Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2016r.

1. ZARZĄDZENIE NR 120.1.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 04 stycznia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 120.1.2016.pdf (77,34KB)

2. ZARZĄDZENIE NR 120.2.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnienia pracowników do przyjmowania przesyłek wpływających i wysyłania przesyłek wychodzących
PDFZarządzenie Nr 120.2.2016.pdf (42,60KB)

3. ZARZĄDZENIE NR 120.3.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 01 lutego 2016r. w sprawie zmiany w organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa
PDFZarządzenie Nr 120.3.2016.pdf (33,21KB)

4. ZARZĄDZENIE NR 120.4.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 01 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kwot będących podstawą do przyznania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
PDFZarządzenie Nr 120.4.2016.pdf (51,67KB)

5. ZARZĄDZENIE NR 120.5.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 120.5.2016.pdf (93,28KB)

6. ZARZĄDZENIE NR 120.6.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 120.6.2016.pdf (56,51KB)

7. ZARZĄDZENIE NR 120.7.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 01 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 120.7.2016.pdf (84,88KB)

8. ZARZĄDZENIE NR 120.8.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 120.8.2016.pdf (89,09KB)

9. ZARZĄDZENIE NR 120.9.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 120.9.2016.pdf (63,33KB)

10. ZARZĄDZENIE NR 120.10.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 06 kwietnia 2016r. w sprawie powołania komisji powypadkowej dla rozpatrzenia wypadku w drodze do pracy
PDFZarządzenie Nr 120.10.2016.pdf (35,28KB)

11. ZARZĄDZENIE NR 120.11.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 08 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 120.11.2016.pdf (71,42KB)

12. ZARZĄDZENIE NR 120.12.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 120.12.2016.pdf (62,62KB)

13. ZARZĄDZENIE NR 120.13.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 120.13.2016.pdf (68,78KB)

14. ZARZĄDZENIE NR 120.14.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 maja 2016r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: budowa drogi gminnej ul. Św. Rocha
PDFZarządzenie Nr 120.14.2016.pdf (37,80KB)

15. ZARZĄDZENIE NR 120.15.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 01 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 120.15.2016.pdf (1,42MB)

16. ZARZĄDZENIE NR 120.16.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
PDFZarządzenie Nr 120.16.2016.pdf (852,35KB)

17. ZARZĄDZENIE NR 120.17.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 120.17.2016.pdf (1,38MB)

18. ZARZĄDZENIE NR 120.18.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Remont nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 120.18.2016.pdf (999,79KB)

19. ZARZĄDZENIE NR 120.19.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
PDFZarządzenie Nr 120.19.2016.pdf (3,18MB)

20. ZARZĄDZENIE NR 120.20.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 120.20.2016.pdf (62,79KB)

21. ZARZĄDZENIE NR 120.21.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 08 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Rozbudowa drogi gminnej ul. Wąskiej w m. Czarnowąsy
PDFZarządzenie Nr 120.21.2016.pdf (40,55KB)

22. ZARZĄDZENIE NR 120.22.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 09 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: "Budowa sieci cieplnej w Czarnowąsach - rejon ul. Różanej wraz z przyłączami"
PDFZarządzenie Nr 120.22.2016.pdf (47,93KB)

23. ZARZĄDZENIE NR 120.23.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 09 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: "Budowa sieci cieplnej w Czarnowąsach - rejon Różanej"
PDFZarządzenie Nr 120.23.2016.pdf (46,15KB)

24. ZARZĄDZENIE NR 120.24.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
PDFZarządzenie Nr 120.24.2016.pdf (199,71KB)

25. ZARZĄDZENIE NR 120.25.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla zadania: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czarnowąsy-2
PDFZarządzenie Nr 120.25.2016.pdf (39,13KB)

26. ZARZĄDZENIE NR 120.26.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i innych dokumentów urzędowych w imieniu Wójta
PDFZarządzenie Nr 120.26.2016.pdf (29,12KB)

27. ZARZĄDZENIE NR 120.27.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 06 września 2016r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wykonanie przyłącza kanalizacji tłocznej w miejscowości Brzezie ul. Wspólna
PDFZarządzenie Nr 120.27.2016.pdf (46,12KB)

28. ZARZĄDZENIE NR 120.28.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 06 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 120.28.2016.pdf (73,02KB)

29. ZARZĄDZENIE NR 120.29.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2016
PDFZarządzenie Nr 120.29.2016.pdf (69,13KB)

30. ZARZĄDZENIE NR 120.30.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 września 2016r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania; Remonty dróg tłuczniowych w m. Chróścice, Kup, Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 120.30.2016.pdf (39,41KB)

31. ZARZĄDZENIE NR 120.31.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 04 października 2016r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Czarnowąsy ul. Krzyżowa-Różana
PDFZarządzenie Nr 120.31.2016.pdf (42,90KB)

32. ZARZĄDZENIE NR 120.32.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 05 października 2016r w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2016
PDFZarządzenie nr 120.32.2016.PDF (1,69MB)

33. ZARZĄDZENIE NR 120.33.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 05 października 2016r

34. ZARZĄDZENIE NR 120.34.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 października 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla zadania: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-4
PDFZarządzenie Nr 120.34.2016.pdf (40,03KB)

35. ZARZĄDZENIE NR 120.35.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 października 2016r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Budowa drogi gminnej ul. Jańskiego
PDFZarządzenie Nr 120.35.2016.pdf (39,97KB)

36. ZARZĄDZENIE NR 120.36.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 02 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Modernizacja Sali wiejskiej w Dobrzeniu Małym
PDFZarządzenie Nr 120.36.2016.pdf (46,44KB)

37. ZARZĄDZENIE NR 120.37.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 03 listopada 2016r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej
PDFZarządzenie nr 120.37.2016.PDF (887,99KB)

38. ZARZĄDZENIE NR 120.38.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
PDFZarządzenie Nr 120.38.2016.pdf (3,12MB)

39. ZARZĄDZENIE NR 120.39.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 09 listopada 2016r. w sprawie

40. ZARZĄDZENIE NR 120.40.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Wykonanie ścieżki rowerowej Dobrzeń Mały - Dobrzeń Wielki przez teren stoczni
PDFZarządzenie nr 120.40.2016.PDF (859,36KB)

41. ZARZĄDZENIE NR 120.41.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ulicy Kwaśnej w m. Chróscice
PDFZarządzenie nr 120.41.2016.PDF (913,21KB)

42. ZARZĄDZENIE NR 120.42.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 02 grudnia 2016r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Odwodnienie drogi gminnej i posesji w Dobrzeniu Małym
PDFZarządzenie nr 120.42.2016.PDF (900,63KB)

43. ZARZĄDZENIE NR 120.43.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120.43.2016.pdf (1,81MB)

44. ZARZĄDZENIE NR 120.44.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielim
PDFZarządzenie Nr 120.44.2016.pdf (1,16MB)

45. ZARZĄDZENIE NR 120.45.2016 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie postępowania z petycjami składanymi w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120.45.2016.pdf (310,06KB)