Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje, że w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim zostały wyznaczone dwie osoby do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności:

 1. p. Piotr JONEK – Zastępca Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
 2. p. Rafał PARZONKA – pracownik Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zatrudniony na stanowisku Inspektora.

Zarządzenie Nr 120.44.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-08-2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

Zarządzenie Nr 120.46.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-09-2020 o zmianie zarządzenia w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora do spraw dostępności stanowi realizację obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne w drodze ustawy z  dnia 19 lipca  2019  r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

Zadania koordynatora do spraw dostępności

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, zwany dalej Urzędem;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania w Urzędzie  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom za szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020, poz.1062);
 3. monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Dane kontaktowe:

 • Koordynator do spraw dostępności Pan PIOTR JONEK
  Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  ul. Namysłowska 44
  46-081 Dobrzeń Wielki
  telefon: 774110303
  e-mail:
 • Koordynator do spraw dostępności Pan RAFAŁ PARZONKA
  Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  ul. Namysłowska 44
  46-081 Dobrzeń Wielki
  telefon: 774110319
  e-mail: