Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2012r.

 


1. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 02 stycznia  2012r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania niektórych zmian w planie wydatków budżetowych
PDFZarządzenie Nr 0050-1-1-2012.pdf

2. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 04 stycznia  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050-1-2-2012.pdf

3. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.3.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 04 stycznia  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050-1-3-2012.pdf

4. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.4.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 stycznia  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050-1-4-2012.pdf

5. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 stycznia  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050-1-5-2012.pdf

6. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 stycznia  2012r. w sprawie powołania Komisji do dokonania oględzin i szacowania szkód powodziowych
PDFZarządzenie Nr 0050-1-6-2012.pdf

7. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 stycznia  2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050-1-7-2012.pdf PDFZałącznik do zarządzenia Nr 0050-1-7-2012.pdf

8. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.8.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 stycznia  2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050-1-8-2012.pdf

9. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.9.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 stycznia  2012r. w sprawie przekazania do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim niektórych skłądników mienia Gminnego Zepołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim, będącego w likwidacji
PDFZarządzenie Nr 0050-1-9-2012.pdf

10. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 stycznia  2012r. w sprawie  przekazania do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim niektórych skłądników mienia Gminnego Zepołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim, będącego w likwidacji
PDFZarządzenie Nr 0050-1-10-2012.pdf

11. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.11.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 lutego  2012r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2012/2013 w publicznych szkołach i przedszkolach Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.11.2012.pdf XLSZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50.1.11.2012 - cz 3.xls
DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50.1.11.2012 -cz 1.doc  XLSZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50.1.11.2012 -cz 2.xls 
XLSZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50.1.11.2012 - cz2.xls  DOCZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50.1.11.2012 -cz 1.doc XLSZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50.1.11.2012 -cz3.xls

12. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.12.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 lutego  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050-1-12-2012.pdf

13. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.13.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 lutego  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050-1-13-2012.pdf

14. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.14.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 lutego  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050-1-14-2012.pdf

15. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 lutego  2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz regulaminu Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję" w roku 2012
PDFZarządzenie Nr 0050-1-15-2012.pdf

16. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  lutego  2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050-1-16-2012.pdf

17. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.17.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 lutego  2012r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050-1-17-2012.pdf

18. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.18.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 marca  2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050-1-18-2012.pdf

19. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.19.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 marca  2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół w Gminie Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050-1-19-2012.pdf

21. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.21.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 marca  2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050-1-21-2012.pdf

22. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.22.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 22 marca  2012r.  w sprawie planu finansowego w zakresie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050-1-22-2012.pdf PDFZałączniki do Zarządzenia 0050.1.22.2012.pdf

23. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.23.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 marca  2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.23.2012.pdf

24. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.24.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów placówek oświatowych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.24.2012.pdf

25. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków i terminarza zajęć dotyczących dowozu ucznia/dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do i ze szkoły lub przedszkola
PDFZarządzenie Nr 0050.1.25.2012.pdf

26. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.26.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 kwietnia  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.26.2012.pdf

27. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.27.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 kwietnia  2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.27.2012.pdf

28. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.28.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 kwietnia  2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.28.2012.pdf

29. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.29.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 kwietnia  2012r. w sprawie cofnięcia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.29.2012.pdf

30. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.30.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 kwietnia  2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.30.2012.pdf

31. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.31.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 maja  2012r. w sprawie sposobu wykonania niektórych przepisów Uchwały Nr XIX/179/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
PDFZarządzenie Nr 0050.1.31.2012.pdf

32. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.32.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 maja  2012r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Borki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.32.2012.pdf

33. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.33.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 maja  2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.33.2012.pdf

34. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.34.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.34.2012.pdf

35. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.35.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa
PDFZarządzenie Nr 0050.1.35.2012.pdf

36. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.36.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.36.2012.pdf

37. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.37.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia eksperta za pracę w komisji egzaminacyjnej
PDFZarządzenie Nr 0050.1.37.2012.pdf

38. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.38.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.38.2012.pdf

39. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.39.2012.pdf

40. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.40.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu nadawania tytułu "DOBRZEŃSKI TALENT" uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.40.2012.pdf

41. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.41.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.41.2012.pdf

42. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.42.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.42.2012.pdf

43. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.43.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.43.2012.pdf

44. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.44.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.44.2012.pdf

45. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.45.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.45.2012.pdf

46. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.46.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.46.2012.pdf

47. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.47.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.47.2012.pdf

48. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.48.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.48.2012.pdf

49. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.49.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie ustalania terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
PDFZarządzenie Nr 0050.1.49.2012.pdf

50. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.50.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 08 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.50.2012.pdf

51. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.51.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.51.2012.pdf

52. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.52.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.52.2012.pdf

53. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.53.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 sierpnia  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.53.2012.pdf

54. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.54.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 sierpnia  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.54.2012.pdf

55. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.55.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 sierpnia  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.55.2012.pdf

56. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.56.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.56.2012.pdf

57. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.57.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 sierpnia  2012r. w sprawie założeń do budowy projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielki na 2013 rok.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.57.2012.pdf

58. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.58.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 września 2012r. w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu "Dobrzeński Talent"
PDFZarządzenie Nr 0050.1.58.2012.pdf

59. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.59.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 6 września 2012r. w sprawie opiniowania złożonych wniosków na stypendia o charakterze motywującym dla uczniów
PDFZarządzenie Nr 0050.1.59.2012.pdf

60. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.60.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.60.2012.pdf

61. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.61.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.61.2012.pdf

62. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.62.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.62.2012.pdf

63. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.63.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 października 2012r. w sprawie w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.63.2012.pdf

64. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.64.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  2 października 2012r. w sprawie w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.64.2012.pdf

65. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.65.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 października 2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.65.2012.pdf

66. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.66.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.66.2012.pdf

67. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.67.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.67.2012.pdf

68. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.68.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 października 2012r. w sprawie w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.68.2012.pdf

69. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.69.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  15 października 2012r. w sprawie w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.69.2012.pdf

70. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.70.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.70.2012.pdf

71. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.71.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.71.2012.pdf

72. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.72.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.72.2012.pdf

73. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.73.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia osób skazanych na karę ograniczenia wolności w celu wykonywania pracy orzeczonej wyrokiem sądu
PDFZarządzenie Nr 0050.1.73.2012.pdf

74. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.74.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013
PDFZarządzenie Nr 0050.1.74.2012.pdf

75. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.75.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.75.2012.pdf

76. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.76.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.76.2012.pdf

77. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.77.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.77.2012.pdf

78. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.78.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.78.2012.pdf

79. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.79.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.79.2012.pdf

80. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.80.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotycząrych Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
PDFZarządzenie Nr 0050.1.80.2012.pdf PDFOgłoszenie - konsultacje społeczne.pdf

81. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.81.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.81.2012.pdf

82. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.82.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 06 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.82.2012.pdf

83. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.83.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania agregatu prądotwórczego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.83.2012.pdf

84. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.84.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
PDFZarządzenie Nr 0050.1.84.2012.pdf

85. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.85.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
PDFZarządzenie Nr 0050.1.85.2012.pdf

86. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.86.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.86.2012.pdf

87. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.87.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.87.2012.pdf

88. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.88.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.88.2012.pdf

89. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.89.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012

90. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.90.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.90.2012.pdf

91. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.91.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przekazania nieruchomości Gminy Dobrzeń Wielki w administrowanie Gminnemu Zakładowi Gospodarki KOmunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Kup
PDFZarządzenie Nr 0050.1.91.2012.pdf