Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

Ostatnio dodane strony:
 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim
  Data modyfikacji: 14-01-2022 08:26
 2. Zarządzenie Nr 0050.1.4.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-01-2022 w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim
  Data utworzenia: 14-01-2022 08:21
 3. Zarządzenie Nr 0050.1.3.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2022 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań
  Data utworzenia: 14-01-2022 08:21
 4. Zarządzenie Nr 0050.1.2.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2022 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
  Data utworzenia: 14-01-2022 08:21
 5. Zarządzenie Nr 0050.1.1.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnychGminy Dobrzeń Wielki rok 2022
  Data utworzenia: 14-01-2022 08:20
 6. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2022r.
  Data utworzenia: 14-01-2022 08:13
 7. Diagnoza problemów społecznych w Gminie Dobrzeń Wielki
  Data modyfikacji: 14-01-2022 08:06
 8. Ogłoszenia
  Data modyfikacji: 13-01-2022 14:53
 9. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chróścice-3”
  Data modyfikacji: 13-01-2022 13:22
 10. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  Data modyfikacji: 13-01-2022 08:44