Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015

Przypomnienie o zmianie czasu na „zimowy”  w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015 r.   Państwowa Komisja Wyborcza uprzejmie przypomina, iż w dniu 25 października br. nastąpi zmiana czasu na „zimowy” (zmiana wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00).  W związku z powyższym Komisja przypomina obwodowym komisjom wyborczym oraz wyborcom o tym fakcie, aby uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w godzinach głosowania.

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu głosowania.
W dniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 25 październik 2015r. Obwodowe Komisje Wyborcze w obwodach stałych rozpoczną prace o godz. 600 rano, a w obwodach odrębnych (DPS w Dobrzeniu Wielkim i w Szpitalu w Kup) o godzinie 640.

GŁOSOWANIE W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2015r. OBYWA SIĘ W GODZINACH OD 700 DO 2100.

PDFObwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej o kandyadatach na senatora.pdf (115,87KB)
PDFObwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej - o listach kandydatów na posłów.pdf (35,38KB)

PDFSkłady OKW po ukonstytuowaniu się.pdf (285,81KB)

PDFObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (55,68KB)

Zarządzenie nr 0050.1.113.2015 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 października 2015r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 października 2015r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.113.2015.pdf (44,62KB)

Zarządzenie nr 0050.1.112.2015 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.112.2015.pdf (40,02KB) PDFZałacznik do Zarządzenia nr 0050.1.112.2015.pdf (89,94KB)

PDFInformacja w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych..pdf (20,72KB)

PDFO B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 września 2015r..pdf (53,62KB) o numerach i granicach obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

PDFInformacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o składzie i dyżurach.pdf (34,75KB)

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

PDFInformacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.pdf (297,91KB)
PDFInformacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.pdf (323,94KB)

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.80.2015 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie miejsc przeznaczonych na nieodpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.1.80.2015.pdf (28,25KB)

PDFPostanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (788,25KB)