nr VIII-73-2011.pdf (28,47KB)
PDFZałacznik do uchwały Nr VIII-73-2011.pdf (179,82KB)

74. Uchwała nr VIII/74/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr VIII-74-2011.pdf (26,99KB)
PDFZałacznik do uchwały Nr VIII-74-2011.pdf (819,78KB)

75. Uchwała nr VIII/75/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/2011 z dnia 03 marca 2011r. dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2011- 2015
PDFUchwała nr VIII-75-2011.pdf (62,40KB)

76. Uchwała nr VIII/76/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy.
PDFUchwała nr VIII-76-2011.pdf (26,72KB)

77. Uchwała nr VIII/77/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy.
PDFUchwała nr VIII-77-2011.pdf (26,48KB)

78. Uchwała nr VIII/78/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy.
PDFUchwała nr VIII-78-2011.pdf (26,61KB)

79. Uchwała nr VIII/79/2011 z dnia 16.06.2011 w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr VIII-79-2011.pdf (63,56KB)

80. Uchwała nr VIII/80/2011 z dnia 16.06.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
PDFUchwała nr VIII-80-2011.pdf (61,67KB)

81. Uchwała nr VIII/81/2011 z dnia 21.07.2011 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr IX-81-2011.pdf (25,30KB)

82. Uchwała nr VIII/82/2011 z dnia 21.07.2011 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z miastem Opole w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie gminnych przewozów pasażerskich
PDFUchwała nr IX-82-2011.pdf (27,05KB)

83. Uchwała nr VIII/83/2011 z dnia 21.07.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFUchwała nr IX-83-2011.pdf (23,57KB)
PDFZalacznik nr 1 do Uchwały IX-83-2011.pdf (161,89KB)

84. Uchwała nr VIII/84/2011 z dnia 21.07.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr IX-84-2011.pdf (22,30KB)
PDFZalacznik nr 1 do Uchwały IX-84-2011.pdf (748,36KB)

85. Uchwała nr X/85/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Chróścice
PDFUchwała nr X-85-2011.pdf (3,52MB)

86. Uchwała nr X/86/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej w Brzeziu
PDFUchwała nr X-86-2011.pdf (3,92MB)

87.Uchwała nr X/87/2011 z dnia 25.08.2011 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Świerkle -2PDFUchwała nr X-87-2011.pdf (24,99KB)

88. Uchwała nr X/88/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych w gminie Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr X-88-2011.pdf (73,04KB)

89. Uchwała nr X/89/2011 z dnia 25.08.2011  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
PDFUchwała nr X-89-2011.pdf (63,42KB)

90. Uchwała nr X/90/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011 PDFUchwała nr X-90-2011.pdf (841,81KB)

91.Uchwała nr X/91/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr X-91-2011.pdf (2,22MB)

92 Uchwała nr X/92/2011 z dnia 25.08.2011  w sprawie udzielenia Miastu Opole pomocy finansowej w formie dotacji
PDFUchwała nr X-92-2011.pdf (308,76KB)

93. Uchwała nr X/93/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników oraz w sprawie powołania zespołu do wypracowania opinii o kandydatach
PDFUchwała nr X-93-2011.pdf (40,99KB)

94. Uchwała nr X/94/2011 z dnia 25.08.2011  w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Górnego Śląska Opolskiego w Opolu PDFUchwała nr X-94-2011.pdf (35,48KB)

95. Uchwała nr X/95/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 PDFUchwała nr X-95-2011.pdf (2,52MB)

96. Uchwała nr X/96/2011 z dnia 25.08.2011  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr X-96-2011.pdf (99,59KB)

97.Uchwała nr X/97/2011 z dnia 25.08.2011  w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
PDFUchwała nr X-97-2011.pdf (26,79KB)

98. Uchwała nr X/98/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
PDFUchwała nr X-98-2011.pdf (26,76KB)

99. Uchwała nr X/99/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie zamiany nieruchomości
PDFUchwała nr X-99-2011.pdf (27,13KB)

100. Uchwała nr X/100/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie zamiany nieruchomości
PDFUchwała nr X-100-2011.pdf (26,35KB)

101. Uchwała nr X/101/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy PDFUchwała nr X-101-2011.pdf (27,50KB)

102. Uchwała nr XI/102/2011 z dnia 06.10.2011 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XI-102-2011.pdf (537,08KB) PDFZałącznik nr 1 do Uchwały XI.102.2011.pdf (20,74KB) PDFZałącznik nr 2 do Uchwały XI.102.2011.pdf (22,77KB)

103. Uchwała nr XI/103/2011 z dnia 06.10.2011 w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w przedmiocie eksploatacji sieci ciepłowniczej stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki.
PDFUchwała nr XI-103-2011.pdf (29,48KB)

104. Uchwała nr XI/104/2011 z dnia 06.10.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
PDFUchwała nr XI-104-2011.pdf (27,60KB) PDFZalacznik do Uchwały nr XI-104-2011.pdf (479,73KB)

105. Uchwała nr XI/105/2011 z dnia 06.10.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI - 2
PDFUchwała nr XI-105-2011.pdf (26,79KB) PDFZalacznik do Uchwały nr XI-105-2011.pdf (993,74KB)

106. Uchwała nr XI/106/2011 z dnia 06.10.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XI-106-2011.pdf (25,33KB)

107. Uchwała nr XI/107/2011 z dnia 06.10.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011 
PDFUchwała nr XI-107-2011.pdf (213,98KB)

108. Uchwała nr XI/108/2011 z dnia 06.10.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XI-108-2011.pdf (43,88KB) PDFZalacznik do Uchwały nr XI-108-2011.pdf (896,30KB)

109. Uchwała nr XI/109/2011 z dnia 06.10.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2010
PDFUchwała nr XI-109-2011.pdf (30,29KB) PDFZalacznik do Uchwały nr XI-109-2011.pdf (611,91KB)

110. Uchwała nr XI/110/2011 z dnia 06.10.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XI-110-2011.pdf (489,16KB)

111. Uchwała nr XI/111/2011 z dnia 06.10.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
PDFUchwała nr XI-111-2011.pdf (27,40KB)

112. Uchwała nr XI/112/2011 z dnia 06.10.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
PDFUchwała nr XI-112-2011.pdf (27,39KB)

113. Uchwała nr XI/113/2011 z dnia 06.10.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości
PDFUchwała nr XI-113-2011.pdf (27,13KB)

114. Uchwała nr XI/114/2011 z dnia 06.10.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości
PDFUchwała nr XI-114-2011.pdf (27,13KB)

115. Uchwała nr XI/115/2011 z dnia 06.10.2011 w sprawie zamiany nieruchomości
PDFUchwała nr XI-115-2011.pdf (27,93KB)

116. Uchwała nr XI/116/2011 z dnia 06.10.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy
PDFUchwała nr XI-116-2011.pdf (488,81KB)

117. Uchwała nr XI/117/2011 z dnia 06.10.2011 w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.
PDFUchwała nr XI-117-2011.pdf (40,25KB)

118. Uchwała nr XI/118/2011 z dnia 06.10.2011 w sprawie wyrażenia gotowości zapewnienia w budżecie Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2011 – 2015 środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu pn. „Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
PDFUchwała nr XI-118-2011.pdf (32,42KB)

119. Uchwała nr XII/119/2011 z dnia 27.10.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej w Brzeziu
PDFUchwała nr XII-119-2011.pdf (3,55MB)

120. Uchwała nr XII/120/2011 z dnia 27.10.2011 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego Opolu
PDFUchwała nr XII-120-2011.pdf (58,82KB)

121. Uchwała nr XII/121/2011 z dnia 27.10.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFUchwała nr XII-121-2011.pdf (50,89KB)

122. Uchwała nr XII/122/2011 z dnia 27.10.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XII-122-2011.pdf (37,50KB)

123. Uchwała nr XII/123/2011 z dnia 27.10.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
PDFUchwała nr XII-123-2011.pdf (32,02KB)

124. Uchwała nr XII/124/2011 z dnia 27.10.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
PDFUchwała nr XII-124-2011.pdf (32,06KB)

