Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/180/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-12-2020 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton :
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie594zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie995zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton1200zł.


2) od samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 13 789 1199
13 14 854 1299
14 15 919 1399
15   984 1499
Trzy osie
12 17 853 1485
17 19 955 1660
19 21 1056 1836
21 23 1157 2013
23 25 1258 2188
25   1359 2364
Cztery osie i więcej
12 25 882 1375
25 27 894 1395
27 29 1395 2175
29 31 2217 2569
31   2480 2877

 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1516 zł.
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach) Stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 18 921 1163
18 25 1321 1649
25 31 1733 2158
31   2062 2508
Trzy osie i więcej
12 40 1600 2170
40   2473 3078

 

5) od przyczepy, naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez płatnika podatku rolnego - 375 zł.
6) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez płatnika podatku rolnego:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach) Stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12 18 449 568
18 25 643 811
25   753 946
Dwie osie
12 28 607 753
28 33 946 1188
33 38 1023 1525
38   1348 2003
Trzy osie i więcej
12 38 825 1140
38   1140 1516

 

 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 857 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1393 zł.


§ 3. Z dniem 31 grudnia 2020 r. traci moc uchwała XII/100/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2019 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

 

PDF   Uchwała Nr XXV/180/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-12-2020 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (354,62KB)