Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 902), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim[1], ul. Namysłowska 44, kandydatem  do zatrudnienia na stanowisku wybrany został

Pan Leszek OGRODNIK
zamieszkały w Opolu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pan Leszek Ogrodnik był jedynym kandydatem  ubiegającym się o zatrudnienie na stanowisku, spełnił wszystkie wymogi określone dla kandydatów w ogłoszeniu o naborze i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej - uzyskał pozytywną ocenę Komisji Rekrutacyjnej.

                                                                                                                                             WÓJT

                                                                                                                                  Henryk Wróbel[2]

 

Dobrzeń Wielki, 11 stycznia 2018r.

 

[1] Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia  20 grudnia 2017r.  w sprawie  naboru na wolne stanowisko inspektora
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

[2] Podpis na oryginale