125. Uchwała nr XII/125/2011 z dnia 27.10.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy
PDFUchwała nr XII-125-2011.pdf (1,54MB)

126. Uchwała nr XII/126/2011 z dnia 27.10.2011 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
PDFUchwała nr XII-126-2011.pdf (80,55KB)

127. Uchwała nr XIII/127/2011 z dnia 24.11.2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatu od nieruchomości
PDFUchwała Nr XIII-127-2011.pdf (490,54KB)

128. Uchwała nr XIII/128/2011 z dnia 24.11.2011 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
PDFUchwała Nr XIII-128-2011.pdf (487,74KB)

129. Uchwała nr XIII/129/2011 z dnia 24.11.2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011r.
PDFUchwała Nr XIII-129-2011.pdf (488,69KB)

130. Uchwała nr XIII/130/2011 z dnia 24.11.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFUchwała Nr XIII-130-2011.pdf (52,95KB)

131. Uchwała nr XIII/131/2011 z dnia 24.11.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XIII-131-2011.pdf (37,45KB)

132. Uchwała nr XIII/132/2011 z dnia 24.11.2011 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała Nr XIII-132-2011.pdf (29,44KB)

133. Uchwała nr XIII/133/2011 z dnia 24.11.2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
PDFUchwała Nr XIII-133-2011.pdf (32,61KB)

134. Uchwała nr XIV/134/2011 z dnia 16.12.2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
PDFUchwała Nr XIV.134.2011.pdf (65,98KB)

135. Uchwała nr XIV/135/2011 z dnia 16.12.2011 w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach osób fizycznych
PDFUchwała Nr XIV.135.2011.pdf (24,64KB) PDFZałacznik do Uchwały XIV-135-2011.pdf (69,12KB)

136. Uchwała nr XIV/136/2011 z dnia 16.12.2011 w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny
PDFUchwała Nr XIV.136.2011.pdf (24,79KB) PDFZałacznik nr 1 do Uchwały XIV-136-2011.pdf (50,99KB) PDFZałacznik nr 2 do Uchwały XIV-136-2011.pdf (52,43KB) PDFZałacznik nr 3 do Uchwały XIV-136-2011.pdf (42,72KB)

137. Uchwała nr XIV/137/2011 z dnia 16.12.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFUchwała Nr XIV.137.2011.pdf (53,13KB)

138. Uchwała nr XIV/138/2011 z dnia 16.12.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XIV.138.2011.pdf (38,33KB)

139. Uchwała nr XIV/139/2011 z dnia 16.12.2011 w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Katarzyny  w Dobrzeniu Wielkim na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
PDFUchwała Nr XIV.139.2011.pdf (26,49KB)

140. Uchwała nr XIV/140/2011 z dnia 16.12.2011 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
PDFUchwała Nr XIV.140.2011.pdf (2,56MB) PDFZałącznik nr 2a do uchwały XIV-140-2011.pdf (1,40MB) PDFZałącznik nr 2b do uchwały XIV-140-2011.pdf (1,16MB)

141. Uchwała nr XIV/141/2011 z dnia 16.12.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy
PDFUchwała Nr XIV.141.2011.pdf (582,24KB) PDFZałącznik do uchwały XIV-141-2011.pdf (550,98KB)

142. Uchwała nr XIV/142/2011 z dnia 16.12.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy
PDFUchwała Nr XIV.142.2011.pdf (429,75KB) PDFZałącznik do uchwały XIV- 142-2011.pdf (395,56KB)

143. Uchwała nr XIV/143/2011 z dnia 16.12.2011 w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim.
PDFUchwała Nr XIV.143.2011.pdf (25,38KB)

144. Uchwała nr XV/144/2011 z dnia 29.12.2011 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2012
PDFUchwała Nr XV.144.2011.pdf (109,49KB)

145. Uchwała nr XV/145/2011 z dnia 29.12.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011
PDFUchwała Nr XV.145.2011.pdf (74,12KB)

146. Uchwała nr XV/146/2011 z dnia 29.12.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XV.146.2011.pdf (38,43KB)

147. Uchwała nr XV/147/2011 z dnia 29.12.2011 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3 ścieków w 2012 roku
PDFUchwała Nr XV.147.2011.pdf (46,95KB)

148. Uchwała nr XV/148/2011 z dnia 29.12.2011 w sprawie zmiany uchwały
PDFUchwała nr XV.148.2011.pdf (61,85KB)

149. Uchwała nr XV/149/2011 z dnia 29.12.2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej obrębu Krzanowice.
PDFUchwała nr XV.149.2011.pdf (654,98KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XV.149.2011.pdf (528,63KB)

150. Uchwała nr XV/150/2011 z dnia 29.12.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012
PDFUchwała nr XV.150.2011.pdf (128,73KB)

151. Uchwała nr XV/151/2011 z dnia 29.12.2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XV.151.2011.pdf (38,02KB)

152. Uchwała nr XV/152/2011 z dnia 29.12.2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XV.152.2011.pdf (37,25KB)

153. Uchwała nr XV/153/2011 z dnia 29.12.2011 w sprawie zmiany uchwały o likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim.
PDFUchwała Nr XV.153.2011.pdf (37,51KB)


ROK 2012:

154. Uchwała nr XVI/154/2012 z dnia 02.02.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFUchwała Nr XVI.154.2012.pdf (62,78KB)

155. Uchwała nr XVI/155/2012 z dnia 02.02.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/152/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XVI.155.2012.pdf (38,24KB) PDFZałącznik do Uchwały XVI.155.2012.pdf (59,54KB)

156. Uchwała nr XVI/156/2012 z dnia 02.02.2012 w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Bożego Ciała w Czarnowąsach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
PDFUchwała Nr XVI.156.2012.pdf (42,68KB)

157. Uchwała nr XVI/157/2012 z dnia 02.02.2012 w sprawie zmiany statutu Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała Nr XVI.157.2012.pdf (63,01KB)

158. Uchwała nr XVI/158/2012 z dnia 02.02.2012 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnowąsach
PDFUchwała Nr XVI.158.2012.pdf (40,92KB)

159. Uchwała nr XVI/159/2012 z dnia 02.02.2012 w sprawie nadania nazwy ulicy
PDFUchwała Nr XVI.159.2012.pdf (731,47KB) PDFZałącznik do Uchwały XVI.159.2012.pdf (396,31KB)

160. Uchwała nr XVI/160/2012 z dnia 02.02.2012 w sprawie nadania nazwy ulicy
PDFUchwała Nr XVI.160.2012.pdf (732,72KB) PDFZałącznik do Uchwały XVI.160.2012.pdf (674,58KB)

161. Uchwała nr XVI/161/2012 z dnia 02.02.2012 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3 ścieków w 2012 roku
PDFUchwała Nr XVI.161.2012.pdf (44,57KB)

162. Uchwała nr XVI/162/2012 z dnia 02.02.2012 w sprawie udzielenia Miastu Opole pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała Nr XVI.162.2012.pdf (43,48KB)

163. Uchwała nr XVI/163/2012 z dnia 02.02.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Opolskim a Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie przejęcia przez Gminę zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
PDFUchwała Nr XVI.163.2012.pdf (40,32KB)

164. Uchwała nr XVII/164/2012 z dnia 08.03.2012 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnowąsach
PDFUchwała Nr XVII.164.2012.pdf (58,82KB)

165. Uchwała nr XVII/165/2012 z dnia 08.03.2012 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała Nr XVII.165.2012.pdf (92,78KB)

166. Uchwała nr XVII/166/2012 z dnia 08.03.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFUchwała Nr XVII.166.2012.pdf (58,01KB)

167. Uchwała nr XVII/167/2012 z dnia 08.03.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/152/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XVII.167.2012.pdf (39,00KB) PDFZałącznik do Uchwały XVII.167.2012.pdf (59,57KB)

168. Uchwała nr XVII/168/2012 z dnia 08.03.2012 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej
PDFUchwała Nr XVII.168.2012.pdf (37,26KB)

