Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2011r.

1. Zarządzenie nr 120.1.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lutego 2011 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 11/2003 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie „Rejestru usług serwisowych i wdrożeniowych, wykonywanych w systemach informatycznych Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim”
PDFZarządzenie Nr 120-1-2011.pdf

2. Zarządzenie nr 120.2.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 lutego 2011 w sprawie całkowitego zakazu palenia wyrobów tytoniowych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120-2-2011.pdf

3. Zarządzenie nr 120.3.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120-3-2011.pdf

4. Zarządzenie nr 120.4.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120-4-2011.pdf

5. Zarządzenie nr 120.5.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 w sprawie upoważnienia pracowników do przyjmowania przesyłek wpływających i wysyłania przesyłek wychodzących
PDFZarządzenie Nr 120-5-2011.pdf

6. Zarządzenie nr 120.6.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 marca 2011 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: „budowa zaplecza sportowego LZS w Kup”
PDFZarządzenie Nr 120-6-2011.pdf

7. Zarządzenie nr 120.7.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 marca 2011 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Krzanowicach ul. Kwiatowa dz. Nr 612” zgodnie z Umową nr 65/2011 z dnia 01.02.2011r.
PDFZarządzenie Nr 120-7-2011.pdf

8. Zarządzenie nr 120.8.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 marca 2011 w sprawie powołania komisji w sprawie wybrakowania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych znajdujących się w Urzędzie Gminy
PDFZarządzenie Nr 120-8-2011.pdf

9. Zarządzenie nr 120.9.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 marca 2011 w sprawie powołania komisji w sprawie zniszczenia sprzętu komputerowego znajdującego się Urzędzie Gminy
PDFZarządzenie Nr 120-9-2011.pdf

10. Zarządzenie nr 120.10.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 kwietnia 2011 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120-10-2011.pdf

11. Zarządzenie nr 120.11.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 kwietnia 2011 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania „Rozbudowa sieci cieplnej wysokich parametrów wraz  z przyłączami do budynków mieszkalnych w Czarnowąsach ul. Leśna, Polna, Jagiełły, Broniewskiego, Chopina” zgodnie z Umową Ne 212/2010  z dnia 01.07.2010r.
PDFZarządzenie Nr 120-11-2011.pdf

12. Zarządzenie nr 120.12.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02 maja 2011r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Dobrzeniu Wielkim ul. Korfantego – Leśna” zgodnie z Umowa Nr 65/2010 z dnia 01.07.2010r.
PDFZarządzenie Nr 120-12-2011.pdf

13. Zarządzenie nr 120.13.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 maja 2011r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Dobrzeniu Wielkim ul. Kościuszki” zgodnie z umową nr 199/2011 z dnia 08.04.2011r.
PDFZarządzenie Nr 120-13-2011.pdf

14. Zarządzenie nr 120.14.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 maja 2011r. w sprawie powołania komisji w sprawie wybrakowania środków trwałych znajdujących się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RADAMED„ w Kup, a będących na stanie Urzędu Gminy
PDFZarządzenie Nr 120-14-2011.pdf

15. Zarządzenie nr 120.15.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 maja 2011r. w sprawie powołania komisji w sprawie zniszczenia środków trwałych znajdujących się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „RADAMED” w Kup
PDFZarządzenie Nr 120-15-2011.pdf

16. Zarządzenie nr 120.16.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 maja 2011r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby sędziów oraz wykonanie stanowiska do mycia butów piłkarskich w zapleczu sportowym w KUP” zgodnie z umową nr 251/2011r. z dnia 05.05.2011r.
PDFZarządzenie Nr 120-16-2011.pdf

17. Zarządzenie nr 120.17.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu
PDFZarządzenie Nr 120-17-2011.pdf

18. Zarządzenie nr 120.18.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 lipca  2011r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Czarnowąsach ul. Basztowa” zgodnie z umową nr 284/2011 z dnia 05.05.2011r.
PDFZarządzenie Nr 120-18-2011.pdf

19. Zarządzenie nr 120.19.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 lipca  2011r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Czarnowąsach ul. Łąkowa” zgodnie z umową nr ZP.272.330.2011 z dnia 09.06.2011r.
PDFZarządzenie Nr 120-19-2011.pdf

20. Zarządzenie nr 120.20.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 lipca  2011r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania „Rozbudowa dróg gminnych nr 109080 O i 102509 O na odcinku Dobrzeń Mały – Brzezie” – umowa nr 51/2011  z dnia 28.03.2011r.
PDFZarządzenie Nr 120-20-2011.pdf

21. Zarządzenie nr 120.21.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 lipca  2011r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 120-21-2011.pdf

22. Zarządzenie nr 120.22.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 sierpnia  2011r. w sprawie powołania komisji do wybrakowania i zniszczenia oraz wycofania z ewidencji składników majątkowych Urzedu Gminy w Dobrzeniu Wielkim fotela stomatologicznego znajdującego się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „DUO DENT” w Czarnowąsach
PDFZarządzenie Nr 120-22-2011.pdf

