Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2012r.

 

 

1. ZARZĄDZENIE NR 120.1.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 stycznia  2012r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i powołania Komisji Rekrutacyjnej
PDFZarządzenie Nr 120-1-2012.pdf

2. ZARZĄDZENIE NR 120.2.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 stycznia  2012r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 120-2-2012.pdf

3. ZARZĄDZENIE NR 120.3.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 stycznia  2012r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120-3-2012.pdf

4. ZARZĄDZENIE NR 120.4.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 stycznia  2012r. w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120-4-2012.pdf

5. ZARZĄDZENIE NR 120.5.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 stycznia  2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "RADAMED" w Kup
PDFZarządzenie Nr 120-5-2012.pdf

6. ZARZĄDZENIE NR 120.6.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 2 stycznia  2012r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 120-6-2012.pdf

7. ZARZĄDZENIE NR 120.7.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 1 lutego  2012r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych i oleju silnikowego dla samochodu RENAULT TRAFIC będącego własnością Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki

8. ZARZĄDZENIE NR 120.8.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 lutego  2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
PDFZarządzenie Nr 120-8-2012.pdf

9. ZARZĄDZENIE NR 120.9.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 lutego  2012r. w sprawie powołanie komisji odbioru końcowego zadania: Włączenie systemu kanalizacji sanitarnej zlewni oczyszczalni "Czarnowąsy" do systemu kanalizacji sanitarnej miasta Opola
PDFZarządzenie Nr 120-9-2012.pdf

10. ZARZĄDZENIE NR 120.10.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 10 lutego  2012r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 120-10-2012.pdf

11. ZARZĄDZENIE NR 120.11.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 21 lutego  2012r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120-11-2012.pdf PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0120.11.2012.pdf

12. ZARZĄDZENIE NR 120.12.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 lutego  2012r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla zadania: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chróścice -2
PDFZarządzenie Nr 120-12-2012.pdf

13. ZARZĄDZENIE NR 120.13.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 marca  2012r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla zadania: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kup -2
PDFZarządzenie Nr 120-13-2012.pdf

14. ZARZĄDZENIE NR 120.14.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 marca  2012r. w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120.14.2012.pdf

15. ZARZĄDZENIE NR 120.15.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 marca  2012r. o zmianie Zarządzenia nr 120.54.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120.15.2012.pdf

16. ZARZĄDZENIE NR 120.16.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 22 marca  2012r. w sprawie powołania komisji do wybrakowania, zniszczenia oraz wycofania z ewidencji składników majątkowych -  sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120.16.2012.pdf

17. ZARZĄDZENIE NR 120.17.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 kwietnia  2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowąsach ul. Jaśminowa dz. nr 2234/68" zgodnie z Umową nr ZP.272.482.2011 z dnia 26.08.2011r.
PDFZarządzenie Nr 120.17.2012.pdf

18. ZARZĄDZENIE NR 120.18.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 kwietnia  2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej od S9i do S9.4 etap 2 w czarnowąsach ul. Różana" zgodnie z Umową nr ZP.272.143.2012 z dnia 01.03.2012r.
PDFZarządzenie Nr 120.18.2012.pdf

19. ZARZĄDZENIE NR 120.19.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 kwietnia  2012r. w sprawie powołania komisji do realizacji działań w zakresie partnerstwa publiczno - prywatnego w przedmiocie eksploatacji sieci ciepłowniczej stanowiącej własność gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 120.19.2012.pdf

20. ZARZĄDZENIE NR 120.20.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 kwietnia  2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:  "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Chróścicach ul. Polna" Umowa nr ZP.272.515.2011 z dnia 01.12.2011
PDFZarządzenie Nr 120.20.2012.pdf

21. ZARZĄDZENIE NR 120.21.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 kwietnia  2012r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2012

22. ZARZĄDZENIE NR 120.22.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 27 kwietnia  2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:  "Rozbudowa ciepłociągu w Czarnowąsach wraz z przyłączami" Umowa nr ZP.272.451.2011 z dnia 05.10.2011
PDFZarządzenie Nr 120.22.2012.pdf

23. ZARZĄDZENIE NR 120.23.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 04 maja 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:  "Budowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 457 w Dobrzeniu Wielkim ul. Nowa"
PDFZarządzenie Nr 120.23.2012.pdf