169. Uchwała nr XVII/169/2012 z dnia 08.03.2012 w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii w Czarnowąsach, Duszpasterstwo w Świerklach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
PDFUchwała Nr XVII.169.2012.pdf (39,65KB)

170. Uchwała nr XVII/170/2012 z dnia 08.03.2012 w sprawie udzielenia dotacji Zgromadzeniu Sióstr św. Jadwigi w Czarnowąsach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
PDFUchwała Nr XVII.170.2012.pdf (38,96KB)

171. Uchwała nr XVII/171/2012 z dnia 08.03.2012 o zmianie  załącznika  do  Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie nadania aktów założycielskich przedszkolom publicznym, działającym  na terenie gminy Dobrzeń Wielki.
PDFUchwała Nr XVII.171.2012.pdf (65,74KB)

172. Uchwała nr XVII/172/2012 z dnia 08.03.2012 w sprawie nadania nazwy ulicy
PDFUchwała Nr XVII.172.2012.pdf (206,03KB) JPEGZałącznik do Uchwały XVII-172-2012.jpeg (129,88KB)

173. Uchwała nr XVII/173/2012 z dnia 08.03.2012 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
funduszu sołeckiego w 2013 roku
PDFUchwała Nr XVII.173.2012.pdf (36,29KB)

174. Uchwała nr XVIII/174/2012 z dnia 20.03.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFUchwała Nr XVIII.174.2012.pdf (64,71KB)

175. Uchwała nr XVIII/175/2012 z dnia 20.03.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/152/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XVIII.175.2012.pdf (30,06KB) PDFZałacznik do uchwały Nr XVIII.175.2012.pdf (2,20MB)

176. Uchwała nr XVIII/176/2012 z dnia 20.03.2012 w sprawie udzielenia Miastu Opole pomocy rzeczowej
PDFUchwała Nr XVIII.176.2012.pdf (50,77KB)

177. Uchwała nr XVIII/177/2012 z dnia 20.03.2012 w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu Miastu Opole pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała Nr XVIII.177.2012.pdf (50,46KB)

178. Uchwała nr XIX/178/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
PDFUchwała Nr XIX.178.2012.pdf (175,03KB) PDFZalaczniki do Uchwały XIX.178.2012.pdf (34,38KB) DOCXZalaczniki do Uchwały XIX.178.2012.docx (17,25KB)

179. Uchwała nr XIX/179/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie Gminnego  programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
PDFUchwała Nr XIX.179.2012.pdf (124,03KB)

180. Uchwała nr XIX/180/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Opole porozumienia dotyczącego przejęcia zadań w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi mieszkańców gminy zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, doprowadzonych w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.
PDFUchwała Nr XIX.180.2012.pdf (63,47KB)

181. Uchwała nr XIX/181/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie nadania nazwy ulicy
PDFUchwała Nr XIX.181.2012.pdf (134,88KB) PDFZalacznik do Uchwały XIX.181.2012.pdf (78,25KB)

182. Uchwała nr XIX/182/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie nadania nazwy ulicy
PDFUchwała Nr XIX.182.2012.pdf (61,30KB) PDFZalacznik do Uchwały XIX.182.2012.pdf (82,38KB)

183. Uchwała nr XIX/183/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Koszykarzy w Chróścicach
PDFUchwała Nr XIX.183.2012.pdf (1,24MB) PDFZalacznik do Uchwały XIX.183.2012.pdf (1,20MB)

184. Uchwała nr XIX/184/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy
PDFUchwała Nr XIX.184.2012.pdf (59,67KB)

185. Uchwała nr XIX/185/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
PDFUchwała Nr XIX.185.2012.pdf (57,55KB)

186. Uchwała nr XIX/186/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie pozbawienia dróg gminnych kategorii drogi gminnej i zaliczenia ich do dróg wewnętrznych
PDFUchwała Nr XIX.186.2012.pdf (63,44KB)

187. Uchwała nr XIX/187/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFUchwała Nr XIX.187.2012.pdf (69,30KB)

188. Uchwała nr XIX/188/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/152/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XIX.188.2012.pdf (47,47KB) PDFZałacznik do uchwały Nr XIX.188.2012.pdf (2,02MB)

189. Uchwała nr XIX/189/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie udzielenia Powiatowi Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała Nr XIX.189.2012.pdf (25,79KB)

190. Uchwała nr XIX/190/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie wyrażenia woli udziału gminy w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji
PDFUchwała Nr XIX.190.2012.pdf (53,03KB)

191. Uchwała nr XIX/191/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie  udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jadwigi w Chróścicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
PDFUchwała Nr XIX.191.2012.pdf (27,57KB)

192. Uchwała nr XX/192/2012 z dnia 14.06.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2011
PDFUchwała Nr XX.192.2012.pdf (46,04KB)

193. Uchwała nr XX/193/2012 z dnia 14.06.2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu gminy w roku 2011
PDFUchwała Nr XX.193.2012.pdf (48,64KB)

194. Uchwała nr XX/194/2012 z dnia 14.06.2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2012 roku
PDFUchwała Nr XX.194.2012.pdf (241,48KB) PDFZałącznik do Uchwały XX.194.2012.pdf (196,85KB)

195. Uchwała nr XX/195/2012 z dnia 14.06.2012 w sprawie zmiany uchwały nr XII/105/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 października 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI - 2
PDFUchwała Nr XX.195.2012.pdf (33,97KB)

196. Uchwała nr XX/196/2012 z dnia 14.06.2012 w sprawie nadania nazwy ulicy
PDFUchwała Nr XX.196.2012.pdf (726,48KB) PDFZałącznik do Uchwały XX.196.2012.pdf (723,00KB)

197. Uchwała nr XX/197/2012 z dnia 14.06.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/2007 z dnia 29.11.2007r.
PDFUchwała Nr XX.197.2012.pdf (1,22MB) PDFZałącznik do Uchwały XX.197.2012.pdf (1,19MB)

198. Uchwała nr XX/198/2012 z dnia 14.06.2012 w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
PDFUchwała Nr XX.198.2012.pdf (75,19KB)

199. Uchwała nr XX/199/2012 z dnia 14.06.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFUchwała Nr XX.199.2012.pdf (76,20KB)

200. Uchwała nr XX/200/2012 z dnia 14.06.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/152/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XX.200.2012.pdf (46,14KB) PDFZałącznik do Uchwały XX.200.2012.pdf (59,74KB)

201. Uchwała nr XX/201/2012 z dnia 14.06.2012 w sprawie skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
PDFUchwała Nr XX.201.2012.pdf (47,96KB)

202. Uchwała nr XX/202/2012 z dnia 14.06.2012 w sprawie pozbawienia dróg gminnych kategorii drogi gminnej i zaliczenia ich do dróg wewnętrznych
PDFUchwała Nr XX.202.2012.pdf (63,49KB)

203. Uchwała nr XX/203/2012 z dnia 14.06.2012 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała Nr XX.203.2012.pdf (30,43KB)

204. Uchwała nr XXI/204/2012 z dnia 19.07.2012 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
PDFUchwała Nr XXI.204.2012.pdf (78,28KB)

205. Uchwała nr XXI/205/2012 z dnia 19.07.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFUchwała Nr XXI.205.2012.pdf (71,10KB)

206. Uchwała nr XXI/206/2012 z dnia 19.07.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/152/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XXI.206.2012.pdf (38,97KB)

207. Uchwała nr XXI/207/2012 z dnia 19.07.2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2011
PDFUchwała Nr XXI.207.2012.pdf (44,14KB)

208. Uchwała nr XXII/208/2012 z dnia 06.09.2012 w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic tych obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
PDFUchwała Nr XXII.208.2012.pdf (74,77KB)

209. Uchwała nr XXII/209/2012 z dnia 06.09.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFUchwała Nr XXII.209.2012.pdf (70,65KB)

210. Uchwała nr XXII/210/2012 z dnia 06.09.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/152/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XXII.210.2012.pdf (38,82KB) PDFZalaczniki do Uchwały XXII.210.2012.pdf (69,75KB)

211. Uchwała nr XXII/211/2012 z dnia 06.09.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/348/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
PDFUchwała Nr XXII.211.2012.pdf (49,42KB)

