Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.221.2020r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2020 w sprawie przyjęcia „Planu wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych w Gminie Dobrzeń Wielki”

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 i art.30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i poz. 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć i skierować do realizacji „Plan wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych w Gminie Dobrzeń Wielki”, który został przygotowany w ramach projektu „VULCAN kompetencji w OPOLSKICH samorządach” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorom ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.221.2020r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2020 w sprawie przyjęcia „Planu wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych w Gminie Dobrzeń Wielki”.pdf (675,85KB)

DOCXZałącznik nr 1 0050.1.221.2020r..docx (20,88KB)