Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.66.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-12-2020 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim"

 


§ 1. Zgodnie z § 8 ust. 4 umowy nr ZP.272.200.2020 z dnia 22.06.2020 r. powołuję niniejszym komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w następującym składzie :
1. Piotr Jonek – Z-ca Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
2. Paweł Śnieżek – Kierownik budowy
3. Tomasz Gruchalski – Inspektor Nadzoru
4. Tomasz Narajczyk - Inspektor Nadzoru branży sanitarnej
5. Karol Drzazga -Inspektor Nadzoru branży elektrycznej
6. Klaudia Gołębiowski – architekt
7. Grzegorz Gołębiowski – architekt
8. Anna Grabowska - projektant
9. Dariusz Bieniek – Inspektor Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
10. Piotr Szafrański – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

§ 2. Odbiór rozpocznie się dnia 21.12.2020 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim.
§ 3. Zgodnie z §8 ust.6 w/w umowy Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 6 ust. 2.8. oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Piotr SZLAPA

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.66.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-12-2020 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim".pdf (272,04KB)