Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Informacja o wyniku naboru  na stanowisko inspektora
w Referacie Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 902, z późn. zm.), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora w Referacie Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim[1], ul. Namysłowska 44, kandydatem  do zatrudnienia na stanowisku wybrana została

Pani Małgorzata CIOCHOŃ
zamieszkała w Opolu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Małgorzata Ciochoń została wybrana jako najlepsza spośród trzech osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku, które spełniły wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskały pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

                                                                                                                                             WÓJT

                                                                                                                                  Henryk Wróbel[2]

 

 

Dobrzeń Wielki, 07 lutego 2018r.

[1] Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia  8 stycznia 2018r.  w sprawie  naboru na wolne stanowisko inspektora

w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

[2] Podpis na oryginale