23. Zarządzenie nr 120.23.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski dot. celowej dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania oraz instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków
PDFZarządzenie Nr 120-23-2011.pdf

24. Zarządzenie nr 120.24.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia Administratora bezpieczeństwa informacji i Administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120-24-2011.pdf

25. Zarządzenie nr 120.25.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 120-25-2011.pdf

26. Zarządzenie nr 120.26.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej wykonanych prac w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120-26-2011.pdf

27. Zarządzenie nr 120.27.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 120-27-2011.pdf

28. Zarządzenie nr 120.28.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 września 2011r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania „Budowa drogi gminnej ul. Nowe Osiedle w Czarnowąsach” – umowa ZP/200/2011
PDFZarządzenie Nr 120-28-2011.pdf

29. Zarządzenie nr 120.29.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2011r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: „ Rozbudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Szkolna w miejscowości Borki” umowa ZP.272.426.2011. z dnia 16.08.2011r.
PDFZarządzenie Nr 120-29-2011.pdf

30. Zarządzenie nr 120.30.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 września  2011r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w m. Krzanowice i Dobrzeń Wielki”
PDFZarządzenie Nr 120-30-2011.pdf

31. Zarządzenie nr 120.31.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 października 2011r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania „Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Chróścicach”
PDFZarządzenie Nr 120-31-2011.pdf

32. Zarządzenie nr 120.32.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2011r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania „ Ocieplenie budynku wraz z wymiana stolarki Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim”
PDFZarządzenie Nr 120-32-2011.pdf

33. Zarządzenie nr 120.33.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 120-33-2011.pdf

34. Zarządzenie nr 120.34.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia oceny i kontroli realizacji zadań publicznych
PDFZarządzenie Nr 120-34-2011.pdf

35. Zarządzenie nr 120.35.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 października 2011r. w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych
PDFZarządzenie Nr 120-35-2011.pdf

37. Zarządzenie nr 120.37.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 listopada 2011r. w przeprowadzenia inwentaryzacji
PDFZarządzenie Nr 120-37-2011.pdf

38. Zarządzenie nr 120.38.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: „Budowa drogi użytku rolnego w Dobrzeniu Wielkim od ul. Strzelców Bytomskich” – umowa nr ZP.271.319.2011
PDFZarządzenie Nr 120-38-2011.pdf

39. Zarządzenie nr 120.39.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadań „Wymiana oznakowania pionowego w m. Chróścice”,  „ Wykonania oznakowania poziomego i pionowego na drodze gminnej ul. Norweska w m. Brzezie”
PDFZarządzenie Nr 120-39-2011.pdf

40. Zarządzenie nr 120.40.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 120-40-2011.pdf

41. Zarządzenie nr 120.41.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej w Czarnowąsach i drogi wewnętrznej w Dobrzeniu Wielkim”
PDFZarządzenie Nr 120-41-2011.pdf

42. Zarządzenie nr 120.42.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania „Remont i przebudowa dróg gminnych w m. Kup, Dobrzeń Wielki, Borki, Chróścice, Krzanowice” – umowa nr ZP.272.408.2011
PDFZarządzenie Nr 120-42-2011.pdf

43. Zarządzenie nr 120.43.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 listopada  2011r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 120-43-2011.pdf

44. Zarządzenie nr 120.44.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 120-44-2011.pdf

45. Zarządzenie nr 120.45.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 grudnia  2011r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 120-45-2011.pdf

46. Zarządzenie nr 120.46.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 grudnia  2011r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót dla zadania „Remont pokrycia dachu Sali Wiejskiej w Brzeziu”
PDFZarządzenie Nr 120-46-2011.pdf

47. Zarządzenie nr 120.47.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót dla zadania: Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami w Dobrzeniu Wielkim – etap 1 umowa ZP.272.130.2010
PDFZarządzenie Nr 120-47-2011.pdf

48. Zarządzenie nr 120.48.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót dla zadania: Wykonanie przewiertu i przyłącza kanalizacji sanitarnej Czarnowąsy ul. J. Kani 20 – umowa ZP.272.607.2011 z dnia 18.10.2011
PDFZarządzenie Nr 120-48-2011.pdf

49. Zarządzenie nr 120.49.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Dobrzeniu Wielkim umowa ZP.272.328.2011
PDFZarządzenie Nr 120-49-2011.pdf

50. Zarządzenie nr 120.50.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 grudnia  2011r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 120-50-2011.pdf

51. Zarządzenie nr 120.51.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 grudnia  2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
PDFZarządzenie Nr 120-51-2011.pdf

52. Zarządzenie nr 120.52.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia  2011r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2011
PDFZarządzenie Nr 120-52-2011.pdf

53. Zarządzenie nr 120.53.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia  2011r. w sprawie zmiany Regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFZarządzenie Nr 120-53-2011.pdf

54. Zarządzenie nr 120.54.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 30 grudnia 2011r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
PDFRegulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim