Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2016r.

1. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 04 stycznia 2016r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.1.2016.pdf (183,85KB)

2. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 04 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2016 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzeń Wielki na 2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.2.2016.pdf (71,58KB) PDFZałączniki do Zarządzenia 0050.1.2.2016.pdf (3,88MB)

3. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.3.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 04 stycznia 2016r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania niektórych zmian w planie wydatków budżetowych oraz do zaciągania zobowiązań
PDFZarządzenie Nr 0050.1.3.2016.pdf (78,27KB)

4. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.4.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.4.2016.pdf (59,46KB)

5. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.5.2016.pdf (60,43KB)

6. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.6.2016.pdf (58,99KB)

7. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.7.2016.pdf (78,36KB)

8. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.8.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek ogranizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.8.2016.pdf (59,72KB)

9. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.9.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli   oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym
PDFZarządzenie Nr 0050.1.9.2016.pdf (2,16MB)

10. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.10.2016.pdf (79,91KB)

11. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.11.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek ogranizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.11.2016.pdf (75,13KB)

12. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.12.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 lutego 2016r o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy
PDFZarządzenie Nr 0050.1.12.2016.pdf (242,56KB)

13. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.13.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 lutego 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek ogranizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.13.2016.pdf (92,46KB)

14. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.14.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 lutego 2016r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
PDFZarządzenie Nr 0050.1.14.2016.pdf (48,51KB)

15. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 lutego 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.15.2016.pdf (105,54KB)

16. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 lutego 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.16.2016.pdf (117,56KB)

17. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.17.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 lutego 2016r w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.17.2016.pdf (69,51KB)

18. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.18.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 lutego 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.18.2016.pdf (79,43KB)

19. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.19.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 lutego 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.19.2016.pdf (105,90KB)

20. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 lutego 2016r w sprawie organizacji roku szkolnego 2016/2017 w publicznych szkołach i przedszkolach Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.20.2016.pdf (273,79KB)

21. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.21.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 lutego 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.21.2016.pdf (65,28KB)

22. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.22.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 lutego 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.22.2016.pdf (48,88KB)

23. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.23.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  24 lutego 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.23.2016.pdf (89,81KB)

24. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.24.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 lutego 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.24.2016.pdf (115,83KB)

25. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 lutego 2016r w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.25.2016.pdf (34,01KB)

26. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.26.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  01 marca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.26.2016.pdf (74,72KB)

27. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.27.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 01 marca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.27.2016.pdf (74,23KB)

28. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.28.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 03 marca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.28.2016.pdf (91,53KB)

29. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.29.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 marca 2016r w sprawie powołania komisji konkursowej oraz regulaminu Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję" w roku 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.29.2016.pdf (51,24KB)

30. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.30.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 marca 2016r w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 0050.1.30.2016.pdf (36,73KB)

31. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.31.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 marca 2016r w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 0050.1.31.2016.pdf (36,80KB)

32. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.32.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  16 marca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.32.2016.pdf (89,96KB)

33. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.33.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 marca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek ogranizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.33.2016.pdf (90,66KB)

34. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.34.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  24 marca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.34.2016.pdf (64,88KB)

35. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.35.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 marca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.35.2016.pdf (44,76KB)

36. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.36.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 marca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.36.2016.PDF (1,84MB)

37. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.37.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 marca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.37.2016.PDF (2,05MB)

38. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.38.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 marca 2016r w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
PDFZarządzenie Nr 0050.1.38.2016.PDF (793,88KB)

39. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 marca 2016r w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2015
PDFZarządzenie Nr 0050.1.39.2016.PDF (724,33KB)

40. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.40.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.40.2016.pdf (73,10KB)

41. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.41.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.41.2016.pdf (38,43KB)

42. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.42.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 1 kwietnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości
PDFZarządzenie Nr 0050.1.42.2016.pdf (40,18KB)

43. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.43.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z sumami depozytowymi
PDFZarządzenie Nr 0050.1.43.2016.pdf (31,46KB)

44. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.44.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Województwa Opolskiego na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
PDFZarządzenie Nr 0050.1.44.2016.pdf (54,92KB)

45. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.45.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 07 kwietnia 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.45.2016.pdf (157,34KB)

46. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.46.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 07 kwietnia 2016r w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej dla klubu sportowego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.46.2016.pdf (209,60KB)

47. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.47.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 kwietnia 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.47.2016.pdf (77,34KB)

48. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.48.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 kwietnia 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek oranizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.48.2016.pdf (77,37KB)

49. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.49.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 kwietnia 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.49.2016.pdf (86,62KB)

50. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.50.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 kwietnia 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.50.2016.pdf (91,28KB)

51. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.51.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 kwietnia 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.51.2016.pdf (89,40KB)

52. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.52.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 kwietnia 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.52.2016.pdf (99,96KB)

53. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.53.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 maja 2016r w sprawie powołania komisji do sprawdzenia warunków i jakości opieki świadczonej przez Niepubliczny Żłobek w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.53.2016.pdf (41,36KB)

54. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.54.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 09 maja 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.54.2016.pdf (110,30KB)

55. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.55.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 09 maja 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek ogranizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.55.2016.pdf (141,68KB)

56. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.56.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 maja 2016r w sprawie wniesienia środków pieniężnych jako wkładu na pokrycie kapitału zakładowego Zarządu Mienia Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
PDFZarządzenie Nr 0050.1.56.2016.pdf (40,72KB)

57. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.57.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 maja 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.57.2016.pdf (85,49KB)

58. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.58.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 maja 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.58.2016.pdf (85,14KB)

59. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.59.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 maja 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.59.2016.pdf (82,38KB)

60. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.60.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 maja 2016r w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Borki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.60.2016.pdf (43,21KB)

61. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.61.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 maja 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.61.2016.pdf (121,89KB)

62. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.62.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 maja 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.62.2016.pdf (224,65KB)

63. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.63.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 maja 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.63.2016.pdf (96,46KB)

64. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.64.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 maja 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.64.2016.pdf (124,80KB)

65. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.65.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 01 czerwca 2016r w sprawie sprzedaży środka trwałego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.65.2016.pdf (32,22KB)

66. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.66.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 01 czerwca 2016r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości
PDFZarządzenie Nr 0050.1.66.2016.pdf (255,65KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050.1.66.2016.pdf (19,48MB)

67. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.67.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 03 czerwca 2016r w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności Prowod Sp z o.o. z siedzibą w Czarnowąsach
PDFZarządzenie Nr 0050.1.67.2016.pdf (56,94KB)

68. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.68.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 czerwca 2016r w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 0050.1.68.2016.pdf (37,18KB)

69. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.69.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 czerwca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.69.2016.pdf (67,05KB)

70. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.70.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 czerwca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.70.2016.pdf (49,26KB)

71. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.71.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 czerwca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.71.2016.pdf (110,97KB)

72. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.72.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 czerwca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.72.2016.pdf (116,93KB)

73. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.73.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 czerwca 2016r w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.73.2016.pdf (31,47KB)

74. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.74.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 czerwca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.74.2016.pdf (218,75KB)

75. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.75.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.75.2016.pdf (85,01KB)

76. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.76.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.76.2016.pdf (76,32KB)

77. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.77.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
PDFZarządzenie Nr 0050.1.77.2016.pdf (27,96KB)

77A. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.77A.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 1 lipca 2016r w sprawie wniesienia środków trwałych - ruchomości, jako wkładu niepieniężnego do Zarządu Mienia Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
PDFZarządzenie Nr 0050.1.77A.2016.pdf (44,00KB)

78. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.78.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 lipca  2016r w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności Prowod sp z o.o. z siedzibą w Czarnowąsach
PDFZarządzenie Nr 0050.1.78.2016.pdf (38,60KB)

79. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.79.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 05 lipca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.79.2016.pdf (82,57KB)

80. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.80.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 05 lipca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.80.2016.pdf (87,49KB)

81. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.81A.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 lipca 2016r w sprawie wniesienia środków trwałych - ruchomości, jako wkładu niepieniężnego do PROWOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnowąsach
PDFZarządzenie Nr 0050.1.81.2016.pdf (42,31KB)

82. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.82.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 lipca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.82.2016.pdf (88,26KB)

83. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.83.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 lipca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.83.2016.pdf (90,95KB)

84. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.84.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 lipca 2016r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.84.2016.pdf (109,81KB)

85. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.85.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 22 lipca 2016r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.85.2016.pdf (63,76KB)

86. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.86.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 lipca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.86.2016.pdf (82,78KB)

87. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.87.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 lipca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.87.2016.pdf (85,76KB)

87a. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.87a.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 lipca 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.87a.2016.pdf (57,89KB)

88. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.88.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 lipca 2016r w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do PROWOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Czarnowąsach
PDFZarządzenie Nr 0050.1.88.2016.pdf (446,15KB)

89. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.89.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.89.2016.pdf (62,08KB)

90. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.90.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.90.2016.pdf (63,71KB)

91. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.91.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.91.2016.pdf (65,89KB)

92. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.92.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.92.2016.pdf (66,26KB)

93. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.93.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 sierpnia 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.93.2016.pdf (105,83KB)

97. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.97.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 sierpnia 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.97.2016.pdf (83,32KB)

98. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.98.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 sierpnia 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.98.2016.pdf (130,53KB)

99. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.99.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 sierpnia 2016r w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego dzieciom, które w roku szkolnym 2016-2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej
PDFZarządzenie Nr 0050.1.99.2016.pdf (45,52KB)

100. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.100.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.100.2016.pdf (263,52KB)

101. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.101.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.101.2016.pdf (68,43KB)

102. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.102.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.102.2016.pdf (69,58KB)

103. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.103.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 sierpnia 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.103.2016.pdf (55,06KB)

104. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.104.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 sierpnia 2016r w sprawie założeń do budowy projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielki na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.104.2016.pdf (218,88KB)

105. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.105.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06 września 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.105.2016.pdf (97,07KB)

106. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.106.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 06 września 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.106.2016.pdf (111,07KB)

107. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.107.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 września 2016r w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu "Dobrzeński Talent"
PDFZarządzenie Nr 0050.1.107.2016.pdf (42,04KB)

108. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.108.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.108.2016.pdf (62,70KB)

109. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.109.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.109.2016.pdf (76,18KB)

110. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.110.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.110.2016.pdf (72,45KB)

111. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.111.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 września 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.111.2016.pdf (130,20KB)

112. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.112.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 września 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.112.2016.pdf (147,94KB)

113. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.113.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 września 2016r w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.113.2016.pdf (31,90KB)

114. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.114.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 września 2016r w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.114.2016.pdf (33,66KB)

115. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.115.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 września 2016r w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.115.2016.pdf (29,85KB)

116. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.116.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 września 2016r w sprawie opiniowania złożonych wniosków na stypendia o charakterze motywującym dla uczniów
PDFZarządzenie Nr 0050.1.116.2016.pdf (38,01KB)

117. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.117.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 września 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.117.2016.pdf (191,34KB)

118. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.118.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 września 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.118.2016.pdf (91,07KB)

119. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.119.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 22 września 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.119.2016.pdf (100,24KB)

120. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.120.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 września 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.120.2016.pdf (94,54KB)

121. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.121.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 września 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.121.2016.pdf (90,96KB)

122. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.122.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 września 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.122.2016.pdf (76,55KB)

123. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.123.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 września 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.123.2016.pdf (65,75KB)

124. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.124.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 września 2016r w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz o objaśnieniami
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.124.2016.pdf (32,71KB)

125. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.125.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 października 2016r. w sprawie  zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.125.2016.pdf (43,48KB)

126. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.126.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 października 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.126.2016.pdf (67,79KB)

127. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.127.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 października 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.127.2016.pdf (68,50KB)

128. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.128.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 października 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.128.2016.pdf (67,71KB)

129. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.129.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 października 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.129.2016.pdf (67,04KB)

130. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.130.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 października 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.130.2016.pdf (70,32KB)

131. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.131.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 października 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.131.2016.pdf (67,16KB)

132. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.132.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05 października 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.132.2016.pdf (127,61KB)

133. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.133.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 05 października 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.133.2016.pdf (117,70KB)

134. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.134.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 października 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.134.2016.pdf (150,60KB)

135. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.135.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 października 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.135.2016.pdf (165,39KB)

136. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.136.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 października 2016r w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia w 2017r. osób skazanych na karę ograniczenia wolności, w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanje pracy na cele społeczne
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.136.2016.pdf (76,03KB)

137. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.137.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 października 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.137.2016.pdf (125,55KB)

138. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.138.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 października 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZARZĄDZENIE nr 0050.1.138.2016.pdf (259,64KB)

139. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.139.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 października 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.139.2016.pdf (173,56KB)

140. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.140.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 października 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.140.2016.pdf (195,33KB)

141. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.141.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 października 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.141.2016.pdf (204,62KB)

142. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.142.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 października 2016r. w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.142.2016.PDF (816,15KB)

143. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.143.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 października 2016r. w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.143.2016.PDF (780,94KB)

144. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.144.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.144.2016.pdf (71,30KB)

145. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.145.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.145.2016.pdf (67,93KB)

146. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.146.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 października 2016r. w sprawie przekazania środków trwałych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.146.2016.PDF (788,60KB)

147. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.147.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 października 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.147.2016.pdf (128,91KB)

148. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.148.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 października 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.148.2016.PDF (2,14MB)

149. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.149.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02 listopada 2016r. w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017
PDFZarządzenie Nr 0050.1.149.2016.pdf (244,55KB)

150. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.150.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03 listopada 2016r. w sprawie powołania stałej komisji do likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.150.2016.pdf (77,29KB)

151. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.151.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie

152. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.152.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.152.2016.pdf (70,24KB)

153. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.153.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09 listopada 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.153.2016.pdf (99,13KB)

154. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.154.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.154.2016.pdf (99,08KB)

155. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.155.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.155.2016.pdf (66,81KB)

156. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.156.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
PDFZarządzenie Nr 0050.1.156.2016.pdf (69,28KB)

157. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.157.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.157.2016.pdf (151,07KB)

158. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.158.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.158.2016.pdf (204,97KB)

159. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.159.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.159.2016.pdf (213,41KB)

160. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.160.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.160.2016.pdf (324,25KB)

161. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.161.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.161.2016.pdf (131,19KB)

162. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.162.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.162.2016.pdf (110,80KB)

163. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.163.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.163.2016.pdf (160,63KB)

164. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.164.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w gminnych jednostkach budżetowych oraz w Urzędzie Gminy celem przygotowania i złożenia scentralizowanej deklaracji podatku VAT Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.164.2016.pdf (399,40KB)

165. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.165.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.165.2016.pdf (53,70KB)

166. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.166.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Prowod Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnowąsach
PDFZarządzenie Nr 0050.1.166.2016.pdf (244,38KB)

167. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.167.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.167.2016.pdf (64,63KB)

168. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.168.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.168.2016.pdf (119,32KB)

169. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.169.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.169.2016.pdf (127,45KB)

170. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.170.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej złożone zażalenie do protokołu powypadkowego, dotyczącego ucznia PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.170.2016.pdf (49,16KB)

171. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.171.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.171.2016.pdf (94,75KB)

172. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.172.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.172.2016.pdf (93,73KB)

173. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.173.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.173.2016.pdf (84,00KB)

174. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.174.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie darowizny ruchomości na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowąsach
PDFZarządzenie Nr 0050.1.174.2016.pdf (38,77KB)

175. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.175.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie darowizny ruchomości na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowąsach
PDFZarządzenie Nr 0050.1.175.2016.pdf (38,96KB)

176. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.176.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie darowizny ruchomości na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowąsach
PDFZarządzenie nr 0050.1.176.2016.pdf (3,71MB)

177. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.177.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.177.2016.pdf (49,00KB)

178. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.178.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Prowod Sp. z o.o. z siedzibą w Kup
PDFZarządzenie Nr 0050.1.178.2016.pdf (144,15KB)

179. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.179.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.179.2016.pdf (183,04KB)

180. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.180.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.180.2016.pdf (252,33KB)

181. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.181.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 0050.1.181.2016.pdf (36,95KB)

182. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.182.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.182.2016.pdf (97,67KB)

183. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.183.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.183.2016.PDF (2,58MB)

184. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.184.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie

185. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.185.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie

186. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.186.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 0050.1.186.2016.PDF (1,47MB)

187. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.187.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na  2016 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.187.2016.PDF (862,21KB)