Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.220.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia 0050.1.198.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych

Na podstawie art. 33 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm) oraz art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. W Zarządzeniu 0050.1.198.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych wprowadza się zmiany w zespole spisowym nr 1 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach 1) odwołuje się Panią Irenę Blacha i Edwarda Kokot
2) powołuje się Jolantę Konrad i Sylwię Wotzko.

2. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Do przeprowadzenia inwentaryzacji wyznacza się komisję w składzie: Zespół spisowy nr 1:
1 Lisowska Izabela - przewodniczący komisji,

2 Jolanta Konrad - członek komisji,

3 Sylwia Wotzko - członek komisji."


§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia 0050.1.198.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wieli z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych pozostają bez zmian.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.220.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia 0050.1.198.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usłu.pdf (271,56KB)