Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.216.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą jednostki organizacyjne Gminy Dobrzeń Wielki zawrą umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi

Na podstawie art. 7 ust. 4a ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1342) postanawiam:

§ 1. Dokonać w imieniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz innych podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Dobrzeń Wielki, wyboru instytucji finansowej, z którą podmioty te zawrą umowę o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (dalej też PPK), zgodnie z §2 niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Po zapoznaniu się z ofertami instytucji finansowych prezentowanych na oficjalnym portalu PPK - oraz z protokołem posiedzenia zespołu konsultacyjnego, powołanego Zarządzeniem nr 0050.1.211.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego, mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych, wybieram Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako instytucję finansową, z którą umowy o zarzadzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi zawrą następujące podmioty zatrudniające, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Dobrzeń Wielki: 1) Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim;
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim;
3) Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim;
4) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim;
5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach;
6) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup;
7) Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim;
8) Publiczne Przedszkole w Chróścicach.

2. Protokół posiedzenia zespołu konsultacyjnego, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zobowiązuję kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych, wymienionych w §2 ust.1 niniejszego zarządzenia, do podpisania w imieniu tych jednostek, jako podmiotów zatrudniających, umów o zarzadzanie PPK w tych podmiotach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020r. 2. Warunki zawarcia, formę (elektroniczna) oraz niezbędne elementy umowy o zarządzanie PPK określają przepisy rozdziału 2 ustawy o PPK (Dz.U. z 2020r. poz. 1342).
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2020r.

WÓJT

Piotr SZLAPA

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.216.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą jednostki organizacyjne Gminy Dobrzeń Wielki zawrą umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi.pdf (907,27KB)

PDFZalacznik1 0050.1.216.2020.pdf (643,39KB)