Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - klauzule informacyjne

PDFINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska .pdf (122,09KB)
PDFINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Dowody osobiste .pdf (121,69KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ewidencja miejsc noclegowych .pdf (94,98KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Monitorowanie działalności stowarzyszeń i fundacji oraz organizacji pożytku publicznego .pdf (97,40KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Nabory (rekrutacje) na wolne stanowiska urzędnicze .pdf (96,23KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Nadawanie odznak .pdf (102,16KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego i lub umieszczenie urządzeń w pasie drogi .pdf (101,85KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Naliczanie wymiaru i pobór zobowiązań podatkowych oraz opłat, wydawanie zaświadczeń dotyczących podatków i opłat .pdf (98,40KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i określanie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć .pdf (97,26KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Organizacja i realizacja zadań z zakresu nauczania i wychowania oraz wspieranie uczniów .pdf (97,40KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Organizacja pracy rady gminy .pdf (101,97KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo .pdf (95,03KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i przemocy w rodzinie .pdf (96,03KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Realizacja programów i projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych .pdf (97,50KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Rozwój zawodowy i realizacja spraw nauczycieli .pdf (96,05KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ustalanie prawa, naliczanie i wypłata dodatku energetycznego .pdf (101,77KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ustalanie prawa, naliczanie i wypłata dodatku mieszkaniowego .pdf (102,32KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Utrzymanie czystości i porządku w gminie .pdf (96,45KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych .pdf (101,64KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .pdf (95,30KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym .pdf (102,98KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zamówienia publiczne .pdf (101,20KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zatrudnianie i realizacja stosunku pracy .pdf (95,89KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zawieranie i realizacja umów cywilnoprawnych .pdf (95,49KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Dofinansowywanie działań proekologicznych .pdf (97,85KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Gospodarowanie lokalami komunalnymi .pdf (96,10KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Gospodarowanie nieruchomościami .pdf (98,12KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ochrona wód i gospodarka wodami .pdf (97,44KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Ochrona zwierząt .pdf (94,71KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Reprezentacja i promocja gminy .pdf (96,53KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wolontariat oraz pożytek publiczny .pdf (95,80KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wycinka i nasadzenia drzew i krzewów .pdf (97,26KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Wydawanie Kart Dużej Rodziny .pdf (101,61KB)
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 20.pdf (128,74KB)
PDFINFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.pdf (120,43KB)
PDFInformacja administratora danych osobowych dotycząca przetwarzania danych osób które składają zapytanie o informacje publiczne nieudostępnione_UGDobrzen.pdf (191,81KB)