Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Interpelacje i zapytania radnych

10/2021 Interpelacja z dnia 22.07.2021r. w sprawie umieszczenia progu zwalniającego
Interpelujący radny: Krystyna Gierok
 
9/2021 Interpelacja z dnia 20.05.2021r. w sprawie umieszczenia tablic z historycznymi nazwami dzielnic w sołectwach naszej gminy
Interpelujący radny: Monika Ledwolorz-Gierok
8/2021 Wniosek radnego z dnia 28.04.2021r. w sprawie montażu progu zwalniającego na ul. Cebuli w Chróścicach
Pytający radny: Krystyna Gierok
PDFWniosek o montaż progów zwalniających.pdf
7/2021 Interpelacja z dnia 28.04.2021r. w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych
Interpelujący radny: Krystyna Gierok
6/2021 Interpelacja z dnia 28.04.2021r. w sprawie  montażu lustra drogowego
Interpelujący radny: Krystyna Gierok
 
5/2021 Zapytanie radnego z dnia 28.04.2021r. w sprawie montażu progu zwalniającego na ul. Mickiewicza w Dobrzeniu Wielkim
Pytający radny: Rafał Kampa
4/2021 Zapytanie radnego z dnia 25.03.2021r. w sprawie montażu progu zwalniającego na ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
 
3/2021 Wniosek z dnia 25.03.2021 w sprawie demontażu separatorów zainstalowanych na skrzyżowaniu ul. Opolskiej i Strzelców Bytomskich w Dobrzeniu Wielkim
Wnioskujący radny: Łukasz Lazik
 
2/2021 Interpelacja z dnia 10.03.2021r. w sprawie ul. Scheitzy w Dobrzeniu Wielkim o utwardzenie nawierzchni drogi
Interpelujący radny: Rafał Kampa
 
1/2021 Wniosek z dnia 29.01.2021 w sprawie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z posiedzeń komisji Stałych Rady Gminy Dobrzeń Wielki
Wnioskujący radny: Roman Kołbuc
22/2020 Interpelacja z dnia 31.12.2020r. w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2021-2030
Interpelujący radny: Roman Kołbuc
 
21/2020 Wniosek radnego z dnia 16.12.2020r. w sprawie wyodrębnienia środków pieniężnych z budżetu Gminy w kwocie 30 000 złotych rocznie na każde sołectwo
Wnioskujący radny: Janusz Piontkowski
20/2020 Zapytanie radnego z dnia 02.12.2020r. w sprawie utwardzenia terenu nieruchomości przy garażach
Pytający radny: Rafał Kampa
 
19/2020 Wniosek z dnia 26.11.2020r. w sprawie wymiany źródła ogrzewania w budynku przedszkola w Kup
Wnioskujący radny: Janusz Piontkowski
 
18/2020 Wniosek z dnia 19.11.2020r. o podjęcie działań w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 454 w Dobrzeniu Małym
Wioskujący radny: Arkadiusz Kulas
17/2020 Interpelacja z dnia 02.10.2020r. w sprawie montażu barierek zwiększających bezpieczeństwo użytkowników ścieżki pieszo-rowerowej
przy drodze wojewódzkiej nr 454
Interpelujący radny: Roman Kołbuc
 
16/2020 Wniosek z dnia 25.09.2020r. dot. położenia nawierzchni asfaltowej i montażu oświetlenia
Wnioskujący radny: Janusz Piontkowski
 
15/2020 Wniosek z dnia 27.08.2020r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych na drodze wojewódzkiej nr 454
Wnioskujący radny: Arkadiusz Kulas
 
14/2020 Interpelacja z dnia 27.08.2020r. w sprawie udostępnienia jednolitego tekstu Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
Interpelujący radny: Piotr Libawski
 
13/2020. Zapytanie z dnia 15.07.2020r. w sprawie kompleksowej akcji odkomarzania na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
Pytający radny: Roman Kołbuc
 
12/2020 Interpelacja z dnia 25.06.2020r. ws. ustanowienia flagi gminy
Interpelujący radny: Monika Ledwolorz-Gierok
11/2020 Interpelacja z dnia 11.05.2020r. ws. złagodzenia skutków suszy hydrologicznej na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
Interpelujący radny: Roman Kołbuc
 
