Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyłożenie do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2019-2033’’

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2019-2033’’ w dniach od 8-07-2020 do dnia 30-07-2020 r.

Przedmiotowy dokument dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki pod adresem: http://bip.dobrzenwielki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki pod adresem ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki , od poniedziałku do środy w godzinach 7:30-15:30 w czwartki 7:30 – 16:30 w piątki 7:30 – 14:30.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń pisemnie na adres Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki  ul. Namysłowska 44 z dopiskiem: Uwagi do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2019-2033’’. Można je składać osobiście w formie pisemnej pod adresem podanym powyżej lub mailowo na adres: . Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę firmy/jednostki organizacyjnej oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Uwagi lub wnioski anonimowe oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

PDFProjekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2019-2033.pdf (3,58MB)