212. Uchwała nr XXII/212/2012 z dnia 06.09.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
PDFUchwała Nr XXII.212.2012.pdf (60,57KB)

213. Uchwała nr XXII/213/2012 z dnia 06.09.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
PDFUchwała Nr XXII.213.2012.pdf (61,45KB)

214. Uchwała nr XXIII/214/2012 z dnia 08.11.2012 o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korytarza energetycznego dla linii 400 i 110 kV na przedpolu stacji „Dobrzeń” 
PDFUchwała Nr XXIII.214.2012.pdf (24,09KB)

215. Uchwała nr XXIII/215/2012 z dnia 08.11.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego CHRÓŚCICE - ZACHÓD
PDFUchwała Nr XXIII.215.2012.pdf (33,70KB)

216. Uchwała nr XXIII/216/2012 z dnia 08.11.2012 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 
PDFUchwała Nr XXIII.216.2012.pdf (64,25KB) PDFZałącznik nr 1 do Uchwały XXIII.216.2012.pdf (71,22KB) PDFZałącznik nr 3 do Uchwały XXIII.216.2012.pdf (41,78KB) PDFZałącznik nr 2 do Uchwały XXIII.216.2012.pdf (54,95KB)

217. Uchwała nr XXIII/217/2012 z dnia 08.11.2012 w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki 
PDFUchwała Nr XXIII.217.2012.pdf (75,01KB)

218. Uchwała nr XXIII/218/2012 z dnia 08.11.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFUchwała Nr XXIII.218.2012.pdf (76,56KB)

219. Uchwała nr XXIII/219/2012 z dnia 08.11.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/152/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XXIII.219.2012.pdf (39,08KB) PDFZałącznik nr 1 do uchwały XIII.219.2012.pdf (1,49MB) PDFZałącznik nr 2 do uchwały XIII.219.2012.pdf (689,17KB)

220. Uchwała nr XXIII/220/2012 z dnia 08.11.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
PDFUchwała Nr XXIII.220.2012.pdf (64,03KB)

221. Uchwała nr XXIII/221/2012 z dnia 08.11.2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012r.
PDFUchwała Nr XXIII.221.2012.pdf (58,66KB)

222. Uchwała nr XXIII/222/2012 z dnia 08.11.2012 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
PDFUchwała Nr XXIII.222.2012.pdf (68,10KB)

223. Uchwała nr XXIII/223/2012 z dnia 08.11.2012 w sprawie nadania nazwy ulicy 
PDFUchwała Nr XXIII.223.2012.pdf (60,80KB) PDFZałącznik do Uchwały XXIII_223_2012.pdf (604,40KB)

224. Uchwała nr XXIII/224/2012 z dnia 08.11.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/184/2000 z dnia 06.04.2000r.
PDFUchwała Nr XXIII.224.2012.pdf (60,24KB)

225. Uchwała nr XXIII/225/2012 z dnia 08.11.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
PDFUchwała Nr XXIII.225.2012.pdf (24,55KB)

226. Uchwała nr XXIV/226/2012 z dnia 06.12.2012 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 
PDFUchwała Nr XXIV.226.2012.pdf (64,77KB) PDFZałącznik nr 1 do Uchwały XXIV_226_2012.pdf (71,46KB) PDFZałącznik nr 3 do Uchwały XXIV_226_2012.pdf (41,76KB) PDFZałącznik nr 2 do Uchwały XXIV_226_2012.pdf (55,23KB)

227. Uchwała nr XXIV/227/2012 z dnia 06.12.2012 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 
PDFUchwała Nr XXIV.227.2012.pdf (68,55KB)

228. Uchwała nr XXIV/228/2012 z dnia 06.12.2012 w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jadwigi w Chróścicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
PDFUchwała Nr XXIV.228.2012.pdf (46,21KB)

229. Uchwała nr XXIV/229/2012 z dnia 06.12.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFUchwała Nr XXIV.229.2012.pdf (42,87KB) PDFZałącznik do Uchwały XXIV.229.2012.pdf (36,50KB)

230. Uchwała nr XXIV/230/2012 z dnia 06.12.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/152/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XXIV.230.2012.pdf (42,54KB)

231. Uchwała nr XXIV/231/2012 z dnia 06.12.2012 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
PDFUchwała Nr XXIV.231.2012.pdf (45,28KB)

232. Uchwała nr XXIV/232/2012 z dnia 06.12.2012 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
PDFUchwała Nr XXIV.232.2012.pdf (108,81KB)

233. Uchwała nr XXIV/233/2012 z dnia 06.12.2012 w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych.
PDFUchwała Nr XXIV.233.2012.pdf (42,49KB)

234. Uchwała nr XXV/234/2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych
PDFUchwała nr XXV.234.2012.pdf (64,42KB)

235. Uchwała nr XXV/235/2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXV.235.2012.pdf (109,16KB)

236. Uchwała nr XXV/236/2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFUchwała nr XXV.236.2012.pdf (62,72KB)

237. Uchwała nr XXV/237/2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/152/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXV.237.2012.pdf (46,98KB) PDFZałącznik do uchwały nr XXV.237.2012.pdf (70,98KB)

238. Uchwała nr XXV/238/2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
PDFUchwała nr XXV.238.2012.pdf (265,95KB)

239. Uchwała nr XXV/239/2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/152/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXV.239.2012.pdf (37,04KB)

240. Uchwała nr XXV/240/2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXV.240.2012.pdf (38,14KB) PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr XXV.240.2012.pdf (1,46MB) PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr XXV.240.2012.pdf (1,90MB)  PDFObjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (685,55KB)

241. Uchwała nr XXV/241/2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie przystąpienia Gminy Dobrzeń Wielki do Stowarzyszenia „Stobrawski Zielony Szlak” działającego jako Lokalna Grupa Działania, w charakterze członka zwyczajnego
PDFUchwała nr XXV.241.2012.pdf (42,66KB) PDFStatut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak.pdf (6,25MB)

242. Uchwała nr XXV/242/2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty  do ceny 1 m3 ścieków w 2013 roku
PDFUchwała nr XXV.242.2012.pdf (39,50KB)

ROK 2013

243. Uchwała nr XXVI/243/2013 z dnia 24.01.2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała nr XXVI.243.2013.pdf (60,06KB)

244. Uchwała nr XXVI/244/2013 z dnia 24.01.2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała.XXVI.244.2013.pdf (104,33KB)

245. Uchwała nr XXVI/245/2013 z dnia 24.01.2013 w sprawie nadania nazwy ulicy
PDFUchwała nr XXVI.245.2013.pdf (62,41KB) PDFZałącznik do uchwały XXVI-245-2013.pdf (101,50KB)

246. Uchwała nr XXVI/246/2013 z dnia 24.01.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości
PDFUchwała nr XXVI.246.2013.pdf (40,74KB)

247. Uchwała nr XXVI/247/2013 z dnia 24.01.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
PDFUchwała nr XXVI.247.2013.pdf (38,54KB)

248. Uchwała nr XXVI/248/2013 z dnia 24.01.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXVI.248.2013.pdf (22,99KB)

249. Uchwała nr XXVI/249/2013 z dnia 24.01.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa.
PDFUchwała nr XXVI.249.2013.pdf (48,65KB) PDFPorozumienie międzygminne.pdf (54,58KB)

250. Uchwała nr XXVII/250/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-2 
PDFUchwała nr XXVII.250.2013.pdf (1,18MB)

251. Uchwała nr XXVII/251/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KUP - 2 
PDFUchwała nr XXVII.251.2013.pdf (851,38KB)

252. Uchwała nr XXVII/252/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 
PDFUchwała nr XXVII.252.2013.pdf (1 015,27KB)

253. Uchwała nr XXVII/253/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
PDFUchwała nr XXVII.253.2013.pdf (1,10MB)

254. Uchwała nr XXVII/254/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz  Gminnego  programu  przeciwdziałania  narkomanii.
PDFUchwała nr XXVII.254.2013.pdf (123,87KB)

