Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 120.68.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.62.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późń. zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt a) Załącznika Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050.1.207.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W Zarządzeniu Nr 120.62.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych wprowadza się następujące zmiany w składach zespołów spisowych: 1) odwołuje się Pana Grzegorza Pluskwika Przewodniczącego zespołu spisowego nr 4 i nr 8 ze składu zespołu spisowego nr 4 i nr 8,
2) powołuje się Pana Rafała Parzonkę w skład zespołu spisowego nr 4,
3) powołuje się Pana Czesława Sankowskiego w skład zespołu spisowego nr 8,
4) powołuje się Pana Rafała Parzonkę jako przewodniczącego zespołu spisowego nr 4 i nr 8.

2. § 2 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
Zespół spisowy nr 4 w składzie : Przewodniczący: Rafał Parzonka, Członek: Dariusz Bieniek, Członek: Edyta Sydor, dokona spisu z natury środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym w miejscowości Chróścice. ”;

3. § 2 ust. 1 pkt 8) otrzymuje brzmienie:
„Zespół spisowy nr 8 w składzie: Przewodniczący: Rafał Parzonka, Członek: Czesław Sankowski, Członek: Cezary Kowalczyk, dokona spisu z natury: 1 środków trwałych – budynków komunalnych, nie będących w użytkowaniu Miasta Opola w miejscowości Opole – Świerkle, 2 środków trwałych stanowiących wyposażenie budynku zaplecza sportowego w miejscowości Opole – Borki ul. Ochronna, 3 środków trwałych nie będących w użytkowaniu Miasta Opola znajdujących się na terenie niestrzeżonym w miejscowości Opole – Borki, Opole – Brzezie, Opole – Czarnowąsy, Opole – Krzanowice, Opole – Świerkle. ”;

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.62.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych, stanowiący Harmonogram inwentaryzacji na 2020 rok otrzymuje brzemienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia. § 3. Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 120.62.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych pozostają bez zmian.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 120.68.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.62.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych.pdf (445,62KB)

DOCXZałącznik nr 1 120.68.2020.docx (13,01KB)