Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.212.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-12-2020 w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020r. poz. 1036), w związku z Zarządzeniem Nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021 oraz Zarządzeniem Nr 18 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 listopada 2020r. zmieniającym Zarządzenie Nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021, zwanego dalej Zarządzeniem, zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia konkursów na szczeblu gminy, powołuję Gminne Komisje Konkursowe do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych:
1. Adriana Pietrzyk – UG w Dobrzeniu Wielkim Magdalena Pasternak – ZS-P w Kup Małgorzata Frącz – PSP w Chróścicach Stanisław Janczy - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim Adam Czubat – ZS w Dobrzeniu Wielkim
Konkurs Polonistyczny – 19.01.2021 r., godz. 9 00 Przewodniczący: Członkowie:
2. Adriana Pietrzyk – UG w Dobrzeniu Wielkim Katarzyna Czechowska – PSP w Chróścicach Monika Ledwolorz-Gierok – ZS-P w Kup Anna Hendzel – PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim Marta Lachowicz – ZS w Dobrzeniu Wielkim.
Konkurs Języka Angielskiego – 20.01.2021 r., godz. 9 00 Przewodniczący: Członkowie:
3. Adriana Pietrzyk – UG w Dobrzeniu Wielkim Anna Świtała – ZS w Dobrzeniu Wielkim Aneta Baron - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim Irena Weber – PSP w Chróścicach
Konkurs Języka Niemieckiego – 21.01.2021 r., godz. 9 00 Przewodniczący: Członkowie:
4. Adriana Pietrzyk – UG w Dobrzeniu Wielkim Małgorzata Szlapa – ZS w Dobrzeniu Wielkim Dominika Warzecha-Siwek – PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim Urszula Polankiewicz – ZS-P w Kup.
Konkurs Matematyczny – 22.01.2021 r., godz. 9 00 Przewodniczący: Członkowie:
5. Adriana Pietrzyk – UG w Dobrzeniu Wielkim Aneta Budzyń - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim Piotr Zawadzki – ZS w Dobrzeniu Wielkim.
Konkurs Historyczny – 25.01.2021 r., godz. 9 00 Przewodniczący: Członkowie:
6. Adriana Pietrzyk – UG w Dobrzeniu Wielkim Małgorzata Świderska - ZS w Dobrzeniu Wielkim Ewa Gonciarska-Klimkowicz - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim
Konkurs Geograficzny – 26.01.2021 r., godz. 9 00 Przewodniczący: Członkowie:
7. Adriana Pietrzyk – UG w Dobrzeniu Wielkim Zbigniew Wajman - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim Gabriela Jaźwińska - ZS w Dobrzeniu Wielkim Monika Macioszek - PSP w Chróścicach.
Konkurs Biologiczny – 27.01.2021 r., godz. 9 00 Przewodniczący: Członkowie:
8. Adriana Pietrzyk – UG w Dobrzeniu Wielkim Małgorzata Kukurowska – PSP w Chróścicach Anna Babicka – ZS w Dobrzeniu Wielkim, ZS-P w Kup.
Konkurs Fizyczny – 29.01.2021 r., godz. 9 00 Przewodniczący: Członkowie:
9. Adriana Pietrzyk – UG w Dobrzeniu Wielkim Małgorzata Kukurowska – PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim, PSP w Chróścicach Wojciech Sudnicki – ZS w Dobrzeniu Wielkim.
Konkurs Chemiczny – 28.01.2021 r., godz. 9 00 Przewodniczący: Członkowie:
§ 2. Osobą przygotowującą od strony organizacyjnej etap gminny konkursów jest Gospodarz Konkursu (członek Komisji) wymieniony na drugim miejscu (zaraz za Przewodniczącym) w każdej z Komisji.
§ 3. 1. Gminne Komisje Konkursowe obowiązane są znać i stosować zasady i procedury określone w Zarządzeniu Opolskiego Kuratora Oświaty. Etap gminny konkursu odbywa się w tej szkole, z której delegowany jest członek Komisji, ujęty na drugim miejscu (zaraz za Przewodniczącym), w terminie zgodnym z terminarzem zamieszczonym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu.
2. Członek Komisji, o którym mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest za:
a) przygotowanie stanowisk dla uczestników konkursu w sposób zapewniający im samodzielną pracę,

b) opisanie stanowisk w związku z losowaniem miejsc przez uczestników,

c) przygotowanie materiałów do kodowania prac konkursowych,

d) przygotowanie miejsc dla komisji,

e) umieszczenie w widocznym miejscu sprawnego zegara,

f) zapewnienie tablicy lub planszy do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia konkursu,

g) umieszczenie przed wejściem do sali listy uczestników przystępujących do konkursu w danej sali,

h) przygotowanie protokołu z etapu gminnego konkursu (wzór nr 7) i przekazanie go Przewodniczącemu w wersji papierowej i elektronicznej (może być na nośniku elektronicznym lub przesłany pocztą elektroniczną na adres ) oraz prace uczniów, którzy uzyskali nie mniej niż 80% poprawnych odpowiedzi.

3. Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczestnik eliminacji gminnych, który uzyskał nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia.
4. Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu są także dostępne regulaminy poszczególnych konkursów przedmiotowych, które uszczegóławiają procedury przebiegu danego konkursu.
5. Protokoły z etapu gminnego, niekompletne i nadesłane nieterminowo nie będą rozpatrywane.
6. Protokoły, prace uczniów, karty uczestników konkursu i oświadczenia nauczycieli przygotowujących uczniów do udziału w konkursie, Przewodniczący Komisji przekazuje Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w ciągu 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia eliminacji gminnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Nr 0050.1.162.2019 z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.212.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-12-2020 w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.pdf (370,53KB)