255. Uchwała nr XXVII/255/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminą (Miastem) Opole porozumienia dotyczącego przejęcia zadań w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi mieszkańców gminy, doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Opolu  oraz udzielenia dotacji na realizację tych zadań.
PDFUchwała nr XXVII.255.2013.pdf (51,01KB)

256. Uchwała nr XXVII/256/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
PDFUchwała nr XXVII.256.2013.pdf (60,42KB)

257. Uchwała nr XXVII/257/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXVII.257.2013.pdf (36,90KB)

258. Uchwała nr XXVII/258/2013 z dnia 28.02.2013 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/246/2013 z dnia 24.01.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości
PDFUchwała nr XXVII.258.2013.pdf (42,08KB)

259. Uchwała nr XXVII/259/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości
PDFUchwała nr XXVII.259.2013.pdf (39,52KB)

260. Uchwała nr XXVII/260/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Mehla w Dobrzeniu Wielkim 
PDFUchwała nr XXVII.260.2013.pdf (1,88MB)

261. Uchwała nr XXVII/261/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii w Czarnowąsach, Duszpasterstwo w Świerklach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
PDFUchwała nr XXVII.261.2013.pdf (40,34KB)

262. Uchwała nr XXVII/262/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XXVII.262.2013.pdf (38,96KB)

263. Uchwała nr XXVII/263/2013 z dnia 28.02.2013 o zmianie uchwały Nr XLIII/351/2006 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dobrzeń Wielki 
PDFUchwała nr XXVII.263.2013.pdf (1 014,15KB)

264. Uchwała nr XXVIII/264/2013 z dnia 04.04.2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komanalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała nr XXVIII.264.2013.pdf (102,35KB)

265. Uchwała nr XXVIII/265/2013 z dnia 04.04.2013 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
PDFUchwała nr XXVIII.265.2013.pdf (90,14KB)

266. Uchwała nr XXVIII/266/2013 z dnia 04.04.2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
PDFUchwała nr XXVIII.266.2013.pdf (95,00KB)

267. Uchwała nr XXVIII/267/2013 z dnia 04.04.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
PDFUchwała nr XXVIII.267.2013.pdf (57,19KB)

268. Uchwała nr XXVIII/268/2013 z dnia 04.04.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXVIII.268.2013.pdf (36,96KB)  PDFZałącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII.268.2013.pdf (79,62KB) PDFZałącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII.268.2013.pdf (66,39KB)

269. Uchwała nr XXVIII/269/2013 z dnia 04.04.2013 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2014 roku.
PDFUchwała nr XXVIII.269.2013.pdf (33,93KB)

270. Uchwała nr XXVIII/270/2013 z dnia 04.04.2013 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XXVIII.270.2013.pdf (38,05KB)

271. Uchwała nr XXVIII/271/2013 z dnia 04.04.2013 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XXVIII.271.2013.pdf (38,03KB)

272. Uchwała nr XXVIII/272/2013 z dnia 04.04.2013 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XXVIII.272.2013.pdf (37,51KB)

273. Uchwała nr XXVIII/273/2013 z dnia 04.04.2013 w sprawie udzielenia Powiatowi Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XXVIII.273.2013.pdf (38,03KB)

274. Uchwała nr XXVIII/274/2013 z dnia 04.04.2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
PDFUchwała nr XXVIII.274.2013.pdf (35,01KB)

275. Uchwała nr XXVIII/275/2013 z dnia 04.04.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
PDFUchwała nr XXVIII.275.2013.pdf (41,25KB)

276. Uchwała nr XXIX/276/2013 z dnia 09.05.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
PDFUchwała nr XXIX.276.2013.pdf (58,71KB)

277. Uchwała nr XXIX/277/2013 z dnia 09.05.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXIX.277.2013.pdf (42,74KB)

278. Uchwała nr XXIX/278/2013 z dnia 09.05.2013 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XXIX.278.2013.pdf (31,00KB)

279. Uchwała nr XXIX/279/2013 z dnia 09.05.2013 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XXIX.279.2013.pdf (31,40KB)

280. Uchwała nr XXIX/280/2013 z dnia 09.05.2013 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XXIX.280.2013.pdf (31,86KB)

281. Uchwała nr XXIX/281/2013 z dnia 09.05.2013 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XXIX.281.2013.pdf (30,68KB)

282. Uchwała nr XXIX/282/2013 z dnia 09.05.2013 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXIX.282.2013.pdf (25,25KB)

283. Uchwała nr XXX/283/2013 z dnia 27.06.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2012
PDFUchwała nr XXX.283.2013.pdf (42,83KB)

284. Uchwała nr XXX/284/2013 z dnia 27.06.2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu gminy w roku 2012
PDFUchwała nr XXX.284.2013.pdf (45,55KB)

285. Uchwała nr XXX/285/2013 z dnia 27.06.2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŚWIERKLE-2
PDFUchwała nr XXX.285.2013.pdf (2,00MB)

286. Uchwała nr XXX/286/2013 z dnia 27.06.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
PDFUchwała nr XXX.286.2013.pdf (177,18KB)

287. Uchwała nr XXX/287/2013 z dnia 27.06.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXX.287.2013.pdf (64,58KB) PDFZałącznik do Uchwały XXX.287.2013.pdf (2,92MB)

288. Uchwała nr XXX/288/2013 z dnia 27.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości
PDFUchwała nr XXX.288.2013.pdf (37,80KB)

289. Uchwała nr XXX/289/2013 z dnia 27.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
PDFUchwała nr XXX.289.2013.pdf (39,73KB)

290. Uchwała nr XXX/290/2013 z dnia 27.06.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim i Gminnej Biblioteki Publicznej w jedną instytucję kultury pod nazwą: Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
PDFUchwała nr XXX.290.2013.pdf (38,63KB)

291. Uchwała nr XXX/291/2013 z dnia 27.06.2013 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
PDFUchwała nr XXX.291.2013.pdf (52,09KB)

292. Uchwała nr XXX/292/2013 z dnia 27.06.2013 w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Bożego Ciała w Czarnowąsach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
PDFUchwała nr XXX.292.2013.pdf (32,44KB)

293. Uchwała nr XXX/293/2013 z dnia 27.06.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych
PDFUchwała nr XXX.293.2013.pdf (92,26KB)

294. Uchwała nr XXX/294/2013 z dnia 27.06.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2012
PDFUchwała nr XXX.294.2013.pdf (36,14KB) PDFsprawozdanie_GOK.pdf (96,49KB)

295. Uchwała nr XXXI/295/2013 z dnia 25.07.2013 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXXI.295.2013.pdf (38,19KB) PDFZałącznik do Uchwały nr XXXI.295.2013.pdf (190,86KB)

296. Uchwała nr XXXI/296/2013 z dnia 25.07.2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
PDFUchwała nr XXXI.296.2013.pdf (26,58KB)

297. Uchwała nr XXXI/297/2013 z dnia 25.07.2013 w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania
PDFUchwała nr XXXI.297.2013.pdf (282,80KB)

298. Uchwała nr XXXI/298/2013 z dnia 25.07.2013 w sprawie udzielenia dotacji Zgromadzeniu Sióstr św. Jadwigi w Czarnowąsach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
PDFUchwała nr XXXI.298.2013.pdf (39,69KB)

299. Uchwała nr XXXI/299/2013 z dnia 25.07.2013 w sprawie nadania nazwy ulicy
PDFUchwała nr XXXI.299.2013.pdf (162,69KB) PDFZałącznik do uchwały XXXI.299.2013.pdf (54,04KB)

300. Uchwała nr XXXI/300/2013 z dnia 25.07.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim i Gminnej Biblioteki Publicznej w jedną instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
PDFUchwała nr XXXI.300.2013.pdf (236,70KB)

301. Uchwała nr XXXI/301/2013 z dnia 25.07.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
PDFUchwała nr XXXI.301.2013.pdf (184,75KB)

302. Uchwała nr XXXI/302/2013 z dnia 25.07.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXXI.302.2013.pdf (88,88KB)

303. Uchwała nr XXXII/303/2013 z dnia 12.09.2013 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na sposób postępowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim
PDFUchwała nr XXXII.303.2013.pdf (68,59KB)

