Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - klauzule informacyjne

PDFINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska.pdf (122,09KB)
PDFINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Dowody osobiste.pdf (121,69KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ewidencja miejsc noclegowych.pdf (94,98KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Monitorowanie działalności stowarzyszeń i fundacji oraz organizacji pożytku publicznego.pdf (97,40KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Nabory (rekrutacje) na wolne stanowiska urzędnicze.pdf (96,23KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Nadawanie odznak.pdf (102,16KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego i lub umieszczenie urządzeń w pasie drogi.pdf (101,85KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Naliczanie wymiaru i pobór zobowiązań podatkowych oraz opłat, wydawanie zaświadczeń dotyczących podatków i opłat.pdf (98,40KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i określanie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć.pdf (97,26KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Organizacja i realizacja zadań z zakresu nauczania i wychowania oraz wspieranie uczniów.pdf (97,40KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Organizacja pracy rady gminy.pdf (101,97KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo.pdf (95,03KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i przemocy w rodzinie.pdf (96,03KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Realizacja programów i projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych.pdf (97,50KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Rozwój zawodowy i realizacja spraw nauczycieli.pdf (96,05KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ustalanie prawa, naliczanie i wypłata dodatku energetycznego.pdf (101,77KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ustalanie prawa, naliczanie i wypłata dodatku mieszkaniowego.pdf (102,32KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Utrzymanie czystości i porządku w gminie.pdf (96,45KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych.pdf (101,64KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (95,30KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym.pdf (102,98KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zamówienia publiczne.pdf (101,20KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zatrudnianie i realizacja stosunku pracy.pdf (95,89KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zawieranie i realizacja umów cywilnoprawnych.pdf (95,49KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Dofinansowywanie działań proekologicznych.pdf (97,85KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Gospodarowanie lokalami komunalnymi.pdf (96,10KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Gospodarowanie nieruchomościami.pdf (98,12KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ochrona wód i gospodarka wodami.pdf (97,44KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ochrona zwierząt.pdf (94,71KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Reprezentacja i promocja gminy.pdf (96,53KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wolontariat oraz pożytek publiczny.pdf (95,80KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wycinka i nasadzenia drzew i krzewów.pdf (97,26KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wydawanie Kart Dużej Rodziny.pdf (101,61KB)
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 20.pdf (128,74KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.pdf (120,43KB)
PDFInformacja administratora danych osobowych dotycząca przetwarzania danych osób które składają zapytanie o informacje publiczne nieudostępnione_UGDobrzen.pdf (191,81KB)
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (152,35KB)