Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z rolnictwa- CPV 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

 

Dobrzeń Wielki, 28.01.2021 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

Zamawiający - Gmina Dobrzeń Wielki - z siedzibą przy ul. Namysłowskiej 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, CPV 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90514000-3 usługi recyklingu odpadów, zgodnie z art. 701§ 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145).

Przyczyna unieważnienia postępowania: Postępowanie unieważnia się na podstawie pkt. 8 zapytania ofertowego, gdzie zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia procedury udzielenia zamówienia, bez wyboru wykonawcy. W terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta, która przekracza pulę środków zagwarantowanych na realizację zadania.


 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

/-/ Piotr Szlapa