10/2020 Interpelacja z dnia 11.05.2020r. dot. adresu firmy Sandmix
 
9/2020 Interpelacja z dnia 11.05.2020r. dot. uschniętych drzewek
 
7/2020 Interpelacja z dnia 06.04.2020r. dot. uruchomienia programu produkcji maseczek ochronnych dla mieszkańców
 
6/2020 Interpelacja z dnia 07.04.2020r. ws. przedstawienia struktury zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu
Wielkim
Interpelujący radny: Monika Ledwolorz-Gierok
PDFInterpelacja ws. przedstawienia struktury zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
PDFOdpowiedź na interpelację.pdf
 
5/2020 Interpelacja z dnia 02.04.2020r. dot. uruchomienia programu produkcji maseczek ochronnych dla mieszkańców
Interpelujący radny: Roman Kołbuc
 
4/2020 Interpelacja z dnia 05.03.2020r. o wycięcie krzaków
Interpelujący radny: Krystyna Gierok
PDFInterpelacja.pdf
PDFOdpowiedź.pdf

3/2020 Interpelacja z dnia 30.01.2020r. w sprawie ustawienia znaków D-40 w Dobrzeniu Wielkim ul. Reymonta
Interpelujący radny: Arkadiusz Kulas
 
2/2020 Interpelacja z dnia 30.01.2020r. w sprawie prawidłowego ustawienia znaków w Dobrzeniu Wielkim
Interpelujący radny: Arkadiusz Kulas
PDFInterpelacja.pdf
PDFOr.RG.0003.02.2020.pdf
 
1/2020 Interpelacja z dnia 30.01.2020r. w sprawie prawidłowego ustawienia znaków w Dobrzeniu Małym
Interpelujący radny: Arkadiusz Kulas
 
64. Zapytanie z dnia 29.11.2019r. w sprawie bibliotek gminy Dobrzeń Wielki
Pytający radny: Danuta Orzeszyna
PDFZapytanie.pdf
PDF0003.64.2019.pdf
 
63. Interpelacja z dnia 29.11.2019r. w sprawie wydłużenia kursów linii MZK w Opolu do teremu gminy Dobrzeń Wielki
Interpelujący radny: Roman Kołbuc
PDFInterpelacja.pdf
 
62. Interpelacja z dnia 07.11.2019r. w sprawie udostępnienia informacji
Interpelujący radni: Radni Gminy Dobrzeń Wielki
PDFInterpelacja.PDF
 
61. Interpelacja z dnia 07.11.2019r. w sprawie udostępnienia informacji
Interpelujący radni: Radni Gminy Dobrzeń Wielki
 
60. Wniosek z dnia 12.12019r. ws. remontów w Publicznej Szkole Podstawowej w Chróścicach
Wnioskujący radny: Krzysztof Henek
PDFWniosek.PDF
 
59. Interpelacja z dnia 12.12019r. ws. postawienia lustra drogowego
Interpelujący radny: Krzysztof Henek
 
58. Interpelacja z dnia 31.10.2019r. o umieszczenie znaku informacyjnego
Interpelujący radny: Krystyna Gierok
57. Interpelacja z dnia 31.10.2019r. ws. wycięcia krzewów
Interpelujący radny: Krystyna Gierok
 
56. Interpelacja z dnia 31.10.2019r. prośba o namalowanie pasów na ul. Korfantego przy wjeździe na ul. Kośnego
Interpelujący radny: Krystyna Gierok
 
55. Wniosek z dnia 18.10.2019r. w sprawie dokończenia remontu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym
Wnioskujący radny: Arkadiusz Kulas
 
54. Wniosek z dnia 18.10.2019r. w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych na drodze woj. 424 w Dobrzeniu Małym
Wnioskujący radny: Arkadiusz Kulas
 
53. Interpelacja z dnia 11.10.2019r. ws. poprawy nagłośnienia na Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
Interpelujący radny: Roman Kołbuc
52. Interpelacja z dnia 26.09.2019r. ws. ładu przestrzennego
Interpelujący radny: Piotr Libawski
 
51. Zapytanie z dnia 06.09.2019r. ws. muru oporowego zlokalizowanego wzdłuż nowobudowanej ścieżki rowerowej przy ulicy Wrocławskiej
Pytający radni: Radni Gminy Dobrzeń Wielki
PDFzapytanie.pdf
PDFOdpowiedź.pdf
 