24. ZARZĄDZENIE NR 120.24.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 maja 2012r. w sprawie powołania komisji do wybrakowania, zniszczenia oraz wycofania z ewidencji składników majątkowych zużytego sprzętu w jednostkach OSP Gminy Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 120.24.2012.pdf

25. ZARZĄDZENIE NR 120.25.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 maja 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania "remont wielofinkcyjnej sali spotkań w Chróścicach"
PDFZarządzenie Nr 120.25.2012.pdf

26. ZARZĄDZENIE NR 120.26.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 maja 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Rozbuidowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odbudową drogi Dobrzeń Wielki ul. Ks. Poziemby dz nr 2838/208, 2942/208
PDFZarządzenie Nr 120.26.2012.pdf

27. ZARZĄDZENIE NR 120.27.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 23 maja  2012r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 120.27.2012.pdf

28. ZARZĄDZENIE NR 120.28.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 maja  2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania - Wykonanie studni z przepływomierzem na istniejącym rurociągu tłocznym oczyszczalania "Czarnowąsy" oraz poszerzenie otworu z montażem nowego włazu
PDFZarządzenie Nr 120.28.2012.pdf

29. ZARZĄDZENIE NR 120.29.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 maja 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 102547 ul. Brzozowej w m. Czarnowąsy
PDFZarządzenie Nr 120.29.2012.pdf

30. ZARZĄDZENIE NR 120.30.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Dobrzeń Wielki ul. Ks. Scheitzy dz nr 2276/2844, 2787/286 umowa ZP.272.300.2012
PDFZarządzenie Nr 120.30.2012.pdf

31. ZARZĄDZENIE NR 120.31.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych
PDFZarządzenie Nr 120.31.2012.pdf

32. ZARZĄDZENIE NR 120.32.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120.32.2012.pdf

33. ZARZĄDZENIE NR 120.33.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 120.33.2012.pdf PDFZałącznik do zarządzenia Nr 120-33-2012.pdf

34. ZARZĄDZENIE NR 120.34.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Budowa sieci wod-kan w Dobrzeniu Wielkim ul. Sienkiewicza - Drzymały. Umowa nr ZP.272.160.2012. z dnia 26.04.2012r.
PDFZarządzenie Nr 120.34.2012.pdf

35. ZARZĄDZENIE NR 120.35.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej dla zadania: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki -2
PDFZarządzenie Nr 120.35.2012.pdf

36. ZARZĄDZENIE NR 120.36.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 120.36.2012.pdf

37. ZARZĄDZENIE NR 120.37.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 120.37.2012.pdf

38. ZARZĄDZENIE NR 120.38.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 20 lipca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości
PDFZarządzenie Nr 120.38.2012.pdf

39. ZARZĄDZENIE NR 120.39.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 120.39.2012.pdf

40. ZARZĄDZENIE NR 120.40.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania "Teromomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim"
PDFZarządzenie Nr 120.40.2012.pdf

41. ZARZĄDZENIE NR 120.41.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: "Przebudowa ul. Kościelnej w Dobrzeniu Wielkim" - umowa nr ZP.272.94.2012. z dn. 27.03.2012
PDFZarządzenie Nr 120.41.2012.pdf

42. ZARZĄDZENIE NR 120.42.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania "Remont budynku Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim"
PDFZarządzenie Nr 120.42.2012.pdf

43. ZARZĄDZENIE NR 120.43.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 120.43.2012.pdf

44. ZARZĄDZENIE NR 120.44.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 września 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania "Przebudowa ul. Chopina w Dobrzeniu Małym" umowa nr ZP.272.140.2012
PDFZarządzenie Nr 120.44.2012.pdf

45. ZARZĄDZENIE NR 120.45.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 września 2012r. w sprawie  powołania komisji odbioru końcowego zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Dobrzeń Wielki ul. Topolowa sz. nr 3021/254, 3029/254 umowa nr ZP.272.412.2012
PDFZarządzenie Nr 120.45.2012.pdf

46. ZARZĄDZENIE NR 120.46.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 17 września 2012r. w sprawie  powołania komisji odbioru końcowego zadania: Remont przedszkola w Świerklach
PDFZarządzenie Nr 120.46.2012.pdf

47. ZARZĄDZENIE NR 120.47.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 120.47.2012.pdf

48. ZARZĄDZENIE NR 120.48.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 września 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowąsach ul. Leśna"
PDFZarządzenie Nr 120.48.2012.pdf

49. ZARZĄDZENIE NR 120.49.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 1 października 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
PDFZarządzenie Nr 120.49.2012.pdf PDFZałącznik do Zarządzenia 120.49.2012.pdf