304. Uchwała nr XXXII/304/2013 z dnia 12.09.2013 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska
PDFUchwała nr XXXII.304.2013.pdf (156,72KB)

305. Uchwała nr XXXII/305/2013 z dnia 12.09.2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXXII.305.2013.pdf (37,72KB) PDFZałącznik do uchwały nr XXXII.305.2013.pdf (1,03MB)

306. Uchwała nr XXXII/306/2013 z dnia 12.09.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
PDFUchwała nr XXXII.306.2013.pdf (180,65KB)

307. Uchwała nr XXXII/307/2013 z dnia 12.09.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXXII.307.2013.pdf (36,71KB) PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr XXXII.307.2013.pdf (2,53MB) PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr XXXII.307.2013.pdf (1,07MB)

308. Uchwała nr XXXII/308/2013 z dnia 12.09.2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXIX/278/2013 z dnia 09 maja 2013 r. w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XXXII.308.2013.pdf (39,54KB)

309. Uchwała nr XXXII/309/2013 z dnia 12.09.2013 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie
PDFUchwała nr XXXII.309.2013.pdf (95,04KB)

310. Uchwała nr XXXII/310/2013 z dnia 12.09.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/301/2013 z dnia 25 lipca 2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
PDFUchwała nr XXXII.310.2013.pdf (178,71KB)

311. Uchwała nr XXXII/311/2013 z dnia 12.09.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
PDFUchwała nr XXXII.311.2013.pdf (38,76KB)

312. Uchwała nr XXXIII/312/2013 z dnia 24.10.2013 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi
PDFUchwała nr XXXIII.312.2013.pdf (43,76KB)

313. Uchwała nr XXXIII/313/2013 z dnia 24.10.2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
PDFUchwała nr XXXIII.313.2013.pdf (41,05KB)

314. Uchwała nr XXXIII/314/2013 z dnia 24.10.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/104/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 października 2011r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
PDFUchwała nr XXXIII.314.2013.pdf (282,72KB)

315. Uchwała nr XXXIII/315/2013 z dnia 24.10.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
PDFUchwała nr XXXIII.315.2013.pdf (188,54KB)

316. Uchwała nr XXXIII/316/2013 z dnia 24.10.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXXIII.316.2013.pdf (49,42KB) PDFZałacznik do uchwały Nr XXXIII.316.2013.pdf (3,02MB)

317. Uchwała nr XXXIII/317/2013 z dnia 24.10.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
PDFUchwała nr XXXIII.317.2013.pdf (38,59KB)

318. Uchwała nr XXXIII/318/2013 z dnia 24.10.2013 w sprawie nadania nazwy ulicy
PDFUchwała nr XXXIII.318.2013.pdf (756,58KB)

319. Uchwała nr XXXIII/319/2013 z dnia 24.10.2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
PDFUchwała nr XXXIII.319.2013.pdf (94,34KB)

320. Uchwała nr XXXIII/320/2013 z dnia 24.10.2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
PDFUchwała nr XXXIII.320.2013.pdf (90,86KB)

321. Uchwała nr XXXIV/321/2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Dobrzeń Wielki” na obszarze gmin Dobrzeń Wielki i Łubniany
PDFUchwała nr XXXIV.321.2013.pdf (37,70KB)

322. Uchwała nr XXXIV/322/2013 z dnia 28.11.2013 o zmianie uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXXIV.322.2013.pdf (295,92KB)

323. Uchwała nr XXXIV/323/2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
PDFUchwała nr XXXIV.323.2013.pdf (179,91KB)

324. Uchwała nr XXXIV/324/2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXXIV.324.2013.pdf (37,14KB)

325. Uchwała nr XXXIV/325/2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XXXIV.325.2013.pdf (38,89KB)

326. Uchwała nr XXXIV/326/2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
PDFUchwała nr XXXIV.326.2013.pdf (99,17KB)

327. Uchwała nr XXXIV/327/2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
PDFUchwała nr XXXIV.327.2013.pdf (119,82KB)

328. Uchwała nr XXXIV/328/2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie nadania nazwy ulicy
PDFUchwała nr XXXIV.328.2013.pdf (200,38KB)

329. Uchwała nr XXXIV/329/2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Dobrzeń Wielki pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PDFUchwała nr XXXIV.329.2013.pdf (46,23KB)

330. Uchwała nr XXXV/329/2013 z dnia 19.12.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013
PDFUchwała nr XXXV.330.2013.pdf (41,38KB)

331. Uchwała nr XXXV/331/2013 z dnia 19.12.2013  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
PDFUchwała nr XXXV.331.2013.pdf (179,41KB)

332. Uchwała nr XXXV/332/2013 z dnia 19.12.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXXV.332.2013.pdf (56,77KB)

333. Uchwała nr XXXV/333/2013 z dnia 19.12.2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
PDFUchwała nr XXXV.333.2013.pdf (487,09KB)

334. Uchwała nr XXXV/334/2013 z dnia 19.12.2013 uchylająca uchwałę Nr XXV/240/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXXV.334.2013.pdf (37,22KB)

335. Uchwała nr XXXV/335/2013 z dnia 19.12.2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXXV.335.2013.pdf (37,79KB)

336. Uchwała nr XXXV/336/2013 z dnia 19.12.2013 uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXXV.336.2013.pdf (41,22KB) PDFZMIANA STUDIUM uwarunkowania rozwoju skala 1 10 000.pdf (7,85MB) PDFZMIANA STUDIUM kierunki rozwoju skala 1 10 000.pdf (7,17MB) PDFTEKST UWARUNKOWANIA .ROZDZ.I i II.pdf (1,73MB) PDFTEKST KIERUNKI ROZDZ.III.pdf (1,73MB)

337. Uchwała nr XXXV/337/2013 z dnia 19.12.2013 o zmianie uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXXV.337.2013.pdf (269,43KB)

338. Uchwała nr XXXV/338/2013 z dnia 19.12.2013 w sprawie ustalenia dopłat do cen odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców
PDFUchwała nr XXXV.338.2013.pdf (38,25KB)

ROK  2014

339. Uchwała nr XXXVI/339/2014 z dnia 30.01.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
PDFUchwała nr XXXVI.339.2014.pdf (185,55KB)

340. Uchwała nr XXXVI/340/2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFUchwała nr XXXVI.340.2014.pdf (177,26KB)

341. Uchwała nr XXXVI/341/2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXXVI.341.2014.pdf (69,12KB)

342. Uchwała nr XXXVI/342/2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie udzielenia Miastu Opole pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XXXVI.342.2014.pdf (38,59KB)

343. Uchwała nr XXXVI/343/2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XXXVI.343.2014.pdf (40,20KB)

344. Uchwała nr XXXVI/344/2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XXXVI.344.2014.pdf (39,20KB)

345. Uchwała nr XXXVI/345/2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" w formie pieniężnej
PDFUchwała nr XXXVI.345.2014.pdf (184,77KB)

346. Uchwała nr XXXVI/346/2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
PDFUchwała nr XXXVI.346.2014.pdf (186,23KB)

347. Uchwała nr XXXVI/347/2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
PDFUchwała nr XXXVI.347.2014.pdf (38,86KB)

348. Uchwała nr XXXVI/348/2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
PDFUchwała nr XXXVI.348.2014.pdf (95,87KB)

349. Uchwała nr XXXVI/349/2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
PDFUchwała nr XXXVI.349.2014.pdf (92,64KB)

350. Uchwała nr XXXVI/350/2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2014
PDFUchwała nr XXXVI.350.2014.pdf (171,17KB)

351. Uchwała nr XXXVI/351/2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXXVI.351.2014.pdf (182,37KB)

352. Uchwała nr XXXVI/352/2014 z dnia 30.01.2014 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie
PDFUchwała nr XXXVI.352.2014.pdf (39,94KB)

353. Uchwała nr XXXVII/353/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
PDFUchwała nr XXXVII.353.2014.pdf (92,87KB)

354. Uchwała nr XXXVII/354/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
PDFUchwała nr XXXVII.354.2014.pdf (94,67KB)