50. Interpelacja z dnia 30.08.2019r. ws. utworzenia pasa zieleni oddzielającego teren przemysłowy miasta Opole od terenu gminy Dobrzeń Wielki
Interpelujący radny: Monika Ledwolorz-Gierok
49. Wniosek z dnia 29.08.2019r. o postawienie tablicy/gabloty informacyjnej
Wnioskujący radny: Danuta Orzeszyna
PDFWniosek.PDF
PDFodpowiedź.pdf

48. Zapytanie z dnia 29.08.2019r. ws. budowy parkingu na Osiedlu Energetyk w Dobrzeniu Wielkim
Pytający radny: Arkadiusz Kulas
PDFZapytanie .PDF
 
47. Interpelacja z dnia 28.08.2019r. ws. zakupu książek "Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego"
Interpelujący radny: Roman Kołbuc
46. Interpelacja z dnia 28.08.2019r. ws. wydłużenia kursów linii autobusowych nr 21 i/lub 10 - MZK w Opolu do terenu Gminy Dobrzeń Wielki
Interpelujący radny: Roman Kołbuc
 
45. Interpelacja z dnia 05.07.2019r. ws. nasadzeń drzew i krzewów na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
Interpelujący radny: Monika Ledwolorz-Gierok
PDFInterpelacja.PDF
PDFOdpowiedź.PDF
 
44. Interpelacja z dnia 27.06.2019r. ws. budowy sieci gazowej w miejscowości Chróścice
Interpelujący radny: Józef Gregulec
43. Interpelacja z dnia 27.06.2019r. ws. montażu progów zwalniających na ul. Powstańców Śląskich
Interpelujący radny: Łukasz Lazik
 
42. Zapytanie z dnia 27.06.2019r. ws. samochodu przekazanego do GOK
Pytający radni: Rada Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZapytanie.PDF
PDFOdpowiedź.PDF
 
41. Zapytanie z dnia 27.06.2019r. ws. kulis imprezy plenerowej przy akwenie "Balaton" w Dobrzeniu Wielkim
Pytający radni: Rada Gminy Dobrzeń Wielki
 
40. Interpelacja z dnia 18.06.2019r. ws. zakupu budynku przy ul. Kościelnej 5 w Dobrzeniu Wielkim, tzw "Kubisowni"
Interpelujący radny: Roman Kołbuc
PDFInterpelacja.pdf
PDFOdpowiedź.PDF
 
39. Interpelacja z dnia 18.06.2019r. ws. lustra drogowego przy ul. Brzeziańskiej w Dobrzeniu Małym
Interpelujący radny: Roman Kołbuc
 
38. Interpelacja z dnia 07.06.2019r. w sprawie wykupu działki przeznaczonej na parking przy Ośrodku Zdrowia w Chróścicach
Interpelujący radny: Krystyna Gierok
 
37. Zapytanie z dnia 07.06.2019r. ws. mediacji z udziałem Fundacji "Mediatio"
Pytający radny: Roman Kołbuc
PDFzapytanie.pdf
PDFodpowiedź.pdf
 
36. Interpelacja z dnia 23.05.2019r. ws. montażu progów zwalniających w ciągu ul. ks. Fiecka w Dobrzeniu Wielkim
Interpelujący radny: Roman Kołbuc
 
35. Wniosek z dnia 23.05.2019r. ws. terminów sesji oraz trybu publikowania interpelacji w BIP
wnioskujący radny: Roman Kołbuc
PDFWniosek.pdf
PDFOdpowiedź.PDF
 
34. Wniosek z dnia 21.05.2019r. ws. uzupełnienia zestawu flag na wieży Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
wnioskujący radny: Roman Kołbuc
PDFWniosek.pdf
PDFOdpowiedź.PDF
 
33. Wniosek z dnia 21.05.2019r. ws. zakupu książek "Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego"
wnioskujący radny: Roman Kołbuc
 
32. Interpelacja z dnia 21.05.2019r. ws. działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim
Interpelujący radny: Dantua Orzeszyna
PDFInterpelacja.pdf
PDFodpowiedź.pdf

31. Interpelacja z dnia 21.05.2019r. ws. bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gminy
Interpelujący radny: Józef Gregulec
 
