Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.21.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t. jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 684; zm. poz.1504), w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta (Dz.U. z 2020r. poz.184), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. Urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r., mogą być umieszczane bezpłatnie na ogólnie dostępnych tablicach i słupach ogłoszeniowych usytuowanych w następujących miejscach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki: 1) w Chróścicach - ul. Korfantego (przy budynku poczty); 2) w Dobrzeniu Małym - ul. Opolska (przy strażnicy OSP); 3) w Dobrzeniu Wielkim : a) ul. Namysłowska 44 (przy Urzędzie Gminy),

b) Osiedle Energetyk (przy kiosku spożywczym);


4) w Kup: a) ul. 1 Maja (przy kościele parafialnym),

b) ul. Rynek (przy sklepie „Miszmasz”).


§ 2. Zarządzenie zostanie podane do wiadomości publicznej poprzez: 1) umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim;
2) opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie .
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
WÓJT

Piotr SZLAPA

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.21.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf (115,78KB)