Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.62.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2019 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506. zm. 1309,1696 i 1815), stosownie do przepisów art. 238 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019r. poz.869, zm.2245), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania Plan audytu wewnętrznego dla Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu p. Jerzemu Szyndlerowi, działającemu na podstawie umowy zlecenia nr ZP.272.223.2019 z dnia 15 października 2019r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2019r.

WÓJT

Piotr SZLAPA

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.62.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2019 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2019.pdf (3,65MB)

PDFZalacznik1 120.62.2019.pdf (3,49MB)