Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o sposobie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

1. Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1485), organizator zgromadzenia zawiadamia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie w postępowaniu zwykłym, w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

2. Zawiadomienie przekazuje się pisemnie za pomocą poczty tradycyjne, faksu lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.z 2016 r. poz. 1422):

Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 44
46-081 Dobrzeń Wielki
e-mail:
faks: 774695483 w. 117

3. Do zawiadomienia o zgromadzeniu należy dołączyć zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku jego wyznaczenia, w celu wydania identyfikatora.

4. W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

5. W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie spełnia wymagań określonych w art. 10 cytowanej powyżej ustawy, organ gminy informuje niezwłocznie organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach formalnych. Zawiadomienie spełniające wymagania formalne wnosi się w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia.

DOCXZgłoszenie-zgromadzenia-wzór.docx (24,92KB)