Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko specjalisty w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim

Dyrektor  Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim  ogłasza nabór na stanowisko pracy –  specjalista – 0,20 etatu (8/40)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kancelarii Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim, ul. Kościelna 1  w terminie do dnia 21 listopada 2017 roku do godz. 10.00.

Szczegółowe wytyczne dla kandydatów znajdują się w ogłoszeniu o naborze stanowiącym załączniki do Zarządzenia Nr 1.11.2017. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim  z dnia 7 listopada 2017r. 

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje:
I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności  spełnienia wymagań formalnych;
II etap – kwalifikacja merytoryczna, obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  www.bip.dobrzenwielki.pl

Załączniki do pobrania: