Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2016r.

1. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 04 stycznia 2016r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.1.2016.pdf

2. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 04 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2016 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzeń Wielki na 2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.2.2016.pdf PDFZałączniki do Zarządzenia 0050.1.2.2016.pdf

3. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.3.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 04 stycznia 2016r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania niektórych zmian w planie wydatków budżetowych oraz do zaciągania zobowiązań
PDFZarządzenie Nr 0050.1.3.2016.pdf

4. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.4.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.4.2016.pdf

5. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.5.2016.pdf

6. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.6.2016.pdf

7. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.7.2016.pdf

8. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.8.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek ogranizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.8.2016.pdf

9. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.9.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli   oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym
PDFZarządzenie Nr 0050.1.9.2016.pdf

10. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.10.2016.pdf

11. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.11.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek ogranizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.11.2016.pdf

12. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.12.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 lutego 2016r o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy
PDFZarządzenie Nr 0050.1.12.2016.pdf

13. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.13.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 lutego 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek ogranizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.13.2016.pdf

14. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.14.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 lutego 2016r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
PDFZarządzenie Nr 0050.1.14.2016.pdf

15. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 lutego 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.15.2016.pdf

16. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 lutego 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.16.2016.pdf

17. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.17.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 lutego 2016r w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.17.2016.pdf

18. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.18.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 lutego 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.18.2016.pdf

19. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.19.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 lutego 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.19.2016.pdf

20. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 lutego 2016r w sprawie organizacji roku szkolnego 2016/2017 w publicznych szkołach i przedszkolach Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.20.2016.pdf

21. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.21.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 lutego 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.21.2016.pdf

22. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.22.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 lutego 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.22.2016.pdf

23. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.23.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  24 lutego 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.23.2016.pdf

24. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.24.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 lutego 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.24.2016.pdf

25. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 lutego 2016r w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.25.2016.pdf

26. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.26.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  01 marca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.26.2016.pdf

27. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.27.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 01 marca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.27.2016.pdf

28. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.28.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 03 marca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.28.2016.pdf

29. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.29.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 marca 2016r w sprawie powołania komisji konkursowej oraz regulaminu Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję" w roku 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.29.2016.pdf

30. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.30.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 marca 2016r w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 0050.1.30.2016.pdf

31. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.31.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 marca 2016r w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 0050.1.31.2016.pdf

32. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.32.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  16 marca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.32.2016.pdf

33. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.33.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 marca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek ogranizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.33.2016.pdf

34. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.34.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  24 marca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.34.2016.pdf

35. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.35.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 marca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.35.2016.pdf

36. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.36.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 marca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.36.2016.PDF

37. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.37.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 marca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.37.2016.PDF

38. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.38.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 marca 2016r w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
PDFZarządzenie Nr 0050.1.38.2016.PDF

39. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 marca 2016r w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.39.2016.PDF

40. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.40.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.40.2016.pdf

41. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.41.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.41.2016.pdf

42. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.42.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 1 kwietnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości
PDFZarządzenie Nr 0050.1.42.2016.pdf

43. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.43.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z sumami depozytowymi
PDFZarządzenie Nr 0050.1.43.2016.pdf

44. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.44.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Województwa Opolskiego na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
PDFZarządzenie Nr 0050.1.44.2016.pdf

45. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.45.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 07 kwietnia 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.45.2016.pdf

46. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.46.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 07 kwietnia 2016r w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej dla klubu sportowego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.46.2016.pdf

47. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.47.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 kwietnia 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.47.2016.pdf

48. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.48.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 kwietnia 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek oranizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.48.2016.pdf

49. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.49.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 kwietnia 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.49.2016.pdf

50. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.50.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 kwietnia 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.50.2016.pdf

51. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.51.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 kwietnia 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.51.2016.pdf

52. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.52.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 kwietnia 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.52.2016.pdf

53. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.53.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 maja 2016r w sprawie powołania komisji do sprawdzenia warunków i jakości opieki świadczonej przez Niepubliczny Żłobek w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.53.2016.pdf

54. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.54.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 09 maja 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.54.2016.pdf

55. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.55.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 09 maja 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek ogranizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.55.2016.pdf

56. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.56.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 maja 2016r w sprawie wniesienia środków pieniężnych jako wkładu na pokrycie kapitału zakładowego Zarządu Mienia Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
PDFZarządzenie Nr 0050.1.56.2016.pdf

57. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.57.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 maja 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.57.2016.pdf

58. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.58.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 maja 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.58.2016.pdf

59. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.59.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 maja 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.59.2016.pdf

60. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.60.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 maja 2016r w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Borki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.60.2016.pdf

61. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.61.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 maja 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.61.2016.pdf

62. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.62.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 maja 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.62.2016.pdf

63. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.63.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 maja 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.63.2016.pdf

64. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.64.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 maja 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.64.2016.pdf

65. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.65.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 01 czerwca 2016r w sprawie sprzedaży środka trwałego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.65.2016.pdf

66. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.66.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 01 czerwca 2016r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości
PDFZarządzenie Nr 0050.1.66.2016.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050.1.66.2016.pdf

67. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.67.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 03 czerwca 2016r w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności Prowod Sp z o.o. z siedzibą w Czarnowąsach
PDFZarządzenie Nr 0050.1.67.2016.pdf

68. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.68.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 czerwca 2016r w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 0050.1.68.2016.pdf

69. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.69.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 czerwca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.69.2016.pdf

70. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.70.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 czerwca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.70.2016.pdf

71. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.71.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 czerwca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.71.2016.pdf

72. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.72.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 czerwca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.72.2016.pdf

73. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.73.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 czerwca 2016r w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.73.2016.pdf

74. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.74.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 czerwca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.74.2016.pdf

75. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.75.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.75.2016.pdf

76. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.76.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.76.2016.pdf

77. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.77.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
PDFZarządzenie Nr 0050.1.77.2016.pdf

77A. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.77A.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 1 lipca 2016r w sprawie wniesienia środków trwałych - ruchomości, jako wkładu niepieniężnego do Zarządu Mienia Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
PDFZarządzenie Nr 0050.1.77A.2016.pdf

78. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.78.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 lipca  2016r w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności Prowod sp z o.o. z siedzibą w Czarnowąsach
PDFZarządzenie Nr 0050.1.78.2016.pdf

79. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.79.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 05 lipca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.79.2016.pdf

80. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.80.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 05 lipca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.80.2016.pdf

81. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.81A.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 lipca 2016r w sprawie wniesienia środków trwałych - ruchomości, jako wkładu niepieniężnego do PROWOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnowąsach
PDFZarządzenie Nr 0050.1.81.2016.pdf

82. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.82.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 lipca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.82.2016.pdf

83. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.83.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 lipca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.83.2016.pdf

84. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.84.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 lipca 2016r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.84.2016.pdf

85. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.85.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 22 lipca 2016r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.85.2016.pdf

86. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.86.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 lipca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.86.2016.pdf

87. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.87.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 lipca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.87.2016.pdf

87a. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.87a.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 lipca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.87a.2016.pdf

88. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.88.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 lipca 2016r w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do PROWOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Czarnowąsach
PDFZarządzenie Nr 0050.1.88.2016.pdf

89. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.89.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.89.2016.pdf

90. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.90.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.90.2016.pdf

91. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.91.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.91.2016.pdf

92. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.92.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.92.2016.pdf

93. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.93.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 sierpnia 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.93.2016.pdf

97. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.97.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 sierpnia 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.97.2016.pdf

98. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.98.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 sierpnia 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.98.2016.pdf

99. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.99.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 sierpnia 2016r w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego dzieciom, które w roku szkolnym 2016-2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej
PDFZarządzenie Nr 0050.1.99.2016.pdf

100. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.100.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.100.2016.pdf

101. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.101.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.101.2016.pdf

102. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.102.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.102.2016.pdf

103. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.103.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 sierpnia 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.103.2016.pdf

104. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.104.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 sierpnia 2016r w sprawie założeń do budowy projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielki na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.104.2016.pdf

105. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.105.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06 września 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.105.2016.pdf

106. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.106.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 06 września 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.106.2016.pdf

107. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.107.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 września 2016r w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu "Dobrzeński Talent"
PDFZarządzenie Nr 0050.1.107.2016.pdf

108. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.108.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.108.2016.pdf

109. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.109.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.109.2016.pdf

110. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.110.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.110.2016.pdf

111. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.111.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 września 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.111.2016.pdf

112. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.112.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 września 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.112.2016.pdf

113. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.113.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 września 2016r w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.113.2016.pdf

114. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.114.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 września 2016r w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.114.2016.pdf

115. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.115.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 września 2016r w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.115.2016.pdf

116. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.116.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 września 2016r w sprawie opiniowania złożonych wniosków na stypendia o charakterze motywującym dla uczniów
PDFZarządzenie Nr 0050.1.116.2016.pdf

117. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.117.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 września 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.117.2016.pdf

118. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.118.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 września 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.118.2016.pdf

119. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.119.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 22 września 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.119.2016.pdf

120. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.120.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 września 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.120.2016.pdf

121. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.121.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 września 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.121.2016.pdf

122. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.122.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 września 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.122.2016.pdf

123. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.123.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 września 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.123.2016.pdf

124. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.124.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 września 2016r w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz o objaśnieniami
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.124.2016.pdf

125. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.125.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 października 2016r. w sprawie  zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.125.2016.pdf

126. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.126.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 października 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.126.2016.pdf

127. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.127.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 października 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.127.2016.pdf

128. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.128.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 października 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.128.2016.pdf

129. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.129.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 października 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.129.2016.pdf

130. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.130.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 października 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.130.2016.pdf

131. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.131.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 października 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.131.2016.pdf

132. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.132.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05 października 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.132.2016.pdf

133. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.133.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 05 października 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.133.2016.pdf

134. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.134.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 października 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.134.2016.pdf

135. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.135.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 października 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.135.2016.pdf

136. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.136.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 października 2016r w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia w 2017r. osób skazanych na karę ograniczenia wolności, w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanje pracy na cele społeczne
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.136.2016.pdf

137. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.137.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 października 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.137.2016.pdf

138. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.138.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 października 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.138.2016.pdf

139. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.139.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 października 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.139.2016.pdf

140. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.140.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 października 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.140.2016.pdf

141. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.141.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 października 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.141.2016.pdf

142. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.142.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 października 2016r. w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.142.2016.PDF

143. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.143.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 października 2016r. w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.143.2016.PDF

144. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.144.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.144.2016.pdf

145. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.145.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.145.2016.pdf

146. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.146.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 października 2016r. w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.146.2016.PDF

147. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.147.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 października 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.147.2016.pdf

148. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.148.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 października 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.148.2016.PDF

149. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.149.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02 listopada 2016r. w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017
PDFZarządzenie Nr 0050.1.149.2016.pdf

150. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.150.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03 listopada 2016r. w sprawie powołania stałej komisji do likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.150.2016.pdf

151. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.151.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie

152. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.152.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.152.2016.pdf

153. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.153.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09 listopada 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.153.2016.pdf

154. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.154.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.154.2016.pdf

155. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.155.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.155.2016.pdf

156. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.156.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
PDFZarządzenie Nr 0050.1.156.2016.pdf

157. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.157.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.157.2016.pdf

158. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.158.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.158.2016.pdf

159. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.159.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.159.2016.pdf

160. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.160.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.160.2016.pdf

161. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.161.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.161.2016.pdf

162. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.162.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.162.2016.pdf

163. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.163.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.163.2016.pdf

164. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.164.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w gminnych jednostkach budżetowych oraz w Urzędzie Gminy celem przygotowania i złożenia scentralizowanej deklaracji podatku VAT Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.164.2016.pdf

165. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.165.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.165.2016.pdf

166. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.166.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Prowod Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnowąsach
PDFZarządzenie Nr 0050.1.166.2016.pdf

167. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.167.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.167.2016.pdf

168. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.168.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.168.2016.pdf

169. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.169.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.169.2016.pdf

170. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.170.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej złożone zażalenie do protokołu powypadkowego, dotyczącego ucznia PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.170.2016.pdf

171. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.171.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.171.2016.pdf

172. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.172.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.172.2016.pdf

173. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.173.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.173.2016.pdf

174. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.174.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie darowizny ruchomości na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowąsach
PDFZarządzenie Nr 0050.1.174.2016.pdf

175. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.175.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie darowizny ruchomości na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowąsach
PDFZarządzenie Nr 0050.1.175.2016.pdf

176. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.176.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie darowizny ruchomości na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowąsach
PDFZarządzenie nr 0050.1.176.2016.pdf

177. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.177.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.177.2016.pdf

178. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.178.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Prowod Sp. z o.o. z siedzibą w Kup
PDFZarządzenie Nr 0050.1.178.2016.pdf

179. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.179.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.179.2016.pdf

180. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.180.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.180.2016.pdf

181. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.181.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 0050.1.181.2016.pdf

182. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.182.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.182.2016.pdf

183. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.183.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.183.2016.PDF

184. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.184.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie

185. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.185.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie

186. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.186.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.186.2016.PDF

187. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.187.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.187.2016.PDF