355. Uchwała nr XXXVII/355/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki  na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXXVII.355.2014.pdf (40,49KB)

356. Uchwała nr XXXVII/356/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXXVII.356.2014.pdf (95,67KB)

357. Uchwała nr XXXVII/357/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Opolskim w zakresie utworzenia i prowadzenia przez Gminę Dobrzeń Wielki szkoły ponadgimnazjalnej
PDFUchwała nr XXXVII.357.2014.pdf (27,18KB)

358. Uchwała nr XXXVII/358/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Miastem Opole
PDFUchwała nr XXXVII.358.2014.pdf (45,97KB)

359. Uchwała nr XXXVII/359/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Województwem Opolskim w zakresie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego nauczycieli
PDFUchwała nr XXXVII.359.2014.pdf (25,41KB)

360. Uchwała nr XXXVII/360/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora
PDFUchwała nr XXXVII.360.2014.pdf (39,97KB)

361. Uchwała nr XXXVII/361/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminmy na rok 2014
PDFUchwała nr XXXVII.361.2014.pdf (181,26KB)

362. Uchwała nr XXXVII/362/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/335/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXXVII.362.2014.pdf (71,52KB)

363. Uchwała nr XXXVII/363/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2015 roku.
PDFUchwała nr XXXVII.363.2014.pdf (24,38KB)

364. Uchwała nr XXXVII/364/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
PDFUchwała nr XXXVII.364.2014.pdf (31,73KB)

365. Uchwała nr XXXVII/365/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie udzielenia dotacji Zgromadzeniu Sióstr św. Jadwigi w Czarnowąsach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
PDFUchwała nr XXXVII.365.2014.pdf (26,24KB)

366. Uchwała nr XXXVII/366/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
PDFUchwała nr XXXVII.366.2014.pdf (25,86KB)

367. Uchwała nr XXXVII/367/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Kup
PDFUchwała nr XXXVII.367.2014.pdf (28,61KB)

368. Uchwała nr XXXVII/368/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
PDFUchwała nr XXXVII.368.2014.pdf (34,88KB)

369. Uchwała nr XXXVII/369/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego
PDFUchwała nr XXXVII.369.2014.pdf (287,94KB)

370. Uchwała nr XXXVII/370/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
PDFUchwała nr XXXVII.370.2014.pdf (99,68KB)

371. Uchwała nr XXXVII/371/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
PDFUchwała nr XXXVII.371.2014.pdf (173,53KB)

372. Uchwała nr XXXVII/372/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminą  Miasto Opole porozumienia dotyczącego przejęcia zadań w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi mieszkańców gminy, doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Opolu oraz udzielenia dotacji na realizację tych zadań.
PDFUchwała nr XXXVII.372.2014.pdf (63,84KB)

373. Uchwała nr XXXVII/373/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członkówe ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
PDFUchwała nr XXXVII.373.2014.pdf (91,66KB)

374. Uchwała nr XXXVII/374/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
PDFUchwała nr XXXVII.374.2014.pdf (27,12KB)

375. Uchwała nr XXXVII/375/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Górnej w Krzanowicach
PDFUchwała nr XXXVII.375.2014.pdf (1 010,02KB)

376. Uchwała nr XXXVII/376/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Dobrzeń Wielki.
PDFUchwała nr XXXVII.376.2014.pdf (55,47KB)

377. Uchwała nr XXXVII/377/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Opolskim woj. opolskie w celu realizacji przez Gminę Dobrzeń Wielki projektu pn. "Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
PDFUchwała nr XXXVII.377.2014.pdf (56,22KB)

378. Uchwała nr XXXVII/378/2014 z dnia 13.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Województwem Opolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy przy tworzeniu instytucji opiekuna dziennego oraz opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia”
PDFUchwała nr XXXVII.378.2014.pdf (25,30KB)

379. Uchwała nr XXXVIII/379/2014 z dnia 29.04.2014 w sprawie utworzenia i prowadzenia Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim oraz włączenia tej jednostki oświaty do Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
PDFUchwała nr XXXVIII.379.2014.pdf (317,29KB)

380. Uchwała nr XXXVIII/380/2014 z dnia 29.04.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice - 2
PDFUchwała nr XXXVIII.380.2014.pdf (1,77MB)

381. Uchwała nr XXXVIII/381/2014 z dnia 29.04.2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
PDFUchwała nr XXXVIII.381.2014.pdf (211,71KB)

382. Uchwała nr XXXVIII/382/2014 z dnia 29.04.2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/335/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXXVIII.382.2014.pdf (193,19KB)

383. Uchwała nr XXXVIII/383/2014 z dnia 29.04.2014 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu wyłonionego do dofinansowania w ramach POIiŚ Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywności energetycznej
PDFUchwała nr XXXVIII.383.2014.pdf (47,84KB)

384. Uchwała nr XXXVIII/384/2014 z dnia 29.04.2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
PDFUchwała nr XXXVIII.384.2014.pdf (98,91KB)

385. Uchwała nr XXXVIII/385/2014 z dnia 29.04.2014 w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXXVIII.385.2014.pdf (96,31KB)

386. Uchwała nr XXXVIII/386/2014 z dnia 29.04.2014 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na działania Wójta i Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim
PDFUchwała nr XXXVIII.386.2014.pdf (73,35KB)

387. Uchwała nr XXXVIII/387/2014 z dnia 29.04.2014 w sprawie skargi na bezczynność Wójta.
PDFUchwała nr XXXVIII.387.2014.pdf (39,83KB)

388. Uchwała nr XXXVIII/388/2014 z dnia 29.04.2014 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu  profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia HPV  na lata  2014 – 2020”
PDFUchwała nr XXXVIII.388.2014.pdf (190,78KB)

389. Uchwała nr XXXVIII/389/2014 z dnia 29.04.2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
PDFUchwała nr XXXVIII.389.2014.pdf (92,99KB)

390. Uchwała nr XXXIX/390/2014 z dnia 29.05.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
PDFUchwała nr XXXIX.390.2014.pdf (202,97KB)

391. Uchwała nr XXXIX/391/2014 z dnia 29.05.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XXXIX.391.2014.pdf (875,58KB)

392. Uchwała nr XXXIX/392/2014 z dnia 29.05.2014 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi
PDFUchwała nr XXXIX.392.2014.pdf (45,44KB)

393. Uchwała nr XXXIX/393/2014 z dnia 29.05.2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
PDFUchwała nr XXXIX.393.2014.pdf (90,93KB)

394. Uchwała nr XXXIX/394/2014 z dnia 29.05.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korytarza energetycznego dla linii 400 i 110 kV na przedpolu stacji "Dobrzeń"
PDFUchwała nr XXXIX.394.2014.pdf (3,50MB)

395. Uchwała nr XXXIX/395/2014 z dnia 29.05.2014 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim"
PDFUchwała nr XXXIX.395.2014.pdf (167,49KB)

396. Uchwała nr XXXIX/396/2014 z dnia 29.05.2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
PDFUchwała nr XXXIX.396.2014.pdf (98,49KB)

397. Uchwała nr XXXIX/397/2014 z dnia 29.05.2014 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
PDFUchwała nr XXXIX.397.2014.pdf (95,79KB)

398. Uchwała nr XXXIX/398/2014 z dnia 29.05.2014 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXXIX.398.2014.pdf (90,58KB)

399. Uchwała nr XXXIX/399/2014 z dnia 29.05.2014 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXXIX.399.2014.pdf (91,53KB)

400. Uchwała nr XXXIX/400/2014 z dnia 29.05.2014 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XXXIX.400.2014.pdf (90,70KB)

401. Uchwała nr XXXIX/401/2014 z dnia 29.05.2014 w sprawie utworzenia i prowadzenia Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim oraz włączenia tej jednostki oświaty do Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
PDFUchwała nr XXXIX.401.2014.pdf (316,41KB)

402. Uchwała nr XXXIX/402/2014 z dnia 29.05.2014 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XXXIX.402.2014.pdf (92,78KB)

403. Uchwała nr XL/403/2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2013
PDFUchwała nr XL.403.2014.pdf (88,20KB)