50. ZARZĄDZENIE NR 120.50.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 października 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: "Remonty nawierzchnii bitumicznych dróg na terenie gminy Dobrzeń Wielki w latach  2011-2012" - umowa ZP/81/2011
PDFZarządzenie Nr 120.50.2012.pdf

51. ZARZĄDZENIE NR 120.51.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 października 2012r. o powołaniu zespołu powypadkowego
PDFZarządzenie Nr 120.51.2012.pdf

52. ZARZĄDZENIE NR 120.52.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 października 2012r. w sprawie zmiany w planie finansowym na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 120.52.2012.pdf

53. ZARZĄDZENIE NR 120.53.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 11 października 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Chróścicach ul. Ligonia
PDFZarządzenie Nr 120.53.2012.pdf

54. ZARZĄDZENIE NR 120.54.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 15 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 120.54.2012.pdf

55. ZARZĄDZENIE NR 120.55.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 120.55.2012.pdf

56. ZARZĄDZENIE NR 120.56.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 października 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Rozbudowa sieci wod-kan w Dobrzeniu Wielkim ul. Brzozowa
PDFZarządzenie Nr 120.56.2012.pdf

57. ZARZĄDZENIE NR 120.57.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 października 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania; Budowa placu zabaw "Radosna Szkoła" w Chróścicach przy ul. Powstańców Śląskich 1 - umowa ZP.272.423.2012
PDFZarządzenie Nr 120.57.2012.pdf

58. ZARZĄDZENIE NR 120.58.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 29 października 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
PDFZarządzenie Nr 120.58.2012.pdf

59. ZARZĄDZENIE NR 120.59.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2012
PDFZarządzenie Nr 120.59.2012.pdf

60. ZARZĄDZENIE NR 120.60.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120.60.2012.pdf

61. ZARZĄDZENIE NR 120.61.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie powołania Gminnej Komiski Urbanistyczno-Architektonicznej
PDFZarządzenie Nr 120.61.2012.pdf

62. ZARZĄDZENIE NR 120.62.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie procedur dotyczących postępowania przy wydarzeniach noszących znamiona wypadku przy pracy
PDFZarządzenie Nr 120.62.2012.pdf

63. ZARZĄDZENIE NR 120.63.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zdania: "Remont dróg w m. Krzanowice, Dobrzeń Wielki, Chróścice" - umowa nr ZP.272.484.2012 z dnia 19.09.2012
PDFZarządzenie Nr 120.63.2012.pdf

64. ZARZĄDZENIE NR 120.64.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowąsach etap II rejon ulicy Studziennej (ul. Różana i ul. Wspólna)
PDFZarządzenie Nr 120.64.2012.pdf

65. ZARZĄDZENIE NR 120.65.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 3 grudnia 2012r.

66. ZARZĄDZENIE NR 120.66.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobrzeniu Wielkim ul. Strzelców Bytomskich
PDFZarządzenie Nr 120.66.2012.pdf

67. ZARZĄDZENIE NR 120.67.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Budowa konalizacji deszczowej w Dobrzeniu Wielkim ul. Ks. Poziemby
PDFZarządzenie Nr 120.67.2012.pdf

68. ZARZĄDZENIE NR 120.68.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia komisyjnego otwarcia mieszkania
PDFZarządzenie Nr 120.68.2012.pdf

69. ZARZĄDZENIE NR 120.69.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: budowa oświetlenia ulicznego dróg w Gminie Dobrzeń Wielki
PDFZarządzenie Nr 120.69.2012.pdf

70. ZARZĄDZENIE NR 120.70.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej Konkursu "Pocztówka z Dobrzenia Wielkigo"
PDFZarządzenie Nr 120.70.2012.pdf

71. ZARZĄDZENIE NR 120.71.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Ośrodku Zdrowia w Kup
PDFZarządzenie Nr 120.71.2012.pdf

72. ZARZĄDZENIE NR 120.72.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Wymiana sieci wodociągowej - awaryjna w Dobrzeniu Wielkim ul. Powstańcó Śląskich
PDFZarządzenie Nr 120.72.2012.pdf

73. ZARZĄDZENIE NR 120.73.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie

74. ZARZĄDZENIE NR 120.74.2012 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 grudnia 2012r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Remont rzeki Zydówki w km 12+235 - 13+055 w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120.74.2012.pdf