Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.53.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Na podstawie przepisów art. 104 § 1, art. 104 1 , art. 104 2 § 2 i art. 135 §1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U z 2018r. poz. 917, z późn. zm.), w związku z przepisami art. 7 pkt 1 i 3, art.42 ust.1 i art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 1260) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. W Regulaminie pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ustalonym Zarządzeniem Nr 120.11.2012 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2012r. i zarządzeniami zmieniającymi, wprowadza się korektę w § 17 w ust. 2 (w brzmieniu nadanym tym przepisom Zarządzeniem Nr 120.52.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 grudnia 2018r.) poprzez zmianę treści pkt 2 b , który otrzymuje brzmienie: b) sprzątaczka: - od poniedziałku do środy - od godz. 15 00 do godz. 19 00 , - w czwartek – od godz. 16 00 do godz. 20 00 - w piątek – od godz. 14 00 do godz. 18 00 . ”;
§ 2. 1. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników Urzędu poprzez przesłanie jego treści na służbowe adresy e-mail, a w przypadku pracowników obsługi – poprzez udostępnienie w formie papierowej. 2. Zarządzenie podlega publikacji w Bazie aktów własnych prowadzonej na stronie BIP ( ). § 3.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

WÓJT

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.53.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.pdf (104,23KB)