Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.1.218.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 247 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XXVI/183/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniającą Uchwałę Nr III/108/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020, wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy:
1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim (organ)

Przychody
§ Treść Zwiększenia Zmniejszenia
902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0,00 6 500,00
957 Nadwyżki z lat ubiegłych 206 500,00 0,00
Razem 206 500,00 6 500,00
           
           
Rozchody
§ Treść Zwiększenia Zmniejszenia
962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 200 000,00 0,00
Razem 200 000,00 0,00

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.218.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.pdf (149,28KB)