30. Zapytanie radnego z dnia 21.05.2019r. ws. Koncertu z okazji Dnia Kobiet (GOK Dobrzeń Wielki, 10.03.2019r. godz. 17.00)
pytający radny: Roman Kołbuc
 
29. Interpelacja z dnia 21.05.2019r. ws. przygotowania terenów inwestycyjnych
Interpelujący radny: Józef Gregulec
 
28. Wniosek radnego z dnia 21.05.2019r.  dot. poprawy bezpieczeństwa na ul. Brzeziańskiej w Dobrzeniu Małym
wnioskujący radny: Arkadiusz Kulas
 
27. Zapytanie radnego z dnia 21.05.2019r. dot. sieci gazowej w Dobrzeniu Małym
pytający radny: Arkadiusz Kulas
 
26. Interpelacja z dnia 21.05.2019r. ws. posiadanych przez UG projektów budowlanych, kosztów prac projektowych oraz prac planistycznych
Interpelujący radny: Piotr Libawski
 
25. Interpelacja z dnia 21.05.2019r. ws. zanikających znaków poziomych P-23/P-26 w Dobrzeniu Wielkim
Interpelujący radny: Roman Kołbuc
 
24. Zapytanie radnego z dnia 21.05.2019r. dot. odpadów komunalnych
pytający radny: Arkadiusz Kulas
PDFzapytanie.pdf
PDFOdpowiedź.pdf
 
23. Interpelacja z dnia 20.05.2019r. ws. audytu przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
Interpelujący radny: Monika Ledwolorz-Gierok
 
22. Interpelacja z dnia 20.05.2019r. ws. powstania domów dziennej opieki dla seniora
Interpelujący radny: Monika Ledwolorz-Gierok
PDFInterpelacja.pdf
PDFOdpowiedź.pdf
 
21. Interpelacja z dnia 20.05.2019r. ws. powstania gminnej stołówki
Interpelujący radny: Monika Ledwolorz-Gierok
 
20. Interpelacja z dnia 20.05.2019r. ws. niebezpiecznego uskoku wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Opolskiej
Interpelujący radny: Monika Ledwolorz-Gierok
PDFInterpelacja.pdf
PDFOdpowiedź.pdf
 
19. Interpelacja z dnia 20.05.2019r. ws.montażu progów zwalniających na ul. Powstańców Śląskich
Interpelujący radny: Łukasz Lazik
PDFInterpelacja.pdf
PDFOdpowiedź.PDF
 
18. Interpelacja z dnia 17.04.2019r. w sprawie odwiertu studni głębinowej dla kompleksu boisk LZS TOR Dobrzeń Wielki
Interpelujący radny: Roman Kołbuc
 
17. Interpelacja
Interpelujący radny: Łukasz Lazik
 
16. Interpelacja
Interpelujący: Radna Powiatu Opolskiego Maria Koschny
 
15. Interpelacja
Interpelujący radny: Rafał Kampa
 
14. Wniosek radnego
wnioskujący radny: Arkadiusz Kulas
 
13. Wniosek radnego
wnioskujący radny: Arkadiusz Kulas
PDFwniosek radnego.pdf
PDFodpowiedź.pdf
 
12. Interpelacja
Interpelujący radny Janusz Piontkowski
11. Interpelacja
Interpelujący radny Rafał Kampa
PDFInterpelacja.PDF
PDFOdpowiedź.PDF
 
10. Interpelacja
Interpelujący radny Janusz Piontkowski
 
9. Interpelacja
Interpelujący radny Janusz Piontkowski
8. Interpelacja
Interpelujący radny Janusz Piontkowski
 
7. Interpelacja
Interpelujący radny Janusz Piontkowski
6. Interpelacja
Interpelujący radny Janusz Piontkowski
PDFInterpelacja.PDF
PDFOdpowiedź.PDF
 
5. Interpelacja
Interpelujący radny Rafał Kampa
 
4. Interpelacja
Interpelujący radny Rafał Kampa
PDFInterpelacja.PDF
PDFOdpowiedź.PDF
 
3. Interpelacja
Interpelujący radny Rafał Kampa
PDFodpowiedź.PDF
PDFInterpelacja.PDF

1. i 2.  Wniosek radnego
wnioskujący radny: Arkadiusz Kulas
PDFWniosek radnego1.PDF
PDFWniosek radnego 2.PDF
PDFOdpowiedź.PDF