Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach przeciwdziałania  zagrożeniom związanym z koronawirusem informujemy, że od 13 marca 2020 r. do odwołania, zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie Powiatu Opolskiego ulegają zmianie.

W tym czasie z poradnictwa będzie można skorzystać za pośrednictwem tzw. środków porozumiewania się na odległość (np. e-mail, telefon).

W tym celu należy wypełnić formularz (link poniżej), wykonać skan lub zdjęcie podpisanego pisma wraz z oświadczeniem i przesłać do Starostwa Powiatowego w Opolu pocztą elektroniczną na adres: , a następnie  czekać na wyznaczenie terminu porady.

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/download,14909,0.html

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim   

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje, że z dniem 1 stycznia 2019r. PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ został przeniesiony z Urzędu Gminy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 28.

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona we wtorki w godzinach od 800 do 1200.

                                                                       WÓJT
                                                                   Piotr Szlapa

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Świadczenia te przysługują wszystkim osobom zainteresowanym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, po złożeniu pisemnego oświadczenia (wzór poniżej), osobie udzielającej porady.

oświadczenie.jpeg

Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni, natomiast porad obywatelskich – osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby, o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub
  2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punkcie 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
  4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
  5. sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc prawna przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby zgłaszającej się po poradę, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Osoby, które skorzystały z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą wyrazić bezpośrednio po udzielonej pomocy anonimową opinię. W tym celu należy wypełnić „Kartę pomocy – część B”, którą należy wrzucić do zawieszonej na ścianie skrzynki pocztowej z napisem „OPINIE”.

Opinie można również przekazać w dowolnym terminie do Starostwa Powiatowego w Opolu listownie na adres urzędu – ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, mailem lub telefonicznie pod nr 77 5415169.


Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki w 2022r.

Punkt (miejsce prowadzenia)

Podmiot prowadzący punkt

Rodzaj punktu

Dzień tygodnia,

w którym odbywa się dyżur

Godziny  dyżurów

Numer telefonu

do umawiania wizyt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobrzeniu Wielkim,
ul. Namysłowska 28,
46-081 Dobrzeń Wielki

Organizacja pozarządowa -Stowarzyszenie OPPEN z siedziba
w Opolu

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji

poniedziałek

1000-1400

77 5415169

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobrzeniu Wielkim,
ul. Namysłowska 28,
46-081 Dobrzeń Wielki

Organizacja pozarządowa -Stowarzyszenie OPPEN z siedziba
w Opolu

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
i nieodpłatnej mediacji

 

wtorek

800-1200

77 5415169


DARMOWA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE W POWIECIE OPOLSKIM:

PDFJednostki nieodpłatnego poradnictwa - 2023.pdf (612,77KB)
PDFPUNKTY DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI W POWIECIE OPOLSKIM W 2022 ROKU.pdf (215,38KB)