Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2017r.

Wszystkie Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki publikowane są w Bazie Aktów Własnych

 

1. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 09 stycznia 2017r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.1.2017.pdf (46,50KB)

2. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 09 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
PDF0050.1.2.2017.pdf (451,43KB), PDFzałaczniki_do_0050.1.2.2017.pdf (13,12MB)

3. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.3.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 09 stycznia 2017r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2017 rok
PDF0050.1.3.2017.pdf (277,93KB), PDFzałącznik_do_0050.1.3.2017.pdf (1,24MB)

4. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.4.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięca na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.4.2017.pdf (43,82KB)

5. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.5.2017.pdf (58,42KB)

6. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.6.2017.PDF (1,15MB)

7. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.7.2017.pdf (360,06KB) PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta -Wzór Ankiety konsultacyjnej.pdf (282,58KB) DOCXZałącznik Nr 2 do Zarządzenia - Wykaz mieszkańców.docx (14,43KB) DOCXZałącznik Nr 3 do Zarządzenia - Upoważnienie dyżur.docx (15,47KB) DOCXZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Obwieszczenie.docx (17,74KB)

8. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.8.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.8.2017.pdf (231,77KB)

9. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.9.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
PDFZarządzenie Nr 0050.1.9.2017.pdf (1,84MB)

10. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 6 marca 2017r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności Prowod sp. z o.o. z siedzibą w Kup
PDFZarządzenie Nr 0050.1.10.2017.pdf (45,36KB)

11. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.11.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 marca 2017r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.11.2017.pdf (59,58KB)

12. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.12.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 marca 2017r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.12.2017.PDF (1,17MB)

13. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.13.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 marca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
PDFZarządzenie Nr 0050.1.13.2017.PDF (1,51MB)

14. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.14.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 marca 2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.14.2017.pdf (54,23KB)

15. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 marca 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym
PDFZarządzenie Nr 0050.1.15.2017.PDF (2,66MB)

16. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 marca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz regulaminu Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.16.2017.PDF (963,02KB)

17. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.17.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.17.2017.pdf (70,59KB)

18. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.18.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.18.2017.pdf (7,05MB)

19. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.19.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
PDFZarządzenie Nr 0050.1.19.2017.pdf (123,13KB)

20. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.20.2017.pdf (124,23KB)

21. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.21.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.21.2017.pdf (57,30KB)

22. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.22.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą "Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, w ramach projektu -Opolskie dla rodziców i dzieci"
PDFZarządzenie Nr 0050.1.22.2017.pdf (239,44KB)

23. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.23.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
PDFZarządzenie Nr 0050.1.23.2017.pdf (97,86KB)

24. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.24.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.24.2017.pdf (99,62KB)

24a. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.24a.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
PDFZarządzenie Nr 0050.1.24a.2017.pdf (85,38KB)

24b. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.24b.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.24b.2017.pdf (191,90KB)

25. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie odstąpienia od wykonania pierwokupu nieruhcomości
PDFZarządzenie Nr 0050.1.25.2017.pdf (40,76KB)

26. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.26.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
PDFZarządzenie Nr 0050.1.26.2017.pdf (66,09KB)

27. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.27.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.27.2017.pdf (43,44KB)

28. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.28.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
PDFZarządzenie Nr 0050.1.28.2017.pdf (67,36KB)

29. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.29.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.29.2017.pdf (100,84KB)

30. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.30.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 maja 2017r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań
PDFZarządzenie Nr 0050.1.30.2017.pdf (40,41KB)

31. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.31.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji na rok 2017, celem wyłonienia dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, na terenie gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.31.2017.pdf (40,57KB)

32. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.32.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
PDFZarządzenie Nr 0050.1.32.2017.pdf (89,50KB)

33. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.33.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.33.2017.pdf (113,29KB)

34. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.34.2017  WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.34.2017.pdf (4,38MB)

35. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.35.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
PDFZarządzenie Nr 0050.1.35.2017.pdf (75,98KB)

36. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.36.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.36.2017.pdf (59,18KB)

37. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.37.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.37.2017.pdf (68,93KB)

38. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.38.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 01 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.38.2017.pdf (276,75KB)

39. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji do sprawdzenia warunków jakości opieki świadczonej na terenie gminy Dobrzeń Wielki przez dziennych opiekunów
PDFZarządzenie Nr 0050.1.39.2017.pdf (44,87KB)

40. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.40.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.40.2017.pdf (39,84KB)

41. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.41.2017  WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursów na stanowiska Dyrektorów Publicznych Przedszkoli w Chróścicach i Dobrzeniu Wielkim oraz Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Kup
PDFZarządzenie nr 0050.1.41.2017.PDF (2,07MB)

42. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.42.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 czerwca 2017r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.42.2017.pdf (60,69KB)

43. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.43.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
PDFZarządzenie Nr 0050.1.43.2017.pdf (99,43KB)

44. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.44.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.44.2017.pdf (123,39KB)

45. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.45.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.45.2017.pdf (39,72KB)

46. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.46.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.46.2017.pdf (63,30KB)

48. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.48.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.48.2017.pdf (69,71KB)

49. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.49.2017  WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.49.2017.pdf (291,02KB)

50. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.50.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
PDFZarządzenie Nr 0050.1.50.2017.pdf (117,33KB)

51. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.51.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.51.2017.pdf (124,45KB)

52. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.52.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.52.2017.pdf (71,22KB)

53. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.53.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.53.2017.pdf (71,94KB)

54. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.54.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.54.2017.pdf (56,37KB)

55. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.55.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
PDFZarządzenie Nr 0050.1.55.2017.pdf (93,50KB)

56. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.56.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.56.2017.pdf (121,85KB)

57. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.57.2017 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2017 rok
PDFZarządzenie Nr 0050.1.57.2017.pdf (138,15KB)