404. Uchwała nr XL/404/2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu gminy w roku 2013
PDFUchwała nr XL.404.2014.pdf (91,67KB)

405. Uchwała nr XL/405/2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2013
PDFUchwała nr XL.405.2014.pdf (289,27KB)

406. Uchwała nr XL/406/2014 z dnia 26.06.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
PDFUchwała nr XL.406.2014.pdf (200,95KB)

407. Uchwała nr XL/407/2014 z dnia 26.06.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XL.407.2014.pdf (900,54KB)

408. Uchwała nr XL/408/2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
PDFUchwała nr XL.408.2014.pdf (90,78KB)

409. Uchwała nr XL/409/2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
PDFUchwała nr XL.409.2014.pdf (92,22KB)

410. Uchwała nr XLI/410/2014 z dnia 31.07.2014 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi.
PDFUchwała nr XLI.410.2014.pdf (108,39KB)

411. Uchwała nr XLI/411/2014 z dnia 31.07.2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2014 r.
PDFUchwała nr XLI.411.2014.pdf (195,51KB)

412. Uchwała nr XLI/412/2014 z dnia 31.07.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
PDFUchwała nr XLI.412.2014.pdf (185,63KB)

413. Uchwała nr XLI/413/2014 z dnia 31.07.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XLI.413.2014.pdf (1,18MB)

414. Uchwała nr XLI/414/2014 z dnia 31.07.2014 w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
PDFUchwała nr XLI.414.2014.pdf (92,57KB)

415. Uchwała nr XLI/415/2014 z dnia 31.07.2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
PDFUchwała nr XLI.415.2014.pdf (92,46KB)

416. Uchwała nr XLI/416/2014 z dnia 31.07.2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
PDFUchwała nr XLI.416.2014.pdf (92,48KB)

417. Uchwała nr XLI/417/2014 z dnia 31.07.2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
PDFUchwała nr XLI.417.2014.pdf (93,02KB)

418. Uchwała nr XLI/418/2014 z dnia 31.07.2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
PDFUchwała nr XLI.418.2014.pdf (93,10KB)

419. Uchwała nr XLI/419/2014 z dnia 31.07.2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
PDFUchwała nr XLI.419.2014.pdf (92,60KB)

420. Uchwała nr XLI/420/2014 z dnia 31.07.2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
PDFUchwała nr XLI.420.2014.pdf (89,91KB)

421. Uchwała nr XLI/421/2014 z dnia 31.07.2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
PDFUchwała nr XLI.421.2014.pdf (92,68KB)

422. Uchwała nr XLI/422/2014 z dnia 31.07.2014 w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
PDFUchwała nr XLI.422.2014.pdf (601,67KB)

423. Uchwała nr XLI/423/2014 z dnia 31.07.2014 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie
PDFUchwała nr XLI.423.2014.pdf (225,62KB)

424. Uchwała nr XLI/424/2014 z dnia 31.07.2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XLI.424.2014.pdf (139,37KB)

425. Uchwała nr XLI/425/2014 z dnia 31.07.2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała nr XLI.425.2014.pdf (105,31KB)

426. Uchwała nr XLI/426/2014 z dnia 31.07.2014 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
PDFUchwała nr XLI.426.2014.pdf (95,11KB)

427. Uchwała nr XLI/427/2014 z dnia 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała nr XLI.427.2014.pdf (162,08KB)

428. Uchwała nr XLI/428/2014 z dnia 31.07.2014 w sprawie udzielenia Powiatowi Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XLI.428.2014.pdf (92,86KB)

429. Uchwała nr XLI/429/2014 z dnia 31.07.2014 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-3
PDFUchwała nr XLI.429.2014.pdf (1,72MB)

430. Uchwała nr XLI/430/2014 z dnia 21.08.2014 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego.
PDFUchwała nr XLI.430.2014.pdf (307,26KB)

431. Uchwała nr XLII/431/2014 z dnia 21.08.2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dobrzeń Wielki do projektu POKL/9.1.2/2014 "Programy rozwojowe w gminie Dobrzeń Wielki - Drogą do sukcesu Gimnazjalistów"
PDFUchwała nr XLI.431.2014.pdf (94,00KB)

432. Uchwała nr XLII/432/2014 z dnia 21.08.2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dobrzeń Wielki do projektu POKL/9.1.2/2014 "Lepszy start w dorosłość uczniów LO w Dobrzeniu Wielkim"
PDFUchwała nr XLI.432.2014.pdf (94,86KB)

433. Uchwała nr XLIII/433/2014 z dnia 25.09.2014 w sprawie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021
PDFUchwała nr XLIII.433.2014.pdf (1,62MB)

434. Uchwała nr XLIII/434/2014 z dnia 25.09.2014 w sprawie przyjęcia Programu pomocy mieszkańcom w usuwaniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
PDFUchwała nr XLIII.434.2014.pdf (641,13KB)

435. Uchwała nr XLIII/435/2014 z dnia 25.09.2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów stanowiących samorządu terytorialnego i w wyborach wójta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
PDFUchwała nr XLIII.435.2014.pdf (29,50KB)

436. Uchwała nr XLIII/436/2014 z dnia 25.09.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
PDFUchwała nr XLIII.436.2014.pdf (184,76KB)

437. Uchwała nr XLIII/437/2014 z dnia 25.09.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XLIII.437.2014.pdf (902,20KB)

438. Uchwała nr XLIII/438/2014 z dnia 25.09.2014 o zmianie uchwały Nr XLIII/351/2006 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
PDFUchwała nr XLIII.438.2014.pdf (95,59KB)

439. Uchwała nr XLIII/439/2014 z dnia 25.09.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
PDFUchwała nr XLIII.439.2014.pdf (92,96KB)

440. Uchwała nr XLIII/440/2014 z dnia 25.09.2014 w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego Gminy Dobrzeń Wielki do projektów POKL/9.1.2/2014 "Lepszy start w dorosłość uczniów LO w Dobrzeniu Wielkim" i "Programy rozwojowe w Gminie Dobrzeń Wielki - Drogą do sukcesu Gimnazjalistów"
PDFUchwała nr XLIII.440.2014.pdf (94,23KB)

441. Uchwała nr XLIII/441/2014 z dnia 25.09.2014 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XLIII.441.2014.pdf (93,67KB)

442. Uchwała nr XLIII/442/2014 z dnia 25.09.2014 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
PDFUchwała nr XLIII.442.2014.pdf (94,34KB)

443. Uchwała nr XLIII/443/2014 z dnia 25.09.2014 w sprawie powołania Measure Authorising Officer (MAO) - Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu w ramach realizacji przedsięwzięcia p.n. „Wykonania projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 finansowanego z Funduszu Spójności.
PDFUchwała nr XLIII.443.2014.pdf (97,98KB)

444. Uchwała nr XLIV/444/2014 z dnia 30.10.2014 w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok"
PDFUchwała nr XLIV.444.2014.pdf (84,36KB)

445. Uchwała nr XLIV/445/2014 z dnia 30.10.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
PDFUchwała nr XLIV.445.2014.pdf (190,43KB)

446. Uchwała nr XLIV/446/014 z dnia 30.10.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XLIV.446.2014.pdf (1,33MB)

447. Uchwała nr XLIV/447/2014 z dnia 30.10.2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy
PDFUchwała nr XLIV.447.2014.pdf (194,02KB)

448. Uchwała nr XLIV/448/2014 z dnia 30.10.2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
PDFUchwała nr XLIV.448.2014.pdf (92,88KB)

449. Uchwała nr XLIV/449/2014 z dnia 30.10.2014 w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
PDFUchwała nr XLIV.449.2014.pdf (91,84KB)

450. Uchwała nr XLIV/450/2014 z dnia 30.10.2014 w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
PDFUchwała nr XLIV.450.2014.pdf (91,48KB)

451. Uchwała nr XLV/451/2014 z dnia 14.11.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014
PDFUchwała nr XLV.451.2014.pdf (215,81KB)

452. Uchwała nr XLV/452/2014 z dnia 14.11.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała nr XLV.452.2014.pdf (942,72KB)