Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.49.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie ustalenia soboty roboczej w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w zamian za poniedziałek 24 grudnia 2018r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994; zm.: poz.1000, 1349 i 1432) oraz art. 7 pkt 1 i 3 i art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 1260, zm. poz. 1669), w związku z art.129 §1 Kodeksu pracy (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz.917, z późn.zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się sobotę 15 grudnia 2018r. dniem pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w zamian za poniedziałek 24 grudnia 2018r., który ustala się dniem wolnym od pracy. 2. W dniu 15 grudnia 2018r. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim będzie czynny w godzinach od. 7 30 do 15 30 . § 2. Informacja o zmianie w systemie pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, o której mowa w §1 ust. 1, zostanie podana do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia, które zostanie zamieszczone na stronie internetowej Gminy: , w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: oraz na tablicy ogłoszeń i na drzwiach wejściowych w Urzędzie Gminy, w terminie do końca listopada 2018r. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WÓJT

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.49.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie ustalenia soboty roboczej w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w zamian za poniedziałek 24 grudnia 2018r..pdf (105,49KB)