Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2012r.

 


1. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 02 stycznia  2012r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania niektórych zmian w planie wydatków budżetowych
PDFZarządzenie Nr 0050-1-1-2012.pdf (129,90KB)

2. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 04 stycznia  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050-1-2-2012.pdf (364,51KB)

3. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.3.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 04 stycznia  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050-1-3-2012.pdf (352,23KB)

4. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.4.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 stycznia  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050-1-4-2012.pdf (366,92KB)

5. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 stycznia  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050-1-5-2012.pdf (367,56KB)

6. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 stycznia  2012r. w sprawie powołania Komisji do dokonania oględzin i szacowania szkód powodziowych
PDFZarządzenie Nr 0050-1-6-2012.pdf (381,01KB)

7. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 stycznia  2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050-1-7-2012.pdf (207,73KB) PDFZałącznik do zarządzenia Nr 0050-1-7-2012.pdf (180,13KB)

8. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.8.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 25 stycznia  2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050-1-8-2012.pdf (385,22KB)

9. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.9.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 stycznia  2012r. w sprawie przekazania do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim niektórych skłądników mienia Gminnego Zepołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim, będącego w likwidacji
PDFZarządzenie Nr 0050-1-9-2012.pdf (346,27KB)

10. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 stycznia  2012r. w sprawie  przekazania do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim niektórych skłądników mienia Gminnego Zepołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim, będącego w likwidacji
PDFZarządzenie Nr 0050-1-10-2012.pdf (353,82KB)

11. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.11.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 lutego  2012r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2012/2013 w publicznych szkołach i przedszkolach Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.11.2012.pdf (330,07KB) XLSZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50.1.11.2012 - cz 3.xls (46,00KB)
DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50.1.11.2012 -cz 1.doc (39,00KB)  XLSZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50.1.11.2012 -cz 2.xls (163,50KB) 
XLSZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50.1.11.2012 - cz2.xls (197,50KB)  DOCZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50.1.11.2012 -cz 1.doc (38,50KB) XLSZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50.1.11.2012 -cz3.xls (63,00KB)

12. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.12.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 lutego  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050-1-12-2012.pdf (374,82KB)

13. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.13.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 lutego  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050-1-13-2012.pdf (355,26KB)

14. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.14.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 lutego  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050-1-14-2012.pdf (362,48KB)

15. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 lutego  2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz regulaminu Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję" w roku 2012
PDFZarządzenie Nr 0050-1-15-2012.pdf (328,70KB)

16. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  lutego  2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050-1-16-2012.pdf (146,88KB)

17. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.17.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 lutego  2012r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050-1-17-2012.pdf (1,10MB)

18. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.18.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 marca  2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050-1-18-2012.pdf (120,18KB)

19. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.19.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 marca  2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół w Gminie Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050-1-19-2012.pdf (44,36KB)

21. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.21.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 marca  2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050-1-21-2012.pdf (127,10KB)

22. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.22.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 22 marca  2012r.  w sprawie planu finansowego w zakresie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050-1-22-2012.pdf (476,68KB) PDFZałączniki do Zarządzenia 0050.1.22.2012.pdf (280,14KB)

23. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.23.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 marca  2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.23.2012.pdf (153,00KB)

24. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.24.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów placówek oświatowych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.24.2012.pdf (90,68KB)

25. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków i terminarza zajęć dotyczących dowozu ucznia/dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do i ze szkoły lub przedszkola
PDFZarządzenie Nr 0050.1.25.2012.pdf (479,58KB)

26. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.26.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 kwietnia  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.26.2012.pdf (95,29KB)

27. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.27.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 kwietnia  2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.27.2012.pdf (127,50KB)

28. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.28.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 kwietnia  2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.28.2012.pdf (725,58KB)

29. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.29.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 kwietnia  2012r. w sprawie cofnięcia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.29.2012.pdf (97,61KB)

30. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.30.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 kwietnia  2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.30.2012.pdf (416,29KB)

31. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.31.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 maja  2012r. w sprawie sposobu wykonania niektórych przepisów Uchwały Nr XIX/179/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
PDFZarządzenie Nr 0050.1.31.2012.pdf (189,45KB)

32. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.32.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 maja  2012r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Borki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.32.2012.pdf (48,55KB)

33. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.33.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 maja  2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.33.2012.pdf (437,37KB)

34. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.34.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.34.2012.pdf (369,41KB)

35. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.35.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa
PDFZarządzenie Nr 0050.1.35.2012.pdf (201,01KB)

36. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.36.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.36.2012.pdf (96,28KB)

37. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.37.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia eksperta za pracę w komisji egzaminacyjnej
PDFZarządzenie Nr 0050.1.37.2012.pdf (257,26KB)

38. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.38.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.38.2012.pdf (435,30KB)

39. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
PDFZarządzenie Nr 0050.1.39.2012.pdf (224,55KB)

40. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.40.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu nadawania tytułu "DOBRZEŃSKI TALENT" uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.40.2012.pdf (360,30KB)

41. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.41.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.41.2012.pdf (524,26KB)

42. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.42.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.42.2012.pdf (159,21KB)

43. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.43.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.43.2012.pdf (523,07KB)

44. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.44.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.44.2012.pdf (74,20KB)

45. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.45.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.45.2012.pdf (599,60KB)

46. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.46.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.46.2012.pdf (371,96KB)

47. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.47.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.47.2012.pdf (433,52KB)

48. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.48.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.48.2012.pdf (409,82KB)

49. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.49.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie ustalania terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
PDFZarządzenie Nr 0050.1.49.2012.pdf (2,06MB)

50. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.50.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 08 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.50.2012.pdf (651,27KB)

51. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.51.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.51.2012.pdf (75,84KB)

52. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.52.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.52.2012.pdf (122,85KB)

53. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.53.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 sierpnia  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.53.2012.pdf (91,08KB)

54. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.54.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 sierpnia  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.54.2012.pdf (88,04KB)

55. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.55.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 sierpnia  2012r. w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.55.2012.pdf (90,73KB)

56. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.56.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.56.2012.pdf (142,86KB)

57. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.57.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 sierpnia  2012r. w sprawie założeń do budowy projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielki na 2013 rok.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.57.2012.pdf (184,79KB)

58. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.58.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 września 2012r. w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu "Dobrzeński Talent"
PDFZarządzenie Nr 0050.1.58.2012.pdf (68,72KB)

59. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.59.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 6 września 2012r. w sprawie opiniowania złożonych wniosków na stypendia o charakterze motywującym dla uczniów
PDFZarządzenie Nr 0050.1.59.2012.pdf (62,27KB)

60. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.60.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.60.2012.pdf (148,70KB)

61. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.61.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.61.2012.pdf (143,00KB)

62. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.62.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.62.2012.pdf (410,69KB)

63. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.63.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 października 2012r. w sprawie w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.63.2012.pdf (434,30KB)

64. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.64.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  2 października 2012r. w sprawie w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.64.2012.pdf (440,52KB)

65. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.65.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 października 2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.65.2012.pdf (196,03KB)

66. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.66.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.66.2012.pdf (962,99KB)

67. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.67.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.67.2012.pdf (638,11KB)

68. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.68.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 października 2012r. w sprawie w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.68.2012.pdf (393,63KB)

69. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.69.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia  15 października 2012r. w sprawie w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
PDFZarządzenie Nr 0050.1.69.2012.pdf (404,82KB)

70. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.70.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.70.2012.pdf (1,20MB)

71. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.71.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.71.2012.pdf (215,95KB)

72. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.72.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.72.2012.pdf (1,73MB)

73. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.73.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia osób skazanych na karę ograniczenia wolności w celu wykonywania pracy orzeczonej wyrokiem sądu
PDFZarządzenie Nr 0050.1.73.2012.pdf (1 020,17KB)

74. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.74.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013
PDFZarządzenie Nr 0050.1.74.2012.pdf (2,19MB)

75. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.75.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.75.2012.pdf (1,29MB)

76. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.76.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.76.2012.pdf (1,20MB)

77. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.77.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.77.2012.pdf (345,31KB)

78. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.78.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 0050.1.78.2012.pdf (488,58KB)

79. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.79.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.79.2012.pdf (1,15MB)

80. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.80.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotycząrych Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
PDFZarządzenie Nr 0050.1.80.2012.pdf (93,99KB) PDFOgłoszenie - konsultacje społeczne.pdf (79,60KB)

81. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.81.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.81.2012.pdf (1,16MB)

82. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.82.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 06 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.82.2012.pdf (876,12KB)

83. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.83.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania agregatu prądotwórczego
PDFZarządzenie Nr 0050.1.83.2012.pdf (320,94KB)

84. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.84.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
PDFZarządzenie Nr 0050.1.84.2012.pdf (473,06KB)

85. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.85.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu
PDFZarządzenie Nr 0050.1.85.2012.pdf (434,71KB)

86. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.86.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 0050.1.86.2012.pdf (588,66KB)

87. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.87.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.87.2012.pdf (1,35MB)

88. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.88.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.88.2012.pdf (1,30MB)

89. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.89.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012

90. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.90.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 0050.1.90.2012.pdf (148,55KB)

91. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.91.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przekazania nieruchomości Gminy Dobrzeń Wielki w administrowanie Gminnemu Zakładowi Gospodarki KOmunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Kup
PDFZarządzenie Nr 0050.1.91.2012.pdf (457,61KB)